14 december 2008

Leterme begint al aan een nieuw verkiezingsbedrog (Hoegin)

Yves LetermeWat doet een politicus die in de loop van minder dan een jaar alle, maar dan ook letterlijk alle verkiezingsbeloftes verbroken heeft? Eenvoudig: hij maakt er nieuwe. Alleen zijn die beloftes niet voor de volgende verkiezingen, maar die erna.

Gisteren liet Yves Leterme in een interview met De Tijd weten dat hij aan de komende regionale en Europese verkiezingen niet zal deelnemen. Op een manier is dat natuurlijk helemaal geen nieuws, want in 2007 werd hij in de Senaat verkozen, en nieuwe senaatsverkiezingen staan er (nog) niet op het programma. Dat neemt niet weg dat het in België niet ongewoon is dat politici deelnemen aan verkiezingen voor andere parlementen dan dewelke waarin ze zitting hebben, en blijkbaar is het nu al zover gekomen dat het in de lijn der verwachtingen zou liggen dat alle politici aan alle verkiezingen zouden deelnemen.

Het andere «niet-nieuws» in het interview was dat Yves Leterme vervroegde federale verkiezingen van de hand wees. Waarom zou hij de federale verkiezingen ook willen vervroegen? Hij heeft alle verkiezingsbeloftes en duurgezworen eden, en zelf zijn eigen kartel moeten verbreken om toch maar het POSTJE van Eerste Minister te pakken te krijgen (zelf noemt hij dat «zijn verantwoordelijkheid nemen»), rijdt voor elke dag extra dat hij zich vastklampt aan zijn POSTJE zijn partij verder de vernieling in, en zou dan al na een goed jaar zijn POSTJE terug te grabbel gooien voor zijn concurrenten? Ik kan me met de beste wil van de wereld echt niet voorstellen waarom hij dat zou doen. Ik kan me ook niet voorstellen wat zijn motivatie zou kunnen zijn om in 2009 op een regionale of Europese lijst te gaan staan, want de kans dat hij zijn score van 2007 nog maar bij benadering zou kunnen evenaren is vrijwel nihil, laat staan om ze te overtreffen, en dus kan hij alleen maar verzwakt uit zo'n verkiezingsstrijd komen. Neen, dan is het beter andere het gelag te laten betalen, met name Vlaams Minister-President Kris Peeters en de voltallige CD&V-fractie in het Vlaams Parlement. In 2011 kan hij zelf dan misschien wel profiteren van een opwaartse correctie na de komende nederlaag, en zodoende zijn POSTJE voor nog eens vier jaar extra bezetten.

Dat neemt niet weg dat hij zich er niet voor terugdeinst om zich nu al aan nieuw verkiezingsbedrog schuldig te maken. Wat moeten we anders denken van zijn verhaal van vandaag dat een nieuw begrotingsoverschot realistisch is in… 2012? Hij voegt er nog net niet aan toe dat er in 2013 ook gratis geschoren zal worden, en dat we tegen 2014 alleen nog maar onze mond open hoeven te doen om de gebraden kippen er zo in te laten vliegen. Eén ding is evenwel zeker: van goed bestuur zal er gedurende deze federale bestuursperiode niet veel meer in huis komen. Dat kan ook niet, want daarvoor is hij al te zeer schatplichtig aan de Franstaligen, en dan in het bijzonder de PS, zoals deze week nog zo overduidelijk bleek. Zelfs commentatoren in de anders zo aartsbelgische pers vinden het beleid en de «akkoorden» die de federale regering sluit –Franstaligen Dictaten zou vaak een correctere omschrijving zijn– zo stuitend dat ze zich genoodzaakt zien woorden te gebruiken als bijvoorbeeld dat «de Vlaamse belangen worden geschaad». Het is lang geleden dat we dat nog hebben mogen lezen in een Noord-Belgische «kwaliteitskrant».

Yves Leterme is daarmee goed op weg Guy Verhofstadt te overklassen wat betreft woordbreuk en uitverkoop aan de Franstaligen. Als één of andere «populistische» partij bij één van de volgende verkiezingen uitpakt met de slogan «Wie gelooft die mensen nog?», zal Yves Leterme dat vooral aan zichzelf te danken hebben.

Labels: , ,

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>