22 januari 2007

Lijst Dedecker gaat met gezond verstand voor structurele maatregelen

Jean-Marie Dedecker, nochtans een verkozen senator, mag zijn persconferentie niet in de Senaat geven omdat "omdat hij geen toestemming heeft van de fractieleider". Belgische democratie nog eens op zijn smalst. Misschien wordt het tijd een Hyde Park Corner te voorzien in het parkje tussen de wetstraat en het Paleis zodat de freedom of speech niet langer afhankelijk is van de heersende partijbonzen. In afwachting dat het volledige programma van zijn nieuwe politieke partij bekend wordt, een voorsmaakje uit een interview met Pieter Blomme in De Tijd deze morgen. Op het eerste zicht het eerste programma sinds decennia dat de NV België daadwerkelijk en structureel op een blijvende wijze uit het slop probeert te halen, al kan het ons insziens nog meer doortastend. A suivre. De programmatekst werd vandaag op www.lijstdedecker.com beschikbaar gemaakt. Wat mij betreft, ik ben blijven hangen bij een mooi citaat:


Far better to dare mighty things,
Than to take rank with
Those poor timid souls,
Who know neither victory
Nor defeat


■(tijd) - Een vennootschapsbelasting van 19 procent, een sociaal gecorrigeerde vlaktaks in de personenbelasting, de afschaffing van de subsidies aan bedrijven en de beperking van de werkloosheidsvergoeding in de tijd. Dat zijn de pijlers waarop senator Jean-Marie Dedecker (ex-VLD, ex-N-VA) zijn sociaaleconomisch programma van zijn nieuwe partij heeft gebouwd. Vandaag stelt hij zijn partij voor aan de buitenwereld

Enkele programmapunten:

* Vennootschapsbelasting van 19 procent.
* Sociaal gecorrigeerde vlaktaks in de personenbelasting.
* Verlaging van de lasten op arbeid met 40 procent.
* Invoering van een eenheidsstatuut arbeiders-bedienden.
* Invoering van de veertigjarige loopbaan.
* Beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd.
* Schenkingsrechten en successierechten tegen een tarief van hoogstens 3 procent belasten.
* Registratierechten vervangen door een variabele taks die het kadastraal inkomen verhoogt of verlaagt volgens de graad van energie-efficiëntie van onroerende goederen en de strijd tegen de uitstoot van schadelijke stoffen en gassen.
* Schrapping van elke kostenaftrek zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting, met uitzondering van de notionele intrestaftrek en de aftrek voor beroepskosten voor niet-loontrekkenden.
* Jaarlijks moet 1,5 procent van het bruto binnenlands product worden gekapitaliseerd om de vergrijzingskosten op te vangen.

In het bureau van Jean-Marie Dedecker op 100 meter van het strand van Oostende hangt een verkiezingsaffiche van de periode toen hij nog bij de VLD zat. De slogan is behouden, maar ‘VLD’ is afgeplakt. ‘Ik heb destijds voor de VLD gekozen omdat ze een heel vooruitstrevend economische programma hadden. Ze spreken erover, maar doen er niets mee. Daardoor verliezen ze aan geloofwaardigheid.’ Voorlopig lijkt het uitgesloten dat zijn nieuwe partij een kartel aangaat met het Vlaams Belang, al laat hij de deur op een kier ‘voor iedereen’. Toch gelooft Dedecker dat hij met een sterk sociaaleconomisch programma zijn partij onafhankelijk naar de verkiezingen kan loodsen.

Lagere belastingen staan centraal in uw sociaaleconomisch programma.

Jean Marie Dedecker: ‘In de grondwet moet worden opgenomen dat de belasting op inkomen, kapitaal, consumptie en arbeid nooit hoger kan liggen dan vier tiende van het nationaal inkomen in een bepaald jaar. Dus een overheidsbeslag van 40 procent. We zitten nu in België op een goeie 50 procent. In Duitsland bedraagt het overheidsbeslag 40,7 procent, waarom kan dat in ons land niet?’

Hoe gaat u dat verwezenlijken?


Dedecker: ‘We willen eerst en vooral een sociale taks van 30 procent invoeren in de personenbelasting.’

Dus geen vlaktaks?

Dedecker: ‘Een gecorrigeerde vlaktaks, zodat mensen met een laag inkomen niet meer belastingen moeten betalen. Het is simpel: we geven een hogere belastingvrije som naarmate het inkomen lager is. Mensen met een netto belastbaar inkomen van 60.000 euro of meer hebben geen recht op een belastingvrije som. Voor hen geldt een belastingtarief van 30 procent.’

Daardoor zullen de inkomsten voor de overheid dalen. Hoe gaat u dat compenseren?

Dedecker: ‘Ten eerste door de meeste bestaande fiscale aftrekken af te schaffen. Door een tarief van 30 procent in te voeren zal ook het zwartgeldcircuit grotendeels verdwijnen. Wie zal nog belastingen willen ontduiken als men maar 30 procent belastingen moet betalen?’ ‘Bovendien gaan mensen netto meer overhouden van hun loon, waardoor ze meer gaan consumeren, wat goed is voor de inkomsten van de staat. Het systeem zet mensen er ook toe aan te gaan werken, omdat ze veel meer in handen hebben. In 1999 was een van de verkiezingsthema’s het wegwerken van het verschil tussen werken en nietwerken. Het is nog slechter geworden. Mensen worden niet aangespoord te gaan werken.’

Bent u net als premier Guy Verhofstadt (VLD) voorstander van het inschakelen van langdurig werklozen in buurtwerk bijvoorbeeld?

Dedecker: ‘Ik ga een stap verder. Je moet de werkloosheidsvergoeding beperken in de tijd. Wie werkloos is, heeft de eerste zesmaanden recht op een volledige uitkering, daarna vermindert dat maand na maand. Na 38 maanden stopt de uitkering en valt de werkloze terug op het leefloon. Waarom zou je nu een job aannemen als het verschil tussen werken en nietwerken slechts 100 euro bedraagt?’

U wilt de vennootschapsbelasting verlagen naar 19 procent. Op dit moment bedraagt het tarief 33,99 procent. Dat levert 9 miljard euro per jaar op. Hoe gaat u die 4 miljard euro minderinkomsten compenseren?

Dedecker: ‘Je hoeft dat niet te compenseren, het is een budgettair neutrale operatie. Dankzij de extra buitenlandse investeringen die daardoor worden aangetrokken, verdient de staat dat terug.’ ‘Voorts moeten alle subsidies aan ondernemingen worden afgeschaft. Het kabinet van Vlaams minister van Economie Fientje Moerman (VLD) verdeelt massaal geld voor Vlaamse bedrijven, vaak voor multinationals die dat niet nodig hebben. We moeten af van die sinterklaaspolitiek. Nike kreeg onlangs bijna 6 miljoen euro subsidie om in ons land een hangar te zetten. Terwijl Nike per dag 55.000 euro sponsorgeld geeft aan de golfer Tiger Woods om een Nike-pet te dragen. Die wordt dan nog gemaakt door een Thaise arbeider die 4 dollar per dag verdient. Die arbeider moet 38 jaar werken om TigerWoods een dag te betalen.’

Waarom wilt u een lagere vennootschapsbelasting invoeren? Voor bedrijven bestaat al een fiscaal gunstregime, de notioneleintrestaftrek, waardoor ze vaak minder belastingen betalen dan 19 procent.

Dedecker: ‘Wat mij betreft mag dat systeem blijven bestaan, al is dat een typisch Belgisch compromis. Je moet duidelijk zijn en zeggen wat de belastingkosten zijn, en niet werken via een omweg zoals de notionele intrestaftrek.’

U bent ervan overtuigd dat de lasten op arbeid 40 procent lager kunnen door een verschuiving naar een belasting op verbruik. Mensen zullen minder personenbelasting betalen, maar meer btw op aankopen.

Dedecker: ‘Dat klopt niet. Doordat mensen netto meer zullen overhouden, zullen de koopkrachten ook de btw-inkomsten stijgen. Bovendien moet de overheid zich aan de 40 procent regel houden. Het overheidsbeslag mag niet meer dan 40 procent bedragen.’

Wat vindt u van het idee vanGuy Verhofstadt om een soort CO2-belasting in te voeren?

Dedecker: ‘Dat zou opnieuw een extra belasting zijn voor de bedrijven. Zo jaag je ze weg. De chemische industrie in Antwerpen bijvoorbeeld is de meest geavanceerde in de wereld. Industrie die niet vervuilt, bestaat niet.’

‘Ik ben liberaler dan de liberalen en socialer dan de socialisten’, zegt u vaak. Leg dat eens uit.

Dedecker: ‘Ik heb de VLD nog nooit horen praten over een vennootschapsbelasting van 19 procent. En wat is er socialer dan ervoor te zorgen dat mensen die werken aan het eind van de maand meer overhouden?’

Het Vlaams Belang vreest dat u heel wat kiezers bij hen zal wegtrekken. Wat is het verschil tussen het VB en uw partij?

Dedecker: ‘Ik ben voorstander van vrij verkeer van goederen, diensten én personen. Als wij ons het recht toeëigenen in Slovakije een fabriek te bouwen omdat de arbeidskosten er acht keer lager liggen dan in België, moeten we ook kunnen aanvaarden dat de Slovaken het recht hebben op vrije arbeid in ons land. Ook niet EU-burgers moeten hier kunnen werken. Als die mensen naar hier komen om te werken, dragen ze bij tot het systeem en moeten ze kunnen genieten van de bijdrage die ze geleverd hebben. Maar als ze gedaan hebben met werken, moeten ze terug.’

Pieter BLOMME

3 Comments:

At 23/1/07 12:26, Blogger David Vandenberghe said...

Zoals ik het begrepen heb, wil het VB de werkgelegenheid hier houden zonder dat nieuwe-EU burgers onder de marktprijs hier zouden komen werken of lokale werkloosheid zouden genereren in Vlaanderen (=kost).

JMDD hoopt door de werkloosheidsuitkering in tijd te beperken dat onze werklozen een strengere incentive krijgen om terug te gaan werken.

Maar die niet lokale EU-burger en Niet-EUburger hebben nog een sterkere incentive om voordeliger te werken anders zullen ze hier geen werk vinden (tenzij voor probleemberoepen). Dan moet je een egalitair systeem invoeren & handhaven om die extra incentive te neutraliseren, dan komt het gevaar van regelitis op de proppen.

Zou het dan niet logischer zijn om eerst onze mensen aan het werk te zetten (stimuleren door bijscholing, beperkte werkloosheidsuitkering,...) en dan aanvullen met internationale werkers voor Werknemersplaatsen die werkelijk niet ingevuld geraken, en de industrie hier houden door een zekere deregulering & belastingsvermindering (dus de facto 'Minder Staat')?

Of zie ik dat te ingewikkeld in?

Spijtig dat Pieter Blomme -blijkbaar- niet doorvroeg over de migratieproblematiek in die context.

 
At 24/1/07 14:28, Blogger Luc Van Braekel said...

@Brigant: "Onder de marktprijs komen werken". Correcter zou zijn: "een neerwaartse invloed op de marktprijs zouden uitoefenen". Want als iemand bereid is om tegen een lager loon te komen werken, dat is dat ook een "marktprijs".

Cru gesteld: als je niet wil dat er aanbieders (van arbeid of van wat dan ook) op de markt komen die een lager dan gebruikelijke prijs vragen en die dus de marktprijs naar beneden halen, dan ben je eigenlijk tegen de marktwerking.

 
At 26/1/07 12:12, Blogger David Vandenberghe said...

LVB: Oké op het eerste.

Ben je dan eigenlijk tegen de marktwerking? Misschien tegen een absolute vrije marktwerking, maar niet zozeer tegen vrije marktwerking. Bij mijn weten is het nooit de bedoeling geweest dat er sprake zou zijn van een absolute vrije marktwerking overigens lijkt mij dat onwaarschijnlijk. Je moet rekening houden met de markt, met de morele drijfveren in een maatschappij. Feitelijk moet je rekening houden met de basis van de Staat, zijnde de natie, anders kan je geen vrije marktwerking hebben.
of zie ik dat verkeerd in?

In alle geval zijn er beperkingen aan de marktwerking. We kunnen toch moeilijk Vlaanderen volbouwen met bedrijven [zelfs indien het theoretisch mogelijk zou zijn]?
We moeten toch nog ergens kunnen wonen. Dan ga je toch buiten het kader van de natiestaat. M.a.w. als we Vlaanderen volbouwen met bedrijven moeten we in de 'buurlanden' gaan wonen en zou er dan een expansie van de Staat komen omdat 'de natie verhuist', hetgeen botst met de andere Staten=oorlog.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>