24 augustus 2008

Joe Biden: de keuze van Obama

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn al meer dan een jaar het échte nieuws, althans volgens de media. Diezelfde media is vaak subjectief en onvolledig, hun voorkeur voor de democraten is soms zo frappant dat het lijkt alsof de DNC ervoor betaalt. En dat terwijl in de USA het helemaal nog niet zo zeker is dat Obama de bovenhand haalt. Het doet denken aan de enorme steun die John Kerry kreeg, en de verbijstering toen hij verloor van George Bush.

Maar goed, laten we even meestappen in dat verhaal en kijken naar de running mate van Obama. Joe Biden is nu niet bepaald een bekend figuur in Europa. Media omschrijven hem als een backbencher, een politieke veteraan die de onervarenheid van Obama moet wegwerken.

Is Biden echter zo’n goede keuze? Obama is een centrum-democraat. Clinton en Edwards hadden een veel linkser programma. Indien zijn running mate een linkse democraat was, zou Obama meer in de smaak vallen van alle leden van de DNC.

Echter, Biden is allesbehalve een linkse democraat. Hij is een van de architecten van de Amerikaanse “war on drugs” en de immense en vaak draconische voorrechten die de staat zich aanmeet bij het bestrijden ervan. (Google eens naar “no knock raids”) De “War on Drugs” was voor 9-11 de grootste schending van mensen- en burgerrechten van de V.S. tegen haar eigen burgers. Biden gelooft dat de staat de burgers moet beschermen tegen zichzelf en dat mensen die dit niet willen zwaar gestraft moeten worden. Hij stemde voor de Patriot act. Maar jaren na de heisa stemde hij bovendien voor de Parea. Het eerste kan je begrijpen door de crisis en de hype, het tweede is gewoon schandalig.

Verder blijkt hij ook verrassend uit de hoek te komen. Militair is hij geen typische “lefty”. Hij stemde voor de bombardementen in ex-Joegoslavië (en was zelfs één van de drijvende krachten achter het idee van interventie), de invasie in Afghanistan en Irak. (hoewel hij voorstander was om eerst diplomatieke oplossingen te zoeken). Hij pleit nu voor méér soldaten, een internationalisering en duidelijke kostenplaatjes. Zijn oplossing voor Irak is de federale staat.

Biden is ook een leidende kracht in het bestrijden van huiselijk geweld en het verschaffen van studieleningen aan studenten. (en de fiscale aftrek ervan)

Sowieso is hij heel ervaren in buitenlands beleid en binnenlandse justitie. Maar hij staat voor meer staatsinterventie zelfs ten koste van burgerrechten en de Amerikaanse harde lijn in het buitenlands beleid.

Waarom koos Obama hem? Obama is geen typische linkse democraat. Hij dweept met Ronald Reagan en zijn economisch plan is minder links dan dat van zijn voormalige uitdagers. (hoewel het nog altijd links is en waarschijnlijk de groei zal afremmen) Door zijn huidskleur heeft hij bijna automatisch de minderheden (traditioneel linkse kiezers) aan zijn kant. Links Amerika vindt hem fantastisch omdat hij het monopolie van de “old rich white man” kan doorbreken. Democraten die hem te links vinden, worden gecharmeerd door de self made man met de boodschap dat alles nu gaat veranderen. Obama’s keuze voor de centrum-democraat Biden toont aan dat hij denkt de DNC sowieso binnen te hebben. Hij vreest niet dat de linkse vleugel van de DNC gewoon thuisblijft, hij nam geen linkse democraat die hen zou mobiliseren. Een teken van het zelfvertrouwen dat Obama heeft met betrekking tot zijn achterban. Biden is niet bedoeld om democratische stemmen te lokken, dat doet Obama zelf wel. Biden moet swing voters aantrekken, ontevreden republikeinen en centrum-stemmers. Hij kan op vlak van buitenlands beleid wedijveren met Mccain. Biden is een aanvaller.

Maar Biden kan geen libertariërs overtuigen, die gruwen van oorlog en interventie en zijn tegenstanders van de War on Drugs. Libertariërs zitten meestal op de wip en kunnen wel eens de beslissende stemmen uitbrengen. Obama krijgt veel steun van hen (waarom eigenlijk?) maar dit is een bank achteruit. Biden zal misschien de rechtse swing voters wel aantrekken, maar kan de libertarische stemmen naar het Mccain kamp jagen. Ofwel denkt Obama dat de steun van de libertariërs al binnen is, want uit dat kamp krijgt hij heel wat steun, vooral uit ongenoegen met de libertarische kandidaat, Bob Barr die wat te conservatief is. Ofwel denkt hij dat ze toch voor Bob Barr zullen stemmen en sowieso “verloren” zijn voor DNC of GOP. Beide ideeën zouden wel eens kunnen kloppen.

Ik ben geen grote van van mensen zoals Biden. Burgerrechten zijn te belangrijk en Biden lijkt qua ideeën wat te veel op Cheney. Dit doet me voorspellen dat indien Obama wint, er niet ZO veel “change” gaat zijn.

8 Comments:

At 24/8/08 17:04, Blogger Luc Van Braekel said...

Ik pik even uit http://en.wikipedia.org/wiki/Political_positions_of_Joe_Biden de standpunten van Biden die er volgens mij belangrijk zijn:

100% pro vakbondsstandpunten.

Tegen de belastingverlagingen van Bush.

100% approval rating van APHA, tegenstander van een geprivatiseerde sociale zekerheid, dus pro een socialistische sociale zekerheid op West-Europese leest geschoeid.

Wat mij betreft genoeg om hem als "links" (collectivistisch) te bestempelen.

Enig pluspunt: voorstander van NAFTA en 42% approval rating van het Cato Institute, dus gematigd pro vrijhandel. Delocalisatie (outsourcing) wil hij voorkomen door lastenverlaging voor bedrijven, niet door protectionisme.

 
At 24/8/08 17:23, Blogger Chris Demeyere said...

Klopt, maar ik beschouw hem als relatief binnen de partij niet als erg links. Natuurlijk is hij links. Maar binnen de democraten zie ik hem als centrum.

 
At 24/8/08 21:37, Anonymous Anoniem said...

1) Deze tekst druipt van (libertarisch) fundamentalisme en van 'self-righteousnes'.

-- Iedere normale mens "gruwt" van oorlog. De relevante vraag is niet of oorlog gruwelijk is, maar wanneer ze 'redelijkerwijze' onvermijdelijk wordt. Dat vereist een serieus oordeel, en geen goedkope woorden noch kopindegronderij.

-- De 'war on drugs' en de Patriot Act' zouden de grootste "schendingen van mensen- en burgerrechten" zijn? Mon Dieu, dat doet denken aan teenagers die denken dat hun mensenrechten worden verkracht als ze voor middernacht thuis moeten zijn. Nee, ik denk niet dat de overheid direct vergelijkbaar is met 'ouders', maar ik denk wel dat elke gemeenschap zich moet kunnen 'organiseren', en dat een democratie op democratische wijze overheidsreguleringen en beschermingmaatregelen moet kunnen uitwerken. En ik denk ook dat grote mensen moeten meewerken aan dat democratisch proces en dat ze 'beperkende' plichten hebben tegenover de gemeenschap. Sommige libertariers doen mij denken aan teenagers, precies omdat ze zo 'wereldvreemd' klinken, en geen besef van de realiteit van de mensengemeenschap blijken te hebben.

-- Sinds wanneer is drugtaking een "mensenrecht"? En kunnen mensen die zo kortzichtig denken nog wel echte mensenrechten erkennen, om over 'redelijke' mensenplichten maar te zwijgen?

2) Nee, Joe Biden is wel degelijk een linkse op het Amerikaanse politieke spectrum. Zowel in termen van sociaal-economisch beleid, juridisch beleid en buitenlands beleid, en daar gaat het om in federale verkiezingen. En binnen de Democratische Partij is hij eerder een 'centrist', en dus geen extreme ideoloog. Dat betekent dat hij kan samenwerken met 'andersdenkenden' om concrete doelstellingen te verwezenlijken.
En voor wie het nog niet wist, Obama is veel linkser dan Biden, zowel op sociaal-economisch gebied als op 'cultureel' gebied. Obama is een ideoloog, een product van de radikaal-linkse 'academie', die gelooft in de 'maakbaarheid' van de mensen, of in de 'kneedbaarheid' van menselijke geesten. Waar hebben we dat eerder gezien?

 
At 24/8/08 22:08, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Biden is een foute keuze voor Obama. Het versterkt het feit dat hij zelf geen ervaring heeft (probeert hierdoor ervaring toe te voegen aan zijn ticket) en het ondermijnt zijn belofte tot "change". Iemand als vice-president kiezen die al 35 jaar in de Senaat zit... Dat lijkt nu niet echt vernieuwend te zijn.

 
At 24/8/08 23:56, Anonymous Anoniem said...

"Change" is een zinloze en lege slogan. Het wordt maar zinnig wanneer men specifieert "change to what" en "from what"?

Waarschijnlijk is de Senaat niet de beste training plaats voor de executieve verantwoordelijkheden van het presidentschap. Maar, in prinicpe is er niets verkeerd met "35 jaar" ervaring ergens. Wanneer men ouder is dan 60 jaar, dan heeft men onvermijdelijk 35 jaar (of meer) ervaring ergens. En meer ervaring is 'normaal' gesproken beter dan minder ervaring.

 
At 25/8/08 00:05, Blogger David Vandenberghe said...

Nicolas: Ik denk juist hetzelfde.

@Marc Huybrechts: Obama's hele campagne steunt op dat éne woordje: change. Verandering en juist omdat hij zo 'groen achter de oren' is zou hij 'change' kunnen waarmaken (change consolidated by freshness and a lack of political experience down 'there'). Zo gaat de retoriek en de hersenkronkel. Biden zal niet 'slecht' zijn alleen druist het in tegen de hersengang dat emaneert uit de Obama campagne (het gaat dus niet over competentie maar over valse noten).

Een oude rot aan toevoegen als VP is een scheve schaats, de VP vervangt de President in geval van nood (Biden for Change?). Dat is zoals Bill Clinton's 'I did not have sexual relations with that woman'...schuif.

Obama gaat verliezen. Ik voel het aan mijn kleine teen.

 
At 25/8/08 00:21, Blogger Luc Van Braekel said...

De hamvraag lijkt me: moet het profiel van een running mate het profiel van de kandidaat-president aanvullen (een complementair profiel), of versterken (een zo gelijklopend mogelijk profiel). Over het algemeen zoekt men naar complementaire running mates, zowel qua eigenschappen als qua doelgroep. Vader Bush als eerder progressieve Republikein, en Dan Quayle als eerder conservatieve republikein, was een goed voorbeeld.

Wat de kansen van Obama betreft: ik wacht nog even af tot McCain zijn running mate bekendmaakt. Als dat Mitt Romney wordt, schat ik de kansen van McCain hoog in.

 
At 26/8/08 09:24, Blogger David Vandenberghe said...

LVB: 'tuurlijk. Maar als je voor Change gaat met uw eigen groenheid als testament voor die verandering dan gaje geen 'ouwe rot' uitkiezen.
Daarmee zend je het signaal uit dat 'Change' niet veel gaat betekenen of juist dat men te zwak is om het zelf te doen & zal steunen op de VP.

Soit, mijn geld staat op 'diene van de frietjes'.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>