28 april 2007

Tweede vragenlijst van Flahaut (Hoegin)

De laatste dagen was er nogal wat te doen rond de vragenlijst van André Flahaut waarmee hij racistische, separatistisch en, horresco referens, republikeinse tendensen binnen het leger wil opsporen. Wat de media echter niet berichtten is dat er naast de eerste, «rechtse» vragenlijst, ook een tweede, «linkse» vragenlijst de ronde deed, zij het dat die niet aan alle bemiddelaars in de eenheden werden uitgedeeld, doch enkel aan Franstalige kameraden-bemiddelaars.

Het zijn verkiezingstijden, en ook de PS moet haar lijsten gevuld krijgen met kandidaten van hoge kwaliteit. Probleem is echter dat een aantal van hen –totaal onterecht uiteraard– in het middelpunt van de belangstelling van het reactionaire gerecht terecht is gekomen, en dus moet de partij op zoek naar nieuwe kandidaten. En aangezien nu ook militairen verkozen kunnen worden, wil de partij van de nood een deugd maken en onderzoeken of er binnen het leger valabele kandidaten rondlopen om de lijsten van de PS te versterken. Het spreekt daarbij voor zich dat de partij liefst van al kandidaten aanwerft die qua levensvisie en -stijl niet te veel afwijken van de huidige mandatarissen, en de vragenlijst moet daarom een hulpmiddel zijn om het kaf van het koren te kunnen scheiden. Ziehier de lijst met vragen:
 1. Ontvangt de kandidaat een deel van zijn loon in een bruine enveloppe? Heeft hij daar zelf om gevraagd, of gebeurde dit op uw voorstel en aanvaardde hij het zonder verpinken?
 2. Heeft de kandidaat al fondsen kunnen werven voor de zwarte kas van de eenheid?
 3. Heeft de kandidaat ooit geprobeerd een postje te vrijwaren voor een familielid? Idem voor dorpsgenoten, streekgenoten of partijgenoten.
 4. Heeft de kandidaat ooit al eens zijn eigen streek voorgesteld als doel voor de volgende retraite van de eenheid? Doet hij dat regelmatig? Stelt hij daarbij ook uitstapjes voor die de lokale horeca ten goede kunnen komen?
 5. Heeft de kandidaat ooit al geprobeerd om legeraankopen te doen bij bedrijven in zijn eigen streek? Heeft hij daarbij de wet proberen te omzeilen? Is hij daar ook in geslaagd?
 6. Staat de kandidaat erop Frans te spreken bij contacten met Vlamingen? Zoekt hij contact met Vlamingen, of houdt hij zich zo ver mogelijk weg van hen?
 7. Zoekt de kandidaat bij internationale opdrachten spontaan contact met Franse, Spaanse of Italiaanse soldaten? Staat hij afkerig tegenover Duitse, Britse of Nederlandse soldaten? Is hij ooit al op de vuist gegaan met Amerikaanse soldaten?
 8. Heeft de kandidaat al een partijkaart? Probeert hij andere leden van de eenheid te werven voor de partij? Gebruikt hij daarbij afpersing, bijvoorbeeld compromitterende foto's genomen op uitstapjes of feestjes van de eenheid?
 9. Zingt of fluit de kandidaat wel eens de Internationale? Probeert hij collega's mee te doen zingen of fluiten?
 10. Beschikt de kandidaat over een kadaverdiscipline? Is hij daarbij loyaler aan de partij dan aan de eenheid?
 11. Heeft de kandidaat al collega's verklikt bij zijn overste(n)?
 12. Is de kandidaat in staat tot het innemen van industriële hoeveelheden alcohol, verspreid over meerdere uren? Is hij na zulke innames nog in staat knopjes in te drukken, en groene knopjes te onderscheiden van rode knopjes?
 13. Werkt de kandidaat zich geregeld in de kijker? Maakt hij er daarbij een probleem van desnoods collega's hiervoor door het slijk te moeten sleuren? (niet alleen letterlijk)
 14. Is de kandidaat al over lijken gestapt? (vooral ook letterlijk)
De lijst zou in de toekomst ook gebruikt worden wanneer er over bevorderingen beslist moet worden, maar dat is vermoedelijk slechts een wild gerucht. Het is immers niet zeker dat de PS ook in de volgende federale regering de post van defensie zal kunnen bemachtigen.

Labels:

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>