28 januari 2009

De brandende adem van het Berlaymonster
(Vincent De Roeck)

Het pro-Europese webportaal "Euractiv" pakte deze week uit met een primeur: de Europese Unie zou eindelijk de aanwezigheidsregisters van de Europarlementsleden openbaar gaan maken. Los van het feit dat dit bedenkelijk laat is voor een instelling die al tientallen jaren bestaat, biedt deze "geste" van de Eurocratie nog geen enkel inzicht van de échte aanwezigheidsgraad van de MEP's. De vraag blijft immers nog bestaan of de EU enkel de aanwezigheidsregisters gaat vrijgeven of ook de tussentijdse aanwezigheidslijsten... En of deze laatste überhaupt bestaan... Het is geweten dat het merendeel van MEP's wel aanwezig is in het begin van de zittingen (wanneer ze het register moeten aftekenen en op basis van hun handtekening achteraf een extra zitpenning trekken) maar doorgaans onmiddellijk daarna al terug vertrekt. Ik blijf hier dus uitermate sceptisch over en vrees dat ook deze "geste" van de EU gewoon een maat voor niets zal zijn.

Gisteren organiseerde Open Europe een discussieavond in Brussel over hun laatste onderzoekspaper waaruit blijkt dat de Europese Unie jaarlijks meer dan 2,4 miljard euro uitgeeft aan propaganda om zichzelf te bewieroken en - wat mijns inziens nog veel erger is - om de pers te betalen voor positieve berichtgeving over het werk van de Europese instellingen. Dat de Europese Commissie bij monde van Zweeds commissaris Margot Wallström het rapport weerlegde met een sneer naar Open Europe alsof zij "rechtser dan de Tories" zouden zijn en de paper bij monde van haar woordvoerder op het debat gewoon als "larie en apekool" afdeed zonder zich zelfs maar de moeite te getroosten de inhoud ervan te becommentariëren, spreekt volgens mij boekdelen. Mede-IFF'er en Open Europe-medewerker Pieter Cleppe mocht de paper deze ochtend komen duiden in "De Ochtend" op Radio-1. En opnieuw zondigde de daar opgevoerde commissieman tegen de elementaire eigenschappen van een discussie en beperkte die zich tot het reciteren van domme algemeenheden. De paper was volgens hem "totale kul" en Pieter Cleppe was "compleet gek"...

De discussie gisteren was zéér levendig en ook vanuit de zaal kwamen er interessante vragen en kritieken. Het publiek was duidelijk Eurokritisch maar het panel was evenwichtig samengesteld. Naast Europees Mandarijn Joe Hennon en Open Europe-directrice Lorraine Mullally bestond het panel ook nog uit Chris Heaton-Harris, een Brits conservatief Europarlementslid, Hendrik Kröner, de secretaris-generaal van de Europese Beweging, en Stern-onderzoeksjournalist Hans-Martin Tillack. Die laatste werd zelfs op vraag van de Europese Commissie gearresteerd omdat hij onderzoek deed naar fraude in het Berlaymonster. Vanuit het publiek namen vooral de Brussel-correspondenten Petra Pinzler en Bruno Waterfield, respectievelijk voor "Die Zeit" en "The Daily Telegraph" (oftewel "The Torygraph" volgens de aanwezige Eurocraten), en de Britse Europarlementsleden Roger Helmer (Tories) en Tom Wise (UKIP) deel aan de discussie. Vooral de vaststelling dat de Europese Unie niet enkel haar eigen 'middenveld' (NGO's e.a.) financiert maar ook haar vermeende 'waakhonden' (media en denktanks) was voor vele aanwezigen niet enkel onaanvaardbaar, maar zelfs gewoon wraakroepend.

Ik had gisteren andermaal een schitterende tijd in Brussel. Niet enkel heb ik mij kostelijk geamuseerd op de door het bureau van het Europees Parlement verboden anti-verbodsconferentie van "The International Coalition Against Prohibition" (TICAP) maar ook gisterenavond bij Fabian O'Farrell's op het Luxemburgplein. Een waar Guinness-festijn met de Britten dat tot grote ergenis van de aanwezige Eurofielen ontaardde in het collectief zingen van het "God Save The Queen" met UKIP-voorzitter Paul Nuttall, UKIP-woordvoerder Gawain Towler, Torygraph-correspondent Bruno Waterfield en pubmartelaar Nick Hogan om er maar enkelen te noemen. Over de anti-verbodsconferentie mag u hier eerstdaags nog een verslag verwachten. En ik kan u tevens verzekeren dat het conferentieverbod nog een staartje zal krijgen. Hoewel we natuurlijk allemaal al wel bekend zijn met de wanpraktijken binnen de beheerraad van het EP. Nog niet zo lang geleden werd een blogger het zwijgen opgelegd en werd de vertoning van de controversiële film "Fitna" verboden.

Slotopmerking: Vanaf maandag begin ik te werken voor gewezen Deens Europarlementslid Jens-Peter Bonde op de Libertas-hoofdzetel in Brussel. Jullie zullen hier in de toekomst dus ook op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen binnen de Europese Unie en de mistoestanden in haar talrijke instellingen. Libertas is een pan-Europese beweging die geleid wordt door Declan Ganley, de leider van het "neen"-kamp tijdens het recente EU-referendum in Ierland, en zich op EU-niveau inzet voor directe democratie, ware subsidiariteit, transparantie en méér aansprakelijkheid. Libertas is niet uitgesproken Eurosceptisch en al helemaal niet "anti-EU" zoals in de Vlaamse pers al meermaals verkeerdelijk gesteld geweest is. Ook over Libertas zult u hier in de toekomst meer informatie en duiding kunnen terugvinden, net zoals over andere campagnes die de EU willen hervormen en de belastingbetalers willen vooruithelpen. In dat kader is het trouwens onbegrijpelijk dat de "One Seat Campaign" geen meerderheid achter zich kon krijgen in het Europarlement.

En tenslotte nog dit. Wist u dat niet enkel Tsjechië (waar het Grondwettelijk Hof zich nog altijd moet uitspreken) maar ook België formeel nog steeds niet in orde is met de ratificering van het Verdrag van Lissabon? Nog steeds is de ratificatie ervan niet in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het Verdrag van Lissabon werd al geruime tijd geleden door alle parlementen van ons land geratificeerd maar het ligt nog steeds bij de Koning die de ratificatie uiteindelijk moet aftekenen. Gelukkig zijn er nog onversaagde democraten in dit land die de ratificatie een halt willen toeroepen. CAP heeft al een klacht ingediend bij het Grondwettelijk Hof en ook de petitieactie Wij Willen Onze Zeg draait op volle toeren. Tekenen is de boodschap!

5 Comments:

At 29/1/09 11:24, Anonymous Anoniem said...

Libertas gaat niet ver genoeg, Vincent. Dat zou jij toch onmiddellijk moeten zien. Libertas wil zelf een sterk Europa als dat op democratische wijze tot stand komt... Ik ben bereid Libertas het voordeel van de twijfel te geven (zeker nu jij daar werkt en ik u niet van Eurofilie durf betichten...) en hoop natuurlijk dat het democratie-argument gewoon bedoeld is als schaamlapje voor hun échte agenda: de EU afbouwen tot een economische unie. We'll see...

 
At 29/1/09 12:43, Anonymous Anoniem said...

@ Danish Dynamite

De manier van werken van organisaties als Open Europe of Libertas is zéér bedenkelijk te noemen. Ze hekelen de EU omdat ze bepaalde NGO's en onderzoeksinstellingen geld toeschuiven maar leven zelf ook van andermans geld. En hun boodschap is verduldelijk. Ze pleiten voor 'democratie' of 'transparantie' en hebben ronkende namen als 'open Europa' of 'vrijheid' maar eigenlijk zijn het gewoon Britse jingoïsten en anti-EU-adepten die achter die clubs schuilen. De vaststelling dat Vincent De Roeck de rangen van Libertas gaat vervoegen, zegt genoeg. De rabiate EU-haat van Vincent is bekend. Wat zou die gaan zoeken bij zo'n organisatie als er maar de kleinste twijfel zou bestaan over de onderliggende anti-EU-houding.

 
At 29/1/09 13:24, Anonymous Anoniem said...

@ Margot

Het viel me ook al op dat eizona alle personen die Vincent hier aanhaalt Britten zijn. Per toeval allemaal inwoners van het meest Eurosceptische land van de EU-27?

 
At 29/1/09 14:23, Anonymous Anoniem said...

Zeer goed interview van Pieter Cleppe, ik denk dat de reactie Mr. Hélin maar dan voldoende is om een beeld te scheppen over wat er gaande is met het europees project.

Een beredeneerde reactie kon er blijkbaar niet af waardoor emotie en harhaling het enige was wat we konden vernemen.

Als we elk project moeten evaluaren naar "dat is toch maar x cent per persoon per dag" gaan we niet ver komen. Waarom klinkt het ons absurd in de oren als Coca cola (om maar een bedrijf te gebruiken dat hier werd vermeld) aan elke burger "maar enkele eurocenten" gaat eisen om naar diens eigen commercials te kijken maar als een overheid het doet het neit meer dan normaal is.

Een project dat graag wordt gezien door de bevolking heeft geen overheidsmiddelen nodig, mensen praten daar zelf over. Een referendum kan een oplossing zijn, plots was dat heet standaardgesprek bij miljoenen mensen, echter, slechts in enkele landen. Blijkbaar vertrouwen de politici de bevolking niet en gaan ze door zelf betaalde onderzoeken (waar deze befaamde en veel geciteerde 70% pro-europeanen vandaan komt) en daarnaast wat reclame maken in de hoop de schade te beperken.

 
At 29/1/09 14:30, Blogger Vincent De Roeck said...

Hier nog even twee interessante artikelen posten.

Twee Italiaanse vrienden van mij (beide aangesloten bij het libertarische "Istituto Bruno Leoni") bespraken vandaag de financiële crisis in een opiniestuk in de "Wall Street Journal".

En Mary Ellen Synon van "The Daily Mail" beschreef in geuren en kleuren het Open Europe-debat van dinsdagavond.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>