15 mei 2008

Solden worden vrij dankzij Quickie

Mijn titel kraait wat te vroeg victorie. Vincent Van Quickenborne gaat hierover wel een wetsvoorstel indienen, maar succes is niet gegarandeerd. In 2006 schreef ik al over zijn eerste poging. Nu heeft hij echter heel wat meer credibiliteit, als minister van ondernemen. Bovendien is het in een niét door Open VLD geleide regering makkelijker om liberale standpunten door te drukken. We hoeven minder zélf de eerste stap naar compromis te zetten.

Of Q's project zal slagen is een andere vraag. Maar hij wint er alvast (opnieuw) het vertrouwen van de liberale achterban mee. Mensen als Q zijn vaak het enige houvast dat klassiek-liberalen hebben in een wereld waar liberalisme door sommigen wordt gedefinieerd als socialisme met een das in plaats van dreadlocks.

Dit voorstel is integraal liberaal. Het gaat in tegen een regel die al lang moest worden afgeschaft en die er enkel is gekomen door het lobbywerk van zelfstandigen (zoals Peter Dedecker terecht opmerkte)bang voor teveel concurrentie en een te sterke consument. Het houd de prijzen hoog, kortingen zwaar gereglementeerd en concurrentie gemuilkorfd. Dat is niet goed voor economie, zelfstandigen of consumenten. Economische beschermingsmaatregelen komen doorgaans enkel de bedrijven ten goede die ze nodig hebben omdat ze op zich niet voldoende meekunnen.

Natuurlijk zullen sommige winkelketens hun prijzen nu verlagen. Natuurlijk komen er het jaar door kortingsacties en promotiestunts errond. Maar wat is daar mis mee? Als een winkel er niet in slaagt de consument te overtuigen om bij hen te kopen, dan is die winkel niet commercieel leefbaar. Als een winkel door de concurrentie van anderen niet meekan, is dat zoals de zieke gazelle die het eerst aan de leeuw ten prooi valt, wat de kudde sterker maakt.

Bovendien ging deze redenering ervanuit dat consumenten zich énkel laten leiden door de prijs. En dat is economische nonsens. Consumenten zijn geen rationele economische factoren die enkel prijsinformatie verwerken. Merken, kwaliteit, service, gemak, sympathie, mode, exclusiviteit, en zelfs luiheid spelen een heel belangrijke rol. Dus zal dit voorstel niet het failliet betekenen van kleine zelfstandigen, behalve zij die het water al lang aan de lippen voelen.

Onze economie heeft dringend deregulering en lagere lasten nodig. Gelukkig hebben we nog een Open VLD'er met liberale voorstellen!


6 Comments:

At 15/5/08 14:16, Blogger Karel Jansens said...

Uw pleidooi zou heel wat overtuigender klinken indien er daadwerkelijk een "level playing field" was tussen de grote en de kleine handelaars in dit land. De grootdistributie hier krijgt haar eigen, op maat gesneden wetten, terwijl de door u verguisde zelfstandige wordt uitgeperst om de negatieve effecten van die wetten te bekostigen.

 
At 15/5/08 17:44, Anonymous Anoniem said...

Ik ben het eens met "karel jazz janssens", en kan er weinig aan toevoegen behalve dat wat u zegt zo'n typische das/kantoorfantasie is over zogezegd 'liberalisme'.

 
At 15/5/08 17:57, Anonymous Anoniem said...

Ik ben het uiteraard volkomen eens met het artikel van Chris Demeyere, en dat zeg ik als niet-VLD-lid.

Dit soort onderwerpen is uitermate interessant omdat het toelaat de echte van de onechte liberalen te onderscheiden. Unizo, Vlaams Belang en andere groeperingen die vaak beweren dat ze de vrije markt verdedigen, gaan plots op de rem staan als het over échte vrije concurrentie of afschaffing van protectionisme gaat. Ook een Sarkozy behoort tot deze categorie.

Level playing field? Dat wil volgens mij in ieder geval niet zeggen dat grote spelers geen speelruimte meer mogen krijgen louter en alleen omdat ze erin geslaagd zijn om groot te worden. Groeien moet aangemoedigd worden, en dat doe je niet door de groten speciale beperkingen op te leggen louter en alleen om de kleintjes kunstmatige concurrentievoordelen te kunnen geven.

 
At 15/5/08 20:10, Blogger Karel Jansens said...

Mooi argument van Luc. Helaas voor hem ging het niet over beperkingen die aan grote spelers zouden zijn opgelegd, maar integendeel over de onfaire voordelen die de grote krijgen, ten nadele van de kleintjes.

Dus eigenlijk niet zo'n mooi argument...

 
At 15/5/08 20:19, Anonymous Anoniem said...

Misschien moet Karel wat concreter worden en voorbeelden geven. Maar om alvast de zogenaamde Ikea-wet te nemen: dat is gewoon het afschaffen van enkele beperkingen die ENKEL aan grote verkoopsoppervlakten waren opgelegd. Beperkingen die dus sowieso nooit voor de kleintjes golden. De Ikea-wet bracht dus wel degelijk een "level playing field" tot stand, maar een Unizo bijvoorbeeld zal dit nooit toegeven en integendeel spreken van oneerlijke concurrentie, omdat zij het protectionisme ten voordele van hun eigen corporatistische achterban willen handhaven.

 
At 16/5/08 11:41, Anonymous Anoniem said...

jullie verdedigen in essentie enkel wat in het voordeel is van het grote bedrijfsleven maar wel met aura van 'het enige ware liberalisme'. Vooral in het Antwerpse zakenleven kom je dat soort protserige halfintellectuelen tegen, het zal wel een sociologisch fenomeen zijn denk ik

een algemene fout is sowieso dat jullie leuteren over zogezegd 'liberalisme' als over religieuze principes die absoluut zijn en altijd & overal gelden: een beetje te benepen voor me maar ik gun jullie best de verdwazing van de 'waarheid' en de 'zuiverheid'

en toch dit nog: quickie (begon zijn carriere o.a. bij de witte comités) is evenveel liberaal als bijvoorbeeld een figuur als Pascal Smet socialist is ! Het is zo'n typisch egotripper die alles zou doen & verkopen om toch maar zijn postje te behouden of te verhogen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>