28 januari 2009

Islamofoob Vlaanderen (Hoegin)

Er werd al wat afgeanalyseerd in verband met de ISPO-studie die «aantoonde» dat Vlaanderen de laatste jaren islamofoob is geworden. Sommige moslims bestaan het echter om in hun haast om aan te willen tonen hoe dom en achterlijk die Vlaamse islamofobie wel is, argumenten aan te reiken voor de stelling dat Vlaanderen niet islamofoob is geworden, doch slechts een realistisch beeld over de islam heeft gekregen.

Zo bijvoorbeeld Mohamed Ridouani, ondervoorzitter van de splinterpartij SLP, die in een stukje in De Standaard met een aantal puntjes op de proppen komt met een dubbele bodem. Het hoofdargument van zijn opiniestuk lijkt te moeten zijn dat Europa de islam in de armen zou moeten sluiten omdat het er schatplichtig aan is. Maar laat ik hem even zelf aan het woord, om te illustreren hoe ver men er soms wel naast kan zitten wanneer men een toespraak pro domo probeert te schrijven:
Al in 732 versloeg de Frankische hofmeier Karel Martel het islamitische leger nabij de Franse stad Poitiers, in 1492 was er de bloedige herovering van Granada en Cordoba en in 1683 was er het beleg van Wenen. De inzet was altijd duidelijk: hou de islam buiten Europa.
De boodschap die Mohamed Ridouani hier tracht te brengen is natuurlijk de volgende: Europa gedraagt zich vijandig tegenover de islam, want het wil van de islam niets weten, ja zelfs de islam buiten Europa houden. Maar was dat dan de enige inzet in 732, 1492 en 1683? Zou ik echter net zo goed kunnen stellen dat de inzet drie keer de islamisering van Europa was? En hij gaat verder:
De historische argwaan van Europa tegenover de islam verdrukt in grote mate de positieve bijdragen van de islam op vlak van onder meer wiskunde, filosofie en kunst.
Ja, het is toch wat met die historische argwaan van Europa: drie keer letterlijk het mes op de keel gezet gekregen, en nog niet willen snappen dat de islam de godsdienst van de vrede en de positieve bijdragen is. Wat kwamen die islamitische legers in 732 in de Franse stad Poitiers zoeken – geschriften van Aristoteles soms die dringend naar het Arabisch vertaald moesten worden om ze voor de toekomst te bewaren? Werden Granada en Cordoba veroverd –ik had bijna «bloedig» veroverd geschreven, maar dat kunnen we wel uitsluiten aangezien het over een islamitische verovering ging, en geen christelijk herovering– werden Granada en Cordoba dus door die islamitische legers veroverd om enkele belangrijke wiskunde principes hun ingang te doen vinden in Europa? En kwam ten slotte het beleg van Wenen in 1683 er omdat islamitische legers het niet meer konden aanzien dat Europa er artistiek totaal achterlijk bijliep? Me dunkt dat de ondervoorzitter van de SLP in zijn stukje een wel heel bijzondere interpretatie van de geschiedenis voorlegt, maar het kan natuurlijk altijd aan mijn islamofobie liggen…

Nog iemand die hard haar best doet om onzin te verkopen is Naima Charkaoui van het Minderhedenforum. Zij stelt enkele prangende vragen, maar dan vooral prangend omdat zij denkt met haar vragen de vinger op de Vlaamse wonde te leggen, terwijl zij vooral de vinger in haar eigen ogen steekt. Geniet mee:
Waarom zijn de Deense cartoons goed voor een wekenlang debat over de vrijheid van meningsuiting, en maakt men aan het camoufleren van een «choquerend» kunstwerk over de vooroordelen over Europese landen bij de Europese Commissie, geen opiniepagina vuil? Dat «interculturele relletjes» vaak disproportioneel veel aandacht krijgen, is de logische vaststelling.
Het is natuurlijk maar wat je een «intercultureel relletje» wil noemen (en let op het verkleinwoord), maar ik meen mij te herinneren dat één van die twee «interculturele relletjes» aanleiding gaf tot enkele afgebrande ambassades en kunstenaars die ijlings moesten onderduiken en politiebescherming nodig hadden. Ik kan me alleen niet goed meer herinneren welke van de twee dat juist was, maar misschien kan Naima Charkaoui het nog eens opzoeken, kwestie van het disproportionele van de aandacht in de media nog eens extra goed in de verf te zetten?

Helemaal van de pot gerukt is het dat Naima Charkaoui er zich over beklaagt dat de islam in de media alleen maar aan bod komt wanneer er zich problemen voordoen. Alsof de media niet elk jaar zo hard hun best doen de ramadan op alle mogelijk en onmogelijke manieren te promoten en door de strot van de Vlamingen te rammen, zonder ook maar één lijntje te besteden aan het voorval van die nietsvermoedende man die dacht dat hij in volle ramadan in Brussel zomaar op een terras een pintje kon drinken.

Bovendien stellen noch Mohamed Ridouani, noch Naima Charkaoui zich de vraag waarom precies de islam zoveel te lijden heeft onder negatieve berichtgeving en historische argwaan, terwijl het boeddhisme, hindoeïsme en mozaïsme daar duidelijk veel minder last van hebben. Een boeddhistisch-hindoeïstisch-mozaïsch-christelijke samenzwering tegen de islam? We zouden het eens aan de nabestaanden van de boeddhistische versie van 9/11, de hindoeïstische 3/11 of de mozaïsche 7/21 gevraagd hebben, maar om één of andere reden bestaan die niet. Een islamofobe vaststelling?

Labels: , ,

7 Comments:

At 29/1/09 11:09, Blogger Gilbert De Bruycker said...

In de 19e en begin 20 eeuw, konden politieke leiders, zoals Churchill vrijuit, zonder gevaar om gecolloqueerd te worden en zonder schandaal te veroorzaken, verklaren dat de islam een gevaarlijke en gewelddadige godsdienst is. Vandaag zouden ze gestigmatiseerd worden als islamofoob en beschuldigd worden van haatmisdrijven, waar thans Geert Wilders slachtoffer van is. Onder de islamitische wet, is het beledigen van de islam 'altijd' een misdaad, en nu is het beledigen van de islam, naar Europees recht, tevens een misdaad! Hoe heeft zich deze fatale ommekeer in de Europese houding ten opzichte van de islam kunnen voltrekken? Door de massa-immigratie in Europa van miljoenen moslims.

Van zodra de moslims in Europa waren, met hun groot aantal, hun getier en gestaag toenemend bedreigingen, heeft Europa, om sociale conflicten te voorkomen, onderdanig en angstig het hoofd gebogen voor de islamitische gevoeligheden en normen - waaronder dus de opvatting dat de islam niet mag beledigd worden. Europa's verdergaande overgave aan de islam is dus een logisch gevolg van de fysieke aanwezigheid in Europa van miljoenen moslims.

Zolang de critici van de islam dit brute feit niet onder neus van de politici wrijven (zoals ik enkele jaren geleden heb gedaan en waarvoor ik werd gecolloqueerd), zal hun kritiek op deze overgave geen aarde aan de dijk brengen! Zolang we verder mak de groeiende aanwezigheid van moslims in het Westen dulden, zullen we, als puntje bij paaltje komt, niet opgewassen zijn tegen de groeiende en verstikkende macht van de moslims in het Westen. De helft van de vlamingen die de islam zien als een bedreiging zijn niet islamofoob. Het is de andere helft die dom, hypocriet en laf is.
***
In de 19e en begin 20 eeuw, konden politieke leiders, zoals Churchill vrijuit, zonder gevaar om gecolloqueerd te worden en zonder schandaal te veroorzaken, verklaren dat de islam een gevaarlijke en gewelddadige godsdienst is.

Maar men moet niet eens niet zó ver teruggaan in de tijd!

Herinneren zich de vrijzinnige kontdraaiers niet meer de tijd toen Hugo Claus de islam raak typeerde als "die walgelijke godsdienst die ooit Europa heeft bedreigd..." (Het verdriet van België).

Nog iets: weet u wat het drama in Dendermonde des te schrijnender maakt? Dat de psychiater en de vrederechter het destijds niet opportuun achtten De Gelder te laten colloqueren.

Omwille de rancune van BABY-THATCHER - dus omwille politieke redenen - is dit met mij wél gebeurd(let wel: na vier jaar stalking en op de valreep, slechts enkele maanden vóór het einde van de legislatuur), om toch maar mijn kritische - én gezonde - geest trachten te kraken. Ja, ja, in zo'n apenland leven wij.

 
At 29/1/09 13:18, Anonymous Anoniem said...

Ben het volledig eens met Hugo Claus, en inderdaad hoe beter ik de Islam leer kennen (weet er nu eigenlijk al meer over dan de gemiddelde moslim)hoe groter mijn afkeer wordt.
Dat hij hier in Europa wortel schiet is betreurenswaardig, ik heb nog geen enkel positief punt in deze religie kunnen ontwaren. Dit kan ik bvb niet van het boeddhisme zeggen, dat op vele gebieden een invulling kan geven aan een te strak egocentrisch atheisme.

 
At 29/1/09 21:32, Blogger Marc Vanfraechem said...

Nog een uitspraak van Claus, waar ik mij wel in kan vinden.

 
At 1/2/09 20:41, Anonymous Anoniem said...

732, 1492 en 1683 zijn maar een paar jaartallen uit een veel langere reeks jaartallen passend in duizend jaar inderdaad zéér bloedige expansie. Het was niet alleen bloedig, maar de hormoongedreven hordes “islamitische” jonge mannen, producten van de demografische explosies -- die een “cultuur” waarin een vrouw de rechten van een geit en de functie van een broedstoof heeft telkens weer veroorzaakt – brachten In Europa, Afrika, India en Voor-Azië niks anders dan massamoord, massaverkrachting en slavernij. Na 1683 (Wenen) lukten de raids in West-Europa nooit meer omdat in West-Europa de processen Verlichting, technologische vernieuwing , economische expansie en industrialisatie in elkaar grepen. Een superieure beschaving ging op weg om via “kolonialisme” en “imperialisme” een nieuwe wereldnorm te zetten, geheten “European Civilisation: The Continuing Experiment”. Ja, “wij” waren óók heel slecht, maar nooit alléén maar. We brachten nog wat anders: op organisatorisch, technologisch en economisch gebied. En “we” zijn nu de verdedigers van een cultuur die de demokratie en de rechtsstaat heeft voortgebracht en de Mensenrechten heeft geformuleerd en we probéren ze althans na te leven. Zover zijn ze in geen enkel islamitisch gebied in geen 1400 jaar ooit gekomen. Oh ja, die jaartallen uit die reeks. Sla voor Europa Oriana Fallaci eens op, “De Kracht van de Rede” , pp. 43-60 en lees daar heel wat meer bloedbesmeurde jaartallen van de Arabische en Ottomaanse expansiegolven Europa in dan alleen die drie hierboven. De jaartallen en gebeurtenissen in en rond India, Voor-Azië en Afrika zijn zo mogelijk nog schokkender. Zie: Andrew Bostom: “The legacy of Jihad.” Sinds we erachter zijn dat die paar “progressieve” “islamitische” denkers in al 14 eeuwen net zo representatief zijn voor de islam als Amalrik, Sacharov en Solsjenytsin voor het communisme en sinds Gouguenheim (Mont St. Michel) heeft uitgelegd dat het niet “ de islam” was, maar het Middeleeuwse” Christendom zelf dat het klassieke denken heeft bewaard, kunnen we een slotsom trekken. De islam: een oceaan van bloed, lijden, onderdrukking, racisme, fanatisme, hypokrisie, manipulatie, machtmisbruik, massamoord, slavernij. In de islam is niets goeds te vinden. Niets.

 
At 1/2/09 21:24, Blogger Marc Vanfraechem said...

Met dien verstande dat hun progressieve denkers, zoals de eeuwige Averroës, wel degelijk zegden dat de islam op de Rede voorrang had (in het onwaarschijnlijke geval dat zich een conflict zou voordoen), en dat zelfs dát hen niet voor vervolging kon behoeden ;-)

 
At 10/3/09 18:50, Blogger Bert V. said...

Ik herinner mij de column van Luc Devos in het december exemplaar van "09", het gratis Gentse bladje.
Het ging over de Turken, en dat we niet mogen vergeten dat ze destijds zo een geweldig rijk hadden, dat ze “aan de poorten van Wenen stonden”.
Wat een dwaas klein kind! En dat krijgt dan een column!
Ik ga nogal eens eten in De Vos z'n favoriet Turks restaurant, maar je zal mij niet op de knieën zien vallen voor dit " meesterlijke feit" van het Turks Imperium!
Ik moet u niet zeggen dat we van mijnheer De Vos, schildknaap van het huidig establishment, niet moeten verwachten dat hij ooit met hetzelfde elan zal uitbreiden over de kruistochten!!?

Wat betreft Claus en zijn uitspraken over de Islam: het bewijst nogmaals dat de “Bon Ton” zijn boek enkel op het rek staan heeft om “in” te zijn en het verder nooit heeft gelezen.

 
At 11/3/09 00:49, Blogger Marc Vanfraechem said...

Claus wordt altijd geciteerd als een christenhater, maar over de islam zou hij net hetzelfde hebben gezegd, getuige volgend fragment uit Het Vermoeden
(radioprogramma, 11 februari 1991):

Ik hoop dat u het met mij eens zult zijn, maar om het even welke vorm van Geloof is een aanfluiting van het menselijk bestaan; dat is, dat is iets …welke vorm van Geloof …dat mag je niet in je huis dulden, in je geestelijke huis; dat moet je verbannen, nou ja, met de grootste hardnekkigheid; Geloof is de dood in de pot, maar dan helemaal, zonder enige kans op, op toch een sensatie van leven.

Op zo'n uitspraak staat bij onze nieuwe Belgen de doodstraf, maar de kans dat een goede journalist Claus nog op die manier citeert is vandaag ...gering.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>