14 mei 2008

Dwijze Raad van Europa. (Brigand)

Ik ben onthutst, woedend. De delegatie van de Raad van Europa is langsgeweest over de niet-benoeming van drie (Franstalige) burgemeesters in Vlaanderen. Het zijn voorlopige conclusies, de officiële eindconclusies komen er pas eind deze maand.


De delegatie stelt dat er sprake is van een politiek feit en niet van een juridisch feit. Hiermee ontkennen zij dat de taalwetgeving geschonden werd en als geldige reden dient voor de niet-benoeming van de drie randburgemeesters. Zonder even één seconde te hebben rekening gehouden met de taalwetgeving, het communautaire systeem in voege. Onprofessioneel.

Deze delegatie bracht een bezoek aan Karl-Heinz Lambertz, minister-president van de Duitstalige gemeenschap. De delegatie is hier om de NIET-BENOEMING van randburgemeesters te onderzoeken. De DUITSTALIGE GEMEENSCHAP is hier nergens betrokken, die ligt niet eens geografisch in de buurt! De rapporteurs gingen langs bij de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Waarom? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is NIET BEVOEGD voor de betrokken materie, maar geografisch zijn ze wel in de buurt. Patrick Dewael kreeg ook een bezoekje. Moest deze delegatie de NIET-BENOEMING van de drie Franstalige randburgemeesters onderzoeken? Dat is een Vlaamse gewestelijke bevoegheid en daarbij zijn die drie burgemeesters en hun 'politieke partij' betrokken. De Delegatie ging op bezoek bij de Union des Francophones...waarom niet bij vertegenwoordigers van alle Vlaamse politieke partijen aanwezig in die gemeentes? De delegatie ging op bezoek bij de Voorzitster van het Vlaamse Parlement, waarom? Marino Keulen, de bevoegde Gewestelijke Minister kreeg ook een bezoekje.

Deze delegatie kan men niet serieus nemen. Deze delegatie is op bezoek geweest bij verschillende instanties die niet bevoegd zijn voor de materie die ze onderzochten! Daarnaast brengen ze wel een bezoekje aan de Franstalige politieke partij die betrokken is maar niet bij de Vlaamse. Is deze delegatie wel competent en neutraal? Lijkt er sterk op van niet.

"‘Bekeken vanuit het Europees Handvest voor de Lokale Autonomie is dat een ernstig feit. Maar wij zijn hier niet om ons te mengen in het interne Belgische debat. België moet zijn problemen zelf oplossen.' " (DS) Wat komt die delegatie dan doen behalve wat meer in de stront roeren?

Men moet maar de burgemeesters rechtstreeks verkiezen, dan is er geen hogere autoriteit meer nodig om hen te benoemen. Betekent dit nu in hun hoofden dat het normaal is dat burgemeesters de wetgeving naast zich neerleggen, de wetgeving opgelegd door hun bevoegde oversten? Absurd. Deze burgemeesters hebben bewust en provocatief de taalwetgeving geschonden en hebben aangegeven dat te blijven doen, zulke burgemeesters (ongeacht hun taalachtergrond) kunnen hun functie niet bekleden.

Minister President Kris Peeters, Sta op. Verheef uw stem tegenover deze SCHANDE. De Raad van Europa zou zich moeten excuseren voor de incompetentie, het onprofessionele gedrag en de subjectiviteit van deze delegatie. Voortaan blokkeert men de Raad van Europa, elke ratificatie die we kunnen stoppen moet men tegenhouden zolang de Raad van Europa geen RESPECT heeft voor Vlaanderen.

Minister Geert Bourgeois er is een hoogdringende nood aan een systematische lobbyingcampagne over communautaire dossiers vanwege de Vlaamse internationale vertegenwoordiging. De Vlaamse regering moet een lastenboek opstellen, alle grieven formuleren, het Belgische communautaire systeem uitleggen. Een pakket documentatie die de Vlaamse standpunten rationeel en grondig verklaren.

Labels: , , , ,

7 Comments:

At 15/5/08 01:13, Anonymous Anoniem said...

Zolang als we niet even of meer fascistisch zullen zijn als de franstaligen zullen wij als volk verdwijnen.

 
At 15/5/08 09:45, Anonymous Anoniem said...

We worden langzaam maar zeker weggegomd. Maximaal 150 jaar geef ik ons nog, jammer, maar als je erover nadenkt dan besef je dat we het aan onszelf te danken hebben. De politici die wij kiezen zouden ons moeten vertegenwoordigen/verdedigen maar ze houden liever de uitverkoop om toch maar een lintje te krijgen.

 
At 15/5/08 11:35, Anonymous Anoniem said...

Het is nu even wachten op het standpunt van de Belgische delegatie aldaar, zijnde dhr Luc van den Brande, CD&V, voorzitter van die delegatie. Wie de samenstelling daarvan bekijkt (7 vertegenwoordigers en 7 plaatsvervangers) moet zich geen illusies maken. Gehurkt onder de lat kruipen om zeker hun postjes te mogen behouden. Inderdaad, door ons gekozen politici...

 
At 15/5/08 18:14, Blogger David Vandenberghe said...

Feitelijk zou Vlaanderen gewoon moeten stellen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontbonden moet worden omdat de Franstaligen de taalwetgeving in het BHG niet uitvoeren. Dat was onderdeel van het 1962/63 akkoord, de splitsing van BHV is vanaf vandaag onvoldoende geworden.

 
At 16/5/08 10:40, Anonymous Anoniem said...

Het Europees Handvest voor de Lokale Autonomie waar de rapporteurs zich op zeggen te baseren geeft in feite de Vlaamse Regering gelijk : cfr. artikel 8 : Administratief toezicht op de activileiten &e de lokale autoriteiten
1. Enig administratief toezicht op de lokale autoriteiten mag
slechts worden uitgeoefend overeenkomstig de procedures en
gevallen, waarin door de grondwet of de wet is voorzien.
2. Enig administratief toezicht op de activiteiten van de lokale
autoriteiten dient in de regel slechts gericht te zijn op het verzekeren van de naleving van de wet en de grondwettelijke beginselen. Administratief
toezicht mag echter met betrekking tot doelmatigheid door
hogere autoriteiten uitgeoefend worden inzake taken waarvan de
uitoefening aan de lokale autoriteiten is gedelegeerd.
3. Administratief toezicht op lokale autoriteiten dient zodanig te worden uitgeoefend dat er sprake is yan evenredigheid tussen de
interventie van de toezichthoudende autoriteit en de belangen die
deze beoogt te dienen.

Dit lijkt mij allemaal perfect te verzoenen met de maatregelen van Marino Keulen...

 
At 16/5/08 13:49, Blogger David Vandenberghe said...

Reden te meer excuses te eisen.

 
At 16/5/08 14:04, Blogger David Vandenberghe said...

Ter info, bovenstaande weergave van het Charter voor de lokale autonomie betreft artikel 8.

http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/handvest.htm

Toch opvallend dat deze delegatie die 'geen juristen zijn' (hebben ze zelf gezegd) een ogenschijnlijk 'juridische' tekst hanteren als basis voor hun uitspraken.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>