13 januari 2008

Vooruitblik op 2008 (Hoegin)

Aan het begin van een nieuwe jaar wil elk medium dat zichzelf een beetje respecteert al eens vooruitblikken op wat er ons te wachten staat, en vaak worden daarvoor allerlei experts geconsulteerd (waarzeggers, klimatologen, journalisten en economisten). In de blogosfeer moeten we echter roeien met de riemen die we gekregen hebben –geen dus– maar toch wil ik jullie mijn eigen voorspellingen voor het komende jaar niet onthouden.

Januari. Bij de eerste bijeenkomst van de Raad der Wijzen blijkt Bert Anciaux, waarvoor speciaal een dertiende stoel was bijgeschoven, afwezig te zijn. Kwatongen beweren dat hij afgereisd is naar Mongolië, maar uiteindelijk blijkt dat hij gewoon thuis ziek in bed lag na het drinken van de eigen urine.

Februari. Na enkele vergaderingen van de Raad der Wijzen leggen de Franstaligen een reeks gemeenschappelijke eisen op tafel. Als dan toch alles bespreekbaar moet zijn, vinden zij dat er onder meer ook over de uitbreiding van de faciliteiten tot alle Vlaamse provincies gesproken moet kunnen worden, al willen zij voorlopig nog een uitzondering maken voor de provincie Antwerpen. Enkele vooraanstaande leden van de Pavia-groep pleiten er in een open brief voor dat deze eis van de Franstaligen ernstig genomen wordt; iets anders zou alleen maar van Vlaams provincialisme getuigen.

Maart. Op Witte Donderdag verklaart Minister van Staatshervorming Yves Leterme dat er nog geen akkoord is over een staatshervorming, maar er wel al een zicht op een afspraak is, en hij daarom nog wil doorzetten tot Pinksteren. Na lang aandringen toont Guy Verhofstadt zich bereid zijn interim-regering voort te zetten tot Pinksteren, maar geen dag langer. De in der haast bijeengeroepen partijraad van de N-VA blijft de federale regering steunen, maar er moet wel strootje getrokken worden om te bepalen wie van de N-VA-parlementsleden niet zou applaudiseren na de volgende toespraak van Eerste Minister Guy Verhofstadt. In een interview met Humo verklaart partijvoorzitter Bart de Wever dat het Vlaams Belang een oud maagd is die voorleest uit de Playboy, terwijl Frank Vanhecke in een reactie antwoordt dat de N-VA nog meer eens Vlaanderen verraden heeft. In zijn toespraak naar aanleiding van Pasen onderstreept koning Albert II dat het belangrijk is dat de burgers van dit land elkaars taal leren spreken en begrijpen.

April. In een ophefmakend interview voor Le Soir verklaart Jean-Marie Dedecker dat hij reeds maanden wist dat de staatshervorming uitgesteld zou worden tot Pinksteren, en dat dit afgesproken spel is om daarna de Groenen en sp.a in de federale regering binnen te loodsen ten koste van de N-VA. In een debat van de RTBf zegt Joëlle Milquet dat als de Vlamingen vinden dat alles bespreekbaar moet zijn, ook de aanhechting van alle Vlaamse grensgemeenten bij het Waalse Gewest bespreekbaar moet zijn. Bij een tussentijdse controle blijkt dat er op het Ministerie van Financiën enkele miljarden euro ontbreken. Gevraagd naar een reactie ziet Didier Reynders hierin een Vlaams complot om hem van een eventueel premierschap af te houden.

Mei. Tijdens een toespraak naar aanleiding van Rerum Novarum verklaart Minister van Staatshervorming Yves Leterme dat er wel nog geen zicht op een afspraak over een staatshervorming is, maar dat de contouren van een Franstalige belofte daarover wel stilaan zichtbaar worden, en hij daarom nog tot de zomervakantie wil doorgaan. Na lang aandringen toont Guy Verhofstadt zich bereid zijn interim-regering voort te zetten tot het zomerreces, maar geen dag langer. De in der haast bijeengeroepen partijraad van de N-VA blijft de federale regering steunen, maar er moet wel strootje getrokken worden om te bepalen wie van de N-VA-parlementsleden stiekem zijn tong zou uitsteken naar een Franstalige parlementslid, mogelijks zelfs iemand van de PS. In een interview met De Huisarts verklaart partijvoorzitter Bart de Wever dat het Vlaams Belang een oud maagd is die voorleest uit de Rooie Oortjes. Volgens Filip Dewinter bewijst de uitspraak van Bart de Wever dat de N-VA kartelpartner van de PS is geworden.

Juni. Jean-Marie Dedecker zegt in een debat op RTL TVi dat hij al maanden geleden verkondigd heeft dat de staatshervorming er niet voor de zomer zou zijn, en dat het allemaal afgesproken spel is om de sp.a en de Groenen na de zomer in de federale regering te loodsen ten koste van de N-VA. Partijvoorzitter Bart Somers van de Open Vld, tevens burgemeester van Mechelen, laat zich in een radio-interview ontvallen dat de invoering van faciliteiten in Mechelen voor hem geen probleem zou zijn, als hij maar burgemeester mag blijven en de Open Vld federaal in de regering mag blijven. Luc van der Kelen prijst in Het Laatste Nieuws Bart Somers voor zoveel staatsmanschap.

Juli. Tijdens een toespraak enkele dagen vóór 11 juli verklaart Minister van Staatshervorming Yves Leterme dat er wel nog geen contouren van een Franstalige belofte over een staatshervorming zichtbaar zijn, maar hij daar wel een illusie over koestert, en hij daarom nog tot de Wapenstilstand wil doorgaan. Na lang aandringen toont Guy Verhofstadt zich bereid zijn interim-regering voort te zetten tot Wapenstilstand, maar geen dag langer. De in der haast bijeengeroepen partijraad van de N-VA blijft de federale regering steunen, maar er moet wel strootje getrokken worden om te bepalen wie van de N-VA-parlementsleden de Vlaamse Leeuw uit volle borst zou mogen zingen op de 11 juli-viering in Brussel. In een interview met Woef verklaart partijvoorzitter Bart de Wever dat het Vlaams Belang een oud maagd is die voorleest uit de Humo. Volgens Marie-Rose Morel bewijst de uitspraak van Bart de Wever dat hij al lang de Humo niet meer gelezen heeft.

Augustus. In een ophefmakend interview met Dag Allemaal verklaart Jean-Marie Dedecker dat hij reeds maanden wist dat de staatshervorming uitgesteld zou worden tot de herfst, en dat dit afgesproken spel is om daarna de Groenen en sp.a in de federale regering binnen te loodsen ten koste van de N-VA. Een interne audit brengt aan het licht dat enkele miljarden euro ontbreken in de boekhouding van het Ministerie van Financiën, maar volgens Didier Reynders is er geen enkel probleem aangezien hij de partijvoorzitter van de grootste politieke familie in België is.

September. Naar aanleiding van het feest van de Franse Gemeenschap eist Charles Michel van de MR dat ook de uitbreiding van de provincie Luxemburg met Baarle-Hertog bespreekbaar moet zijn, als voor de Vlamingen dan toch werkelijk alles bespreekbaar moet zijn. Dat Baarle-Hertog niet aan de provincie Luxemburg grenst is volgens hem bezwaar, want de gemeente grenst toch ook niet aan de rest van de provincie Antwerpen. Volgens Herman de Croo moet dringen overwogen worden of de verkiezingen van 2009 niet uitgesteld kunnen worden tot minstens 2019, zodat de Vlaamse politici voldoende toegevingen zouden kunnen doen om België te redden zonder een electorale afstraffing te hoeven vrezen.

Oktober. Laurette Onkelinx van de PS eist in een interview met de krant De Standaard dat er in heel Vlaanderen talentellingen gehouden worden, en er in elke gemeente waar er minstens twee Franstaligen wonen faciliteiten ingevoerd worden. Verder moet volgens haar ook de Grondwet aangepast worden zodat staatshervormingen alleen nog mogelijk zijn met de unanieme instemming van de Franstalige parlementsleden. Enkele vooraanstaande leden van de Pavia-groep vinden dat het voorstel van Laurette Onkelinx niet zomaar mag afgeschoten worden, want dat zou alleen maar van een eng Vlaams nationalisme getuigen.

November. Minister van Staatshervorming Yves Leterme verklaart naar aanleiding van 11 november dat er wel nog geen vooruitgang is geboekt in de besprekingen voor de staatshervorming, maar dat hij toch nog tot Kerstmis door wil gaan omdat hij toch niets anders te doen heeft. Na lang aandringen toont Guy Verhofstadt zich bereid zijn interim-regering voort te zetten tot Nieuwjaar, maar geen dag langer. De partijraad van de N-VA blijft de federale regering steunen, maar één van de N-VA-parlementsleden krijgt een vrijstelling om op 's Konings Dag (15 november) de brabançonne niet te moeten zingen. In een interview met Joepie verklaart partijvoorzitter Bart de Wever dat het Vlaams Belang een oud maagd is die voorleest uit de les biologie. Gerolf Annemans zegt in een reactie dat het absoluut geen schande is op oude leeftijd nog wat te willen bijleren.

December. Tijdens zijn kersttoespraak roept Koning Albert II de Vlamingen op Frans te spreken telkens zij een Franstalige ontmoeten in Vlaanderen, om zo hun Frans een beetje te kunnen oefenen voor wanneer zij op vakantie zou gaan in de Ardennen of Frankrijk. Volgens hem getuigt het van burgerzin de taal van de andere bevolkingsgroep te leren, surtout als dat het Frans is. In une lettre ouverte stellen enkele vooraanstaande leden van de Pavia-groep de positie van het Nederlands in België in vraag, en vragen zich af of het geen provocatie aan het adres van de Franstaligen is dat het Nederlands een officiële taal is in België. De Open Vld/Ldf Ouverte schuift in de Raad der Wijzen de afschaffing van het Nederlands als officiële taal naar voor in de hoop de regering-Verhofstadt III ook na de verkiezingen van 2009 nog in het zadel te kunnen houden. Jean-Marie Dedecker verklaart tijdens een debat in De Zevende Dag dat hij reeds verleden jaar wist dat er van een staatshervorming geen sprake zou zijn, en de sp.a en Groen! na Nieuwjaar hun intrede in de federale regering zullen doen.

Labels: , , , , , , , , , ,

2 Comments:

At 14/1/08 00:30, Blogger Karel Jansens said...

Het meest mergstollende is nog wel dat dit allemaal nog niet eens zo onwaarschijnlijk klinkt...

 
At 14/1/08 01:45, Anonymous Anoniem said...

Zeer juist!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>