10 oktober 2007

De Amerikanen betalen in 2010 met de "Amero"
(Vincent De Roeck)

Deze ochtend was er alweer één van complete verbijstering voor mij. Omdat de huidige Vlaamse media mij al lang niet meer weten te boeien, en ik enkele weken geleden zo bvb. De Standaard ingeruild heb voor The Daily Telegraph, stem ik steeds vaker af op de Amerikaanse en Britse nieuwszenders. Zo ook deze ochtend. Larry King, de Woody Allen onder de journalisten met zijn dikke bril en eeuwige bretellen, ontving op CNN in zijn “Larry King Live” show de voormalige Mexicaanse president Vicente Fox. Larry King staat in het Guinness-recordboek als de man met het grootste aantal interviews, en als curriculum kan zoiets wel tellen. Een plaatsje in het Guiness-recordboek is het soort adelbrief dat er maar weinig in Vlaanderen, België of zelfs Europa kunnen voorleggen. Zijn interviews zijn ook steeds van een uitmuntende kwaliteit.

Deze ochtend was het dus opnieuw vuurwerk. Oud-president Vicente Fox, een trouwe bondgenoot van de huidige Amerikaanse president George W. Bush, bevestigde het vermoeden dat er concrete plannen bestaan om een nieuwe regionale muntunie op te richten die op termijn alle landen van Noord- en Zuid-Amerika zou moeten omvatten. De nieuwe éénheidsmunt zou in hoofdzaak gedragen worden door de sterke Noord-Amerikaanse economieën van Canada en de Verenigde Staten, en in mindere mate door Mexico. Natuurlijk is men daar niet echt happig op. De Noord-Amerikaanse landen kunnen de Britse Pond, de Euro en de Japanse Yen nu al niet meer volgen, laat staan dat ze de concurrentie op monetair vlak wel zouden aankunnen nadat ook de zwakkere economieën van Midden- en Zuid-Amerika onder deze muntparaplu komen schuilen.

Over het falen van de centrale banken, raad ik dit artikel aan.
Over de impact van de Euro op de formatie, raad ik dit artikel aan.


Het interview veroorzaakte zéér veel commotie in de Verenigde Staten. In de eerste plaats omdat het de allereerste keer is dat een leider, of oud-leider, van Mexico, Canada of de VS openlijk dit plan bevestigt. Het commentaarstuk van doemprofeet Jerome R. Corsi, de auteur van o.a. de Amerikaanse bestseller “The Late Great USA”, op de conservatieve metablog World Net Daily, geeft treffend de angst en het buikgevoel van de Amerikaanse burgers weer.
Vicente Fox explained the current regional trade agreement that encompasses the Western Hemisphere is intended to evolve into other previously hidden aspects of integration.
De Amerikanen vrezen dat de muntunie, samen met de zwaar gecontesteerde vrijhandelsverdragen NAFTA en CAFTA, het begin kan zijn van een politiek integratieproces naar Europees model, gestoeld op o.a. de in 2003 opgerichte vrijhandelszone FTAA of ALCA in het Spaans. Fox windt er verder ook geen doekjes om. Tijdens het interview werd hem de volgende vraag gesteld door een kijker.
Mr. Fox, I would like to know how you feel about the possibility of having a Latin America united with one currency?
Het antwoord van Vicente Fox was ontluisterend.
President Bush and myself had agreed to pursue the Free Trade Agreement of the Americas. (…) Part of the plan was to eventually institute a regional currency. (…) It is possible, on the long term, the very long term. (…) What we proposed together, President Bush and myself, it's ALCA, which is a trade union for all the Americas.
Hierop pikte Larry King onmiddellijk in.
It's going to be like the euro dollar (sic), you mean?
En Vicente Fox liet er verder ook geen twijfel over bestaan.
Well, that would be long, long term.
Om de volledige impact van dit alles te kunnen begrijpen, werd ook de directeur van Bank Introductions, een Canadese firma die gespecialiseerd is in wereldwijd bankieren en “currency consulting”, aan het woord gelaten op CNN. Hij stelde onomwonden het volgende:
I’m advising my clients the “Amero” (sic) may be the currency of North America within 10 years, or even less.
Jerome R. Corsi haalde uit naar deze plannen door de parallel te trekken met de Afrikaanse Unie, een EU-achtig gedrocht dat onlangs de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid vervangen heeft.
The African Union is moving down the path of regional economic integration, with the African Central Bank planning to create the “Gold Mandela” as a single African continental currency by 2010.
Ook de “Council on Foreign Relations”, één van de grootste en machtigste denktanks in de Verenigde Staten, gaat uit van de noodzaak om op termijn te komen tot één enkele wereldmunt. Hun hoofdeconoom Benn Steil verwoordde het als volgt in zijn artikel “The End of National Currency”.
The U.S. Dollar is a temporary currency. (…) Countries should abandon monetary nationalism, moving to adopt regional currencies, on the road to a global “one world currency”.
In plaats van terug te grijpen naar de kracht van monetaire concurrentie, al dan niet gekoppeld aan een goud- of zilverstandaard en al dan niet los van “centrale banken” à la de ECB of de Federal Reserve, beschouwt men de Eurozone als lichtend voorbeeld. Nu al is het in de Eurozone zéér moeilijk om de muntwaarde te bestendigen als Portugal, Spanje en Griekenland tegelijkertijd een economisch dipje hebben, laat staan wat er zou gebeuren met de “one world currency” als meer dan de helft van de aangesloten landen échte ontwikkelingslanden zijn. Dan is die munt gedoemd om voortdurend in waarde te dalen, met een ongeziene inflatie tot gevolg. Net zoals de Euro medeschuldig is aan de huidige politieke crisis in België, zal ook de Amero tot een identieke degeneratie van de nationale politiek leiden, maar dat is waarschijnlijk net de verborgen agenda van deze multilateralisme verheerlijkende “one world”-adepten.


Meer over de Amerikaanse Unie op www.worldnetdaily.com.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.

12 Comments:

At 10/10/07 16:44, Anonymous Anoniem said...

Ik kan deze tendens naar multilaterale muntunies best wel begrijpen. De Verenigde Staten van Amerika voelen immers de hete adem van China (1,3 miljard inwoners) en van de EU (490 miljoen inwoners) in zijn nek, en gaan daardoor toenadering zoeken met Canada en Mexico. Groot probleem van Amerika als behoud van zijn supermacht is het relatieve lage inwonersaantal van de VS zelf. Met deze combo zal dat al minder een probleem worden.

VS: 301,139,947 inwoners, Mexico: 108,700,891 inwoners en Canada: 33,390,141 inwoners vormen samen 443 miljoen mensen.

En als zo'n muntunie daarvoor nodig is, is dit alleen maar begrijpelijk. De natiestaten zijn al decennia verleden tijd.

 
At 10/10/07 17:24, Anonymous Anoniem said...

Hahaha, de titel van dit artikel is uiteraard koren op de molen van samenzweringstheorie-adepten en crackpots zoals Ron Paul.

Fox spreekt over de zeer lange termijn, en een consultant die er zelf belang bij heeft wil graag dat het tegen 2010 realiteit zou worden.

Wie zich de totstandkoming van de euro herinnert weet dat zoiets alleen kan mits zware convergentiecriteria, en dat het behalen van die criteria, zeker voor een land als Mexico, bloed zweet en tranen zal kosten.

Ik beweer dat in 2010 de US$ nog steeds de nationale munt van de VS zal zijn. Wie durft het tegendeel beweren en daar een weddingschap over aan te gaan?

 
At 10/10/07 18:01, Anonymous Anoniem said...

Vincent, dat u met een "crackpot"-politieker als Ron Paul oploopt, dat kan ik nog enigszins begrijpen op basis van uw filosofisch 'libertarisme'. Maar, dat u Larry King een rapportkaart van "uitmuntende kwaliteit" geeft is volkomen onbegrijpelijk komende van iemand met uw 'kwaliteiten'. Dat is zo een beetje vergelijkbaar met Britney Spears een grote kunstenares te noemen. U verwart populariteit met kwaliteit. De "interviews" van Larry King onderscheiden zich allereerst door hun OPPERVLAKKIGHEID, i.e. er worden daar nooit serieuse vragen gesteld en zelden serieuse en genuanceerede antwoorden gegeven. Op de Larry King show verschijnen alleen maar 'celebrities' die niets te vertellen hebben, ofwel politiekers en ex-politiekers wanneer ze enkel 'softballs' willen krijgen (dus niet echt 'ondervraagd' willen worden) maar toch op den tv verschijnen voor de 'recognition' factor.

De "Amero" is een volslagen utopie, Vicent, en Vincente Fox is (gelukkig) 'failed history'. Vandaag zijn we in het jaar 2007. Wil je nu echt jezelf belachelijk maken met een affirmerende titel als "De Amerikanen betalen in 2010 met de Amero"? Ze zijn heel laattijdig bezig met een noodzakelijke muur te bouwen op de Mexicaanse grens. Heb je dat op de Larry King show nog niet gehoord? Of heeft Larry met Vincente gecomisereerd?

 
At 11/10/07 04:22, Anonymous Anoniem said...

LVB: "Wie zich de totstandkoming van de euro herinnert weet dat zoiets alleen kan mits zware convergentiecriteria, en dat het behalen van die criteria, zeker voor een land als Mexico, bloed zweet en tranen zal kosten."

Wie zich de totstandkoming van de Euro goed herinnert, of alsnog onderzoekt, weet dat bij de start van de Euro maar twee -- zegge en schrijve twee en slechts twee -- van de deelnemers aan de afgesproken noodzakelijke "(zware) convergentiecriteria" -- de zgn. Europese begrotingsdiscipline, vulgo de Maastrichtnorm -- voldeden: Ierland en Luxemburg. En toch werd ons allen die Eenheidsmunt opgedrongen. Volstrekt wederrechtelijk.

België is wel zowat het laatste land dat met Mexico hoeft te spotten. Als de smuk eraf wordt gehaald, zoals het naasten van pensioenfondsen van bedrijven om het begrotingstekort bij te kleuren, om over de pensioenbeloften als geheel -- een onbetwistbare schuld, met een (geactualiseerde) grootte-orde 300-350% van het BNP (!) -- maar helemaal te zwijgen, zal België (en zijn regime) het spotten snel vergaan. De overheidsschuld bedraagt hier ruwweg 400-450% van het BNP.

Geheugensteuntje: De Maastrichtnorm stelt hierover duidelijk als voorwaarde: "De nationale schuld mag ten hoogste 60% van het BNP bedragen." (sic)

Wenk: spreek niet over een touw in het huis van de gehangene.

(Ook) België zal de Maastrichtnorm nooit halen. Nooit, zei ik: nooit!. Elke andere stelling is leugen, gezwets en/of bedrog.

Ook daarom: Maak uw voorraad gooicentjes maar aan (http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/10/maak-uw-voorraad-gooicentjes-maar-aan.html)

bartvs

 
At 11/10/07 12:46, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Marc: natuurlijk geloof ik dat ook niet, maar een titel moet de aandacht trekken, en dat is hier kennelijk gebeurd.

@ Luc: nee sorry, ik pas voor die weddenschap omdat ik die tien tegen één toch niet kan winnen.

@ Beide: wat heeft Ron Paul hiermee te maken? ik vind het afschieten van één van de meest integere politici in de VS als "crackpot" op zich al onaanvaardbaar, maar in deze context zelfs gewoon onbegrijpelijk. wat heeft Dr. Paul te maken met de Amero?

 
At 11/10/07 13:16, Anonymous Anoniem said...

@Vincent: Ron Paul zegt zinnige dingen over de rol van de overheid, maar ik ben het niet met hem eens op twee punten: zijn ideeën over buitenlandse politiek (non-interventionisme) en zijn (populistisch) inspelen op samenzweringstheorieën in het kader van zijn campagne.

Ron Paul heeft onlangs in zijn campagne verwezen naar plannen om een North American Union tot stand te brengen en verwijst daarbij naar "wereldelites", zie http://lvb.net/item/5386 . Dit is hetzelfde soort discours als van het soort marginale crackpots in de VS die geloven dat VN-troepen klaar staan om manu militari de macht over te nemen in de VS. Ook de verhalen over de "amero" die de dollar zou vervangen zijn op dit moment niets meer dan samenzweringstheorieën die louter dienen om de angst en de anti-politiek aan te wakkeren.

 
At 11/10/07 14:11, Anonymous Anoniem said...

"nee sorry, ik pas voor die weddenschap omdat ik die tien tegen één toch niet kan winnen. "

Vincent, hiermee ondergraaf je toch de geloofwaardigheid van je artikel.

 
At 11/10/07 16:59, Blogger Vincent De Roeck said...

@Nicolas: ik ondergraaf daarmee juist niets. ik heb op CNN een aantal zaken gehoord en in een aantal commentaarstukken een aantal zaken gelezen, en die in een tekst gegoten, waarna ik die tekst een zo controversieel mogelijke titel gegeven heb. Ik geloof ook niet dat de VS de Dollar zal opgeven, en dan zeker niet tot meerdere eer en glorie van Mexico, maar ik kan gerust geloven dat er veel mensen zijn in Washington die het plan niet ongenegen zijn, al is het maar om de andere Amerikaanse landen (nog) meer aan de VS te binden. Ik geloof 100% dat het concept Amero bestaat en dat men al enige tijd met die idee speelt, maar over de tijdsspanne heb ik totaal geen idee.

@Luc: Dat Dr. Paul op overheidsvlak voor 95% schitterend is, is inderdaad zo. Ik kan mij ook niet helemaal vinden in zijn isolationisme, maar ik vind dat inzake bijkomstig. Ik steun bvb de GOP ook niet omdat zij wel oorlogen voeren, maar gewoon omdat zij op economisch vlak mijn overtuiging vertalen. En wat de conspiracy theories betreft, kan ik vrij kort zijn. Ik weet niet of er geen waarheid achter schuilt. Ik weet niet of de VN niet allerlei plannetjes aan het uitdokteren is om de VS te bedwingen, net zoals de EU daarmee bezig is door op EU-niveau de doodstraf te gaan verbieden (dankuwel Polen om dat tegen te houden!). Ik weet ook niet of dat FTAA-NAFTA-CAFTA-... gedoe geen voorbode is van een échte Noord-Amerikaanse Unie. Ik denk Luc, zonder toe te geven aan de conspiracy theories, dat zo'n NAU al dichterbij is dan men denkt. Daarbij is het niet enkel Dr. Paul die de NAU hekelt, maar bvb ook The Heritage Foundation, de NRA en de John Birch Society.

 
At 11/10/07 18:05, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

1) Bijna iedereen kan zinnige dingen zeggen over allerlei zaken. De designatie "crackpot" wordt maar boven gehaald wanneer men totaal gekke dingen begint te vertellen over SOMMIGE zaken. Ron Paul behoort tot die categorie. 'Normale' mensen, daarentegen, zullen scepticisme of onwetendheid pleiten omtrent sommige zaken, maar zullen geen 'gekke' dingen beginnen te vertellen.

2) Ron Paul is niet "schitterend" op overheidsvlak, maar eerder "wereldvreemd" of "onrealistisch". Maar, hij is wel nuttig als een (klein) tegengewicht tegen de 'crackpots' aan de andere kant.

3) Het is niet verstandig van alles door het contemporele prisma van 'Irak' te bekijken. Dan verliest men historisch perspectief. Het is NIET de GOP die "oorlogen voeren", maar wel de USA. Dat is een normaal gevolg van het feit dat er niemand anders is op wereldvlak om de 'slechterikken' te kunnen (en willen) bezweren op wereldvlak. En zij (naieve relativisten) die denken dat er geen slechterikken zouden zijn die missen al helemaal historisch perspectief. Feit blijft dat over de laatste halve eeuw er minstens evenveel oorlogen werden gevoerd door de 'andere' grote partij als door de GOP. Zelfs het Irak conflict overlapt beide partijen, en de verweidering van Saddam was een beslissing initieel ondersteund door 85% van het Amerikaanse Congress. U moet een onderscheid maken tussen (A) de kern van de zaak en (B) allerlei 'details' zoals tijdelijke disputen over taktieken, Bush tekortkomingen, en political grandstanding.

3) U zegt van NIET te weten "of de VN niet allerlei plannetjes aan het uitdokteren is om de VS te bezweren". Maar, u weet dat toch wel! De VN is grotendeels gedegenereerd tot een 'protection society voor dictaturen en voor dubieuse regimes'. En dat ligt ook in de natuur der dingen.

4) Het gevaar dat een linkse 'pensee unique' wordt opgelegd van bovenaf is veel groter in Europa (met de EU) dan in Noord Amerika. En dat zal zo blijven zolang men het (politieke) vrijemeningsuitingsrecht niet strikt respecteert in Europa. Maak u geen zorgen over een "echte" NAU. Die gaat niet voor deze eeuw zijn, als ze er al ooit zou komen.

 
At 12/10/07 13:12, Anonymous Anoniem said...

@LVB

1) Wat er is mis met RP's buitenlandpolitiek?

- Hij wil een einde aan de oorlogen in Irak en Afghanistan, die toch al zinloos en verloren zijn. Hij wil geen onwinbare oorlog met Iran, waar shi'ieten wonen en geen salafistische soennieten, die het gevaar zijn.

- Verder stelt hij dat Israel sterk genoeg is om zichzelf te verdedigen, wat een feit is.

- Hij wil zijn troepen uit Zuid-Korea en Europa, omdat we onze eigen boontjes moeten leren doppen. Terecht na 60 jaar bewaking.

- Verder wil hij handel met allen, maar allianties met niemand. Met die doctrine is de VS groot geworden. Hij is niet isolationistisch, maar non-interventionistisch. Zeg maar, zoals Zwitserland en Noorwegen, of tot op zekere hoogte China. Die varen daar wel bij.

2) RP is wantrouwend naar de VS overheid. Lijkt me na Bush en Clinton niet geheel onverstandig.

'Crackpot?' Ach, als hij een crackpot is, doe mij dan maar een crackpot. Liever een crackpot, dan een neocon militarist als Giuliani of Bush, die het gehele Midden-Oosten in de fik willen steken. Dit is wat Nietzsche 'the transvaluation of all values' noemde

PS Niet te veel naar Fox kijken, slecht voor je hersenen.

 
At 12/10/07 13:29, Anonymous Anoniem said...

Ik antwoord in principe niet meer op anonieme reacties zoals die hierboven, alleen dit: met een "non-interventionistische" politiek sprak jij nu Duits of Russisch, en vielen er vandaag in ex-Joegoslavië wellicht nog steeds doden door etnisch geweld.

Uw postscriptum laat bovendien zien dat u ronduit kinderachtig, onbeschoft en laag-bij-de-gronds bent. Nog een reden om niet inhoudelijk te reageren. Fox News Channel is zowat de enige tegenstem tegen de overheersende pensée unique. Bovendien: u doelt op Fox News Channel, niet op Fox. Wie het verschil niet kent tussen beide is een "moron".

 
At 9/10/08 21:32, Anonymous Anoniem said...

2010? echt niet! gezien de omstandigheden word het denk ik al 2008/2009

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>