7 juni 2008

Pakistaanse ambassadeur: «Mohammed-cartoon is terrorisme» (Hoegin)

Terrorisme?De Pakistaanse ambassadeur Rab Nawaz Khan heeft formeel een klacht ingediend bij het Noorse Ministerie van Buitenlandse Zaken naar aanleidin van de publicatie van een Mohammed-cartoon in de krant Adresseavisen eerder deze week. «Terrorisme is het uitvoeren van een handeling die sterke reacties oproept. Moslims over de hele wereld voelen zich gekrenkt door deze cartoon, en daarom is dit een daad van een terrorisme,» aldus de ambassadeur in een interview met de Noorse commerciële zender TV2.

Sommige moslims schijnen maar niet te willen begrijpen dat een beledigende cartoon niet meer kan zijn dan dat wat het is: een beledigende cartoon. Gelijkheidstekens zetten tussen een cartoon in een Noorse krant en het opblazen van de Deense ambassade in de Pakistaanse hoofdstad kan alleen maar getuigen van een zwaar verwrongen wereldbeeld.

In het interview met TV2 toont de Pakistaanse ambassadeur zich «bezorgd», omdat de publicatie van een cartoon in Adresseavisen het leven van Noorse burgers over de hele wereld in gevaar kan brengen. Verder wijst hij erop dat een aantal Noorse bedrijven vestigingen en commerciële belangen in Pakistan hebben. De verklaring van de redactie van Adresseavisen dat de cartoon niet Mohammed maar een terrorist die zich voordoet als Mohammed afbeeldt wijst hij echter van de hand. Volgens Arne Blix, hoofdredacteur van de krant, wou de cartoonist aantonen dat iemand die terreur pleegt in religieuze kleren in de naam van een godsdienst totaal ongeloofwaardig is, maar deze stelling gaat blijkbaar het petje van de Pakistaanse ambassadeur ver te boven.

Erna Solberg, partijvoorzitter van de oppositionele Conservatieve Partij (Høyre), meent alvast dat de ambassadeur sterk overreageert. Volgens haar moeten diplomaten in Noorwegen zich inwerken in de Noorse situatie en de Noorse vrijheid van meningsuiting, en moet de Noorse overheid zich niet verontschuldigen voor de publicatie van de cartoon. In de plaats daarvan zou de Noorse overheid beter verklaren dat in Noorwegen nu eenmaal de vrijheid van pers geldt, en dat het geen terreurdaad is daar ook gebruik van te maken. De ambassadeur mag natuurlijk misnoegd zijn over de cartoon, maar ze gelijkstellen met een terreurdaad is volgens haar totaal fout.

Labels: , , , , ,

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>