1 januari 2009

Moet men "rekening houden" met eenieders mening ?

De grondwetgevende meerderheid van ons parlement is recent weer van een onding bevallen, dat op de valreep in het Belgisch Staatsblad van 29 december verscheen. Geniet even mee van het nieuwe art. 22bis lid 2 van onze Grondwet: "Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen."

Een grondwet hoort geen cataloog van vrome wensen te zijn, maar "supreme law of the land", en een norm moet dus een juridische draagwijdte te hebben.

Dus is mijn eerste vraag wat dit zegt over de mening van "volwassenen". De grondwet zegt namelijk niet dat met de mening van een volwassene rekening moet worden gehouden in aangelegenheden die die persoon aangaan. Volgens de basisregels van de juridische uitlegkunde moet een lacune ofwel a pari (naar analogie) worden ingevuld, ofwel a contrario (bij wijze van tegendeel). De grondwetgever zegt hier dus ofwel dat volwassenen niet het recht hebben dat met hun mening rekening wordt gehouden in aangelegenheden die die volwassene aangaan, ofwel dat dit a fortiori geldt voor volwassenen, al zou men ook bij hen natuurlijk kunnen onderscheiden naargelang hun onderscheidingsvermogen.

Volgens art. 28 van de Grondwet heeft "Ieder het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, bij de openbare overheden in te dienen" In combinatie met art. 22 bis II a fortiori leid ik daaruit af dat de overheden nu ook verplicht zijn rekening te houden met die petitie in aangelegenheden die de petenten aangaan. Dat zou voorwaar een grote nieuwigheid zijn, want het lot van petities aan de overheid vandaag is meestal dat er helemaal geen rekening mee wordt gehouden.

3 Comments:

At 1/1/09 12:04, Anonymous Anoniem said...

Eén vraag, is dit misbaksel door advocaten opgesteld? Welke universiteit was de "cradle" van die idioten. Kan men de namen en adressen van die idioten te weten komen om ze te vermijden als men een advocaat zoekt bij eventuele processen

 
At 1/1/09 12:56, Blogger matthias e storme said...

Deze onzin komt eigenlijk uit het Verdrag inzake de rechten van het kind en is ook te vinden in het Verdrag van Lissabon (Handvest van grondrechten) ....

 
At 1/1/09 19:30, Blogger Adhemar said...

Één — Er zal met de mening rekening gehouden worden (in overeenstemming met het onderscheidingsvermogen): wat betekent dat precies? Dat men op z’n minst eens luistert naar het kind, voor men er “nee” tegen zegt?

Twee — Die vraag of het begrip in de Grondwet a pari of a contrario geïnterpreteerd moet worden, geldt dat niet evenzeer voor het eerste lid van art. 22bis, dat deze grondwetswijziging heeft overleefd? “Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.” (B.S. van 25 mei 2000) Waarom wordt deze integriteit grondwettelijk enkel voor kinderen geregeld? Lichamelijke en geestelijke integriteit lijken mij een heel fundamentele rechten voor iedereen.
(En die eerbiediging van geestelijke integriteit, biedt die de kinderen ook de mogelijkheid om zich te onttrekken aan indoctrinatie in het onderwijs?)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>