14 januari 2007

De week van de statistiek (Politiek Incorrect)

Je zult maar premier - nota bene in pre-electorale opwarmingsperiode - van een Europese modelstaat zijn die constant geconfronteerd wordt met duistere elementen van verzuring, vertegenwoordigd in alle anti-Belgische (want antisolidair), paars-kritische (want anti-Verhofstadt), eurosceptische (want eng volksbekrompen), contraprogressistische (want geborneerd) en pro-libertarische (want egocentrisch) krachten. In zo'n tijden is de verdediging van prins Laurent en het Belgisch koningshuis/la dynastie belge/The Muppet Show maar klein bier in vergelijking met de weerlegging of relativering van verzuurd cijfermateriaal van nog meer verzuurde organisaties zoals de Global Entrepreneurship Monitor of Eurostat.

De Global Entrepreneurship Monitor (GEM) liet deze week de alarmbel luiden voor België. Volgens hun jaarverslag (onderzoeksjaar 2006) dat de ondernemersgeest in 42 verschillende landen peilde, blijkt dat slechts 2,73% der Belgen bezig was met het oprichten van een nieuwe onderneming of recent (i.e. 3 tot 42 maanden) (mede-)eigenaar van een onderneming is geworden. In Vlaanderen bedraagt dit percentage 3,05%, maar ook dat is slechts een zeer magere troost in vergelijking met andere landen in de wereld. Over het algemeen valt immers op - louter en alleen al bij een eerste blik op de lijst van landennamen - dat (relatief) arme of ontwikkelingslanden (bv. China, Argentinië) of landen met een grote hoeveelheid aan economische vrijheid zoals (relatief) lage belastingen (bv. de Verenigde Staten, Ierland) een postief cijfer (>5% van de beroepsbevolking die betrokken is of wordt bij het oprichten van een onderneming) toebedeeld krijgt. En omgekeerd: hoe onvrijer de economie, hoe lager dit cijfer. Er is dan ook maar weinig extra commentaar nodig om het bedroevend lage cijfer voor België - dat overigens helemaal onderaan de lijst bengelt - te verklaren. Andere hoog getaxeerde landen zoals Frankrijk, Duitsland en Italië zien hun ondernemingsgeest terug in de fles kruipen om er liever niet terug uit te komen.

Amper enkele dagen in navolging van de GEM-studie, kwam ook Eurostat op de proppen met weinig opbeurende cijfers. Daaruit blijkt immers dat België, samen met Slovenië en Slovakije, de enige EU-lidstaat is die erin "geslaagd" is in de periode 2001-2005 het totale budget voor Onderzoek & Ontwikkeling te doen dalen met 1,7%. België besteedt nog maar 1,82% van het BBP aan O&O in vergelijking met 1,84% in de EU-27; 2,68% in de Verenigde Staten en 3,18% in Japan. Eurostat besluit dan ook dat het zo goed als onmogelijk is voor België om de Lissabondoelstelling van 3% O&O-uitbesteding tegen 2010 te halen. Een klein lichtpuntje in het verhaal: maar liefst 60% van de O&O-uitgaven in België wordt verricht door de private sector. Maar ook deze troost verzinkt bij het feit dat ook het totaalbedrag verder daalt. En wij maar denken dat de notionale intrestaftrek het kip met het gouden ei was, dat de ondernemingen meer zou aansporen tot innovatie. Het blijkt dus een paars dioxine-ei te zijn...

Ondertussen blijven de camera's gericht op het gerechtsgebouw van Hasselt waar een prinselijke komedie wordt opgevoerd, en ventileert politiek Vlaanderen haar mening over non-issues zoals het koningshuis en haar dotaties (schaf België en haar royalistische koekjesdozenromantiek gewoon af en keer zo snel mogelijk naar de orde van de dag terug a.u.b.!) , en blijven de échte problemen - zoals de internationale economische uitdaging - op het to do-lijstje staan met de mededeling "onverwijld te behandelen". Wat dacht u van "Tout va bien, Madame La Marquise!" als verkiezingsslogan voor Verhofstadt?

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>