6 juli 2008

Hoe moeten wij de term "fobie" verstaan? (vpmc)

.

.
Wat is islamofobie ?
Gideon Böss, blogger

En alweer had de islamofobie de boter gegeten. Privé-gesprek, televisie of internet, het maakt niet uit, dat woord staat hoog genoteerd. Elkeen die zich geroepen voelt om de islam te verdedigen, en even geen passend argument bij de hand heeft, roept uit : “Dat is toch volslagen islamofoob!” Het zal nog niet vaak vertoond zijn dat een term een dergelijke zegetocht aflegde, terwijl hij hoogstens voor miskleun van het jaar kon deugen. Politici en integratiedeskundigen hebben hem als kooswoordje ontdekt. Hij roept iets op van antiracisme, en tegelijk van verweer tegen verstokte reactionairen. Komt nog bij, vertellen ons de islamofobie-experten: wie tegen antisemitisme is, is noodzakelijk ook tegen islamofobie, want die twee gelijken toch verschrikkelijk op elkaar!
Maar wat mag die islamofobie dan wel zijn? In geen geval een verbasterd antisemitisme, gericht tegen moslims dit keer. Neen, heel iets anders is het, en wel een dwaas en leeg begrip, dat de discussie belet, of in de weg staat, over de verschrikking die in naam van de islam al jarenlang over de wereld gaat. Onder die vuilnisbakterm lijkt alles wel terecht te komen, dat zich over de uitwerkingen van de Religie van de Vrede negatief uitlaat.
En waar precies zullen wij het over islamofobie hebben? Ben ik al islamofoob als ik in de luchthaven een groep jonge moslims eerder in staat zou achten tot een terreuraanslag dan een groep jonge padvinders? Of als iemand er op wijst dat het geweld van jongeren in de eerste plaats het geweld van moslimjongeren is? Is de waarheid dan zelf islamofoob? En waarom toch wordt zo vaak de directe band tussen terreur en islam geloochend? Natuurlijk verbind ik islam met terreur. Dat is ook de enige grond van relevantie die deze religie voor mij kan hebben. Waarom zou zij mij voor de rest interesseren? Tenslotte kan ook de Brad Pitt-fanclub mij maar interesseren vanaf het moment dat er te vrezen valt dat zijn leden mij de lucht in willen blazen. Van zodra er in naam van de islam geen terreur meer wordt bedreven, verbind ik hem ook niet meer met terreur. Ik vermoed dat velen er net zo over denken, en zulke instelling kun je islamofoob noemen, maar dan kies je voor een misvatting.
Theoretisch is het wellicht mogelijk dat slechts een kleine minderheid van de moslims terreur goedkeurt (wat ik niet geloof), en zelfs kan het zijn, dat op de keper beschouwd de islam een fascinerende religie is (wat ik niet geloof), en wat ook kan zijn is dat de ware islam zich per slot als een waarlijk fantastische happening ontpopt (wat ik niet geloof), alleen, het kan mij geen ene moer schelen. Mijn recht op desinteresse, daar maak ik aanspraak op, en ik ben al lang blij als het moorden in naam van Allah een eind neemt. Dat lijkt mij geen overdreven eis.
Islamofobie bestaat niet. Er bestaat racisme, en xenofobie, en dat is al erg genoeg, maar als burger van een liberale democratie (en als de islam ter sprake komt, dan mag dat als argument dienen) voel ik mij beledigd, als er beweerd wordt dat hier aan de grondrechten van miljoenen mensen zou worden geraakt, eenvoudigweg omdat het moslims zijn.
Over geen enkele religie wordt hier zo fair, respectievelijk vergoelijkend bericht: nauwelijks een moment nadat alweer een gelovige moslim zich op een markt de lucht heeft ingeblazen, staat er al een expert klaar om te zeggen dat de islam zulke dingen eigenlijk verbiedt, en overigens hebben toch de Arabieren de antieke wetenschap bewaard, toen in het middeleeuwse Europa het Licht uitging, hetgeen weliswaar geen van de slachtoffers van de zelfmoordaanslag weer levend kan maken, maar daarom niet minder gezegd mag worden.
Typisch voor een islamofobe samenleving is overigens de eerlijke interesse die zij voor de islam vertoont. In Duitse boekhandels liggen er ontelbare werken over deze religie (in Egypte gaf het zelfs schandaal dat er, naar verluidde drie boeken lagen die in het Hebreeuws gesteld waren), en voortdurend wordt het onderscheid gemaakt tussen slechte islamisten en goede moslims, en wordt vermeld hoe gelijkend jodendom, christendom en islam wel zijn.
Daarom mijn tegenvoorstel: als we dan toch overtrokken begrippen willen gebruiken, dan ben ik er voor om islamofobie door islamofilie te vervangen. Motivering: brede interesse voor de islam, die in boeken, films, documentaires en discussieforums tot uiting komt. In geval van twijfel zijn de Duitsers eerder islamofiel dan islamofoob, maar in werkelijkheid noch het een noch het ander.

_______________

Noot: al kan ik deze Duitse blogger heel goed volgen, en geef ik hem groot gelijk, toch lijkt er voor de term fobie nog wel enige rechtvaardiging te vinden. Natuurlijk niet als hij gebruikt wordt zoals de mohammedanen zelf hem gemeenlijk aanwenden, met in hun zog onze naïeve politici – en met in hun gevolg weer de stoet van dwergen, knechten en lakeien van de pers, en vanzelfsprekend van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Zoals zij de term fobie gebruiken is hij onverdedigbaar, wat Gideon Böss mooi schreef.

Niet echter als we hem begrijpen zoals Aristoteles in zijn Ethica Nicomachea III, 6 :

We hebben reeds gezien dat moed een midden is inzake gevoelens van angst en overmoed. Nu is het duidelijk dat we bang zijn voor die dingen die angstaanjagend zijn, en dat zijn, absoluut gesproken, slechte dingen. Daarom definieert men angst ook als verwachting van iets slechts. Welnu, we zijn bang voor alles wat slecht is, zoals voor een slechte reputatie, armoede, ziekte, gebrek aan vrienden en de dood, maar men neemt aan dat wie moedig is niet met alles van doen heeft. Er zijn namelijk dingen waarvoor het gepast en moreel juist is bang te zijn en waarvan het schandelijk is er niet bang voor te zijn, zoals voor een slechte reputatie. [...] Wellicht moeten we niet bang zijn voor armoede of ziekte, of in het algemeen voor alles wat niet het resultaat is van morele slechtheid en waarvoor de handelende persoon niet zelf verantwoordelijk is. Wie echter geen angst voor deze dingen koestert, is nog niet moedig – hoewel we ook hem zo noemen doordat hij lijkt op iemand met moed. Sommige mensen betonen zich namelijk wel laf in de gevaren van de oorlog, maar ze zijn vrijgevig en wanneer ze geconfronteerd worden met verlies van geld, zijn ze vol goede moed. Het is dus ook niet zo dat iemand een lafaard is, als hij bang is voor geweldpleging jegens zijn vrouw en kinderen of voor afgunst of iets dergelijks; hij is net zomin moedig, als hij onverschrokken is bij het vooruitzicht te worden gegeseld.

Vertaling: Charles Hupperts en Bartel Poortman
2005, Uitgeverij DAMON Budel
.Labels: , , ,

12 Comments:

At 7/7/08 13:19, Anonymous Anoniem said...

Het is niet omdat een woord misbruikt wordt,dat het geen inhoud heeft.Ik ben akkoord dat het een modewoord geworden is,wat niet wil zeggen dat het geen zinnige betekenis heeft.Bepaalde mensen zijn idd islamofoob,en worden onredelijk bang als ze zich in een Turkse of Marokkaanse buurt bevinden,hoewel daar niet meer misdaden gebeuren dan in andere niet-islam buurten. Dus geen woord schrappen omwille van abusus.

Johan

 
At 7/7/08 23:42, Blogger Marc Vanfraechem said...

geen haar op mijn hoofd dat het woord zelf zou willen schrappen, Johan, maar de manier waarop het gebruikt wordt, in kranten &cet. keurt ook u af, meen ik te begrijpen.
Mensen die een afkeer hebben van de islam (zoals ik), of die er gewoon onverschillig wensen voor te blijven (in de mate dat zoiets nog mogelijk is, gezien de statistieken, of de "verkeerde lijstjes" zoals men wel zegt), die kun je niet met de medicaliserende term "foob" aanduiden.
Overigens zullen "islamitische buurten" wel even veilig zijn als andere, als ik u mag volgen, maar door wie wordt de onveiligheid in het algemeen veroorzaakt, in stations bv?
Volgens De Standaard vandaag (p.10), zijn daar meer dan 20.000 overvallen per jaar, soms met geweld gepaard gaand, meestal echter betreft het gewone gauwdieverij...
Door wie worden die twintigduizend overvallen gepleegd denkt u? En bent u dan zo zeker van uw bezittingen (of meer), als u daar met een groepje "jongeren" een ontmoeting hebt, bv rond 11u 's avonds?
Onredelijk? Ik meen van niet.
En dat de islam zelf, met zijn immorele superioriteitsgevoel tegenover ongelovige honden, daarbij géén factor zou zijn, dat zou ik toch niet zomaar durven beweren. Die mogelijkheid moet wel degelijk onder ogen genomen worden.

 
At 8/7/08 16:07, Anonymous Anoniem said...

Het Ik ziet het niet Ik als vreemd en vijandig . Zoals jij , en veel anderen de Islam ziet , zo zien de Islamieten ons...we blijven in die cirkel steken . Tegen elk objectief feit die jij tegen hen invoert , zetten zij even objectieve feiten tegen jou in . Wij (het Westen) hebben bij Islamieten dikwijls een slechte naam , deels omdat we het ernaar gemaakt hebben , maar ook deels omdat wij Anders zijn . Zolang we die psychische grens niet doorbreken volgt conflict , oorlog en vervolging , vrees ik.

Johan

 
At 10/7/08 00:25, Anonymous Anoniem said...

@ Johan

Ik vrees dat u last heeft met de termen "objectief" en "feiten", en ook nooit geleerd heeft van 'eerst te kijken en dan te spreken'. Wat er eigenlijk op neerkomt dat men u heeft geleerd van opinies na te praten, maar niet van empirisch te observeren. Hoe anders verklaren dat u meent dat "tegen elk objectief feit....zij even objectieve feiten" zouden kunnen zetten.

Laat ons dat even toepassen op 1 - maar een uiterts belangrijk - domein. Het is een observeerbaar feit dat moslims in het algemeen geen kritiek op islam als godsdienst dulden, en dat dit observeerbare gewelddadige reacties uitlokt. Gaat u nu beweren dat er gelijkaardige "observeerbare" feiten zouden bestaan ten aanzien van kritiek op andere grote godsdiensten?

"oorlog en vervolging" hebben niets te maken met een "psychische grens" die zou moeten doorbroken worden. Zij berusten op tegenstrijdige 'waarden' en aanhankelijkheden. En, "vreemd" hoeft in principe helemaal niet "vijandig" te zijn, en is dat ook dikwijls niet. Maar het kan zeker ook wel vijandig zijn. Ge moet natuurlijk willen 'kijken' en observeren om dat te kunnen beseffen.

 
At 10/7/08 12:22, Anonymous Anoniem said...

aan Marc Huybrecht,

Vele Islamiesten vinden dat wij , Westerlingen dus , eigenlijk onreligieus zijn en materialistisch . Wat in mijn geval ook zo is . Wij bidden niet , kerken lopen leeg , het enige wat telt is consommeren en zoveel mogelijk plezier maken . Dat is wat ze ons op religieus gebied verwijten.
Overigens hebben fundamentalistische Christenen aan de overkant van de oceaan al bij herhaling abortus-geneesheren een kopje kleiner gemaakt...ook niet direct teken van tolerantie . In India zijn nog niet zolang geleden duizenden islamiesten door hindoe's levend in een moskee verbrand . Dus ik geef je feiten tegen feiten...

Johan

 
At 10/7/08 21:30, Blogger Marc Vanfraechem said...

Beste Johan,
wilt u echt beweren dat de Hindoes, wier eigen land gedeeltelijk veroverd werd door de bloedige islam, te vergelijken zijn ...met moslims die zich in het Westen, in een geheel vreemde cultuur vrijwillig zijn komen nestelen, en daarna niet enkel weigeren zich aan te passen, maar zelfs zich gedragen als veroveraars die met enig moreel recht aanslagen mogen en moeten plegen? Zogezegd omdat wij "materialistisch en onreligieus" zouden zijn?
Zelfs al waren wij dat, waar bemoeien die moslims zich mee? Zijn dat niet onze zaken, in onze landen?
Overigens, zij mogen hun Allah rustig aanbidden in hun eigen landen, dar al islam, ...en zelfs hier in de beschaafde Europese wereld, die zij dar al harb, land van oorlog noemen.
En dat er in de US inderdaad religieuze fanatici leven (een kleine, gevaarlijke, maar onbetekende minderheid), weegt dat dan volgens u op tegen het feit dat in islamitische landen àlle andersgelovigen genadeloos en systematisch uitgezogen en zelfs uitgemoord werden en worden?
Nee, we kunnen niet blijven lachen, en het zal u misschien spijten, maar er is iets grondig mis met de islam zelf, die een oorlogsideologie is, meer nog dan een infantiele godsdienst die bijvoorbeeld niet eens archeologie of filologie, tekstonderzoek toelaat. Wellicht omdat men ergens toch vermoedt dat al hun achterlijke verhaaltjes dan snel sneuvelen.
En helaas, met uitwassen van de islam (zoals die van christelijke gekken in de US) heeft dat allemaal niets te maken: de islam zelf is moreel verwerpelijk, en in Europa, als men even nadenkt, eigenlijk ontoelaatbaar. Hij is het tegengestelde van Europa (niet van de EU natuurlijk ;-).

 
At 10/7/08 22:54, Anonymous Anoniem said...

@marc van fraechem

'De islam zelf is moreel verwerpelijk' . Hierin kan ik niet meegaan , die uitspraak is mij te massaal , te verpletterend ... Ik denk dat er in de Islam voldoende elementen aanwezig zijn om het leven ook vanuit humanistisch perspectief vredelievend en aangenaam te maken . Ik citeer hier even Martha Nussbaum uit haar boek 'The Clash Within'' : 'The real clash of civilizations is not 'out there' , between admirable Westerners and Muslim zealots . It is here , within each person , as we oscillat uneasily between self-protective aggression and the ability to live in the world with others'
Maar volledig akkoord dat wij niets mogen afdoen van onze democratische verworvenheden.

Johan

 
At 11/7/08 11:06, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Johan: het weinige dat ik van Nussbaum las, en hoorde (Rondas voor een paar jaar) heeft op mij weinig indruk gemaakt. Verder dan morele oordelen komt ze niet, ze ziet de geschiedenis liever zoals die zou moeten geweest zijn, eerder dan wie es wirklich gewesen, en haar geschriften wegen niet op tegen ugly facts, zoals eeuwenlange oorlogen en moord, en geschriften die genoemde zaken regelrecht aanbevelen of opleggen (en dus niet enkel beschrijven: dat laatste doet de Bijbel ook graag).
De islam is een misdadige ideologie, moreel verwerpelijk ik herhaal het, en de individuele mohammedaan is maar aanvaardbaar in de beschaafde wereld, in de mate dat hij zijn achterlijke geloof expliciet achterlaat waar het thuishoort, de woestijn.

 
At 11/7/08 12:44, Anonymous Anoniem said...

@marc vanfrechem

Dan is elke dialoog uitgesloten,resten alleen nog haat en wederzijdse minachting.Leidt volgens mij op de lange duur tot oorlog en geweld.Jammer.

Johan

 
At 12/7/08 02:40, Blogger Marc Vanfraechem said...

Die dialoog is uitgesloten inderdaad. Ik geloof niet dat je het woord dialoog met andersgelovigen, laat staan met atheïsten zoals u en ik, kunt verwachten uit de mond van een mohammedaan. Dat is hem wezensvreemd, want hij behoort nog tot een vroeger tijdperk van de menselijke beschavingsgeschiedenis...
Om dat dan enkel jammer te noemen lijkt mij enigszins lichtvaardig: de confrontatie tussen beschaving en islam is onvermijdelijk geworden, en wordt door de moslims gewild.
Het staat eenieder vanzelfsprekend vrij om de ogen te sluiten voor deze realiteit, maar als je door een groep expliciet als vijand wordt bestempeld, dan, lijkt mij, is het geraden om zulke zaak ernstig te nemen.
Niet iedereen is geroepen om buurtwerker te worden ;-)

 
At 12/7/08 07:48, Anonymous Anoniem said...

@marc van fraechem

Misschien nog dit citaat uit een werk van F.Zakaria: "American Muslims are generlly middle class,moderate and well assimilated.They believe in America and the American dream.The first comprehensive poll of US.Muslims conducted in 2007 by the Pew Research Center, found that more than 70 percent believe that if you work hard in America, you get ahead.Their responses to almost all questions were in the American mainstream....
Uit zijn boek The Post-American world .
Bij ons maak ik ondedrscheid tussen de Turkse migranten en de Marokkaanse .De Turkse zijn relatief weinig in criminaliteit betrokken, de Marokkaanse veel meer.Beide islamieten , merk ik toch significant verschillende gedragspatronen...dus vredevol samenleven moet mogelijk zijn.
Maar elk zijn opinie,inschatting en beleving...dat is ook weer waar.

Johan

 
At 12/7/08 22:02, Blogger Marc Vanfraechem said...

Had dat citaat gelezen inderdaad, Johan, enige tijd terug, en ik weet niet meer waar, en daarbij kun je twee zaken opmerken: er is het eerste verschil met VS, namelijk dat zij maar een héél klein percentage mohammedanen hebben, en in die omstandigheden houden die zich gedeisd leert de geschiedenis. En er is het tweede verschil: in de VS kom je niet zomaar binnen (er is bovendien geen sociaal opvangnet vergelijkbaar met het onze) én in VS wordt er niet, zoals bij ons, met de nationaliteit gesold ...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>