14 mei 2008

Liberale studenten op ramkoers met Karel De Gucht over onteigening kasteel (Vincent De Roeck)

Persbericht van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven

Met verbijstering en ongeloof nam het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) Leuven vorige week donderdag via de media kennis van de plannen van Open Vld-minister én burgemeester van Berlare Karel De Gucht om een kasteel met park in het centrum van Berlare te onteigenen na de weigering van de private eigenaar om het domein aan het gemeentebestuur te verkopen. De titelvoerende burgemeester kreeg de steun van de volledige bestuursmeerderheid in de gemeenteraad om de onteigeningsprocedure voor het domein, met een geschatte waarde tussen 1,5 en 2 miljoen euro, op te starten.

Volgens burgemeester Karel De Gucht was de privé-eigenaar “niet bereid om de gemeente een haalbare kans te geven” en zijn de “historische waarde en de centrale ligging van het domein op zich al voldoende redenen om de onteigening aan te vragen”. Het gemeentebestuur van Berlare wil het domein nadien inpassen in een groter toeristisch geheel en de kasteelvertrekken aanwenden als officiële ontvangstruimten voor hoge gasten. Daar de onteigeningsprocedure nog vijf à tien jaar zou kunnen aanslepen en ook de gemeente met dit uitstel niet gediend is, gebruikt burgemeester De Gucht de onteigeningsprocedure in hoofdzaak als een bijkomend middel en/of dreigement om de eigenaar onder druk te zetten zijn/haar domein aan de gemeente te verkopen, ongeacht zijn/haar persoonlijke wensen.

Het LVSV Leuven is van mening dat het eigendomsrecht één van de drie basisbeginselen van het liberalisme is, naast het recht op leven en het recht op vrijheid, dat de bescherming van het privaat eigendom geacht wordt een kerntaak van de overheid te zijn, en dat onteigeningen daarop haaks staan, zeker wanneer dit niet gebeurt in het licht van grote infrastructuurwerken. Het LVSV Leuven verwerpt dan ook de argumentatie van het Berlaarse gemeentebestuur en roept de betrokken Open Vld-mandatarissen op om niet over te gaan tot onteigening en om de absolute eigendomsrechten van de kasteeleigenaar te vrijwaren.

Nationaal LVSV-ondervoorzitter Vincent De Roeck besluit als volgt: “Liberalen horen traditioneel het individuele eigendomsrecht te verdedigen tegen de collectivistische invloeden van de overheid in en ook van de liberale excellenties kan een zelfde consistent beleden geloof in de rechtsorde verwacht worden. Wij vinden het als liberale studenten bevreemdend én beangstigend dat de liberalen in de regering de verdere totalitarisering van ons land niet enkel ondergaan maar er zelf actief aan meewerken.”

Het LVSV Leuven keurt de gang van zaken in Berlare ten stelligste af en veroordeelt de beslissingen van Open Vld-burgemeester Karel De Gucht met betrekking tot het kasteeldomein volledig.


Noot voor redacteurs: Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) is met zijn vijf lokale afdelingen en zijn 1,000 leden met voorsprong de grootste politieke studentenvereniging van het land. Volledig onafhankelijk van elke politieke partij of vakorganisatie, weigert zij consequent elke vorm van overheids- of andere subsidie.

16 Comments:

At 14/5/08 13:24, Anonymous Anoniem said...

Volledig eens met de mening van het LVSV in deze zaak. Knap trouwens dat de liberale studenten durven ingaan tegen beslissingen van hun moederpartij, iets wat we van de NSV of de CDS niet kunnen verwachten. Hoelang gaan zij nog alles braaf blijven slikken wat hun partijen hen voorhouden: VB hoort thuis in oppositie én CVP wil al lang geen vette vis meer op communautair vlak.

 
At 14/5/08 15:30, Anonymous Anoniem said...

LVSV is volledig onafhankelijk van Open VLD. LVSV-leuven is klassiek (!)liberaal en heeft dus geen uitstaans met rasechte sociaal democraten als Open VLD.

 
At 14/5/08 15:39, Anonymous Anoniem said...

Het LVSV heeft geen moederpartij.

 
At 14/5/08 15:47, Anonymous Anoniem said...

Even ernstig blijven, graag.

1) Het LVSV dient op vrijwel elk congres van Open VLD amendementen in, en dat is maar goed ook. Het LVSV is bijgevolg politiek actief binnen Open VLD.

2) Een vertegenwoordiger van LVSV zetelt in de raad van bestuur van het Liberaal Vlaams Verbond, een vereniging met duidelijke bindingen met Open VLD.

Men kan dan nog altijd terecht beweren "onafhankelijk" te zijn, de term "geen uitstaans mee" lijkt me toch wat overdreven.

 
At 14/5/08 16:45, Anonymous Anoniem said...

Luc, ik denk zelfs dat ze met twee vertegenwoordigers in het LVV-bestuur zitten...

 
At 14/5/08 17:01, Anonymous Anoniem said...

LVSV is onafhankelijk? Ach ja, dat vele VLD-voormannen uit het LVSV afkomstig zijn is dan puur toeval zeker?

Oh ja, nog een leuke: het LVSV heeft 1000 leden? Wie al eens LVSV-activiteiten bezoekt, weet dat 90 % daarvan enkel papieren leden zijn....

 
At 14/5/08 17:07, Anonymous Anoniem said...

Sorry laatste anonieme, maar als slechts 10% van de LVSV'ers de activiteiten bijwoont, zijn ze nog steeds (zowel relatief als in absolute waarde) de grootste politieke studentenvereniging van het land. Ik heb het vaag vermoeden dat de laatste anonieme "Olivier Elias" is, de voorzitter van CDS Leuven, die deze blog de laatste tijd met reacties zit te bestoken en kennelijk niet de kl*ten had om deze gefrusteerde reactie in eigen naam te tekenen...

Maar soit, back on topic please!

 
At 14/5/08 17:23, Anonymous Anoniem said...

Maar Sebastiaan toch, kl*ten zomaar op een blog poneren als reactie. Beleefdheid is duidelijk niet aan je besteed?!?

Het klopt dat het LVSV de grootste politieke studentenvereniging van het land is, gemeten naar ledenaantal. Ik wilde alleen even de pompeuze retorische overdrijving aanstippen.

 
At 14/5/08 20:08, Anonymous Anoniem said...

Dus Olivier, je geeft toe dat je anoniem gepost hebt terwijl je het LVSV aanviel.

Even iets rechtzetten:
- het LVSV kent geen "papieren" leden.

- het LVSV dient inderdaad bij het Open VLD congres moties in, maar dat doen we evengoed in anderen partijen die zich liberaal noemen. Dus tijd om bij LDD eens langs te gaan of zelfs bij de NVA en SPIRIT.

Voor de rest kan ik zeggen:Hogen bomen vangen veel wind. Als de voorzitter van het CDS echt last heeft van de trotse LVSV'ers, dan zegt dat meer over de staat van het CDS dan de houding van de LVSV'ers.

 
At 14/5/08 21:43, Anonymous Anoniem said...

Dit is geen aanval, wel een vaststelling, ik ben genoeg vertrouwd met LVSV-kernen en activiteiten om te weten waarover ik spreek. Die 1000 leden van het LVSV zijn officieel lid misschien, maar op de activiteiten zelf is het steeds dezelfde kleine minderheid die je ziet, in casu een man of 30. Leden die niet actief zijn, zijn papieren leden. Wat U ook mag beweren!

Wat de houding van 'trotse' LVSV'ers betreft kan ik kort zijn: hun gedrag op het afgelopen studentendebat in Leuven was beneden alle peil: bij gebrek aan inhoudelijke argumenten, zijn ze gewoon de scheldtoer opgegaan. Voor en vereniging die zich als 'denktank' profileert is dit zeer, zeer, zeer zielig......

 
At 14/5/08 22:13, Anonymous Anoniem said...

"het LVSV dient inderdaad bij het Open VLD congres moties in, maar dat doen we evengoed in anderen partijen die zich liberaal noemen. Dus tijd om bij LDD eens langs te gaan of zelfs bij de NVA en SPIRIT."

Sorry, dat begrijp ik niet. Ofwel dient het LVSV nu al moties in bij andere partijen die zich liberaal noemen, en dan is het géén "tijd" om daar eens langs te gaan, want jullie doen het al. Ofwel deden jullie het tot nu toe nog niet maar vind je dat het "tijd" is om daar eens langs te gaan, maar dan mag je niet de indruk wekken dat het al een ingeburgerde praktijk is om dat te doen.

Overigens moet je lid zijn om amendementen in te dienen op partijcongressen. En als dat namens een organisatie gebeurt, dan toch namens een met die partij verwante organisatie. Of ziet u de jongsocialisten al namens hun organisatie amendementen indienen op congressen van Open VLD?

Waarmee ik maar wil zeggen dat er toch wel een band is tussen LVSV en Open VLD.

 
At 14/5/08 22:32, Anonymous Anoniem said...

Olivier, hoeveel leden van pakweg CD&V gaan naar de PARTIJRAAD, naar het CONGRES, naar eender wat? Staat iedereen daar paraat? Neen, en toch hebben ze heel wat leden dan die tevoorschijn komen. Dat is ook zo bij het LVSV. Leden houdt in dat het mensen zijn die zich lid gemaakt hebben van het LVSV en het dus op één of andere wijze steunen, net als een CD&V'er.

Papieren leden daarentegen is een grove beschuldiging. Dat houdt in dat het LVSV mensen doelbewust inschrijft, gewoon om de grootste te zijn maar die mensen maar iets wijsmaakt. Dat strookt evenwel niet met de waarheid.

Kijk, Olivier. Ik was er niet bij het recente studentendebat maar het is éénvoudig hier een beschuldiging te gaan uiten en woorden te hanteren als "zielig". Waar die haat? Is dat ergens voor nodig???
Kan hier iemand anders eens kort vertellen wat op het recente debat is gebeurd?


Aan Luc: men gaat daar al heen. Verkeerde woordkeuze. Zo zijn heel wat LVSV-leden geen OPEN VLD'ers maar zijn ze terug te vinden in andere partijen.

PS: ik blijf er bij, Olivier. Hou u eerder met uw eigen vereniging bezig, dan zware kritiek te hebben op een andere. Ik ken immers ook toeren waar een bepaalde studentenverenigingen in een bepaald café vraagt om per se voor het nieuwe academiejaar het zaaltje boven het café steeds MAANDAG te reserveren, terwijl ze goed weten dat een andere vereniging er een traditie van gemaakt heeft op MAANDAG daar bijeenkomsten te houden. En dan nog maar te zwijgen over het plaatsen van de datums voor de grote debatten.
Qua confraterniteit heerst er bij de andere studentenverenigingen dus ook niet veel goed... En waarom in hemelsnaam??? En is die houding ook niet zielig???

Ik walg van die vijandigheid tussen de verenigingen, of ze nu komt van het LVSV of van die andere verenigingen.

 
At 14/5/08 22:48, Anonymous Anoniem said...

Nicolas, het studentendebat: een van de LVSV'ers wilde een anekdote aanhalen over het hoger onderwijs waarop een van de CDS'ers vroeg of het misschien iets uit de sprookjeswereld was, iets van de smurfen. Dit was als luchtige opmerking bedoeld. Wat kreeg CDS als antwoord: 'Voor zo'n kleine vereniging met zo weinig activiteiten hebben jullie een grote bek.' Tot zover de inhoudelijke argumentatie. Ook moderator prof. Fiers was verbijsterd over deze lage en persoonlijke aanval.....

Ik ben ook tegen vijandigheid en probeer in mijn bestuur respect voor iedereen te hanteren. Wanneer we daarentegen moeten vaststellen dat bepaalde van onze typische data gesaboteerd worden, dat we neptelefoons ontvangen en uitgelachen worden als we nog maar naar een LVSV-debat komen luisteren.... Ja sorry, maar dan is het normaal dat we ons geviseerd voelen. Mogelijk hebben anderen die fout in het verleden ook gemaakt, maar dit jaar valt ons niets te verwijten. De houding van het LVSV daarentegen getuigt van geen respect, geen beleefdheid en geen openheid. Dit strookt absoluut niet met het imago dat het LVSV zichzelf tracht aan te meten en dat is bijzonder zielig.

 
At 15/5/08 12:20, Blogger Chris Demeyere said...

Ik was erbij op het studentendebat, en inderdaad, die uitspraak kwam uit onze rangen. Natuurlijk was ze wat scherp, maar de verwijzing naar "smurfen" was de aanleiding en eigenlijk zo grappig niet. Heat of the moment zullen we zeggen zeker? En als elk voorbeeld als "populistisch" wordt bestempeld, tjah dan is de sfeer gezet.

Maar dit alles gebeurde op een debat! Het CDS was een gewaardeerd deelnemer en aanwezige. Het ogenblik dat we perfect elkaars standpunten delen, zijn we niet meer LVSV en CDS he. En geef toe, inhoudelijk hebben we een zeer aangenaam debat gehad, zonder we daarom met slechte herinneringen afscheid moeten nemen.

Dan wat de leden van LVSV betreft: LVSV bestaat in alle studentensteden, niet enkel in Leuven. Op onze activiteiten komen natuurlijk vaak dezelfde 30 mensen opdagen, wat wil je met een bestuur van 29...

Ik weet niets van typische data of neptelefoons of sabotage. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of er zaken gebeurd zijn die niet kunnen, mail me gerust privé, kunnen we kijken of er problemen zijn waar we niet van weten.

Wat jullie aanwezigheid op LVSV-activiteiten betreft: jullie zijn meer dan welkom, en ik hoop jullie daar volgend jaar dan ook vaak te zien. LVSV wil het debat altijd benadrukken en daarom is het net zo interessant om mensen met andere meningen te horen.

Verder, wat de onafhankelijkheid van het LVSV betreft: de vereniging is onafhankelijk, de leden niet noodzakelijk. Het klopt dat LVSV de kweekvijver was van top-VLD'ers zoals Verhofstadt, Dewael, De Gucht... Maar ook Bart De Wever is een oud-LVSV'er en heel wat LVSV'ers zijn tegenwoordig LDD aanhanger. Zo was LVSV ook aanwezig op het LDD congres en waren er ook amendementen voorbereid.

Natuurlijk zijn er banden. Maar die zijn niet exclusief.

Wat het LVV betreft: volgens hun statuten zitten LVSV-voorzitters van rechtswege in hun RvB. En meestal blijven die inderdaad plakken.

@Olivier nog dit: LVSV is altijd een verdediger geweest van pluraliteit. Daarom zijn wij blij dat CDS in Leuven actief is. Waardige tegenstanders zijn het enige waar het tijdens een debat én de lokale werking om draait!

 
At 16/5/08 13:34, Blogger Vincent De Roeck said...

Update: Dit persbericht van het LVSV werd door Knack overgenomen, alsook door tal van websites, webzines en blogs.

 
At 16/5/08 16:51, Blogger Vincent De Roeck said...

Update: Via een zekere "Keppenie" kreeg ik op de website van Knack zonet de volgende reactie doorgestuurd:

"Gisteren (15/5) tekenden het schepencollege en de verkopende familie een verkoopovereenkomst. De gemeente zal 2,1 miljoen betalen, of het maximumbedrag dat in de gemeenteraad was afgesproken, maar meer dan het schattingsverslag.
Is de reactie nu dat de gemeente eigenlijk niet meer had mogen geven dan het schattingsverslag (1,5 miljoen) en dat belastinggeld dus slecht is gebruikt?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>