19 augustus 2006

Een boodschap voor de Belgische regering

Hierna volgt een Nederlandse vertaling van een artikel van Stanley Kurtz dat maandag verscheen op de website van National Review, een politiek magazine dat om de twee weken verschijnt in de Verenigde Staten. Naast de links die in het artikel aanwezig waren, heb ik zelf nog enkele bijkomende links ter verduidelijking toegevoegd.BOODSCHAP AAN DE BELGISCHE REGERING

Stanley KurtzEen aantal onder ons hier in de Verenigde Staten hebben met groeiende bezorgdheid de berichten gevolgd over hoe de Belgische regering de weblog "The Brussels Journal" lastig valt. Wij beschouwen The Brussels Journal als een onschatbare bron van informatie en opinie over Europese zaken. Wij hoeven het allesbehalve eens te zijn met alles wat in The Brussels Journal verschijnt. Noch zijn wij allemaal traditionele christenen. Niettemin erkennen Amerikanen The Brussels Journal als één van de weinige webgebaseerde bronnen van Europees nieuws en opinie vanuit een conservatief en christelijk standpunt, en we beschouwen het als essentieel dat alle kanten van politieke en culturele kwesties een plaats krijgen in het publieke debat.

Velen van ons zijn bezorgd over het antwoord dat ministerieel adviseur Geert Criel van de Belgische Ambassade in de VS gaf op de vraag van professor Kenneth Anderson, in het bijzonder over de impliciete dreiging dat The Brussels Journal gestraft zou kunnen worden wegens "uitingen van racisme". Wij zijn ons niet bewust van dergelijk racisme bij The Brussels Journal. Tevens geloven wij dat de beste remedie tegen dergelijke uitingen een publieke veroordeling zou zijn, eerder dan een "straf". Bovenal verzetten wij ons tegen het sluiten van deze website en/of tegen het lastigvallen, het intimideren, het beboeten of het opsluiten van zijn uitgever, Paul Belien, en/of ieder van zijn medewerkers.

Wij zijn ook bezorgd door de voorzieningen voor anonieme beschuldigingen, zoals die beschikbaar zijn op uw Cyberhate-website. Wij geloven in het recht van de beschuldigde om geconfronteerd te worden met zijn aanklagers. Als iemand er een zaak van wil maken dat The Brussels Journal een racistische website is, laat hij het dan publiekelijk doen. Laat daarna het publiek oordelen. Wij zijn bereid om uitingen van racisme publiek te veroordelen. Maar we willen ook voor onszelf beslissen of we The Brussels Journal bezoeken, en in welke mate we geloof hechten aan wat we daar lezen.

De Belgische regering moet begrijpen dat een aantal mensen hier in de Verenigde Staten nu nauwgezet het resultaat van deze zaak in de gaten houden. Als de overheid The Brussels Journal blijft lastig vallen, als Paul Belien en/of één van zijn medewerkers op om het even welke wijze zou gestraft worden door de Belgische overheid wegens het publiek uiten van zijn opinies, en bovenal, als The Brussels Journal zou stilgelegd worden, dan moet de regering van België weten dat deze zaak niet eenvoudigweg zal verdwijnen. Integendeel, zij zal een stuk meer op de voorgrond treden, en zij zal zeker de houding van het Amerikaanse volk tegenover de regering van België en tegenover de bevolking van Europa aantasten.

Stanley Kurtz, 14 augustus 2006, 9:45 AM EDT

3 Comments:

At 23/8/06 09:54, Blogger Vincent De Roeck said...

Hoewel ik alles onderschrijf wat Kurtz zegt en zelf ook een absoluut voorstander ben van de vrije meningsuiting, ben ik toch ook een "nationalist".

Ik ben ook tegen de anti-racismewet omdat ze onze grondrechten aan banden legt.

Het is echter niet aan buitenlanders om ons hier de wet te komen stellen. Er zijn in Belgie voldoende krachten aanwezig om het dictaat van deze wet terug te schroeven.

We hebben zeker geen behoefte aan buitenlandse bemoeienissen. Die krijgen we al genoeg vanuit de Europese Unie en die andere monsterinstellingen.

 
At 25/8/06 03:49, Blogger Luc Van Braekel said...

"Er zijn in Belgie voldoende krachten aanwezig om het dictaat van deze wet terug te schroeven. "

Show me the evidence...

 
At 25/8/06 16:14, Blogger view without a name said...

Toch wel erg dat Beliën zo in de confrontatie moet gaan met het establishment. Al de energie die daarin gestoken wordt. Beste Luc, begrijp je wat ik bedoel met de "verkeerde" weg ... ? Eerst laat men toe dat er wetten geschreven worden, en daarna moet men al zijn energie steken in het voorkomen van de gevolgen van die wetten. Erger, waar is de macht van het VB om komaf te maken met die wetten ?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>