25 juni 2008

De Defensienota De Crem.

De beleidsnota Defensie van minister De Crem werd vandaag vrijgegeven en kan men hier in het Nederlands (PDF) terugvinden. 66 pagina's 'leesplezier' die ik heb doorgenomen. In het kort: niet veel nieuws onder de zon.


Er is geen tot amper budgettaire ruimte dus moet men intern besparen.

Administratieve vereenvoudiging, overtollig materieel verkopen [F-16's, Leopards I, Agusta's,...], 20% minder generaals, 3300 minder militairen (maar wel een groei van het burgerpersoneel), het Gemengd Loopbaan Concept promoten door militairen te laten afvloeien als ambtenaren naar andere functies buiten Defensie, verkoop van infrastructuur/kazernes - voornamelijk in Vlaanderen wellicht een overblijfsel van Flahaut. De AIV (Piranha IIC) DF90s (met 90mm geschut) vielen ook weg & verkoop van de 18 DF90's van de vaste schijf. Milieu krijgt ook een rol...minder uitstoot en verbruik.

Wat komt erbij? (27/66)
- Nieuwe voertuigen voor de Special Forces Group.
- Aanschaf beschermingskledij NBC-wapens.
- rijsimulatoren AIV en MPPV Dingo 2 aankopen.
- Vervanging Airbus A-310 transporttoestellen.
- Uitvoer BEST - Belgian Soldier Transformation. Verbetering & informatisering van de infanterie uitrusting

Internationale samenwerking: 'ATHENA' internationale satellietcommunicatie, 'MUSIS' Intl Imagery via satelliet, generatoren mijnenjagers vervangen, F-16's moderniseren, 'consolidatie M fregatten' (27/66).

Doelstelling: Meer inzetbaarheid, transparantie, sanering van het budget.

Ik lees niet meteen een verschuiving inzake beleid...de 5 Petersberg taken staan nog steeds centraal alleen stelt men dat men ook risico's moet durven nemen in plaats van aan de zijlijn te blijven. Pagina's 38/66 tot 39/66 omschrijven de kwantitatieve inzetbaarheid die men wil behalen. Twee Mediane brigades en de Para Commando's worden een regiment. We blijven dus bij wielvoertuigen. Opvallend is ook dat men slechts één fregat operationeel inzetbaar stelt voor 9 maanden en 36/60 F-16's voor verschillende duraties. Men wil meer concentreren in plaats van soldaten over teveel missies te spreiden, logisch.

De kritieken.


Vaag, onrealistisch en onbetaalbaar...omdat De Crem zijn handen en voeten gebonden zijn door een te krap budget en door een gebrek aan politieke steun.

Omdat er maar 34 soldaten Cipier willen worden zou het plan onrealistisch zijn stelt David Geerts. Daarnaast stelt de Minister wel dat er al 800 militairen ingingen om van loopbaan te wijzigen op vrijwillige basis.

Groen zegt dat de verkoop van materieel niet zal opbrengen. De Crem verkoopt materiaal dat nooit aangekocht had mogen zijn. De Crem koopt geen 'zwaarder materieel' en investeert er ook niet in want de AIV blijft. De verkoop van de DF90 vormt een klein segmentje en emaneert uit de waanzinnige beslissing van de voormalige minister van Defensie om de 90mm en de Piranha IIIC te kopen met een GvW van 22t. Uit de defensienota lees ik NERGENS dat men zich inschrijft in gevechtsoperaties en lees ik nergens een verzwaring van het materieel. Overtollig materieel verkopen zal moeilijker zijn maar dit valt onder de noemer 'alle kleintjes maken een groot'. We verkopen het omdat men het niet kan/mag/wil moderniseren en omdat het defensiebudget te klein is.

Flahaut lacht...hij mag lachen want er is geen significante beleidsverschuiving waarneembaar behalve voor de DF90.

Op de website van Deredactie kan men lezen dat De Crem het GLC naar de prullemand verwijst. Doch staat er in de nota: "Naast deze externe mobiliteit zal, eveneens op vrijwillige basis, voor de
beoogde personeelsgroep ook de overstap naar private werkgevers of een zelfstandig beroep worden aangemoedigd. Hiertoe zal de militair een vertrekpremie verwerven die het starten van zijn nieuwe loopbaan moet vergemakkelijken. Met de syndicaten zal nagegaan worden of een bijkomend sociaal vangnet dient voorzien te worden." (32/66).

Er staat ook: "De interne mobiliteit of de overgang van militair personeel naar het burgerkader van Defensie, biedt geen antwoord op het voorliggende budgettaire knelpunt en wordt niet langer vooropgesteld in de aantallen waar het gemengde loopbaanconcept van uitging, namelijk 10.000 burgerfuncties. Militairen die voldoen aan de gevraagde competentieeisen van de opengestelde burgerfuncties komen vanzelfsprekend in aanmerking om deze in te vullen." (32/66). Ik lees daarin GEEN verwerping van het GLC. Ik lees ook nergens dat een optionele schijf van AIV's niet zal worden aangekocht [buiten de DF90's].

Labels: , ,

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>