25 juli 2007

Deens kandidaat-parlementslid: «Aanval op Deense troepen in Irak geen probleem» (Hoegin)

Asmaa Abdol-HamidDe Deens-Palestijnse politica Asmaa Abdol-Hamid zorgde maandag voor een relletje in de Deense media toen zij in een interview met het dagblad B.T. zei dat zij het «verzet» in Irak steunt en er geen problemen mee heeft dat ook Deense troepen aangevallen worden. Asmaa Abdol-Hamid komt bij de volgende parlementsverkiezingen in Denemarken op op de lijst van de extreem-linkse Rood-Groene Alliantie (Enhedslisten).

Asmaa Abdol-Hamid vertelde in het interview dat «zij het Iraakse verzet tegen de buitenlandse bezettingstroepen steunt» en dat «zij het recht hebben in een land te leven waar zij zelf beslissingen kunnen nemen». Zij wil daarom geen afstand nemen van wapengebruik tegen de Deense troepen in Irak. In een reactie op de controverse die na haar eerste interview ontstond bleef zij bij haar steun voor het verzet in Irak, en ging zelfs zover het verzet in Irak te vergelijken met het Deense verzet tijdens de Duitse bezetting onder de Tweede Wereldoorlog. Zij vindt verzet tegen een buitenlandse bezetting niet alleen gerechtvaardigd maar zelfs een mensenrecht.

Naser Khader, stichter van de nieuwe centrum-rechtse partij Nieuwe Alliantie (Ny Alliance) zei in een reactie dat Asmaa Abdol-Hamid een verwarde jonge vrouw is die reeds zoveel dingen gezegd heeft en zichzelf al zo vaak tegengesproken heeft dat hij er de tel al bij kwijt geraakt is. Hij wijst erop dat zij in dit geval de plank volledig misslaat aangezien de Iraakse regering wettig samengesteld is en door de Verenigde Naties erkend wordt, en daarom verdient de Iraakse regering meer steun dan het verzet. Andere politici van andere partijen reageerden in dezelfde zin.

Asmaa Abdol-Hamid wordt wel gesteund door haar eigen partij, de Rood-Groene Alliantie, en Frank Aaen, parlementslid voor die partij, bevestigde dat de strijd tegen onder meer de Deense troepen in Irak ook wat hem betreft wel degelijk legitiem is. Hij voegde er wel aan toe dat hij in het algemeen tegen terreur is, en nam aan dat ook Asmaa Abdol-Hamid terreur niet steunt. De Deense imam Abdul Wahid Pedersen, die de kandidatuur van Asmaa Abdol-Hamid voor het Deense Parlement op de rood-groene lijst steunt, steunt haar ook in deze, en meent nog steeds dat zij een uitstekend parlementslid zou zijn. Volgens hem waren haar uitspraken trouwens helemaal niet controversieel.

Asmaa Abdol-Hamid kwam als een Palestijnse vluchteling in Denemarken terecht in 1986 samen met haar familie. Zij is maatschappelijk werkster en haalde voor het eerste de nationale krantenkoppen toen zij in 2005 verkozen werd in de gemeenteraad van Odense voor de Rood-Groene Alliantie en er weigerde de hand van een mannelijke collega te schudden. Later was zij de woordvoerster van elf moslim-organisaties tijdens de controverse rond de cartoons in de krant Jyllands-Posten, en presenteerde in 2006 samen met journalist (en atheïst) Adam Holm het programma Adam en Asmaa op de openbare omroep. Dat optreden zorgde ook al voor een debat, want tijdens dat programma droeg zij, als eerste presentatrice op de Deense televisie ooit, de hijab. Zij heeft overigens reeds aangekondigd dat als zij verkozen zou raken in het Deense Parlement, zij ook daar de hijab zal dragen.

In het interview met B.T. zei zij ook nog nooit een liefje gehad te hebben, maar wel aan veel mannen al neen heeft gezegd. Hoe de perfecte man voor haar eruitziet weet zij niet, maar voor haar is de vraag hoe zij hem zal ontmoeten veel belangrijker – bijvoorbeeld op de «traditionele manier, waarbij een familie haar familie kent, en zij de zoon van de andere familie kan leren kennen».

Labels: , , , , , ,

4 Comments:

At 25/7/07 23:51, Blogger Marc Vanfraechem said...

Als deze vrouw over Irakezen, of welk volk dan ook meent dat «zij het recht hebben in een land te leven waar zij zelf beslissingen kunnen nemen», dan kan ik haar mening enkel beamen.
Of zijzelf evenwel thuishoort in de Deense samenleving is een heel andere zaak; laat staan dat zij Deens volksvertegenwoordiger zou kunnen zijn, dat lijkt mij helemaal een lachertje. Dat zij de hand niet wil drukken van mannen is bijvoorbeeld voldoende reden voor een uitwijzingsbevel, samen met haar clangenoten.
Maar wat die buitenlandse troepenmacht betreft kan ik haar volgen.

 
At 26/7/07 01:14, Anonymous Anoniem said...

@ Van Fraechem

Natuurlijk kunt u haar "volgen" wat betreft die "buitenlandse troepenmacht". Als het erop aan komt van helder door te denken dan is kleinzielig anti-Amerikanisme en/of anti-Bushisme al evenzeer een onoverkomelijke hindernis voor de naief-linkse 'Belgische straat' als voor de islamo-fascistische 'Arabische straat' vandaag. Wie is/zijn die "zij" die eigen beslissingen zouden kunnen nemen in een tirannie?

U zijt meer geinteresseerd in de Irak-oorlog nog eens te willen of kunnen 'afkeuren' dan van over het begrip "soevereiniteit" een beetje dieper na te denken. Het is wel erg bedenkelijk als volwassen Belgen vandaag zouden kunnen denken dat er echte "soevereiniteit" zou bestaan in Arabische tirannieen, of eender welke tirannie. Soevereiniteit van wie, of voor wie? Van het volk? De tiran, zijn 'klan', of wie eigenlijk?

In Belgie werd de soevereiniteit van het volk in 1944 ook hersteld door een "buitenlandse troepenmacht". Gaat u dat ontkennen (misschien wel, voortgaande op het hedendaagse geschiedenisonderwijs!)? Het feit is dat er zonder die "buitenlandse troepenmacht" van een Belgische "soevereiniteit" niets meer zou overgebleven zijn, dat is iets dat u waarschijnlijk niet graag in ogenschouw zult willen nemen in deze kontekst.

Enkele andere feiten zijn dat: (1) de verweidering van het Saddam-Baath-regime (Arabische voortzetting van 'Europees' fascisme in Irak en Syria) de mogelijheid heeft geschapen om drie nationale algemene verkiezingen te houden in Irak, de oprichting van ostentatieve 'democratische' instellingen (grondwet, parlement, enz...) - nu, dat zijn echte uitingen of symbolen van "soevereiniteit" - en (3) voor de legalisten, dat de 'multinationale' (maar grotendeels Amerikaanse) troepenmacht VANDAAG functioneert onder een VN Veiligheidsraad mandaat om de Iraakse overheid te helpen bij de opbouw of 'herstel' van Iraakse 'soevereiniteit'.

Dat Bush vele taktische uitvoeringsfouten heeft gemaakt, of dat hij naievelijk kan geloven in de mogelijkheid van een 'democratisch en onverdeeld' Irak, dat kunnen zeker GEEN 'argumenten' zijn om te beweren dat het de huidige "buitenlandse troepenmacht" zou zijn die in de weg zou staan van Iraakse "soevereiniteit". Dat zou in feite de wereld op zijn kop zetten. Als de Irakezen vandaag niet in staat blijken om hun 'soevereiniteit' concrete inhoud te geven (de interne haat zit te diep, en de compromissenbereidheid is te beperkt), en daarin goed 'geholpen' worden door havoc-scheppende Arabische en Persiche 'broeders-in-Islam', dan is dat zeker niet de fout of de 'schuld' van de "buitenlandse troepenmacht". Trouwens, u weet evenzeer als ik dat, als die "buitenlandse troepenmacht" zich morgen onverwijld zou terug trekken, dat Irak dan onmiddelijk uiteen zou vallen in een koerdisch en een Arabisch deel, tesamen met een burgeroorlog in het Arabische deel tussen shiieten en sunnis (respectievelijk gesteund door hun buitenlandse 'broers'). U denkt dat dat zou beantwoorden aan IRAAKSE "soevereiniteit"?

Kortom, de 'Deense' dame in kwestie (kandidaat parlementslid) is niet geinteresseerd in Iraakse "soevereiniteit". Zij is een echte 'raciste', in de zin dat ze eigen 'ras' (Arabisme) doet primeren op 'universele' waarden van individuele vrijheid en democratie. Wat zij niet kan verteren is dat Arabieren (in casu Irakezen) zouden kunnen 'besmet' geraken door westerse vrijheidsidealen. Empirische ervaring in Irak vandaag, en in de Arabische wereld in het algemeen, bevestigt dat ze zich daarover geen al te grote zorgen moet maken. Echte Denen, daarentegen, zouden zich beter wel zorgen kunnen maken dat hedendaagse 'westerlingen' (in Belgie en elders) wel "begrip" kunnen opbrengen voor haar simplistisch discours over "buitenlandse troepnmacht". Tja, wanneer men een kort geheugen heeft over het eigen verleden......

 
At 26/7/07 20:08, Blogger Marc Vanfraechem said...

Wat zou ik met plezier uw elucubraties beantwoorden mijnheer Huybrechts, als u tenminste iets minder uitgebreid schreef, met minder aanhalingstekens ook, en met iets minder fouten, zowel tegen grammatica als spelling. Nu heb ik niet alles kunnen lezen (life is too short ;-)

 
At 26/7/07 21:51, Anonymous Anoniem said...

Ik twijfel er geen seconde aan mijnheer Vanfraechem dat u "alles" heeft KUNNEN lezen, en nog minder dat u alles effectievelijk HEEFT gelezen. Die 'uitvlucht' omtrent "aanhalingstekens, fouten, etc..." dat is maar een pover excuus van u om geen verantwoordelijkheid te moeten nemen voor de povere inhoud (of oppervlakkigheid en onberedeneerdheid) van uw schrijfsels. Maar, ik geef toe, als het op (Nederlandstalige) 'verpakking' aankomt dan zou ik van u en andere 'literaire radikale chic' volgelingen nog veel kunnen her-leren. Echter, 'life is too short' om mij vandaag nog teveel van verpakkingen aan te trekken. Ik moet immers ook niets meer verkopen aan simpele geesten.....

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>