31 december 2008

Israël past nazi-praktijken toe in Gaza
(Johan Sanctorum)


"De Israëlische bombardementen op Gaza van dit weekend richten een ware slachting aan en voeren het Palestijns-Israëlisch bezettingsconflict daarmee nog maar eens naar een nieuw bloedig dieptepunt." Zo begint de tekst van het opiniestuk voor De Standaard en De Morgen, dat ik mee ondertekende. Het is een cynische realiteit dat de nakomelingen van de Holocaust-slachtoffers, die vanuit deze tragedie de oprichting van hun staat legitimeerden, nu zelf tot de genocide overgaan.

Wat de propaganda ook moge beweren, deze bombardementen vormen het sluitstuk van een maandenlange, op de bevolking gerichte uithongeringsstrategie. Een grondoffensief zal de zaak netjes "endlösen", nog net voor Bush het Witte Huis verlaat. Want de timing klopt natuurlijk perfect. Obama zou wel eens, ondanks de machtige joodse lobby, orde op zaken kunnen stellen, dus moet het snel gaan. Bovendien zijn het verkiezingen in Israël en loont het rollen met spierballen electoraal altijd. Tenslotte schijnt het zelfs dat in deze campagne een nieuw soort Israëlische raket te velde wordt uitgetest, en waar kan men dat beter doen dan op zo’n landstrook vol lastig volk.
Men mag ons 100 keer van antisemitisme beschuldigen, maar dit is obsceen.
De niet-aflatende culpabiliseringsstrategie van de Joodse lobby –m.n. het constant moord-en-brand schreeuwen over “antisemitisme”, telkens iemand de Israëlische annexatiepolitiek in vraag stelt- zou wel eens het effect van een self-fullfilling prophecy kunnen krijgen.
Want eerlijk gezegd: het media-optreden van zionistische agenten à la Michel Freilich begint me de keel uit te hangen, ik krijg genoeg van die hypocrisie. Heel dat joodse lobby-gedoe roept zelf de onzindelijke gedachte op dat joden wereldwijd joden verdedigen, wat ze ook wereldwijd uitspoken. Dat dit niet zo is, bewijst het bestaan van o.m. de vredesbeweging Jewish Voice for Peace, maar ze worden weggelachen, gecensureerd, vervolgd.
Als Vlaamse republikeinen moeten wij de Israëlische agressie veroordelen. Zoals ik elders schreef dat wij, “zwarten”, nog niet zolang geleden dezelfde status in België hadden als de Congolese negers, en onze negritude niet hoeven te ontkennen, zelfs met trots mogen claimen, zo roept het lot van het Palestijnse volk associaties op met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Akkoord, we worden niet platgewalst door tanks. Maar onrecht is onrecht, en het gaat mijn verstand te boven waarom bepaalde Vlaamse conservatieven, die het autonomisme gunstig gezind zijn, zich ideologisch linken aan de Israëlische volkerenmoord.
Het zijn misschien gewaagde vergelijkingen, ik geef ze voor wat ze waard zijn: Israël gaat verder met zijn kolonisatie van de Palestijnse gebieden, tegen alle VN-resoluties in; het franco-Belgisch establishment blijft Vlaanderen als een wingewest beschouwen en lapt de grondwet aan zijn laars (zie BHV); het Amerikaanse Bush-regime steunt Israël volop in deze onwettelijkheid; Europa geeft het francofone imperialisme alle ruggesteun (agressor speelt slachtofferrol). De Palestijnen hebben Hamas op democratische wijze verkozen, maar Israël vindt Hamas geen “democratische partij”; vul de vergelijking verder zelf in.
Ik heb dus getekend, en ja, ik zal straks aanwezig zijn op de protestbetoging in Brussel.
Ik wil daarbij duidelijk stellen dat het voor mij niet echt een aangenaam moment was, om in deze dramatische context front te vormen met Abu Djadja-aanhangers of islamo-fascisten (die bestaan natuurlijk ook) als Prof. Herman De Ley, die de sharia bij ons wil invoeren. Maar goed, af en toe moet men in dit leven zijn neus dichtknijpen.
Moge 2009 ons toch iets dichter brengen bij een billijke oplossing voor het Joods-Palestijns conflict, én bij het tot stand komen van de Vlaamse Republiek, gefundeerd op vrijheid, rechtvaardigheid en democratie.
Groet aan allen.

Johan Sanctorum
Nationale manifestatie tegen Israel-fascisme, woensdag 31/12 om 14u aan het Muntplein

17 Comments:

At 31/12/08 12:05, Anonymous Anoniem said...

uw 'gewaagde vergelijkingen' (oooh, hoe gewaagd zeg, amaai gij durft-hoho) zijn mi enkel grappig, omdat "De niet-aflatende culpabiliseringsstrategie van de linkse europese politieke lobby –m.n. het constant moord-en-brand schreeuwen als Israel iets doet, maar nooit als andere partijen gelijkaardigs doen, en telkens iemand de eenzijdigheid van die linkse standpunten in vraag stelt die personen van onvervalst fascisme beschuldigen - zou wel eens het effect van een self-fullfilling prophecy kunnen krijgen.

Waarde JS, U zou voorwaar bijna als "oppervlakkig" geduid kunnen worden.

Of onderneemt u dezelfde actie voor gelijkaardige gruwel die niet de media hylen met zulke bebloede plaatjes? Bent u destijds ook tegen het Talibaanregime, het Noord-Koreaanse regime, het Mugabe-regime etc gaan betogen en propageren?

Ja toch?

Tendens van 2008, versterkt in 2009: het klassieke, eenzijdige anti-Israël gezeik slaat merkelijk minder aan nu het internet wat meer evenwicht brengt in de berichtgeving. En er info te vinden is rond de 'anti-Zionistische' schreeuwers.

Waarmee ik persoonlijk niet gezegd wil hebben dat ik die labeling van anti-semiet ook hekel. Araaben zijn trouwens zelf ook semieten, for the record.

Alé, zwarte Johan, vergeet niet een extra onderlijveke aan te doen met deze kou bij uw betoging. Doet dat goed.

 
At 31/12/08 12:23, Blogger Vincent De Roeck said...

Sorry Johan, maar met deze tekst kan ik het op geen enkel vlak of vanuit geen enkele invalshoek eens zijn. U veralgemeent en kiest ongenuanceerd partij voor een kant die in deze zaak geen enkele vorm van medelijden verdient. En ook de vergelijking met het nazisme houdt geen steek. Ik respecteer uw mening en wens u veel succes met uw anti-Zionistisch onderonsje, maar dit soort schrijfsels raken echt kant nog wal. Temeer omdat de vermeende pro-Israëlische propaganda in West-Europa onbestaande is. Het is net de pro-Palestijnse propaganda domineert het debat in West-Europa. U bent dus geen geus met deze tekst, maar een meehuiler met de andere islamistische wolven in het bos.

 
At 31/12/08 13:20, Anonymous Anoniem said...

Sanctorum, tot nog toe vond ik dat u interessante bijdragen schreef, maar dit is echte larie.

Wat verwachten de inwoners van Gaza wel ? Ze stemmen voor Hamas, die het bestaansrecht van Israel weigert te erkennen. M.a.w. had Hamas voldoende wapens dan zouden ze morgen Israel van de kaart vegen. Zolang de Palestijnen voor zo een zootje stemmen hebben ze geen recht om te klagen van Israelische aggressie.

De dag dat de Palestijnen akkoord gaan met 2 staten en zich ook consekwent gedragen - ttz geen zelfmoordcommando's sturen of raketten lanceren om zoveel mogelijk Israelische burgers te doden - zal Israel hen met rust laten.

Er lag destijds een 2-staten plan op tafel waarbij de Palestijnen 97% van het gevraagde grondgbied kregen, maar dat werd door Arafat van de tafel geveegd.

Wat Israel doet is vergelijkbaar met wat de geallieerden deden in WO2 : de aggressor met superieure wapens terugslaan. De aggressor moest maar niet zo dom zijn. Dat hierbij burgerslachtoffers allen is spijtig, maar de fout van Hamas - en niet Israel - die burgers als schild gebruikt.

 
At 31/12/08 13:22, Anonymous Anoniem said...

Obama gaat orde op zaken stellen? Wat gaat hij doen, Israel aan de Palestijnen geven?
Hamas democratisch verkozen? Al eens in Palestina geweest? Wapens en cash bepalen de verkiezingen. Sinds Hamas meer kon bieden dan Al Fatah omdat mevrouw Arafat met de kas ging lopen, won Hamas de verkiezingen met Iraans geld. In welk Wonderland leeft links feitelijk?
Naar mijn schatting leven 60/70% van de mannelijke volwassen Palestijnen van de wapens, criminele activiteiten en terrorisme.
Kuweit en de Emiraten gaven hen een paspoort en maandelijks loon om niets te doen. In Dubai werden ze buiten gesmeten omdat ze de Hyatt Regency wilden opblazen voor meer geld en Sheik Mohamed smeet hen buiten.
In Kuweit leefden ze van de staat tot Saddam Hussein Kuweit aanviel en de Palestijnen stonden te dansen met het Kuweiti paspoort in hun zak. Exit uit Kuweit.
En die arme sukkelaars worden door niemand begrepen.
Lees ook mijn vorig commentaar in het eerste Gaza artikel van een paar dagen terug.

 
At 31/12/08 13:41, Anonymous Anoniem said...

Als Vlaming voel ik geen enkele verwantschap met de Palestijnen van Hamas.
Of moet ik mij verwant voelen met mensen die niets liever willen dan de vernietiging van de staat Israël, geen enkel respect hebben voor democratie, hun tegenstanders standrechterlijk liquideren,martelpraktijken als de normaalste zaak van de wereld beschouwen,de sharia hebben ingevoerd enz..?Ik heb gewoonlijk wel een zekere sympathie voor de underdog, zelfs voor de rioolrat, maar Hamas is beyond compassion.
Ik vind dat Israël in deze situatie doet, wat iedere staat zou doen, ingrijpen voor het te laat is. Hamas moet vooral niet denken, dat ze zomaar ongestraft dagelijks hun lading raketten kunnen afvoeren, en op die manier een continue sfeer van paniek kunnen zaaien onder de bewoners van Zuid-Israël, wat op de lange duur interne chaos veroorzaakt.
Op deze betoging zullen ze mij dus niet zien, en ik vind het een blaam voor links om daarin te stappen.Ik begin toch te geloven dat bepaalde linkse mensen masochisten zijn, die niets liever doen dan in de naam van sociale rechtvaardigheid schandalige, tirannieke en sadistische regimes steunen.
Shame!

 
At 31/12/08 14:42, Anonymous Anoniem said...

Ik vraag mij twee dingen echt af:

1) waarom termen uit een ver verleden tèlkens bovengehaald worden als het over Israël of de joden gaat en dit in actuele kwesties. Ofwel verwijt men Israël nazi-methodes en gooit men er nog wat gerelateerde termen bij (Anschluss van de Palestijnse gebieden, Endlösung van het Palestijnse volk etc. ) ofwel gaat het over islamo"fascisme", ofwel gaat wordt gelijk wèlke kritiek op Israël gelijkgesteld met antisemitisme (wat zou uitgaan van een monoetnisch Israël, wat niet het geval is), om over de eeuwige Freilich nog maar te zwijgen wiens gezaag zo onderhand iederéén de strot moet uitkomen. De semantiek hiervan is niet toevallig noch onschuldig, maar doelbewust. Laten we eens leren uit het verleden in plaats van de toekomst daarmee constant te bezwaren?

2) waarom zou werkelijk iedereen ter wereld op elk gegeven moment partij moeten kiezen in dat conflict? Ikzelf heb dan ook geen speciale voorkeur voor Palestijnen of joden. De nuance is dan ook vaak zoek in alles wat met dat conflict te maken heeft, laat staan dat op prioriteit nummer één van grosso modo de christelijke wereld, het joods-Palestijns conflict zou moeten staan. Wat mij wel interesseert is stabiliteit in die regio vanwege zijn geopolitiek belangen. Vandaar dat een gediversifieerde positionering nodig is voor ons, in plaats van bijvoorbeeld de keuze die de USA maakt. Men verbindt zich aan conflicten die de zijne niet zijn.

 
At 31/12/08 15:16, Blogger Gilbert De Bruycker said...

Proficiat: u durft tegen de keer te gaan!

Israël volhardt in zijn inhumane politiek tegen de Palestijnen. De bombardenten zijn zonder meer een oorlogsmisdaad. Israël beweert daarmee Hamas te raken. In werkelijk gaat het om een brutale oorlogscampagne tegen de hele bevolking van Gaza.

Niet Hamas, maar Israël heeft het bestand gebroken. Twee maanden geleden, tijdens de nacht van de predidentsverkiezingen in de V.S., vuurde Israël al raketten af op Gaza om tunnels te vernietigen waarvan Israël dacht dat Hamas van plan zou zijn geweest die te gebruiken om Israëlische militairen te ontvoeren.

cfr. http://www.lewrockwell.com/frank/frank41.html

De Free Gaza Movement stuurde een boot met een aantal artsen en chirurgen aan boord, en veel medische hulpgoederen naar Gaza. De boot werd voor de kust van Gaza aangevallen door de Israëlische marine. Er is ook een opslagplaats van medicijnen gebombardeerd - die ging in vlammen op. Het leger beschoot ook het medische personeel dat probeerde gewonden te evacueren.

Israël was al een half jaar bezig met het voorbereiden van deze oorlogsmisdaad! Het was dus even wachten op een aanleiding, om de wereld weer te laten denken dat het de Palestijnen zelf waren die het hadden uitgelokt. Die kwam dus, nadat..... Israël ZELF, als eerste, het staakt-het-vuren heeft geschonden (zie hogerop).

Israël probeert om de vorige oorlog alsnog te winnen: de mislukte oorlog tegen Libanon van deze zomer is de aanleiding. Israel zoekt revanche in Gaza.

Richard Falk, van de VN, die onlangs de toegang tot Israël werd geweigerd, noemt de aanval onomwonden een oorlogsmisdaad. Israel zou moeten worden aangeklaagd voor volkerenmoord. Cfr.'Gaza strike is not against Hamas, it's against all Palestinians' by Amira Hass - http://www.haaretz.com/hasen/spages/1050688.html


P.S. Ik ben steeds een uitgesproken criticus van de islam geweest (en nu nog trouwens). Maar in tegestelling tot vele anderen ( vooral neoconservatieven ) draag ik geen paardekleppen.

 
At 31/12/08 15:53, Anonymous Anoniem said...

@Gilbert De Bruycker

Ik denk dat de Palestijnen met Hamas totaal op het verkeerde spoor zitten om een dialoog met Israël aan te gaan.Hamas is een fundamentalistische Islambeweging, die gewoon geen enkele opening laat voor een democratische staat.
Ik weet ook wel dat de Israëli's geen doetjes zijn, maar kan mij wel in de plaats stellen van mensen die voortdurend vanaf de internationale erkenning van hun staat(1948) onder doodsbedreiging hebben moeten leven.

Ik heb zo ook een vermoeden dat je in Israël al uw opinies wel zal kwijt kunnen, maar ben niet zeker of je die in Gaza wel zou kunnen.Want ik vermoed dat je behalve de zaak Israël nog wel meer te vertellen hebt, dat in slechte aarde zou kunnen vallen bij Hamas.Je staat nogal sterk op je vrijheid van meningsuiting, dunkt mij, nu probeer het eens onder het Hamas-regime, good luck!

 
At 31/12/08 19:01, Blogger Gilbert De Bruycker said...

Ik ben het eens met uw besluit, maar betreffende het Palestijns-Israëlisch bezettingsconflict is het mij hier om te doen:

Volgens de overlevering zijn de joden in 70 na Christus uit Jeruzalem en het omliggende gebied gevlucht omdat de Romeinen hen vervolgden. In zijn boek, "When and How Was The Jewish People Invented", weerlegt Shlomo Sand deze mythe: de Joden werden NIET door de Romeinen uit hun land verjaagd. De koninkrijken van David en Solomon zijn legenden. De Joden waren boeren die nooit hun grond hebben verlaten. Ze hebben zich in de loop der tijd de Islam eigen gemaakt en zijn de voorouders van de Palestijnen!

Dat er zoveel Joden over de wereldbol zijn verspreid is te verklaren uit hun bekeringsijver. De meest belangrijke factor in die verspreiding evenwel is dat de bevolking van het koninkrijk Khazar, in het zuiden van Rusland, zich in 740 na Christus tot het Judaïsme heeft bekeerd - de Ashkenazi Joden - en zich later in Centraal- en Oost-Europa vestigden. De meeste hedendaagse joden stammen af van de Khazars.

Een Israëlische staat op Arabisch grondgebied hield van meetaf aan de belofte in voor eindeloze conflicten en de zionistische politiek was er van bij aanvang op gericht om alle Palestijnen te verdrijven.

Op 2 november 1917 bezorgt Lord Arthur James Balfour - op verzoek van Hare Majesteits Regering - aan Lord Rothschild, een Ashkenazi jood, een verklaring van sympathie met de joodse zionistische aspiraties, waarin tevens vermeld staat dat Hare Majesteits Regering positief instemt met de keuze om van Palestina het thuisland te maken van het Joodse Volk.

Op dit ogenblik is Palestina van Turkije. Dus Lord Balfour belooft een land waarover hij toen geen zeggenschap had, aan een volk waarmee hij zich niet te bemoeien had.

Deze mentaliteit woekert voort tot op de dag van heden!!

 
At 31/12/08 19:39, Anonymous Anoniem said...

@Gilbert De Bruycker

Ik ken het boek van Shlomo Sand, en ik weet dat hij de Zionistische mythes afbreekt.Maar ik weet wel zeker dat hij het bestaansrecht van Israël niet in twijfel trekt.
Ik ben er voor dat Israël en de Palestijnen tot een modus vivendi komen, wie niet? Maar ik denk niet dat Hamas vrede wil, integendeel, ze willen gewoon Israëls dood. Dus is Hamas geen basis voor serieuse gesprekken met Israël.

 
At 1/1/09 00:39, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

Uw laatste reactie is 'mooi', zowel in haar beknoptheid als in haar relevantie voor het onderwerp.

Maar, ik denk dat discussies met fundamentalisten geen zin hebben, want die zijn niet vatbaar voor rede. Zij laten zich immers leiden (met absolute zekerheid, i.e. fundamentalistisch) door vooropstaande dogmas, niet door empirische observaties. Een illustratie daarvan kan ik niet laten voorbijgaan, en dat is de aanklacht van de heer De Bruycker m.b.t. de vermeende "bekeringsijver" van de joden. Wie een beetje rond de wereld WIL rondkijken, die kan zo onmiddelijk opmerken dat, onder alle 'grote' en/of serieuse godsdiensten, het judaisme waarschijnlijk het minste van "bekeringsijver" getuigt. Het aantal joden in de wereld is minuskuul in vergelijking met het aantal moslems, christenen, hindoes, en boedhisten.

En, dat Sanctorum weer eens op straat gaat betogen voor de 'verkeerde kant', juist gelijk in de 1980's, dat is helemaal niet verwonderlijk. Het is de zoveelste indicatie van perverse zelfhaat voor de eigen beschaving van zowel radikaal-links als naief-links. Keer op keer getuigen zij dat ze het willen opnemen voor ondemocratische krachten in de wereld die de idee zelf van individuele vrijheid geen goed hart toedragen.

 
At 1/1/09 12:07, Anonymous Anoniem said...

Ja, de ergste foto;s laten ze zien...maar niet wat de palestijnen doen..
Israel laat zich niet langer de kaas van hun brood eten.. gelijk hebben ze.. de wereld is blind..
Israel bescherm je mensen..
veel zegen..

 
At 1/1/09 15:03, Anonymous Anoniem said...

Wat zegt de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken van de situatie? Even kijken...

http://www.youtube.com/watch?v=5roptSbO3GQ&eurl=http://gatewaypundit.blogspot.com/2008/12/idf-continues-airstrikes-as-gazans-fire.html&feature=player_embedded

 
At 1/1/09 17:58, Blogger David Vandenberghe said...

Ieder zijn mening. Als Hamas het staakt-het-vuren niet had opgeheven en voorkomen had dat men raketten & mortieren afvuurde op Israël dan zou er geen sprake geweest zijn van de huidige gevechten.

Zelf al claimt men dat Israël 'provoceerde' en 'als eerste het staakt-het-vuren' doorbrak, dan had Hamas de andere wang moeten keren. Nu krijgt de Hamas een pak slaag en het is niet omdat ze democratisch verkozen zijn dat ze indiscriminately burgers van een 'buurland' mogen bestoken.

Twee Staten en iedereen blijft op zijn stukje van het speelplein.

Ik vraag mij wel af hoe het zit met de anti-raketten luchtafweer die Israël aan het ontwikkelen was na Libanon 2006.

Sorry, hier geen medelijden met Hamas.

 
At 1/1/09 19:40, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik moet toegeven dat ik lange tijd de Palestijnse zaak met een soort sympathie heb bekeken (Israël was een louter Engelse en dus perfide creatie), maar dat ik mijn mening moet herzien.

 
At 2/1/09 15:49, Anonymous Anoniem said...

Het is een cynische realiteit dat de nakomelingen van de Holocaust-slachtoffers, die vanuit deze tragedie de oprichting van hun staat legitimeerden, nu zelf tot de genocide overgaan.

Enkele losse vastellingen, waarnemingen en domme vragen :

1) Zure vaststelling : geen enkele ernstige intellectueel zal er nog maar aan denken een individuele Arabier verantwoordelijk te houden voor alle ernstigste misdaden tegen de menselijkheid, gepleegd door (of met de goedkeuring van) Arabische regimes die in de recente geschiedenis werden gepleegd. Elke jood daarentegen, in Israël of in de diaspora, is volgens deze ernstige mensen wèl persoonlijk aansprakelijk voor elke daad, door Israël begaan. Het is nooit anders geweest, joden waren wisselend de schuld van het kapitalisme èn het communisme, van de slavenhandel èn de strijd voor zwarte burgerrechten, van de apartheid èn de afschaffing van de apartheid. Het is nu eenmaal de schuld van “de joden” [terzijde : ik hoorde nog geen Vlaamse intellectuelen hun afschuw uitspreken over het feit dat de vredesbetogers van oudejaarsavond – weer eens - trachtten door te stoten naar de joodse wijk om daar elke willekeurige (als jood herkenbare) jood met stenen te bekogelen - of zelfs zoals de vorige keer een gehandicapte ouderling uit zijn rolstoel te sleuren. Mag ik opmerken dat ik deze stilte bijzonder stuitend vind ?].

2) Enkele domme vragen terzijde : Waarom zou “het slachtoffer zijn van een tragedie” (i.c. de shoa) mensen tot betere mensen moeten maken ? Waarom wordt van de joden toch zo veel verwacht, geloven al deze zelfverklaarde vrijzinnige intellectuelen soms zèlf ook dat “de joden” het uitverkoren volk zijn ?

3) Israël heeft m.i. het recht om zich te verdedigen tegen raketaanvallen van Hezbollah en Hamas (telkenmale nadat door deze organisaties eenzijdig bestanden werden geschonden of eenzijdig aanvallen werden uitgevoerd op Israëlisch grondgebied) zonder dat in tal van publicaties bijdragen moeten verschijnen die deze aanvallen linken aan genocides, endlösungen en andere nazi-praktijken.

4) Vaststelling : het bestaan van de genoemde organisatie Jewish Voice for Peace of van Peace Now, de geschriften van joodse auteurs als David Grossman, Norman Finkelstein en Maxime Rodinson is blijkbaar onvoldoende om de zelfverklaarde Vlaamse “intellectuelen” te overtuigen van het bestaan van een pluralistische publieke opinie in Israël en binnen de ruimere joodse gemeenschap. Er is blijkbaar maar één ‘joodse lobby’, een kwaadaardig orgaan waarvan elke jood wereldwijd alleen al door zijn afstamming deel uitmaakt.

5) We kunnen alleen maar hopen dat er op een dag Arabieren zullen opkomen voor het bestaansrecht van Israël, niet uit opportunistische overwegingen maar gewoon vanuit de nuchtere vaststelling dat de klok niet meer kan worden teruggedraaid en dat we Israël dus maar best als een ‘gewoon land’ gaan beschouwen. De dag dat Arabische leiders en intellectuelen openlijk een tweestatenoplossing aanvaarden valt er ernstig over vrede te praten, eerder blijven dit praatjes voor de vaak.

 
At 4/1/09 10:40, Anonymous Anoniem said...

Goed om weten dat de radicale vlaamse intellectuelen nu hun neus dichtknijpen als ze met foute vrienden op stap gaan. 70 jaar terug deden ze dat nog niet. Misschien toch maar voor Dewinter stemmen. Die weet tenminste waar de vijand zit. In tegenstelling tot Dedecker en NVA

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>