18 augustus 2008

Eens een andere klok (vpmc)

.
Onderstaand stuk, dat in de Frankfurter Allgemeine van 16 augustus stond, en dat een antwoord is op een brief van de Franse filosofen Glucksmann en Lévy in Libération, laat een andere stem horen dan wat wij in onze eigen afschrijfkranten gewend zijn. Op te merken valt dat deze Lévy niet aan zijn proefstuk was, en dat hij bijvoorbeeld in 1999 de Amerikaanse bombardementen op Europa goedkeurde en er zelfs om smeekte (hierin vanzelfsprekend gevolgd door onze eigen pers). Hij schreef toen een infame brief, gericht aan Régis Debray, die het bestaan had om een genuanceerd standpunt in te nemen ("Adieu, Régis Debray", Le Monde, 14 mei 1999).


Georgië en Rusland
Belangen ? Wij ?
Lorenz Jäger

Het gaat, als je deze intellectuelen mag geloven, om mensenrechten, om democratie, om de toekomst van een vrij Europa. Om niets anders. Niet om die pijplijnen die de olie van de Kaspische Zee helemaal langs Iran voeren, niet om een strategische inkapseling van Rusland door het min of meer openlijk infiltreren van de NAVO in de buurstaten. Ook deze keer ontdekken André Glucksmann en Bernard-Henri Lévy de humanitaire waarden, net op het moment dat er aan Amerikaanse belangen wordt geraakt. Alleen: daar spreken zij niet van.
Is Georgië in Zuid-Ossetië met het geweld begonnen? De vraag alleen al is „obsolète”, achterhaald, menen beide filosofen.
Donderdag publiceerden zij in de krant Libération een manifest onder de titel SOS Georgië? SOS Europa!, gesteld in de alarmistische toonaard die we van hen gewend zijn: tegen elke enigszins doordachte diplomatieke demarche brengen zij het spook van het „vroegere en huidige fascisme“ in stelling. Ja, de diplomaten betitelen zij – daarbij verwijzend naar een grotesk nevenpersonage bij Proust – als „onze Norpois“, wat zoveel wil zeggen als: historische naïevelingen en bakkers van platte broodjes.

Een keerpunt

Op één punt moet men de auteurs bijtreden: er is in de Russische politiek een keerpunt bereikt. Het riskante avontuur van president Saakasjvili, die in Zuid-Ossetië door middel van geweld een voldongen feit wilde creëren, is mislukt. Rusland heeft aangetoond dat het in staat is tot zelfhandhaving in de regio – of dit nu in de smaak valt bij de Europeanen of niet.
De beide filosofen zien dat anders. Als zij het hebben over de „autocratie“ van Poetin, dan proberen ze de oude angsten voor een tsarenbewind aan te wakkeren. Rusland moest maar eens uit de G8 gezet worden, eisen zij, en meteen ook uit de Raad van Europa. En dan gaat het ineens tóch tegen de Duits-Russische gaspijplijn die langs Polen loopt – zo komt de materiële grondslag alsnog ter sprake! .Durf” moeten we in Europa zien los te krijgen, en scherpzinnigheid. „Anders is het dood.“
De stemmen van Glucksmann en Lévy vinden gehoor in Europa, zo hebben zij bijvoorbeeld in Duitsland de portaalsite „Perlentaucher“ aan hun zijde. Rusland daarentegen vindt vandaag nauwelijks pleitbezorgers onder de Europese koppen van niveau, en het „Westen“ laat zich als normatief ideaal gelden. Er zijn wel politieke correspondenten en commentatoren met een meer bezonnen oordeel, maar onder intellectuelen domineert de naakte russofobie. Alexander Solzjenitsyn is dood, en met hem de enige stem die ook bij westerse geesten mogelijk nog gehoor had gevonden – maar hadden zij niet, al lang voor zijn dood, alles wat van deze grote metafysische nationalist afkomstig was, weggeregeld? Op kop Glucksmann, die zich enorm verdienstelijk maakte bij de verspreiding van de „De Goelagarchipel“, maar van de latere Solzjenitsyn zich distantieerde. Misschien was Émile Cioran wel de laatste die, bijna vijftig jaar terug, in zijn essay „Rusland en het Virus der Vrijheid“ om begrip vroeg voor de Oostelijke grootmacht, en dat deed met filosofische argumenten die ook voor een westerse intellectueel toegankelijk waren. Men moet hem opnieuw lezen, om deze dagen niet versuft te raken.

Anti-Russische neigingen

In Europa is er sprake van een anti-Russisch gevoel. Men dient het te onderkennen, maar niet er zich klakkeloos door te laten imponeren. Dit gevoel is juist in geval van conflict altijd mobiliseerbaar, zoals reeds ten tijde van de Krimoorlog in de Britse pers de Orthodoxe religie gedemoniseerd werd als zijnde barbaars en achterlijk. Voor de wereldopinie gold het regime van de tsaar toen al snel als „Vijand van de Mensheid“. En aangezien het een “nest van de reactie” was, zongen ook Marx en Engels een stevig partijtje mee in het anti-Russische koor.
Gelukkig zijn er vandaag ook andere stemmen, ook bij Libération. Bernard Guetta, voormalig Moskou-correspondent voor Le Monde, begint bij de vaststelling dat Saakasjvili in geen geval de enige schuldige is in dit conflict, en dat klinkt al bezadigder. Hij waarschuwt wel tegen een verder doordrijven van de NAVO-perspectieven voor Oekraïne en Georgië – wat Glucksmann en Lévy laatst in de lente nog hadden bepleit in een open brief aan Angela Merkel.
Deze advocaten van de mensenrechten maken op de duur hun eigen zaak belachelijk, als zij de discussie over de belangen uit de weg gaan – die van de Verenigde Staten in de eerste plaats, maar ook, nauwelijks nog een geheim, die van Israël. En het past intellectuelen, die de plicht hebben om een kritische balans op te maken, om de nieuwe ordewoorden uit Parijs aan te horen met de nodige scepsis, die hun waarmerk is. En ja, Glucksmann en Lévy zijn beslist intellectuelen. Maar uit hun martiaal manifest spreekt niet de taal van de rede.

.
___________________

Noot van 23 augustus: Dat Bernard Henri-Lévy niet meer is dan een pathologische fabulator, werd hier eerder al beweerd, maar wat naar aanleiding van het artikel in Le Monde verscheen bij RUE89 slaat werkelijk alles. Merkwaardig dat Le Monde zich nog wil laten vangen aan de praatjes van die schertsfilosoof.
.
.

Labels: , , , , ,

17 Comments:

At 18/8/08 21:26, Anonymous Anoniem said...

Marcje marcje toch. Zo vatbaar voor kritiek. Iemand klaagt over te weinig teksten, en hopla, meneer plaatst een tekst op basis van een krantenartikel van twee dagen geleden... Oude vossen en hun streken. Ocharme.

 
At 18/8/08 21:58, Anonymous Anoniem said...

Wie is hier eigenlijk de grootste zieligaard, Hugo?

 
At 18/8/08 22:00, Anonymous Anoniem said...

@ Marc vf

Man toch, uw neiging om onder de indruk te komen van Franse of Duitse woordkramers ("filosofen" my foot!) - in tegenstelling met empirische observaties te kunnen maken - is waarschijnlijk niet meer te genezen.

Eerst enkele puntjes omtrent uw inleiding. In een volgend bericht zal ik me meer specifiek richten op de woordkramerij van Herr Lorenz Jaeger van de Frankfurter Allgemeine.

1) "Amerikaanse bombardementen op Europa"? Uw irrationele Amerika-haat is wel al te doorzichtig. De NATO bombardementen op Joegoslavia in de 1990's werden ondernomen (door de cultureel-linkse Clinton) op aanraden (zelfs smeken in sommige gevallen) van de Europese regeringen, EN met de intentie van onderwegezijnde 'genocides' en ethnische zuiveringen in ex-Joegoslavia te stoppen (het was zeker niet de intentie om delen van Joegoslavia in te lijven bij de USA). Dat "bombardementen op Europa" noemen is niet serieus. Noemt u de huidige bombardementen op Georgia ook 'Russische bombardementen op Europa'? Of gaat uw (mogelijke) bekommernis om Rusland nooit kunnen opwegen tegen uw Amerika-haat? En nog minder tegen een onderliggende westerse perverse zelfhaat (maar dat is een complex cultureel fenomeen). Of gaat u - zonder zelfs te blozen - de Russische 'lijn' parroteren dat er in Georgia ook genocides en ethnische zuiveringen onderwege zijn/waren gelijk in Joegoslavia in de Milosevic dagen. Let wel, mijn rethorische vragen zijn niet bedoeld om een pro- of contra-standpunt omtrent de Joegoslavische interventie te verdedigen. Zij zijn bedoeld om te zien of u eerlijke empirische observaties/oordelen kunt maken omtrent disparate gebeurtenissen op verschillende plaatsen.

2) U heeft tenminste 1 ding gemeen met de vermaledijde Levy, en dat is arrogante 'Oud-Europese' GWBush-haat, i.e. BDS of Bush Derangement Syndrome. Ja, ook Levy kan geen greintje sympathie opbrengen voor cowboys. Voor de rest, heeft het onderscheid tussen Franse 'filosofen' als Glucksmann, B-H Levy, en 'communist' Debray maar weinig belang hier. Behalve misschien dat ik een apologist voor totalitaire politieke systemen in het verleden, Debray dus, zeker niet "genuanceerd" zou noemen. U verwart "nuancering" met "woordkramerij". Nuancering vereist beredeneerde uiteenzetting die berust op (soms tegenstrijdige) empirische observaties, en dat is iets heel anders dan woordkramerij die berust op onbewezen en onbewijsbare ideologische uitgangspunten.

3) Het is in principe goed dat men verschillende "klokken" zou kunnen horen. Zolang men maar goed beseft dat niet alle klokken evenwaardig - en nog minder even geloofwaardig - zouden zijn. En dan zijn er natuurlijk ook situaties waarbij "andere klokken beluisteren" zelfs immoreel zou kunnen zijn, in de zin dat men zich in mentale bochten zou moeten wringen om de 'relevante feiten' over het hoofd te kunnen zien.

Maar ja, die Westerse zelfhaat, onder bepaalde 'filosofen' zit heel diep. Zij is de keerzijde van vrijheid en van vrijemeninsguiting. Het kan bij Putin, Hu, Arabische potentaten, etc... enkle een glimlachje ontlokken. Zij kennen dat soort van 'vrijhidsprobleem' niet, want zij geven aan mensen geen 'vrijheid', en dus ook geen vrijheid die kan misbruikt worden.

 
At 18/8/08 22:05, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Hugo: ik neem aan dat het artikel voor u oude koek was dan? Goed zo, maar misschien zijn er wel andere lezers, die er toch iets aan hadden? Overigens had ik die reactie waar u op doelt nog niet gelezen toen ik het stukje vertaalde en publiceerde. Al voel ik mij wel gevleid nu, want u gelooft kennelijk dat ik in staat ben om zomaar subiet iets uit mijn mouw te schudden, in no time.
Misschien moet u zelf eens een kleinigheid vertalen, of, waarom niet, schrijven? Try your hand en uw bewondering voor mijn bliksemsnelheid zal zelfs nog groeien is mijn vermoeden ;-)

 
At 18/8/08 23:20, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Marc Huybrechts: ik moet mijn antwoord uitstellen (werk), maar het komt zeker en alvast zal ik nu enkele dingen zeggen die u niet kunnen mishagen: dat BHL en zijn maat inderdaad filosofen van mijn voeten zijn is klaar. Met filosofie hebben die zelfs geen uitstaans.
En ten tweede: dat ik makkelijk onder de indruk kom van mooi verwoorde zinnen (Franse in het bijzonder, maar ook Duitse en Engelse) is ook waar, en dat zal ik niet kunnen veranderen vrees ik. Iemand zei me over een boek dat ik op dit moment aan het lezen ben (Philosophie de la Corrida, van zekere Franse filosoof Francis Wolff, die stierengevechten fascinerend vindt, en terecht!), en waaruit ik hem enkele frazen had voorgelezen: als je zulke dingen in het Nederlands vertaalt, zie je meteen dat er eigenlijk niks staat.
Dat is waar, maar toch blijft die charme.
Ik moet nu het bed in, maar morgen of overmorgen antwoord ik u inhoudelijk. Ik kan uw matter-of-factness namelijk wel appreciëren, en in uw reactie zijn er enkele aanknopingspunten die mij stof geven.

 
At 18/8/08 23:25, Anonymous Anoniem said...

Als apologist voor Russisch imperialisme kan die Lorenz Jaeger wel tellen. Vermits voormalig kanselier Gerhard Schroeder nu al zijn salaris van Putin ontvangt (om het groeiend Russische 'monopolie' op Europese energie-invoer te versterken) zou het me niet verbazen dat die Jaeger ook door Putin wordt betaald. Maar, waarschijnlijk ligt de verklaring voor deze "klok" elders. Het is gewoon een andere versie van dezelfde contemporele vorm van Duitse kopindegronderij, als justificatie om toch maar niets te moeten doen. Laat anderen maar de kastanjes uit het vuur halen! Dat is het motto van de Duisters tegenwoordig. Men ziet hetzelfde fenomeen ten aanzien van de komende Iraanse atoombom enz...

1) In zijn inleiding, spreekt Jaeger over pijplijnen, "inkapseling" van Rusland, en over diplomaten.

-- Als jaeger niet beseft dat monopolies 'slecht' zijn voor iedereen (behalve in een materiele zin voor de monopolist zelf) dan 'verdient' hij niet van voor een grote Duitse krant te mogen schrijven. Het ligt toch voor de hand dat de pijplijn door Georgia belangrijk is om Europese 'onafhankelijkheid' van Russische politiek-economische chantage te kunnen helpen bezweren. Impliceren dat dit geen goede of relevante consideratie zou zijn is aartsdom. Daarenboven, deze consideratie sluit helemaal niet uit dat Glucksman en Levy ook humanitaire bekomernissen zouden kunnen hebben. Kortom, Jaeger gedraagt zich gelijk een goedkope reputatiebekladder met zijn pijplijn-insinuatie. En als hij een beetje over gezond verstand zou beschiken dan zou hij beseffen dat dit meer te maken heeft met Europese belangen dan met "Amerikaanse belangen". Hij is dus ook nog eens een typische irrationale Europese Amerika-hater.

-- Waarom zou het respecteren van de onafhankelijkheid van buurstaten een "inkapseling" moeten betekenen. Een redelijke persoon (en regime) heeft geen enkele goede reden om zich ingekapseld te voelen, wanneer de buurlanden democratisch of 'westers' zouden gericht zijn. Slechterikken daarentegen, of eeuwenoude 'imperialisten', die gaan beperkingen op hun gebiedsuitbreiding natuurlijk als een inkapseling zien. Jaeger kan dat onderscheid niet 'zien'.

-- Wat komen die "diplomaten" hier doen? Wie is er nu tegen diplomaten? Niemand met gezond verstand. Maar diplomatie als excuus om niets te moeten doen, of diplomatie als kopindegronderij is een illusie. Men stopt geen imperialisten met diplomaten, en andere slechterikken ook niet.

2) In de sectie "Keerpunt" stelt Jaeger de imperialist (Putin) voor als 'slachtoffer'. Het zou allemaal de schuld van de President van Georgie zijn. Die zou "avontuurlijk" zijn (ja de eigen soevereiniteit en jurisdicie proberen te herstellen zou avontuurlijk zijn, niet de geplande invasie van een buurland!) Het is alsof Jaeger de woorden van Putin zelf nooit heeft willen horen of lezen. Putin heeft toch zelf herhaaldelijk gezegd in recente jaren dat de implosie van de soviet unie de grootse ramp was van de 20ste eeuw (ww1, ww2, de goelag, noch de holocaust, konden daar blijkbaar niet tegen opwegen in zijn KGB-geest) en dat hij Russische controle over de near-abroad terug wilde herstellen. Jaeger moet dus aan selectieve amnesia lijden! Waarom zou het belangrijk zijn over hoeveel "peitbezorgers" Rusland zou beschikken in Europa? Wat telt is dat een auteur in de Frankfurther Allgemeine incapabel blijkt te zijn om te kunnen observeren dat Putin over een "autocratie" presideert. Want hij maakt een grapje over die aanklacht van Gluckmann. Hee, wat is de toekomst van onze democratie als onze grote kranten zo slecht de empirische realiteit rond de wereld zouden kunnen zien? Volgen zij Russische 'verkiezingen' niet? Of is men zo cynisch geworden dat het allemaal wordt afgedaan als 'overal gelijkaardigs' of "politiek moet niet serieus genomen worden" (Verdonk)?

3) In de sectie "Anti-Russische neigingen" komt hij af met (a) een irrelevantie over de Krimoorlog in het verre verleden, met (b) een soort 'ontkenning' van de impact van Marx en Engels op het denken van Putin en zijn cronies, en met (c) een soort van indirecte waarschuwing tegen "NATO perspectieven". Ja, dat is Deutschland in 2008! De Amerikanen en NATO mochten wel een halve eeuw massale offers brengen om Stalin's legioenen buiten West-Duitsland (en West Berlijn, wie herinnert zich nog de airlift?) te houden. Maar, vraag alsjeblieft geen offers van contemporele Duitsers om dezelfde vrijheid te garanderen voor de 'Untermenschen' van de Oekraine en Georgia. Dat zou "martiale" taal zijn van "advokaten voor mensenrechten" die voor de "belangen" zouden werken van.....nee niet van Georgiers en van Oekrainen...maar van "de Verenigde Staten" (wie anders??) en ook van (duister gesuggereerd) van "Israel". Mon Dieu, zouden Gluckman en Levy zeggen. En dit soort van nonsens staat vandaag prominent in de Frankfurter Allgemeine en wordt hier opgevoerd als een "andere klok"! Voorwaar, men heeft absoluut niets geleerd in Europa over de voorbije eeuw. Men zit nog steeds in 1930. Dezelfde kopindegronderij en morele lafheid.

 
At 19/8/08 09:19, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Vanfraechem,

Georgië is het geweld begonnen? Waarom beperkt 'premier' Putin(hij heeft wel erg veel macht voor een premier, he?) er zich dan niet toe om de 'bedreigde' gebieden te vrijwaren, en neemt hij integendeel alle strategische plaatsen van zijn buurland in?

Als we er dan toch overal de jaren '30 moeten bijsleuren: hier voel ik de jaren '30 écht griezelig terugkomen. Premier Hitler (Kanselier in naam, maar ondertussen al dictator)had ook zo zijn redenen om de Sudeten-duitsers te beschermen tegen die boze Tsjechen. De annexatie van Tsjechië was een mooie beloning voor zijn inzet.

Welnu, jammer genoeg liep er geen oliepijplijn door het Tsjechië van die dagen, want anders waren de westerse mogendheden wel sneller in actie gekomen. Maar nee, ze stuurden liever Henderson en Chamberlain, zodat onze menslievende premier nog twee jaar langer zijn leger kon uitbouwen. Pas toen Polen werd binnengevallen, werd de oorlog verklaard.

Wat gaan we nu doen? Putin nog eventjes tijd geven om nog wat olie- en gasdollars te verzamelen? En dan wachten tot hij Ukraine ook terugwil? Maar om de schijn hoog te houden, zou ik ondertussen wel een paar delegaties diplomaten sturen. Die moeten tenslotte ook leven.

 
At 19/8/08 23:12, Anonymous Anoniem said...

Als ik 'In Flanders Fields' lees, krijg ik de indruk dat alle grote Europese kranten van politiek geen benul hebben. Of het nu de FAZ is of Libé, LeMonde of NRC, er blijft niets van overeind in de handen van Marc Huybrechts of Vincent De Roeck.Onze Vlaamse kranten De Standaard en De Morgen zijn al helemaal uit den boze.Misschien moeten wij toch één of ander parochieblad uit Nevada, importeren om een juistere visie op de wereld te verwerven, want ook de NYT is links en suspect.Eigenlijk is van de VS ook alleen dat deel goed dat voor Bush is, en misschien straks voor McCain gaat stemmen. De waarheid is in de wereld aan weinigen gegeven......

Frans V.

 
At 19/8/08 23:28, Blogger Luc Van Braekel said...

@Frans V.: U bedoelt het grappig, karikaturaal en afkeurend, maar er zit een grond van waarheid in uw karikatuur. Alle media hebben een 'bias', maar bij de media die wij in West-Europa krijgen voorgeschoteld, wijst de 'bias' steevast in dezelfde richting.

Rechtse of conservatieve kranten als The Wall Street Journal, The Washington Times of The New York Post hebben ongetwijfeld ook een 'bias', maar ik vind het noodzakelijk om af en toe die kranten te lezen, als tegengewicht voor de eenzijdige 'bias' van de andere media.

En als we hier Fox News konden ontvangen, zou ik daar zeker af en toe naar kijken, als tegengewicht voor de eenzijdige bias van al onze Europese nieuwszenders, inclusief CNN International.

 
At 19/8/08 23:46, Anonymous Anoniem said...

@luc van braekel

Ik geloof niet dat je in politiek 'gelijk' kunt hebben, of de waarheid kunt bezitten. Uiteraard is er altijd een bias, het gaat om wat iemand belanrijk vindt, de waarden die hij nastreeft. Maar ik ben toch teveel Europeaan om de waarden van rechts-amerika te onderschrijven, wat niet belet dat ik The Wall Street journal kan waarderen, de anderen ken ik niet zo goed, maar ik ga ze zeker eens lezen.

Frans V.

 
At 20/8/08 19:26, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

U heeft de mond vol met "waarden" maar u reflecteert geen "waarden". Er werd hier een artikel geplaatst uit de Frankfurter Allgemeine. Ik heb in het lang en het breed proberen uit te leggen waarom dat een onnozel artikel was.

Dit heeft niets te maken met "parochiebladen uit Nevada, rechts Amerika, of Europeaan zijn...". In deze specifieke kontekst afkomen met dergelijke irrelevanties getuigt niet van "waarden", maar suggereert dat u zich laat leiden door aangekweekte afkeer en vooroordelen.

En wanneer u schrijft dat er geen "waarheid" zou bestaan in de politiek, dan valt er inderdaad niets meer te vertellen. Dan hebben we weer een perfecte illustratie van het extreme moreel-relativisme dat de contemporele Belgische cultuur beheerst.

Men kan maar morele waarden aanhangen als men gelooft in het bestaan van waarheid. De morele deugd van eerlijkheid is een grondvereiste om effectief waarden te kunnen aanhangen. Als onvolmaakte mensen is het natuurlijk niet gemakkelijk voor ons om de waarheid volledig te kunnen vatten omtrent eender welke 'realiteit' of problematiek. Maar, het ontkennen zelf van waarheid is een filosofisch 'dead-end'. Er valt dan niets meer te vertellen, en ook niets meer te geloven. Men kan dan eender wat vertellen.

Het begin van wijsheid is van noodzakelijke intellectuele discriminaties te kunnen maken. Of met andere woorden van 'de waarheid' zo goed mogelijk te kunnen vatten, omtrent eender welke problematiek.

 
At 20/8/08 19:46, Anonymous Anoniem said...

Ik ontken het begrip 'waarheid' niet in wetenschap of zelfs in filosofie, maar niet in politiek. Iemand kan voor een socialistisch politiek systeem opteren, iemand anders voor een liberaal, maar dit heeft niets met waarheid vandoen, wel met wat iemand belangrijk vindt in de samenleving. Als ik de nadruk leg op gemeenschappelijk bezit: onderwijs, geneeskunde, speelpleinen, sportpleinen enz. die voor iedereen beschikbaar moeten zijn, dan is dat positief. Maar iemand anders kan vinden dat men maar recht heeft op wat men persoonlijk verdient- voor wat hoort wat- , ook dat kan ik volgen.
Het gaat hier niet om waarheid, maar om waarden, individu versus maatschappij, met alle nuances daartussen. Plato was een voorstander van een Spartaanse samenleving, waarin weinig plaats was voor individuele keuze....was hij daarom onwaar? Aristoteles was democratischer geörienteerd, was hij meer waar? Ik denk het niet.

Frans V.

 
At 20/8/08 22:35, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

1) Dit is echt een cultureel probleem, hoor, maar u beseft dat niet. Het feit dat mensen zoals u en vanfraechem zo gemakkelijk onder de indruk komen van allerlei woordkramerij, is een (Belgisch) cultureel verschijnsel. In Nevada hebben ze andere 'culturele' problemen, maar die zijn hier nu niet terzake.

2) Hoe kunt u in godsnaam zeggen dat er geen "waarheid" zou bestaan in "politiek", maar elders wel? Er bestaat waarheid omtrent ALLES, en er bestaat ook nog meer ONwaarheid omtrent alles.

3) Er werd hier een artikel uit de Frankfurter Allgemeine geplaatst. Dat artikel ging over de huidige oorlog tussen Rusland en Georgia, dus een zeer 'topical' onderwerp uit de internationale politiek. In dat artikel worden een aantal opinies naar voor gebracht, gaande van redelijke tot zeer onredelijke en zelfs onnozele opinies. Sommige daaronder heb ik besproken in mijn eerste twee reacties. De kwaliteit van die opinies (zowel die van mij als die van de auteur van het artikel) heeft direct te maken met de mate waarin de opinies berusten op correcte (of WARE!!) informatie over gegevens (feitelijke gebeurtenissen). Die kwaliteit heeft ook te maken met de mate waarin die opinies berusten op correcte (of WARE!) informatie of inschattingen van de intenties van de belangrijkste 'spelers' in dit conflict (gelijk Putin, Saakashvili etc...). Hoe kunt u in godsnaam beweren dat 'politiek' niets te maken heeft met waarheid. Alles heeft te maken met waarheid, en dus ook met onwaarheid.

4) Uw goestingen of voorkeuren omtrent "geneeskunde, speelpleinen, sportpleinen etc..." hebben absoluut niets te maken met de problematiek van de oorlog in de kaukasus. Noch met Plato, Aristoteles, Sparta en Athene.

Dat Plato en Aristoteles bestonden als Griekse filosofen dat is "waar", in de zin dat er veel evidentie voor bestaat. Beweren dat zij niet bestonden is waarschijnlijk "onwaar" of vals, want we hebben 'getuigenissen' van anderen in hun geschriften etc... Beweren dat Plato weinig plaats liet voor individuele keuze, of dat Aristoteles democratischer zou geweest zijn, dat zijn veel moeilijkere kwesties. Om de "waarheid" daaromtrent te kunnen PROBEREN te vatten, dat gaat lange traktaten vereisen, en om te beginnen eerst een duidelijke afbakening van de termen "democratisch, individuele keuze", etc...

Wanneer ik u lees dan rijst bij mij automatisch de gedachte dat men in Belgie helemaal moet herbeginnen met het onderwijs....Men leert er niet meer onafhankelijk denken. Men leert er ideologische talking points te parroteren, zo van het genre van "onze waarden zijn zoveel beter dan die van rechts Amerika....". Pathetisch! Putin kan er enkel mee lachen, maar ik kan er enkel mee wenen.

 
At 20/8/08 22:53, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

Ik denk dat de meeste Europeanen iets voorzichtiger omspringen met een begrip als waarheid. Overigens merk ik dat ook in Yale, Harvard en Berkeley een deconstructieve wind waait. Ik ben niet zo overtuigd van de validiteit van dit woord in de politiek....maar goed. Dit betekent niet dat ik een nihilist ben. Ik heb even goed waarden als u, en verdedig die net zo als u. Ik denk bvb in casu Georgië dat president Saakasjvili boter op zijn hoofd heeft, dat hij bijzonder onvoorzichtig tewerk is gegaan in Zuid-Ossetië, wat de Russen makkelijk spel heeft geboden, om onder het mom van de mensenrechten in te grijpen aldaar.
Ik ben dus helemaal niet pro-Putin, maar ben ook niet direct een Amerikanofiel. Ik vind dat Europa moet leren op eigen benen te staan, met zowel distantie tav Rusland als de VS. Europa heeft m.i. een eigen cultuur die verschilt zowel van de Russische als de Amerikaanse.

Frans V.

 
At 21/8/08 03:50, Anonymous Anoniem said...

@ Frans v

1) Ik kan enkel constateren dat men u niet heeft aangeleerd van onafhankelijk te kunnen denken. En u blijft dat maar verder illustreren met van de haverklap van onderwerp te veranderen, en dus te tonen dat u niet kunt 'door' denken op een onderwerp.

2) Het oorspronkelijk onderwerp was de oorlog tussen Rusland en Georgia, en meer specifiek de opinies van een zekere Lorenz Jaeger in de Frankfurter Allgemeine daaromtrent. Tot nog toe heeft u daar niets rationeels over gezegd. Wat u wel gedaan heeft, dat is af te komen met een totaal irrelevante aanval op de vermeende opinies van "Marc Huybrechts en Vincent de Roeck" over Europese media, en wat woorden over parochiebladen in Nevada, Bush, McCain etc... Dus u illustreert een persoonlijke obsessie van u, maar geen capaciteit tot onafhankelijk denken (in casu over Georgia).

3) Dan zijt u afgekomen met de absurde bewering dat er geen "waarheid" zou bestaan in politiek. Dus, in uw wereldvisie zou er geen verschil in waarheid zijn tussen bijvoorbeeld (a) een FDF-er die beweert dat de Vlamingen een fascistisch volk zouden zijn, en (b) de studiedienst van een grote bank die berekent dat de jaarlijkse financiele transfers (via de Belgische Sociale Zekerheid) tussen Vlaanderen en francofoon Belgie zouden liggen rond x percent van het BNP? Voor u zouden die twee beweringen even waar of onwaar zijn? Dat is natuurlijk nonsens. Men kan zich moeilijk een redelijke definitie van "fascisme" indenken onder dewelke er in Vlaanderen in 2008 een fascistische volk zou wonen. Tegelijkertijd bestaat er een echte waarheid of realiteit omtrent 'de transfers', en een goede economische studiedienst kan die redelijkerwijze berekenen of benaderen. Ik zeg niet dat de waarheid altijd gemmakelijk is om (volledig) te kunnen vatten, maar ik zeg wel dat er een groot verschil is tussen waarheid en onwaarheid omtrent eender wat. En als u (en vele anderen dat vandaag niet meer kunen vatten) dan scheelt er echt iets fundamenteels aan ons (extreem-relativistisch) onderwijs tegenwoordig.

3) Nu komt u terug af met een echt lachwekkende affirmatie dat "de meeste Europeanen" voorzichtiger zouden kunnen omspringen met een begrip als "waarheid". Waarop baseert u een dergelijke stelling? Dat is zeker een dogma in uw ideologisch denken, maar bestaat er enige evidentie voor de "waarheid" of correctheid van die stelling? Misschien wel, maar u heeft ze zeker niet geleverd in deze concrete context van het conflict in Georgia. En de heer Jaeger van de Frankfurter Allgemeine heeft dat ook niet gedaan. Dat is precies wat ik geprobeerd heb van aan te tonen in mijn twee eerste bijdragen. Maar daar heeft u niets over te vertellen. U blijft maar afkomen met totaal irrelevante affirmaties.


4) Het enige dat u over het conflict in Georgia heeft verteld is (a) dat Saakashvili "boter op zijn hoofd" zou hebben (is dat een serieuse observatie!?)en (b) dat de Russen hebben "ingegrepen onder het mom van mensenrechten". Ik ben al blij dat die tweede observatie er staat. Want dat woord "mom" suggereert dat u niet helemaal een hopeloos geval zou zijn, maar als analyse van het conflict is dat toch uiterst pover. Dat zijn twee losse dingen die u zo direct uit de massamedia haalt of parroteert, maar als analyse is dat nul komma nul. Hoe zou u dan gepaste conclusies kunnen trekken omtrent een belangrijk politiek fenomeem dat een grote impact gaat hebben op de geopolitiek in de komende jaren?

5) Dat Europa een "eigen cultuur" heeft dat is ontegensprekelijk waar. In de voorbije eeuw (die ik nog grotendeels heb meegemaakt) zijn de Amerikanen de West Europeanen herhaaldelijk van hunzelf moeten komen redden. En niet omgekeerd, het zijn NIET de Europeanen die herhaaldelijk de Amerikanen zijn moeten komen redden van hun ideologische -ismen. Dus ja, het ligt voor de hand dat er duidelijke cultuurverschillen zijn tussen die twee continenten. Maar, wat heeft dat nu in godsnaam te maken met de noodzaak om een redelijke uiteenzetting te kunnen geven die de 'waarheid' omtrent het conflict tussen Georgia en Rusland zou kunnen vatten of bloot leggen? Uw behoefte om 'anders' te willen zijn dan Amerikanen die is OK, maar het is niet OK als u geen gepast oordeel over 'Georgia' meer kunt vellen. Uw ideologische gebondenheid (en aangekweekte Amerika-haat) staat in uw weg om onafhankelijk te kunnen denken over problemen gelijk Georgia, en dus waarschijnlijk ook omtrent Zimbabwe, Iran etc...

 
At 21/8/08 11:21, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

Om over het probleem Georgië te denken, moet ik mij documenteren.Ik kan niet op zuivere empirie steunen, gezien ik niet ter plaatse was toen het allemaal in gang schoot. Dus orienteer ik mij op kranten. In Vlaanderen DeMorgen en DeStandaard, maar ook enkele buitenlandse zoals nrc en FAZ, soms LeMonde. Met wat die kranten mij als feiten en commentaar aanbieden, poog ik mij een opinie te vormen over hoe het daar verlopen is. Dat die kranten een 'bias' hebben, weet ik, maar dat geldt nu eenmaal voor elke krant, ik kan hieraan niet ontsnappen. Overigens heb ik geen reden om te geloven dat deze kranten nu met opzet een pro-russisch of pro-amerikaans standpunt innemen. Ik zie niet in waarom...ik denk dat ze in de mate van het mogelijke trachten te achterhalen van wat er precies aan de hand was, en is.
Dat ze meestal de president van Georgië als medeschuldige aanwijzen in dit conflict, lijkt mij dus geen leugen of manipulatie van de feiten, maar gewoon hun opinie. Dat Zuid-Ossetië altijd een moeilijk punt is geweest binnen dat amalgaam van de Georgische republiek, blijkt uit alle naslagwerken die ik geraadpleegd heb. Dat er bij de Zuid-Ossetiërs ongenoegen bestond over hun deel-zijn van deze republiek was ook bekend. Strikt genomen, zou iedereen het kunnen toejuichen mochten de Zuid-Osseten hun onafhankelijkheid uitroepen, maar aangezien Rusland op de loer ligt om daar zijn stempel op te drukken, is het een gecompliceerde zaak. Persoonlijk geloof ik ook niet (en ook mijn kranten niet) dat Rusland alleen de nobele bedoeling heeft om Zuid-Ossetië te laten floreren als onafhankelijk staatje. Ons kent Ons.

Dat ik niet in staat zou zijn om onafhankelijk te denken in deze, kan ik dus wel onderschrijven. Ik ben met handen en voeten gebonden aan de informatie die ik krijg.
Dat is overigens eigenlijk overal het geval. De fysica, toch een voorbeeldige wetenschap, levert aan de mens allerhande interessante formules om de fysische werkelijkheid mee te vatten, maar geen mens die alle proeven overdoet om nog eens na te gaan of deze allemaal wel kloppen. Men aanvaardt op gezag dat die wetten kloppen, tot er iemand komt en toch vindt dat ze hier en daar wat moeten herzien worden of in een groter geheel moeten opgaan.Wij mensen denken nu eenmaal met wat onze omgeving ( ouders, school, kranten, boeken ) ons meedelen, slechts een heel klein deeltje is op rec htstreekse empirie gebaseerd.

Ik ben wel akkoord dat een politicus de waarheid kan vertellen of kan liegen over een bepaalde toestand. Dat kan een rechtse politicus zijn of een linkse. In Vlaanderen worden de politici dan ook gewoonlijk als 'leugenaars' en 'zakkenvullers' afgedaan, maar dat vind ik wat kort door de bocht.Als het hen zo uitkomt vertellen ze ook de waarheid.Maar ik wilde eigenlijk zeggen dat politieke systemen: kapitalisme, liberalisme, socialisme, communisme uiteindelijk om waarden draaien, niet om waarheid. Een systeem kan voor persoon A positief zijn omdat het meer dan een ander systeem zijn waarden realiseert, en dit heeft niets met waarheid te maken.

Ik ben geen Amerika-hater, maar ik denk dat Europa een andere wereldinbreng kan/moet hebben dan de VS. .Ik ben ook fier Europeaan te zijn. Ik vind dat een Europeaan in het algemeen goed geschoold is, een behoorlijke algemene ontwikkeling heeft, van kunst en filosofie houdt....punten die ik overigens op deze site terugvindt,o.m. bij marc vanfraechem, maar ook bij anderen.

Frans V.

 
At 21/8/08 22:34, Blogger Marc Vanfraechem said...

aan beiden, Marc Huybrechts en Frans V:
ik ben niet vergeten dat ik beloofd had te antwoorden, en ik lees net met interesse wat jullie schrijven, maar ik heb niet de tijd nu om veel in te brengen.
Laat ik prima vista zeggen, dat F.V. toch meer dan u gewaardeerde M.H., dingen vertelt waarin ik mij kan vinden.
Nochtans ben ik geen papegaai, denk ik Marc.H., want het aantal liedjes dat ik zing, zoals ieders liedjes natuurlijk aangeleerde liedjes, vertoont meen ik toch variaties die onze gevederde vriend niet direct zal nadoen.
En dat de NYreview of Books een slechte bron is, betwijfel ik nogal: dat ze daar aan jou niet welgevallig zijn geloof ik MH, maar als iemand in dat blad een recensie of artikel gepubliceerd wil krijgen, dan strekt het hem geloof ik tot aanbeveling als hij eerst een Nobelprijs, of iets gelijkwaardigs kan tonen. Ik hen geen Europees blad van dat kaliber.
En zeker, iedereen kan het zien: het is een overwegend joods, zij het niet-zionistisch blad van "links" Amerika.
Het is een sieraad voor de US.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>