25 januari 2007

Monsterstaat Europa (Vincent De Roeck)

De grootste angst voor elke zichzelf respecterende liberaal of libertariër dreigt steeds meer uit te komen. Het intrinsieke oerproject van een liberaal Europa werd zodanig gecorrumpeerd door linkse invloeden dat het op sterven na dood is. De EU verloor de controle over zijn eigen organen. Bepaalde lidstaten slikten de tsunami van EU-wetgeving ten koste van de eigen identiteit niet langer. Bepaalde personen dachten de burgerij nog steeds te kunnen behandelen als onderhorigen, lijfeigenen of onderdanen. Het democratisch deficit deed de rest. Toen twee moedige landen een referendum uitschreven, wetende dat er voor de Europese Unie geen maatschappelijk draagvlak (meer) bestaat, viel dan ook het doek. De grondwet werd verworpen en de Europese zeepbel doorprikt. Eindelijk werd duidelijkheid geschapen. Europa is dood, lang leve Europa.

Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. Deze zegswijze ging nochtans in deze toestand eens niet op. Als een windhaan veranderde onze Francofiele premier Guy Verhofstadt (VLD) het geweer van schouder toen de almachtige Luikse PS-lobby hem duidelijk maakte dat ze met een referendum niet instemde. Fort Luik, ooit het meest noordelijke deel van de Franse Maginotlinie, hield stand en de Vlaamse regeringspartijen werden zonder veel poeha gedwongen hun eerdere beloften weer in te slikken. De leuze van Henri Philippe Pétain die de basis van correcte politiek perfect weet te capteren, Je tiens mes promesses, même celles des autres, werd in België klaarblijkelijk totaal anders opgevat. Vlaanderen ontwaak toch eens, je bent nu al duizendmaal belogen.

België organiseerde dus geen referendum over het Europees Grondwettelijk Verdrag en besloot als een kip zonder kop het verdrag te ratificeren door alle bevoegde parlementen. Op enkele luttele dagen voor het zomerreces van 2005 keurden alle Belgische federale en gefederaliseerde parlementen dit verdrag goed zonder (veel) debat en zelfs zonder het te lezen. Dit werd pijnlijk geopenbaard door het VRT-interview met Bart Tommelein (VLD) die op elke inhoudelijke vraag van de journalisten het antwoord moest schuldig blijven, hoewel hij het EGV net daarvoor in de Kamer goedgekeurd had. Enkel het Vlaams Parlement hield aanvankelijk de boot nog af en zou het verdrag aan hetzelfde procédé onderwerpen als alle andere wetsvoorstellen. Enkele maanden geleden werd het Europees Grondwettelijk Verdrag uiteindelijk dan ook in Vlaanderen met meerderheid (gesteund door het te verwaarlozen partijvehikeltje Groen! en door de éénmansfractie Union Francophone) tegen oppositie goedgekeurd.

Als het huidige redeneringsplatform overeind blijft en deze EU-Grondwet alsnog in voege zou treden in alle EU-lidstaten waar het geratificeerd werd met een aantal uitzonderingen (zeg maar gerust een soort van bevoorrecht statuut) voor de andere deelstaten, heeft Vlaanderen zijn kans verkeken om ook daarvan te profiteren. Voor Vlaanderen zal de Europese Unie zich nog meer gaan gedragen als machtscentrum en als monsterstaat. De voorzet voor de Joegoslavisering van de EU is gegeven. Nu enkel nog wachten tot onze geniale premier hem binnenkopt.


Meer teksten van Vincent De Roeck op Libertarian.be

2 Comments:

At 25/1/07 17:41, Anonymous Anoniem said...

De Europese Unie? Als het kalf verdronken is ...

Ik ben wat men noemt een geboren en getogen medisch researcher. Mijn vader was specialist en mijn grootvader was met zijn basisonderzoek naar de menselijke uniciteit "denken" een van de grondleggers van onze hedendaagse denkmachine. Mijn zoektocht was een uit nood geboren. Misschien was het wel omdat ik van nature lui ben, dat ik geen zin had net als mijn vader altijd maar in het ziekenhuis te zitten en altijd op het randje van overspannen.

Dus ging ik op zoek naar de oorzaak van ons lijden -toen nog niet beseffend dat ik daarmee het werk van grootvader voortzette. Ziekte bleek zijn oorsprong te vinden in ons denken. Het is daarmee primair een geestelijke dwaling, die vervolgens het lichaam verziekt. Ijzig langzaam kwam ik erachter dat ziekte zich in epidemieen aan ons toont. Iedere sterretijd volgens een vast stramien: eerst de pest, daarna verschillende orgaanziekten, vervolgens aderverkaking, daarna kanker om na AIDS §geestelijke dwaling heet verzorgingsstaat) te eindigen in een allesvernietigende oorlog.

Dat is waar de bijbel van verhaalt dat de geschiedenis zich tot het einde der dagen zal herhalen. Al in de 60-er jaren sprak men over : De wereld is verkankerd.

Toen ik in 1985 kanker herontdekte (het was in de oudheid al beschreven als recyclingsziekte en/of de cyclus terugdraaien) wist ik zeker dat de wereld met recht verkankerd was. Die oude wijsheid liet ons ook na dat alle cycli in het "Al wat is" elkaars gelijken zijn, omdat zij allen uit elkaar geboren zijn. Ze draaien dan wel 50% links- en 50% rechtom , maar daarom heet het ook Universum.

Al voordat de Europese Unie een feit was probeerde ik de regering te overtuigen dat het louter een progressie zou zijn van de verkankering en de rijken rijker en de armen armer zou maken.
Misschien is het maar goed dat er een referendum is geweest, waardoor deze "verkankerde weldenkers" in Brussel even pas op de plaats moeten houden. Het super-kanker symptoom is dat een economie gezond is als het groeit. Verder laat ik het oordeel aan U.

 
At 25/1/07 20:12, Anonymous Anoniem said...

Ondanks alle gehoorde argumenten "voor"de Europese grondwet stemde ik, als Nederlander, "tegen", want een Europese superstaat is een groot en reëel gevaar voor de samenleving. We moeten niet willen dat Europa de politieagent van de wereld gaat worden. Alle voorgaande wereldrijken zijn aan deze ambitie ten onder gegaan. Enkel de VS houden nog stand, maar voor hoelang nog? De Pax Americana is toch ook aan het afkolven.

Ik denk wel niet dat Europa zich snel, grondwet of niet, in die positie zal manoevreren. In de EU-grondwet blijven alle lidstaten immers verantwoordelijk voor de participatie van hun legers. Dit wordt dus niet centraal geregeld. Wel zijn er regels bij gekomen dat wanneer een x-aantal landen besluiten deel te nemen aan een vredesmissie/oorlog, dat ze verplicht zijn tot rapportage wanneer de overige lidstaten dit vragen. Maar op termijn leidt dit tot vergallopering en de ondergang van de Europese beschaving.

Dat het de bedoeling is een groot Euopees leger op te bouwen, staat vast. Tal van regels werden opgenomen in deze EU-Grondwet. Dit alles doet de oprichting van een EU-leger wel vermoeden. Art. 41 van deze Grondwet bepaalt immers dat de Lidstaten zich ertoe verbinden hun miltaire vermogens geleidelijk te verbeteren. Dergelijke zinnen kunnen niet snel leiden tot een verkeerde interpretatie.

Het is goed om afspraken temaken voor grensoverschrijdende regels bij calamiteiten, ook kunnen politie en defensie op vele terrienen gaan samen werken, maar dat moet geen grondwet met regels worden, maar onderlinge afspraken, over samenwerking, met de belangen van de afzonderlijke lidstaten op de eerste plaats!

Er kan op vele terreinen samengewerkt worden, maar daar hebben wij geen Grondwet voor nodig. Dergelijke afspraken kunnen gemaakt worden op een enkel A4’tje. Dus gewoon weer aan het werk voor een betere EU grondwetregeling/ richtlijn, en vooral niet meer dan hooguit 25 pagina’s dan is het voor velen misschien nog ietwat leesbaar. Waar vooral in moet staan dat alle lidstaten op vele terreinen een zelfstandigheid behouden, en dat alleen bij internationale besluiten internationale regels gelden. Nederlang herwon zijn vrijheid in 1945. Zestig jaar later lonkt een nieuwe vreemde overheersing. Daarom zeg ik nu “nee”, nu het nog kan.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>