12 november 2007

Respect voor de rechterlijke macht

De Franstaligen schreeuwen moord en brand.

De Vlamingen hebben immers (op één onthouding na) unaniem de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd in de fameuze Commissie Binnenlandse Zaken, geheel tegen de Waalse houding in.

Het is niettemin bevreemdend dat de Walen dit gebeuren een misbruik van de democratie ("un abus de démocratie pur et simple") durven te noemen. Hun (op drie onthoudingen na) unanieme beslissing in het Parlement van de Franse Gemeenschap, om een belangenconflict in te roepen, miskent immers de uitspraak van het (toenmalige) Arbitragehof, dat in 2003 oordeelde dat de mogelijkheid voor Franstalige lijsten te stemmen in de kieskring BHV een discriminatie inhoudt.

Me dunkt is de scheiding van de machten nochtans het absolute basisprincipe van de democratie. Een Waals parlement dat ingaat tegen een arrest van het Arbitragehof (meer dan vier jaar later - het Hof is in al die tijd zelfs van naam veranderd nota bene): dàt is pas misbruik van democratie!

PS: Het kan sommige Vlamingen frustreren dat ondanks de harde woordenstrijd in het Parlement van de Franse Gemeenschap, de Walen toch maar weer eens als één blok uit de chaos zijn opgestaan - wat voor de Vlamingen meestal niet zo'n eenvoudig opdracht is. Troost hen met de wetenschap dat "L'union fait la force" de nationale wapenspreuk is van België, niet van Vlaanderen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>