7 februari 2008

Barnard en van Istendael in achtervolging op de ontsnapte Leyers (victa placet mihi causa)

.
Gisteren in De Standaard beschuldigde professor Herman De Ley twee bekende dichters van intolerantie & xenofobie.
Het opiniestuk van onze schrijvers is niet onschuldig: het is een oproep voor intolerantie en xenofobie.
Geen lichte termen tegenwoordig. Mij is het zelfs onduidelijk waarom professor De Ley wacht met een klacht bij de zedenbrigade van Jozef De Witte. Waarom eerst nog tijd in een krantenstuk gestoken? De Witte zal zeker oren hebben naar die klacht. Het verwondert mij zelfs dat laatstgenoemde niet ex officio in beweging wil komen.
De enige reden waarom de De Ley misschien liever geen klacht neerlegt, en waarom ook De Witte talmt, is wellicht dat er in het stuk van Barnard en van Istendael nauwelijks sprake is van systematiek.
Het bevat vele losse gedachten, over de hoofddoek, de koran, het fascisme, de Franse lekenstaat …op zich best goede gedachten, maar ze zijn gelukkig voor hen nog niet uitgerijpt en tot een geheel gemaakt, want zoals wij weten: enkel systematiek is strafbaar. Deze mensen zijn pas aan een lovenswaardige bocht begonnen, en straks komen zij weer op een recht stuk weg. Het peloton zal dan vast de achtervolging inzetten op de drie koplopers.

Wat De Ley vertelt is ongetwijfeld wél systematisch, weze het huichelachtig. Als hij het bijvoorbeeld heeft over de school van de Moe’tazila die Gods rechtvaardigheid juist centraal stelde, en meent dat deze school tegenwoordig een revival kent, dan mocht hij ook wel vermelden dat zij na de Xde-XIde E. zo goed als verdween. En dat was niet het gevolg van, om in moderne termen te spreken, een soort van paradigm change, een verandering van de inzichten, zoals Thomas Kuhn die beschreef. Bij Kuhn is zo'n verandering meestal het gevolg van het natuurlijke afsterven van de vertegenwoordigers van het oude en achterhaalde meerderheidsparadigma. Maar die mutazalieten hadden nooit enig overwicht binnen de islam. Deze aberrante minderheidsstroming werd gewoon verwijderd.

Sterker is echter dat De Ley lof lijkt te hebben voor een stelsel dat openlijk de Herrenmentaliteit verkondigt, de zogenaamde dhimma.
Of nog inzake de geschiedenis van de islam: het instituut van de dhimma, dat in voege was tot aan het kolonialisme: de islam is de énige die het bestaansrecht van andere religieuze gemeenschappen theologisch erkend heeft.
Kort gezegd komt de dhimma hier op neer: er zijn échte mensen, de islamieten zelf, en er zijn mindere soorten die –al naargelang– uitgemoord mogen worden (animisten, atheïsten, polytheïsten) óf uitgezogen en vernederd (joden en christenen).
Dat laatste regime is op zijn manier een vorm van erkenning zegt De Ley, en daar is iets van. Joden en christenen waren in de regel de enige groepen die wetenschap en vakkennis in huis hadden, en zolang zij solvabel waren en speciale belastingen konden betalen werden zij bijgevolg gedoogd. Soms waren de heersers zelfs zo verstandig om hen te ontraden over te gaan tot het ware geloof, want die speciale belastinggelden voor niet-islamieten waren natuurlijk welkom.

Wel spijtig voor De Ley dat elke beschaafde Westerling tegenwoordig bij Bat Ye’or, of Tilman Nagel, of Hans Jansen, of Robert Spencer kan nalezen hoe dat nu écht in de haak zat met zijn “theologische erkenning”.
.

Labels: , , , , ,

7 Comments:

At 7/2/08 18:05, Anonymous Anoniem said...

De Ley blijft illustreren dat er soms meer te leren valt aan een cafetoog dan op de universiteit. Het is niet verbazend dat er meer waarheid (in de zin van gezond verstand) kan gevonden worden in sommige LOSSE cafe-praat dan bij ideologisch-gevangen professoren die SYSTEMATISCH liegen. De waarheid (ook al kunnen we ze nooit volledig vatten) is immers antithetisch aan de leugen. En het is ook bedenkelijk dat De Ley denkt van iets zinnigs te kunnen zeggen over islamitische theologie, zonder vooraf iets van serieuse christelijke theologie af te weten. Rationeel speculeren is O.K. in "theologie", maar bewust liegen of misrepresenteren is dat niet.

Ge hebt weer terug een goed stukje geschreven, Marcus Vanfraechem, en een relevant onderwerp aangepakt. 'Bush' is een moeilijk, complex, en controversieel onderwerp, waarover redelijke (en vooral eerlijke) mensen van mening zouden moeten kunnen verschillen. Maar, 'censuur' zou een heel eenvoudig en noncontroversieel onderwerp moeten zijn voor beschaafde mensen, en is niettemin vandaag een groot 'Vlaams' probleem. En wat er achter die "zedenpolitie van De Witte" staat, i.e. 'brede' culturele intolerantie voor andersdenkenden, is nog veel erger.

Het is vandaag erg gesteld met Vlaanderen. Lang geleden, in mijn jeugd, kon men (in het verre Rome) 'op den index' gezet worden. Maar daar waren geen juridische gevolgen aan verbonden, en grotere pupulariteit voor de betrokken auteurs was verzekerd. Die zedenpolitie van Verhofstadt en De Witte, daarentegen, evenals het ganse politieke en gerechtelijke apparaat dat er achter staat, dat is van een totaal ander 'kaliber'.....

 
At 7/2/08 19:32, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Marc Huybrechts: "het ganse politieke en gerechtelijke apparaat", dat is inderdaad erg, zoals je zegt, maar nog erger vind ik de collaboratie van de journalistiek.
En dáár komen nu kleine barstjes in: Jan Leyers, met zijn tocht naar Mekka (televisie, VRT), heeft een bres geslagen, en vooral: hij heeft het grote publiek bereikt.
Dan kunnen de andere journalisten niet meer blijven zwijgen en verdoezelen en verdraaien.
Barnard en Van Istendael zijn de eersten die Leyers volgen, maar er zullen er nog komen, want die drie hebben een groot informeel gezag.
Dat zij zich dan eerst indekken tegen bv het Vlaams Belang, en alleszins niet ervan verdacht willen worden dat zij hetzelfde zeggen als die verfoeide partij ...dat neem ik er heel graag bij en juich het zelfs toe!
Het gaat om de boodschap tenslotte, en die wint veld.

 
At 7/2/08 19:53, Anonymous Anoniem said...

Beste Marc Vanfraechem,


Waarom u van een bocht gewaagt begrijp ik niet. Waarom u vindt dat ons stuk uit losse gedachten bestaat evenmin: het bouwt een consistente redenering op. N'importe.

Voorts verbaast het me dat u me in het ene stuk als een nar en in het volgende als een verstandig mens afschildert.

Ik ben een verstandig mens. Over bepaalde zaken zijn wij het eens, over andere niet. Ik vind u geen nar omdat u België niet bemint, zomin als ik mijn vriend Matthias Storme daarom als een halvegare beschouw.

Het spijt me voor u dat ik zoveel in Opinio publiceer, ook over het gehate België.


Sans rancune,

Benno Barnard

 
At 7/2/08 22:39, Blogger Marc Vanfraechem said...

Beste Benno Barnard,

allereerst wil ik u bedanken voor uw reactie, die ik zeer vererend vind.
En ja, het is waar dat ik u ooit een nar heb genoemd. Maar u weet net zo goed als Shakespeare dat narren slimmer zijn dan koningen of kardinalen of geleerden. En ik noemde u enkel zo in een “Belgische context”. Uw belgicistische teksten kan ik inderdaad niet anders lezen dan als sotternijen en poze. U doet dan namelijk, naar mijn aanvoelen, het enige wat in die context mogelijk is, en laat de schellen van uw zotskap rinkelen …zoals Heine over zichzelf eens beweerde, zeg ik er ter verontschuldiging maar ineens bij. Bedenk ook dat ù wel Belg kunt zijn, maar ik voel mij Nederlander, en nee, geen Vlaming want geboren in Wezembeek-Oppem.
Brabander, Gentenaar en Nederlander, een soort lasagne-identiteit zoals onze gemeenschappelijke vriend Matthias dat eens zei in een interview bij Rondas.
En schrijf alstublieft nog véél in Opinio. Mag ik u zeggen dat het “interview” met uw vader het ontroerendste en rijkste stuk was dat ik de laatste tijd gelezen heb? En zelfs jaren geleden, uw opstel over Gezelle vond ik goed, omdat er tenslotte oprechte waardering voor de dichter uit sprak, onder alle spot door, wat velen niet leken te zien.

Dus, van rancune alvast geen sprake,
Integendeel mijn oprechte waardering,

Marc Vanfraechem.

P.S. over de fond van de kwestie: dat er geen lijn zat (naar mijn oordeel) in uw gemeenschappelijk artikel, daarop kan ik op dit moment niet meer ingaan, omdat ik pas thuiskom, en morgenvroeg alweer om halfzes het bed uitmoet. Maar ik kom er zeker op terug.

 
At 8/2/08 16:46, Anonymous Anoniem said...

Over het betere bochtenwerk gesproken ...

 
At 9/2/08 10:19, Anonymous Anoniem said...

Mag ik in dit alles toch wel verwijzen naar het uitstekende artikel van Johan Sanctorum, dat wél systematiek vertoont, en dat écht de kat de bel aan bindt, namelijk 'De weg naar Mekka loopt dood'.
Te lezen in www.visionair-belgie.be. Plichtlectuur voor al wie hierover wil mee discussiëren buiten de platgetreden paden.

 
At 10/2/08 20:25, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Benno Barnard (en ook @van Istendael)
Ik heb hier een soort van verantwoording geschreven voor mijn "bocht" en mijn "losse gedachten".

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>