29 januari 2008

Antwerps gouverneur Cathy Berx wint Euromillions (Vincent De Roeck)

Antwerps provinciegouverneur Camille Paulus wordt op 24 april 2008 vijfenzestig jaar en zal, na 15 jaar gouverneurschap, op pensioen gaan. Wie hem zou opvolgen, is al lang een gespreksonderwerp in A'pen. Eerst werd er aan de “fin de carrière” van Leo Baron Delwaide gedacht, maar toen die met de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006 in de stad Antwerpen lijstduwer was en niet enkel abominabel slecht scoorde, maar het ook gewoon vertikte om nog campagne te voeren of wat dan ook, was van een eventueel gouverneurschap natuurlijk geen sprake meer. Daarbij zou het een christen-democraat moeten zijn, nadat de liberalen al recentelijk in Oost-Vlaanderen (André Denys) en de socialisten in Limburg (Steve Stevaert) hun mannetjes hadden kunnen plaatsen. In Antwerpen doken dan de namen van de schepenen Marc Van Peel of Philip Heylen op, of die van Vlaams Parlementslid Ludwig Caluwé, maar de uiteindelijke CD&V-kandidaat die vorige week voorgedragen werd, was voor velen in en buiten A'pen een zéér grote verrassing.

De feministische golf die de politiek de laatste jaren overspoelde, met dank aan de positief discriminerende pariteit op de kieslijsten, indachtig, zat het er natuurlijk ook aan te komen dat men koste wat het kost een vrouw zou willen benoemen, zeker na de vervanging van de enige vrouwelijke gouverneur in Vlaanderen Hilde Houben-Bertrand door een man in Limburg. In navolging van de ministerpost voor Kris Peeters in 2004, die ook niet uit het partijmilitantenmilieu van de christen-democraten kwam, werd aan Bea Cantillon gedacht, een partijpolitiek neutrale professor die als directrice van het Centrum voor Sociaal Beleid aan de Universiteit van Antwerpen zowel bij vriend als vijand respect wist af te dwingen, maar ook zij werd voor de één of andere bizarre reden door CD&V niet weerhouden.

Even was ook Mia De Schamphelaere in de running, je weet wel de tsjevenvrouw die bij menig partijkopstuk op een goed blaadje moet staan, want ze werd tot twee keer toe (1999 en 2003) via coöptatie in de senaat geparachuteerd nadat ze, ondanks goede plaatsen op de lijst, niet rechtstreeks verkozen wist te geraken. In juni 2007, met alweer een zéér goede plaats op de lijst en met dank aan de oranje tsunami in Antwerpen, lukte het haar dan toch eens zelf verkozen te geraken. Het kind is nu Kamerlid. En de partij moet gedacht hebben dat het voor haar nu wel genoeg geweest was en liet haar dan ook vakkundig haar gouverneursaspiraties inslikken. Mia De Schamphelaere werd door haar partij gewogen en te licht bevonden.

Uiteindelijk viel de CD&V-keuze op Cathy Berx, de 39-jarige ondervoorzitster van de christen-democraten én, misschien wel haar belangrijkste geloofsbrief, een poulainke van Yves Leterme. Berx kiest voor een vaste job die haar naast een dienstwagen met chauffeur en tal van andere extra’s ook nog eens 10,000 euro netto per maand opbrengt, oftewel 3,120,000 euro tot aan haar pensioen. Niet slecht als verhoging van haar persoonlijke koopkracht, en waarschijnlijk maar net voldoende om de kleine madam te sussen en haar alle mislukte pogingen om minister te worden te doen vergeten. Als men in de privé een CEO zo’n gouden handdruk zou geven, kon je de dag erna tien tegen één ACW-demonstraties in Brussel verwachten, en hier en daar zelfs een bedrijfsbezetting, een productieblokkering of een managementgijzeling, maar als een christen-democratisch politicus zichzelf zo verrijkt, kraait er bij ACW geen haan naar. Integendeel, dat brengt de vakbondsleiding op ideeën om ook zichzelf dit jaar eens een bonus van formaat uit te keren.

Volgens “Knack” kiest Cathy Berx eieren voor haar geld:
Aan Berx dacht aanvankelijk niemand. Ook zijzelf niet. (…) Ondanks haar statuut als protégé van Leterme, besefte ze dat een uitvoerend mandaat voor haar geen vanzelfsprekendheid was en het voorzitterschap van de partij dan weer iets te hoog gegrepen was. (…) Berx benadrukt dat ze haar carrièrewending allerminst als een uitloopbaan beschouwt.
“De Morgen” wist via enkele anonieme “insiders” dan weer dit:
"Het kan blijkbaar niet snel genoeg gaan. Wie even in het parlement zit, kijkt al uit naar iets hogers", klinkt het bij de CD&V-achterban. (…) Met Berx kiest de partijtop, in casu Leterme, ook voor een absolute vertrouwelinge. Tijdens de formatie werd Berx zelfs steeds uitgebreid geconsulteerd door Leterme, volgens sommigen een voorrecht dat slechts weinigen te beurt valt, en tijdens de tweede formatieopdracht schoof ze zelfs aan tafel aan als secretaris van de onderhandelingen. (…) Een ietwat cynische insider: "Wie nog hogerop wil bij CD&V kan maar beter goed staan bij Leterme."
Nu mag men van Camille Paulus zeggen wat men wil, hij had de juiste credentials en het meest aanvaardbare profiel. Hij was advocaat geweest, assistent en professor aan de VUB en ondervoorzitter van de UIA, maar vooral was hij gedurende meer dan 13 jaar de kabinetschef van de legendarische Antwerpse gouverneur Andries Kinsbergen geweest. Paulus kende de provinciale werking en het onderwijs (een belangrijke provinciale materie) dan ook door en door, en niets of niemand had in 1993 ook maar enig bezwaar met zijn kandidatuur. Paulus was 14 jaar lang de liberale burgemeester van Aartselaar, maar dat was dan ook het enige politieke mandaat dat hij ooit bekleed had, en zodra hij gouverneur werd, heeft hij zich nooit meer bemoeid met de (partij)politiek. Of hij zijn lidkaart opgezegd heeft, weet ik evenwel niet, maar het zou mij alleszins niet verbazen, moest hij dat gedaan hebben om de politieke neutraliteit van het gouverneurschap tot in het extreme te vrijwaren.

Dat waren andere tijden en andere gewoonten dan vandaag wanneer gouverneur Steve Stevaert openlijk politiek blijft bedrijven en de samenwerking tussen PvdA en SP.a in de twee Limburgen coördineert, of dan toekomstig gouverneur Cathy Berx die duidelijk te kennen geeft deze functie niet als “uitloopbaan” te beschouwen. Ze sluit m.a.w. een latere terugkeer naar de actieve politiek niet eens uit.

Ook de laatste satirische nieuwsbrief van de “A-Gazet” liet er geen twijfel over bestaan: Cathy Berx is zeker niet de meest aangewezen persoon voor het gouverneurschap van de provincie Antwerpen.
Weten jullie het laatste nieuws al? Cathy Berx, de homofobe chiro-trut, wordt gouverneur van Antwerpen. Voor de 39-jarige ondervoorzitster van CD&V en vertrouwelinge van Yves Leterme, is het gouverneurschap wel een opmerkelijke “carrièresprong”. Na een decennium palaveren over de “nieuwe politieke cultuur” blijven de politieke benoemingen in dit land dus toch gewoon schering en inslag. (…) Opgeklommen uit de verre Kempen heeft deze kleine dame, via de Jezuïeten in Antwerpen, het fameuze glazen plafond voor de vrouwen doorbroken. Bravo en tot spijt voor wie het benijdt. (…) Met alle respect voor de dame in kwestie, maar deze persoon geeft geen toegevoegde waarde en geen uitstraling voor onze provincie. Cathy Berx vindt trouwens ook dat kinderen moeten leren openstaan voor verschillende opvattingen, en dat het creationisme één van die opvattingen moet zijn. Niet meteen het meest intelligente statement voor een gouverneur in wording. (…) Heel jammer die politieke spelletjes. Waarom niet Fons Borginon? Dat was pas eerherstel geweest voor hem én een toppersoon voor het gouverneurschap, of eens iemand zonder partijkaart. Dan zou de naleving van de neutraliteitsvereiste nog enigszins geloofwaardig zijn. (…) Een persoon van 39 jaar die je een vaste benoeming geeft tot haar 65ste … niet slecht voor een nutteloze ereplaats, maar ja, zoiets noemt men bij de tsjeven dan "goed bestuur".
Camille Paulus werd gouverneur op zijn vijftigste. Steve Stevaert was er 51 en André Denys was er 56. Dit maakt dus 15 jaren gouverneurschap voor Paulus, 14 jaren voor Stevaert en 9 jaren voor Denys. Men kan de partijen die deze drie benoemd hebben dan ook maar moeilijk beschuldigen van het uitmelken van deze postjes. Iets wat men gerust wel kan zeggen van de CD&V die met Cathy Berx voor maar liefst 26 jaren gouverneurschap tekent, ofwel bijna 2x zo lang als SP.a en bijna 3x zo lang als VLD. De vermeende graaicultuur die de CD&V-organisaties zo graag hekelen bij de topmannen van de privé-bedrijven weegt in geen enkel opzicht op tegen de zelfverrijking van de CD&V en haar mandatarissen. We kunnen dus alleen maar hopen dat de rotatie van gouverneurbenoemingen ook met de lengte van de mandaten rekening houdt en niet enkel met het aantal, want anders zie ik het de volgende keer bij de CD&V nog gebeuren dat ze een 18-jarige zoon of dochter van Yves Leterme, of een ongeboren kind, als kandidaat-gouverneur naar voren schuiven.

Om met een leuke noot af te sluiten, geef ik jullie ook nog dit ironisch berichtje mee dat in “Het Nieuwsblad” verscheen:
CD&V-ondervoorzitter Cathy Berx, die in mei de nieuwe Antwerpse gouverneur wordt, weet al meteen waar ze aan kan werken: de onveiligheid van losliggende kasseien. Ze struikelde dinsdag over zo'n kassei op de Antwerpse Meirbrug en maakte daarbij een lelijke val. Daarbij verstuikte Berx haar voet, zodat ze de volgende weken zal manken. Opvallend detail: Berx kwam net terug van een vergadering in het ZNA-ziekenhuis, maar mocht er meteen na haar valpartij terug naartoe.

Noot: Cathy Berx verdedigde het creationisme in het onderwijs naar aanleiding van een controversiële stemming in de Raad van Europa.


Meer satirische artikels op www.agazet.blogspot.com.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


19 Comments:

At 28/1/08 23:29, Anonymous Anoniem said...

Als er iemand is die ik voortdurend zijn hartsgrondig misprijzen voor postjes en postesjagers hoor verkondigen, dan is het wel Yves Leterme en als ik me goed herinner ook deze jonge dame. Sinds zij niet meer aan de macht waren, kwamen postesjagers en dito -pakkers in de CD&V niet meer voor, dacht ik begrepen te hebben. Met deze kandidatuur is dat dan nog maar eens bewezen. Indien het een jonge liberale was geweest, ge zou eens wat gehoord hebben bij de CD&V-meute!

 
At 28/1/08 23:31, Anonymous Anoniem said...

Cathy Berx gouverneur ... een drama voor de Provincie Antwerpen!

Als zij topmedewerkster was van Yves - ik ben een loser en zelfs Geert Hoste zegt het - Leterme tijdens de laatste zes maanden geklungel en gezever, dan kan dit alleen maar wijzen op het feit dat we van haar gouverneurschap zeker niet te veel moeten verwachten.

 
At 29/1/08 00:31, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Het grootste probleem met de Berx is niet zozeer dat ze de jongste gouverneur is, maar wel dat ze van de meet af aan toegeeft dat het niet voor altijd is.

In reacties moet ze dat van haar leven; het is geen uitloopbaan, slechts een doortocht. Zo een reactie legt veel bloot. Haar benoeming is overduidelijk politiek (de lieveling van Leterme), het gouverneurschap wordt herleid van uitbolbaan tot een leuke (financiële) versnapering.

Op menselijk vlak vind ik haar totaal geen charisma hebbend voor het gouverneurschap. Ze is een loyale partijslaaf, geen charmante vertegenwoordiger van haar provincie. Ze is geen waardige opvolger van Paulus en is zeker niet te vergelijken met haar vrouwelijke voorganger in Limburg.

Als CD&V een beetje respect had, hadden ze Decaluwé benoemd.

 
At 29/1/08 13:58, Anonymous Anoniem said...

Ik ben het doorgaans eens met Nicolas Raemdonck. Alleen hadden ze (de West-Vlaming Carl) Decaluwé niet kunnen benoemen, maar wel (de Antwerpenaar Ludwig) Caluwé. Typfoutje waarschijnlijk? ;-)

Cathy Berx is trouwens een écht lichtgewicht. Jammer! Het moeten niet altijd grijzende mannen zijn, maar deze piepjonge kabouter is een regelrechte aanfluiting voor haar voorgangers Kinsbergen en Paulus die zeer competent én zeer representatief waren. Waarom "verarmt" de politiek toch zo? Wie beslist dit?

 
At 29/1/08 14:56, Anonymous Anoniem said...

@ Johan: "Wie beslist dit?" De koning zeker? ;-)

@ Vincent: "Waarom niet Fons Borginon?" Gij werkt per toeval niet mee aan die A-Gazet? ;-)

 
At 29/1/08 18:59, Anonymous Anoniem said...

Heeft de gouverneur eigenlijk macht over het onderwijs in Vlaanderen? Ik denk aan hetgeen men het "provinciaal onderwijs" noemt/noemde. Want dan is het totale gebrek aan charisma van Cathy Berx nog niet het ergste aan deze benoeming, maar wel haar opvattingen rond het creationisme op school. Stel u voor dat zij als gouverneur dat doordrukt in het provinciaal onderwijs, dan zou dat België opnieuw mondiaal (tenzij dan in de Deep South en Midwest in de VS) te kakken zetten.

Weg trouwens met elke vorm van godsdienst in het onderwijs! Godsdienst behoort tot het persoonlijk leven van de mensen en moet niet opgedrongen worden, ook niet in het zogenaamde "katholiek onderwijs", waar de meeste studenten al lang niet meer katholiek zijn. Als bepaalde personen en scholen het één of ander wereldbeeld willen uitdragen, is dat hun volste recht, maar dan wel als PRIVE-INSTELLING, en niet via het belastinggeld van de burgers!

 
At 29/1/08 19:43, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Het is inderdaad Caluwé.

 
At 29/1/08 23:52, Anonymous Anoniem said...

Kan er me iemand even uitleggen waarom op een blog die niet partij-politiek geïnspireerd is, elke dag een portie VLD-ophemeling thuishoort?
Zelfs het Vlaams Belang -een partij waarvan een strijdpunt prominent onderwerp is van In Flanders Fields- geniet hier niet zo'n uitgesproken reclame.

Anderzijds, proficiaat aan de auteur dat hij R. PAUL voor één keer in de kist laat zitten.

 
At 30/1/08 01:23, Blogger Luc Van Braekel said...

@EnoughNonsense: "een partij waarvan een strijdpunt prominent onderwerp is van In Flanders Fields".

Uit de slogan van In Flanders Fields, "Vlaamse vrijheidslievende metablog", zie ik alleen "vrijheidslievend" als "strijdpunt". "Vlaams", dat is uiteraard een geografische aanduiding.

Kunt u mij dan ook uitleggen waarom u hier met die "ZELFS het Vlaams Belang" op de proppen komt?

 
At 30/1/08 14:24, Anonymous Anoniem said...

Met geweren op muggen schieten.
- de benoeming is een officieus collegiale beslissing over partijgrenzen heen;
- ik denk dat Denys wel wat prominenter anti-provincie was dan Berckx om van rare benoemingen te spreken;
- een fin de carrierist verkiezen vind ik een komiek argument, al kan zo'n uitzicht wel politieke mildering meebrengen;
- ik denk niet dat mw Berckx een intellectueel noch een juridisch/academisch lichtgewicht is; en plus in de sector publiek recht;
- haar geloofsbrieven binnen de partij heeft ze toch zelf opgebouwd en niet ge-poulai-neerd bekomen; de interne kritieken slaan dan ook op benoeming zelf, niet op de persoon;
- uw verwijzing naar creationisme vind ik erover; de verwijzing naar uw eigen tekst motiveert niet echt uw standpunt, zeker niet de daargegeven kritieken indachtig; de waarheid is effe wel iel anders;
- de gecumuleerde slariëring vond ik een leuke stijlkundige vondst; en is hopelijk ook niet als ECHT argument bedoeld. Hoe je rekenkunde ineen zit, begrijp ik ook niet goed (van 10.000 netto/jaar tot uw eindbedrag).
- was de aangehaalde satirische lezersbrief ook satirisch in volgende stelling "deze persoon geeft geen toegevoegde waarde en geen uitstraling voor onze provincie". Want als het een ondergraving is van dit zielig politiek bestuursniveau, zou een rationeel mens toch moeten juichen.


- tenslotte: is met Stevaert een man benoemd? Mi is dat nu echt een eunuch avant la lettre.

Desalniettemin ga ik akkoord met volgende kritieken:
- ik vind het niet de juiste persoon op de juiste plaats, deze benoeming;
- haar intrede-interviews slaan de politieke bal al behoorlijk mis;
- de verdediging van haar religieuze overtuiging (die mijlenver van creationisme staat) is haar zwakste plek.

Alla, ik geef nu wel wat kritiek, maar in de fond bewonder ik wel de snelheid, vlotheid en onderbouwdheid via linken van uw teksten.

 
At 30/1/08 15:24, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Pepperjack

Met dank voor uw uitgebreid commentaar. Ik ga er verder niet op ingaan, tenzij dan op uw bemerking over mijn loonberekening. U maakt gewoon de fout te stellen dat het 10,000 euro per jaar is. Het loon van een gouverneur bedraagt 10,000 euro per maand, oftewel 120,000 euro per jaar. 26 jaar gouverneurschap (39-65) brengt de som dan op 3,120,000 euro.

 
At 30/1/08 15:25, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Enough Nonsense

Eerst en vooral is IFF niet "partijonafhankelijk" in de zin dat alle schrijvers partijonafhankelijk zijn, maar net omdat men onder de schrijvers verschillende partijen kan terugvinden, gaande van VLD en LDD over N-VA tot Vlaams Belang. En dat er onder de schrijvers veel personen zijn die de Vlaamse ontvoogding nauw aan het hart ligt, is waar, maar IFF kan zeker niet beperkt worden tot die categorie, en dat is bovendien ook allerminst de bedoeling.

Ik snap ook niet waar u de "VLD-ophemeling" vandaan denkt te halen op IFF. Met VLD wordt in meer dan 70% (ruwe schatting) van de artikels de draak gestoken, en daarmee is het met mijlen voorsprong de partij die er op IFF het meest doorgesleurd wordt, ook door mezelf. Als u mijn artikels op IFF er eens op zou nalezen, zijn die steeds kritisch, ook (of vooral) tegenoverstaande de VLD. Als liberaal/libertariër kan ik mij nog steeds het meeste terugvinden in de VLD, maar dat neemt niet weg dat ik die partij met een kritisch oog blijf bekijken. Mijn artikels bewijzen ook dat dit geen loze woorden zijn.

Verder begrijp ik ook niet wat zo'n kritiek komt doen als reactie op een artikel waar ik de VLD helemaal niet verheerlijk of ophemel. Er zijn tientallen CD&V'ers die ik wel ten volle respecteer, net als er LDD'ers, VB'ers, VLOTT'ers, N-VA'ers en zelfs hier en daar enkele SP.A'ers zijn die ik respecteer. Het is niet omdat ik een grondige hekel heb aan de centrumlinkse Boerenbondkliek rond Leterme en co dat ik alles op en rond de CD&V zou weglachen.

Maar waarschijnlijk doelt u met "VLD-ophemeling" op de open brief van Jong VLD die ik overgenomen heb. Ik krijg dagelijks persberichten en andere teksten doorgestuurd van allerlei organisaties, die ik dan lees en als ze mijn mening grosso modo delen, publiceer op mijn eigen blog en/of op IFF. In het verleden heb ik zo (uit de losse hand) ook persberichten van de VVB, Nova Civitas, VLOTT, Jonge Vlamingen, LVSV, WFA, TBJ en de Bruges Group op mijn blog overgenomen. Als u mij in de toekomst ook VB-persberichten doorstuurt, zal ik deze (indien ze voor "vrijheid" staan tenminste) ook overnemen. Ik ga immers voor de inhoud van de boodschap, niet voor de auteur of de verpakking. En als u bijvoorbeeld mijn tribune over de verboden demo van elf september laatstleden leest of die over het VB-arrest, zal u wel beseffen dat ook het VB bij mij op steun kan rekenen telkens de vrijheid geschaad wordt.

 
At 30/1/08 20:24, Blogger matthias e storme said...

Ik vrees, beste Vincent, dat uw partijdigheid en uw "tsjevenhaat" u weer beleten om helder te zien en de zaken uit elkaar te houden. Cathy Berx is helemaal geen lichtgewicht maar een uitstekende juriste, expert in administratief recht zoals er weinig zijn in dit land en prof. aan de Universiteit Antwerpen. En dat alles is precies voor die functie misschien niet helemaal onzinnig. Ze werkte misschien niet op het kabinet van de vorige gouverneur maar haar wetenschappelijke verwezenlijkingen op het gebied van het administratief recht had noch Paulus noch enig andere gouverneur van de jongste 50 jaar bij zijn benoeming.

Uw verwijzing naar het creationismedebat bevat niet alleen feitelijk manifeste onjuistheden t.a.v. Cathy Berx, ze is bovendien merkwaardig intolerant voor iemand die de vrijheid van denken predikt in zovele andere gevallen. De tussenkomst van Berx betrof enkel verzet tegen een belachelijk keizer-koster-resolutie die bij de Raad van Europa voorlag en de bedoeling had om vanuit dat ondemocratisch orgaan weer eens van bovenop aan de lidstaten op te leggen wat ze nog in hun onderwijs mochten doen.

Dat Berx dit als een overgangsjob ziet is nonsens en getuigt van een zeer merkwaardige methode van interpretatie van haar uitspraken.

Om nog te zwijgen van andere nonsens hierboven.

Voor mijn part mag de functie van gouverneur worden afgeschaft, maar dat is een ander debat - en zolang dat niet gebeurt moet men de kandidaten en benoemingen correct op hun merites beoordelen.

 
At 30/1/08 21:46, Anonymous Anoniem said...

In Vlaamse velden, Vlaamse vrijheidslievende politieke metablog.
Er kan toch op zijn minst worden gesteld dat "Vlaams" hier in een iets "verhevenere" contekst wordt gebruikt dan louter als verwijzing naar een lap grond.

De postings waarvan de VLD-stroop druipt (of geschreven met lichtblauwe vitriol) zijn hier dagelijkse kost terwijl het met een microscoop zoeken is naar de postings van de o-zo hevige Vlaams Belangers (en het gaat hier even niet over de laatstgenoemden).

Hebben de reptielen zo lelijk huisgehouden bij de VLD?

 
At 30/1/08 22:14, Blogger Nicolas Raemdonck said...

@ Mathias Storme:

ik vind haar uitspraken toch zeer voor interpretatievatbaar. Haar communicatie heeft alvast nood aan verbetering. Als ze zegt dat haar "gouverneurschap" niet voor altijd is, en dat ze niet van plan is uit te bollen, geeft ze toch impliciet of ongewild een bepaalde indruk weer van haar gouverneurschap. Wat is haar gouverneurschap dan? Een stap naar hoger??? Onduidelijkheid troef.

Ik begrijp wel dat ze niet wil zeggen dat haar benoeming een einde van haar carrière betekent (zoals gouverneurschap meestal is, zoals Vincent hier in de verf zette), maar er zijn andere wijze om dat te zeggen. Ze heeft een communicatieblunder gemaakt (dat tegenwoordig nogal eigen is aan de CD&V)

Daarmee gezegd zijnde, dat mijn wijze van interpretatie noch merkwaardig noch nonsens is.

Zij is inderdaad een uitstekend en uitmuntend juriste met voldoende ervaring (in tegenstelling tot Stevaert). Dat heb ik nooit ontkend, maar ze mist iets, dat haar voorgangers wel hadden. Ja, misschien weegt dat niet zo zwaar door voor velen, maar het kan meekomen in de overweging.

Waar ik wel mee akkoord ben (ik heb er vroeger wijselijk ook over gezwegen) is dat in het debat over creationisme reeds een aantal falikante onwaarheden zijn gesteld ten aanzien van Berx.

@enough nonsens: Waar wordt de VLD hier wel opgehemeld? Ja, Vincent is nogal een vurige aanhanger van de VLD, anderen zijn dat niet, maar je bewering dat we hier allen gezamelijk de kant kiezen van de ene of deze partij, is falikant onwaar.

Uw houding doet me eerder denken aan iemand die niet akkoord is met de stelling maar die er niet in slaagt om de redenering met eigen argumenten te bestrijden.

 
At 30/1/08 22:18, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Daarom vond ik haar in mijn vorige opmerking geen waardige opvolger, omdat ze haar mandaat zelf relativeert op een merkwaardige wijze.

Ik wil gerust mijn mening bijsturen op basis van de reeds voorgelegde CV, maar dat doet niet af aan de afgelegde communicatie. (Daarnaast bezit de CD&V voldoende over uitmuntende Antwerpse politici met voldoende ervaring om tot gouverneur te benoemen)

 
At 31/1/08 00:14, Blogger Luc Van Braekel said...

@enough nonsense: Iedereen heeft natuurlijk het recht om in de geijkte term "In Flanders Fields" te zien wat hij erin wil zien, maar deze Engelse term is in de Angelsaksische wereld algemeen bekend en staat daar symbool voor de strijd tijdens WO1 aan de IJzer, een strijd voor vrijheid en tegen het Duitse totalitarisme.

 
At 31/1/08 13:43, Anonymous Anoniem said...

@Vincent: ik weet wat je bedoelt van het loon, maar 't was een moppeke, in uw tekst staat:

"die haar naast een dienstwagen met chauffeur en tal van andere extra’s ook nog eens 10,000 euro netto per jaar opbrengt, oftewel 3,120,000 euro tot aan haar pensioen."

soms ben ik overdreven subtiel :-)

wat ik dan weer compenseer door regelmatige platitudes.

 
At 31/1/08 15:22, Blogger Vincent De Roeck said...

Akkoord, Pepperjack, dat was een kemel van mij, én zeer vreemd dat ik daar overgelezen heb trouwens ... Ik heb de fout zojuist in de tekst gewijzigd. Bedankt.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>