20 maart 2009

Joods Actueel schuwt de leugen niet (Hoegin)

Het tijdschrift Joods Actueel reageert verbolgen op de uitzending van een misviering op 1 maart omwille van een passage die voorgelezen werd tijdens het evangelie, en vraagt hierover een «sereen» debat. De vraag is alleen of een sereen debat wel mogelijk is wanneer het duidelijk is dat Joods Actueel dat debat met een grove leugen wil starten. Op haar webstek schrikt het tijdschrift er immers niet voor terug op een essentieel punt te knippen in het beeldmateriaal dat als bewijsmateriaal moet dienen.

De passage waarover Joods Actueel valt is Matt 6:2 («Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.») Aan duidelijkheid laat die passage eigenlijk weinig te wensen over, en indien Joods Actueel meent dat ze «gevoelig» is, kan ik niet anders dan vermoeden dat Joods Actueel in het beste geval overgevoelig is, in het slechtste geval gewoon van slechte wil. Het is immers duidelijk dat niet iedereen in de synagoge schijnheilig is, maar wel dat schijnheilige mensen hun ding in het openbaar doen, onder meer in de synagogen. En op de hoeken van de straten dus. (Of moeten ook straathoekwerkers zich aangesproken voelen door de passage?) Wat Joods Actueel graag in de plaats had gezien van die synagogen is me trouwens volkomen een raadsel, want voor kerken of moskeeën was het toen nog veel te vroeg, en een verwijzing naar Romeinse of Griekse tempels zou wel heel merkwaardig geweest zijn. Bovendien worden dus in één adem met de synagogen ook de hoeken van de straten genoemd, waarmee duidelijk is dat vooral naar openbare plaatsen verwezen worden.

Erger is echter dat de zaken nog slechter zijn dan het hierboven vermelde slechtste geval, want Joods Actueel biedt op haar webstek een videoclip aan dat als bewijsmateriaal moet dienen, maar… na ongeveer 32 seconden is duidelijk te zien en te horen dat er geknipt werd. Daarmee «censureert» het blad het doorstreepte in de volgende passage weg: «Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.» Onschuldig kan men dat niet bepaald noemen. Dat er in de videoclip geknipt werd is trouwens goed te horen wanneer de videoclip vergeleken wordt met het fragment dat afgespeeld wordt in het Radio 1-programma Feyten of Fillet als inleiding voor een interview met Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel. Nog ironischer is dat vlak boven de videoclip Dirk Verhofstadt geciteerd wordt terwijl hij zich afvraagt of «die man dat goed gelezen heeft». Het antwoord is eenvoudig: ja, die man heeft dat goed gelezen, maar Joods Actueel toont de waarheid niet. Het zou trouwens interessant zijn te weten of Dirk Verhofstadt deze valse praktijken van Joods Actueel even schokkend vindt als een priester die in zijn homilie geen duiding geeft bij wat Joods Actueel twee weken later bij mekaar knipt uit het evangelie dat hij net voorgelezen heeft, om over opgeroepen vraagtekens bij Dirk Verhoftstadt nog maar te zwijgen. Het is in ieder geval duidelijk dat hij graag veel kritiek levert op de katholieke Kerk, maar zijn bijbel helemaal niet kent. Ik wil niet uitsluiten dat hij er zelfs prat op zou gaan.

Persoonlijk heb ik nog het meest te doen met de joodse gemeenschap, die op deze manier door Joods Actueel nog maar eens stevig te kijk wordt gezet. Als de redactie van het blad al iets aantoont, dan wel dat er wel degelijk joden bestaan die over heel lange tenen bezitten die ze met veel ijver en op valse wijze onder de schoenen van nietsvermoedende slachtoffers stoppen, om het vervolgens heel hard uit te schreeuwen. Hoeveel media-aandacht heeft zielepoot Michael Freilich zich trouwens op deze wijze toegeëigend, zonder dat ook maar één journalist de moeite nam eens te controler hoeveel er eigenlijk van zijn verhaal werkelijk klopte? Over opgeroepen vraagtekens gesproken!

Verder heb ik ook problemen met het relaas dat het blad brengt over hoe ze op de hoogte werd gebracht van dit «voorval». Moet ik nu echt denken dat er in Vlaanderen (of Nederland) mensen rondlopen –overigens noch christelijk noch joods volgens Michael Freilich– die op zondagochtend niets beters te doen hebben dan naar de misviering te kijken of te luisteren, om bij de eerste de beste vermelding van het woord synagoge verontwaardigd naar Joods Actueel te bellen? Nu ja, wie één leugen in artikelt stopt, kan er ook twee in gestopt hebben, maar als dat deel van het verhaal toch zou kloppen, zou de enige passende reactie van de redactie geweest zijn die mensen een andere hobby aan te raden in plaats van zich met zulke onzin bezig te houden. De redactie van het blad zou in ieder geval kunnen beginnen met zich in het vervolg een beetje meer aan de waarheid te houden.

Labels: , ,

4 Comments:

At 20/3/09 22:48, Anonymous Anoniem said...

Misschien is het woord "leugen" hier een beetje overdreven, maar het gaat inderdaad wel om "lange tenen" en zeker om "gevoeligheid". En dat kan toch niet echt verbazen in een multi-cul en multi-religieuse maatschappij waarin 'identity politics' hoogtij viert, en waarin anti-beledigingswetgeving op arbitraire wijze wordt toegepast, of waarin "belediging" selectief wordt gecriminaliseerd. In zulk een omgeving moeten 'bedreigden' van zich afbijten als ze zouden willen kunnen overleven op termijn.

In Matt 6:20 gaat het om een gebeuren dat plaats greep binnen een exclusieve joodse context van 2000 jaar geleden. Het ging dus om joodse zelfkritiek, i.e. een jood (jezus) die de toenmalige joodse religieuse establishment en sommige 'veelvoorkomende gebruiken onder joden' (terecht) bekritiseerde. Dat men in die context het woord "synagoge" gebruikt als designatie voor de religieuse "tempel" is geen probleem.

Echter, in onze hedendaagse Belgische multicul en multireligieuse context slaat dat woord "synagoge" niet op DE religieuse tempel van de gemeenschap, maar wel op de tempel van een specifiek groepje (i.e. de joden). De boodschap van Christus/Mattheus hier, i.e. die aansporing tot nederigheid, is een universele boodschap. Zij is gericht aan alle 'mensen van goede wil' (en die zijn zeldzaam), en die boodschap betreft niet enkel het kleine groepje van joden in onze contemporele multi-cul en multi-religieuse maatschappij. Het zou dus wel degelijk beter zijn van het sectaire woord "synagoge" te vervangen door het meer-inclusieve en 'neutrale' woord "tempel".

Ik wil het gedrag van "Joods Actueel" niet noodzakelijk goedpraten, want ik weet er te weinig over. Maar, ik kan het wel begrijpen in de contemporele context. Van zodra men het vrijemeningsguitingsrecht begint te beknotten, dan wordt elke tekst 'verdacht' en een onderwerp voor strijd en 'gevoeligheid'.

 
At 20/3/09 22:52, Anonymous Anoniem said...

Joods Actueel heeft het bij mij reeds enige tijd verkorven als geloofwaardige publikatie :

http://www.startlog.nl/article/549961/Brugge-eist-excuses-van-Joods-Actueel-na-verzonnen-verhaal.html

 
At 20/3/09 23:23, Blogger Filip van Laenen said...

@Marc,

Ik zou het met je eens geweest zijn als ze niet in het fragment geknipt hadden.

 
At 21/3/09 12:02, Anonymous Anoniem said...

Ja jongens, rode leugenaars zijn rode leugenaars, de godsdienstige overtuiging verandert daar niets aan. Joods Aktueel is zo regime-gebonden als de pest.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>