22 januari 2007

Een Weekje Capitol Hill (Vincent De Roeck)

Vorige week werd de Amerikaanse politiek wereld opgeschrikt door twee gebeurtenissen. Eerst brachten onderzoeksjournalisten aan het licht dat de Iraanse president Ahmadinejad vorig jaar nooit opgeroepen zou hebben om Israël van de kaart te vegen. Dit bleek immers een foutieve vertaling te zijn van zijn bewuste speech, die klakkeloos overgenomen werd door alle (Westerse) media. Vooral het gebruik van deze uitspraken door de Haviken in de regering Bush ter rechtvaardiging van een mogelijke militaire interventie in Iran, maakte van deze onthullingen een staatszaak. Daarnaast ging er ook een golf van protest door het land toen een Anti-Hate Law (i.e. een wet die racistische en discriminerende meningen strafbaar stelt) opnieuw ter stemming voorgelegd werd aan het Congres. Met een Democratische meerderheid lijkt de goedkeuring en implementering hiervan eerder een werk van dagen dan van maanden te worden. Met zulke wetten wordt zelfs het land of the free elke keer een beetje minder vrij.

Het was journalist Jonathan Steele van National Vanguard die enkele maanden geleden voor de eerste keer gewag maakte van een foute vertaling in de bewuste anti-Israëlspeech van Ahmadinejad die gehouden werd in het Farsi, een Perzische taalvariant. In de maanden die daarop volgden, kwam de waarheid aan het licht en namen ook meer “aanvaardbare” bronnen (National Vanguard wordt in de VS immers beschouwd als een extreem-rechtse en antisemitische publicatie) zoals de New York Times en de Washington Post de uitkomst van deze onderzoeksjournalistiek over. Er werd brandhout gemaakt van de vermeende uitspraken van Ahmadinejad.

De Iraanse president Ahmadinejad stelde in zijn speech dat de bezettingsmacht van Jeruzalem tot het verleden moet behoren (“the power occupying Jerusalem must vanish from the page of time”, aldus professor Juan Cole in zijn taalrapport), en dus niet dat Israël van de kaart geveegd moet worden (“Israel must be wipped off the face of the Earth”). De New York Times en Washington Post boden vorige week zelfs openlijk hun verontschuldigingen aan omdat ze de foute vertaling overgenomen hadden zonder eigen verificatie. Bij ons, in Europa, was daarover natuurlijk weer niets te horen, laat staan dat onze (staats)media de moed zouden gehad hebben om ook hun fouten in deze discussie toe te geven.

Deze onthulling kwam zeer ongelegen voor de regering van George W. Bush en voor de Haviken binnen zijn Republikeinse partij die via Congreslid Mark Kirk zelfs een resolutie ingediend hadden om Ahmadinejad politiek te veroordelen wegens het aanzetten tot genocide, iets wat in de jaren 1990 door de VN internationaal verboden werd. Nu deze nieuwe feiten gekend zijn, zal ook deze resolutie ingetrokken moeten worden, omdat ze zich juist in hoofdzaak baseerde op net deze uitspraak van Ahmadinejad. Ik betreur het ten stelligste dat een monster als Ahmadinejad nu “vrijuit” gaat, maar hecht teveel belang aan de waarheid om deze zonder meer aan de kant te schuiven, ongeacht de aard van het te bereiken doel of van de aan te vallen persoon. Veritas nos liberabit. De waarheid zal ons bevrijden.

In de herfst van 2005 diende de Texaanse Democrate Sheila Jackson-Lee een eerste “anti-haatwet” in onder de werkelijkheid oneer aandoende naam Local Law Enforcement Hate Crimes Prevention Act. Haar voorstel werd toen, weliswaar na tal van amenderingen en afzwakkingen, en onder groot (publiek) protest, nipt goedgekeurd. De implementatie werd echter onder invloed van de Republikeinen uitgesteld. Dit stukje vrijheidsrovende wetgeving werd ondanks zijn goedkeuring op deze wijze toch nog enigszins van tafel geveegd. Er was immers geen echt draagvlak te vinden binnen de Amerikaanse samenleving, die meer belang hecht aan de rechten en vrijheden van de burgers dan aan de bestrijding van zogenaamd “racisme”. Maar dit sprookje duurde jammer genoeg niet lang. De boot kon niet meer afgehouden worden. De vrijheid begon ook in de VS het onderspit te delven.

Op 5 januari 2007 diende de herverkozen Sheila Jackson-Lee een nieuwe nog verregaandere Hate Crime Bill in bij het Congres, hierin gesteund door de Anti-Defamation League (een privé-initiatief dat we het best kunnen vergelijken met het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding in België, maar dan wel zonder de bijhorende wettelijke volmachten). De Republikeinen waren nooit echt happig om zulke wetsvoorstellen te steunen, maar deden het mondjesmaat toch, vaak onder druk van hun (joodse) achterban. Nu de Democraten de meerderheid uitmaken in het Congres, vervalt het laatste restant van die Republikeinse temperingsmacht.

Normaal duurt het minstens een half jaar voordat een voorstel gestemd wordt en dus wet kan worden, maar met de almacht van de Democratische Partij in het Congres kan het allemaal veel sneller gaan. En alles lijkt ook daarop te wijzen. Binnen de week na het indienen ervan, gaf het Congres reeds groen licht om dit wetsvoorstel in een commissie te bespreken en daarna ter stemming voor te leggen. Wanneer we de ADL of de Speaker of the House Nancy Pelosi mogen geloven zijn beide Congrespartijen het eens met dit stuk wetgeving en is het de bedoeling to have it ratified during the first 100 hours of the new Congress. Duidelijker kan men niet zijn. Nu maar hopen dat president George W. Bush zijn lessen geleerd heeft en deze vrijheidinperkende wet alsnog wil vetoën, zoniet dan verdwijnen - met één enkele stemming en met één enkele handtekening - de Bill of Rights en de vrijheid van meningsuiting in de VS, alsof beide er nooit bestaan hebben.


Meer teksten van Vincent De Roeck op Libertarian.be

7 Comments:

At 22/1/07 11:02, Anonymous Anoniem said...

en wat is -vanuit Iraans standpunt- het verschil tussen "Israel" en "de bezetters van Jeruzalem"? Dit lijkt me nog maar een voorbeeld van het soort "smart-ass"-gedoe dat links-liberalen gebruiken om de pijnlijke waarheid niet te moeten erkennen.

 
At 22/1/07 11:35, Anonymous Anoniem said...

Het is ronduit schandalig en schrikwekkend nu ook de VS, nochtans voor decennia de bakermat van de "absolute vrijheid" (als die al bestaat ...), begint met de fouten uit West-Europa over te nemen. De VS waren een unicum in de vrije wereld en gaven "vrijheid" zijn meest abstracte en meest absolute waarde mee. Nu komt daar verandering in, en dat is jammer. Eigenlijk zouden wij in de EU onze wetgeving moeten aanpassen aan die van de VS, en niet omgekeerd. Wij zijn de afdwalers van het liberalisme. Zij niet. Maar dat verandert nu stelselmatig. En het wordt pas echt erg als je beseft dat het nog minstens 2 jaar duurt alvorens men de Democratische corporatistische en vrijheidsrovende kliek weer uit het Congres kan wippen ... Nog twee jaar, for Christ's sake!!

En ja, wat Ahmadinejad juist gezegd heeft, interesseert me niet. Het blijft een dictator die verwijderd moet worden, willen we niet eindigen in een Derde Wereldoorlog.

 
At 22/1/07 12:38, Blogger David Vandenberghe said...

Kan enkel akkoord gaan met bovenstaande commentaren.

Ahmadinejad wil de bezetters en het 'regime' in Tel Aviv verwijderen en inruilen voor een Palestijnse Staat bevolkt door de Israëlische burgers en alle terugkerende Palestijnen.
Daarvoor moet de Israëlische Staat eerst opgedoekt worden en ik betwijfel ten stelligste dat de enige echte Westerse Democratie in het Midden-Oosten uit eigen wil haar Staat zal opofferen voor een Palestijnse Arabische/Islamitische Staat...dat zou pure zelfmoord zijn. In essentie is de 'foute vertaling' een samenvatting van wat Ahmedinnejad wenst...Sayonara Israëlische Staat en hij weet maar al te best dat het enkel manu militari zal werken.

 
At 22/1/07 13:49, Anonymous Anoniem said...

Kritiek op de polemische toon van dit artikel en de reactie van Joris.

1. Anti-haatwetten zijn goed. Racisme is iets slechts en dus strafbaar. Enkel racisten kunnen tegen zulke wetten zijn.
2. Ahmadinejad is een genocideman, een aanzetter van rassenhaat. Hij moet bestreden worden, net als zijn gedachtengoed, maar wel zonder alle Moslims erin te betrekken. Racisme mag niet met racisme bestreden worden.
3. Een inval in Iran zal ook een Derde Wereldoorlog veroorzaken. We moeten Ahmadinejad bekampen met niet-militaire middelen.
4. De VS is geen vrij land. Dat is een geschiedkundige utopie. De gangsters van Europa vonden daar een onderkomen. Nu zijn het de gangsters uit Azië en Zuid-Amerika. De VS is een gangsterland, en hun buitenlandse politiek vertaalt dat.

 
At 22/1/07 15:23, Anonymous Anoniem said...

Reactie op bovenstaande kritiek.

1. Dit is dezelfde reactie als: "Wie er niet voor is tegen buitenlanders". De essentie van het discours is dat vrije meningsuiting enkel in absolute vorm bestaat, en dus wanneer men er aan raakt, die verdwijnt.
2. Ahmadinejad is een populistisch leider, zijn ferventste aanhangers zullen hem in zijn graf volgen. Enkel hem treffen zal onmogelijk zijn.
3. Net het uitsluiten van een militaire reactie zorgt voor een euforisch gevoel bij dergelijke leiders. Er zijn geen sancties mogelijk waarbij Iran zal toegeven. Zolang olie duur blijft heeft Iran een machtspositie. Indien een conflict zich opdringt zal dit enkel met het zwaard te bestrijden zijn.
4. Uw uitspraak is erg discriminerend, wij hebben wetten die u deze uitspraak verbieden. Bovendien vind ik dat uw uitspraak niet correct is. De VS is een land van landbouwers en actieve en nuchtere welvaartszoekers. Amerikanen zonder schroom "gansters" noemen lijkt mij nogal "geestelijk beperkt".

 
At 22/1/07 16:40, Blogger David Vandenberghe said...

De 'Derde Wereldoorlog' is al lang begonnen, het besef dringt pas laat door. Momenteel zitten we in een 'koude oorlog' fase, beperkte militaire interventie en vooral uitvechten dmv proxy-war. Nucleaire ambities van Iran,Saoudi Arabië, Syrië, Egypte, in beperkte mate Jordanië & Turkije vormen een gevaar.
Ondemocratische Staten zonder al te veel scrupules of juist Zwakke Staten. De kans is te groot dat men van uit een civiel programma een militair programma zal opstarten, dat in onbetrouwbare handen.

 
At 22/1/07 17:52, Anonymous Anoniem said...

Ik vrees dat de heer De Roeck slecht geinformeerd blijft door selectieve bronnen, zowel omtrent Ahmadinejad als omtrent de Amerikaanse politiek.

1) De Iraanse 'president' heeft talloze toespraken gegeven waarin hij zijn nefaste doelstellingen duidelijk heeft verwoord. Ook degene die hij hield voor de VN Algemene Vergadering was zeer duidelijk en ook niet slecht vertaald door VN vertalers. Het is ook zo dat hij, vooral met zijn recente 'irrationele' verbale reactie op de jongste Veiligheidsraad's sanctie-resolutie, zelfs bezorgdheid en een zekere 'distanciering' heeft teweeggebracht bij zijn ayathollaanse bazen in de 'Raad van Wijzen' in Iran. Ik weet niet naar welke specifieke speech de heer DE Roeck verwijst met zijn "bewuste speech" en "foutieve vertaling", maar de 'big picture kan hij duidelijk niet vatten. Het is waar dat "de waarheid zal ons bevrijden", maar niet wanneer men de 'big picture' verwart met selectieve 'details'.

2) De Roeck maakt ook dezelfde fout (zonder twijfel op basis van selectieve bronnen) m.b.t. "anti-hate legislation" in the US. Ik ben geen expert in de wetsvoorstellen van Representative Jackson-Lee, maar ik ben ervan overtuigd dat zelfs bij die zwarte naief-linkse Texaanse Democrate het zal gaan om DADEN en niet om OPINIES. De First Amendment is absoluut in de VS, en er bestaat geen Amerikaanse rechtbank die iemand zou veroordelen voor het uiten van een opinie, of ze nu "hatelijk" zou zijn, of niet. In feite, het grootste haat-object/subject tegenwoordig is Bush zelf, en er wordt zeker niemand veroordeeld voor het spuwen van anti-Bush haat.

3) Die eerste 'anonymous' hierboven toont hoe erg het wel gesteld is met het denkvermogen van vele Belgen vandaag. Enerzijds komt hij zomaar klakkeloos affirmeren dat "antihaat-wetten zijn goed" en "racisme" is slecht. Men zou zich voorwaar in een kleuterklas wanen! Alsof die 'anonymous' niet beseft dat de termen "haat" en "racisme" eender wat kunnen betekenen in de ogen van eender wie, en dus zeker niet gepast zijn voor strafrechtelijke wetgeving! Tegelijkertijd gaat hij dan door met de USA een "gangsterland" te noemen, maar dat zal bij die ideologisch-verdwaasde mentale peuter wel niet onder 'zijn' "haatwetgeving" vallen, zeker! En het vereist niet veel verbeelding om te kunnen weten wat Ahmadinejad moet denken van die andere affirmatie volgens dewelke hij enkel met "niet-militaire middelen" zou moeten bekampt worden. Het is duidelijk dat Ahmadinejad beter met zijn twee voeten op de grond staat dan die anonieme Belg, want de Iraanse president weet ten minste wie zijn vijand is, en wie niet, en wat de betekenis van woorden als "kampen" wel degelijk is. Van vele Belgen vandaag kan men dat niet meer zeggen. Die zitten met de kop in de grond, want het is voor hen veel te 'onaangenaam' van bovengronds te kijken naar de onderwegezijnde 'long war'.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>