18 februari 2008

Het LVSV gooit olie op het communautaire vuur (Joris Vanlessen)

Nu het communautair debat op de spits gedreven wordt door de immer naderende datum 23 maart, gooit het Liberaal Vlaams StudentenVerbond (LVSV) Leuven olie op het vuur.

Het LVSV organiseert op dinsdag 19 februari haar eigen communautair debat in de grote aula van het Maria Theresia College in Leuven. Deelnemers van de drie traditionele partijen worden er vanaf 20u op elkaar losgelaten. Aan Vlaamse kant zijn dit Rik Daems van Open VLD, CD&V'er Jo Vandeurzen en voor SP.A Bruno Tobback. De Waalse zijde bestaat uit Didier Reynders van MR, PS'er Rudi Demotte en Clothilde Nyssens voor CDH. Goedele Devroy mag deze bonte bende met federale (ex-)ministers en de Waalse minister-president aan de tand voelen als moderator van deze avond.

Het gebeurt zelden dat Waalse en Vlaamse politici openlijk met elkaar in debat gaan en nu de deadline voor de volgende deur staat is het meer dan ooit een absolute must. De politici zullen het hebben over de actualiteit, de staatshervorming, de regering nu en na 23 maart en de onderlinge verhoudingen na de marathon-onderhandelingen. Daarna krijgt het publiek de mogelijkheid tot vraagstelling.

Het debat gaat door vanaf 20 uur op dinsdag 19 februari in de grote aula van het Maria-Theresia College (MTC) op het Hogeschoolplein. Entréegeld is 3 euro. Het is best om er vroeg bij te zijn, want er zijn slechts 600 zitjes beschikbaar en het debat van LVSV Leuven aan het begin van dit academiejaar trok meer dan 1000 toeschouwers.


Deze aankondiging van Joris Vanlessen werd als persbericht van het LVSV Leuven verstuurd en door een aantal media overgenomen.

Meer over deze activiteit op www.lvsvleuven.be.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


4 Comments:

At 19/2/08 20:56, Anonymous Anoniem said...

Olie op het vuur door enkel de regeringspartijen uit te nodigen...
Een debat onder gelijk gestemden, het zegt veel over de Leuvense student als hij/zij daar voor buiten komt. Volgende keer misschien de opositie uitnodigen...

 
At 20/2/08 14:58, Blogger Vincent De Roeck said...

Het LVSV Leuven is één van de meest neutrale gastheren voor zulke debatten in gans België. Elk jaar organiseert het LVSV Leuven een groot politiek debat (in oktober 2007 met maar liefst 1,200 toeschouwers) tussen de leiders van alle partijen met parlementsleden én een eigen fractie. In 2007 waren dat VLD, CD&V, N-VA, SPIRIT, SP.A, GROEN, VB en LDD. Zowel de oppositie als de meerderheid kwam toen aan bod. Twee jaar geleden organiseerde het LVSV Leuven een "duel" tussen Jean-Marie Dedecker en Hugo Coveliers en een "duel" tussen Filip Dewinter en Bart Dewever, en toen kloeg niemand dat we enkel de oppositie uitnodigden.

 
At 21/2/08 15:07, Blogger Vincent De Roeck said...

Voor de volledigheid schreef Joris Vanlessen dit kort verslagje van het communautaire debat.

In een periode waar er een politieke impasse heerst, die nog eens extra uitgemolken wordt door de media, verzwakt de interesse van de mensen in politiek nogal snel. Toch slaagde het LVSV Leuven erin om op 19 februari 2008 de grote aula van het MTC goed gevuld te krijgen voor haar openingsdebat van het tweede semester. Het concept was duidelijk, de drie traditionele partijen aan weerszijden van de taalgrens waren uitgenodigd. Heel wat prominente namen hadden dan ook toegezegd om deel te nemen aan het debat. Het absenteïsme dat vaak in de parlementen te zien is, was ook voor deze avond geen vreemde. Heel wat mensen belden in laatste instantie af, en de PS vond geen vervanger voor Rudi Demotte.

Afzeggingen betekenen daarom niet dat het debat minder interessant is. Integendeel, Rik Daems (Open VLD), François-Xavier de Donnea (MR), Bruno Tobback (sp.a), Hugo Vandenberghe (CD&V) en Benoit Drèze (CDh) gingen er soms stevig tegen aan. Goedele Devroy mocht als moderator hen aan de tand voelen over de regeringsvormingen, de begroting en de staatshervorming.

De liberale familie leek elkaar het meest te vinden in hoe het verder moest voor de toekomst, terwijl de christen-democraten er duidelijk aparte visies op na hielden. Een vergelijking bij de socialisten was helaas niet mogelijk, vanwege het uitblijven van een PS’er. Daems prees de mentaliteitswijziging en bereidheid aan Franstalige zijde om te praten over staatshervorming. Helaas zat praten er zelden in voor Benoit Drèze van CDh, die ondanks 12 jaar in Leuven gewoond te hebben de Nederlandse taal niet machtig was. Hierdoor zat hij opgezadeld met een grote handicap. Een minstens even grote mentaliteitswijziging vonden we terug bij Bruno Tobback, die duidelijk zijn draai heeft gevonden in het oppositie voeren. Vandenbergh en Tobback gaven elkaar de schuld van de huidige crisis, maar oplossingen werden er deze avond niet gegeven. Een lichtpunt is echter het subsidiariteitstelsel waarmee de Donnea kwam aandraven, en blijkbaar toch op steun kon rekenen aan de Vlaamse kant, zeker bij Daems. Laat ons hopen dat de politieke crisis opgelost is tegen het volgende debat, hopelijk tot dan!

 
At 21/2/08 15:20, Blogger Luc Van Braekel said...

"Voor de volledigheid"? Hoezo?

Dit "verslagje" is duizend keer belangrijker dan de aankondiging.

Ik sta altijd versteld hoeveel energie verenigingen steken in het verspreiden van aankondigingen van activiteiten en debatavonden, en hoe weinig in het verspreiden van de verslagen van die activiteiten.

Alsof die activiteiten een soort bezigheidstherapie zouden zijn, alsof de kern van de zaak niet het verspreiden van die ideeën zou zijn.

Een debatavond waarop maar 10 aanwezigen waren, maar waarvan een deftig verslag wordt opgesteld en verspreid, is wat mij betreft meer geslaagd dan een debatavond met 500 aanwezigen waarvan achteraf geen verslag wordt verspreid.

Daarom: hulde aan Joris Vanlessen! Zijn verslag is niet zomaar een bijkomstigheid dat "voor de volledigheid" onder een aankondiging wordt geplaatst. Zijn verslag verdient een prominente plaats.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>