17 augustus 2006

Domme Franstaligen in de Rand (WillemCoppenolle.be)

In een vandaag verschenen interview met de Franse krant "Libération" laat Vlaams Minister-President Yves Leterme zich laatdunkend uit over de houding van de Franstaligen in de Vlaamse Rand rond Brussel. De Franstaligen "ne sont pas en état intellectuel" om Nederlands te leren, aldus Leterme. Hij voegde daar vanmiddag nog aan toe, dat de huidige situatie in de faciliteitengemeenten in de Rand, mogelijks ook door kwade wil in hoofde van de Franstaligen is ontstaan.

In 1963, kort nadat de taalgrens doorheen belgië werd getrokken, installeerde de wetgever faciliteiten in een aantal gemeenten waar zich taalminderheden bevonden. Dat gaf Duitstalige, Franstalige en Vlaamse minderheden de mogelijkheid om officiële documenten in hun eigen taal te ontvangen, zodat ze zich geleidelijk zouden kunnen aanpassen aan de taal van het (eentalige) gebied waarin hun gemeente zich bevond, of om naar het taalgebied van hun keuze te verhuizen. Hoewel dit wettelijk niet was bepaald, werd aangenomen dat de faciliteiten slechts tijdelijk waren - althans, zo werd het de Vlamingen verteld. Vooral in de Vlaamse Rand rond Brussel werd die tijdelijkheid echter niet in praktijk omgezet. Het beleid creëerde geen enkele stimulans om de Franstaligen tot aanpassing aan te zetten. Tweetaligheid werd de ongeschreven regel in onderwijs, administratie en cultuur in ruime zin.

Eind 2004, meer dan veertig jaar na de installering van de faciliteiten, bevestigde de Raad van State dat de faciliteiten een uitdovend karakter hebben, en dat het beleid aan dat karakter moet worden getoetst.

Intussen zijn de taalminderheden van toen vaak meerderheden geworden. Het Vlaamse karakter heeft in verschillende faciliteitengemeenten plaats gemaakt voor de Franstalige cultuur. Het Vlaamse beleid in de Randgemeenten heeft zwaar gefaald: de Vlaamse rechten werden er met de voeten getreden. De gemeenten zijn vandaag enkel nog Vlaams op papier. En ook de Franstaligen werden er niet beter van: Franstalige inwoners vinden geen job, omdat zij de (officiële) taal van hun gemeente niet machtig zijn.

Het is dan ook ongehoord dat uitgerekend de Vlaamse Minister-President, die namens alle Vlamingen hoort te spreken, de Franstalige burgers aanpakt, en niet het wanbeleid dat gedurende de voorbije decennia in de faciliteitengemeenten (vnl. onder CVP-bewind) werd gevoerd. De conclusie zou eerder moeten zijn geweest dat die beleidsmakers "n'étaient pas en état intellectuel" om de faciliteitengemeenten op fatsoenlijke wijze te besturen, conform hun tijdelijke aard.

De uitspattingen van Leterme zijn populistisch, beledigend en veralgemenend. Het is een houding die ik van de Minister-President niet had verwacht. We zullen, uitgaand van de veronderstelling dat dit slechts een "accident de parcours" was, zijn uitspraken voor een keer met de mantel der liefde bedekken, en hopen dat zijn verkiezingsredes in de komende maanden inhoudelijk iets steviger worden onderbouwd.

5 Comments:

At 18/8/06 09:56, Blogger Bernhard De Muynck said...

Hier ga ik helemaal niet mee akkoord. Als Maxima in Nederland in korte tijd vlot Nederlands kan leren, als Robby McEwen dit kan in Vlaanderen, waarom zouden Franstaligen die zich in Vlaanderen vestigen, dat dan niet kunnen? Of willen ze het gewoon niet? En daar draait de uitspraak van Leterme rond. Volledig mee akkoord, en daar komt helaas héél weinig veralgemenends bij te kijken.

De minister-president pakt de Franstaligen in de rand aan, en niet het beleid, zeg je. Maar het zijn wel die Franstaligen die hun Franstalige vertegenwoordigers kiezen. En denk je nu echt dat er ook maar één Franstalige is die wakker ligt over het feit dat het imperialistische beleid van de Franstaligen in de Vlaamse rand er niet voor zorgt dat ze Nederlands hoeven te spreken?

 
At 18/8/06 11:00, Anonymous Anoniem said...

Ook weer zo typisch Vlaams...

Vlaanderen wordt elke dag beledigd: je moet als Vlaming maar eens een krant gaan kopen in een Vlaamse gemeente in de Vlaamse rand rond Brussel.
Ten eerste moet je al geluk hebben om daar in sommige winkels een Vlaamse krant te vinden en dan moet je nog eens proberen in het Vlaams bediend te worden. Vergeet het maar...

Uitdovend karakter? Vergeet het maar...

Zeggen dat het gemakzucht is, is énorm politiek correct blijven... Misschien zat Leterme er in zijn originele uitspraak veel dichter bij. Oekraïners en Australiërs leren sneller Nederlands dan een Waals kandidaat-premier op tien jaar... Ik heb al voor minder getwijfeld aan intellectuele capaciteiten...

Nu roept men moord en brand omdat minderheden meerderheden zijn geworden. Dit is in de eerste plaats een aantasting van de Vlaamse soevereiniteit: het doelbewust aantasten van de grenzen van een land is een oorlogsdaad.

Ik hoop dat het geen eenmalige actie was van Yves Leterme en dat het terug opnemen van onze vroeger Vlaamse afgesplitste kameraden van de N-VA echt een blijvende verandering hebben met zich meegebracht binnen de CD&V. Nu het vlaamse gedachtengoed niet langer puur eigendom is van het Vlaams Belang en dus beter aanvaard kan worden, kan er misschien eindelijk eens iets ten gronde veranderen.

 
At 19/8/06 18:17, Blogger Luc Van Braekel said...

Het begrip "uitdovend karakter" kan met op 2 manieren interpreteren:

1) In hoofde van een individuele Franstalige inwoner van een Vlaamse faciliteitengemeente, zijn de faciliteiten niet bedoeld als zijnde automatisch en permanent verworven tot het einde van zijn leven of zijn verblijf. De inwoner moet telkens opnieuw aanvragen om er gebruik van te maken, en de gemeente mag geen taalregistratie doen. Dit is inderdaad bevestigd door de RvS.

2) Als maatregel zouden de faciliteiten na een tijd kunnen afgeschaft worden. Dit heeft nooit in de wet gestaan, en is hoogstens eens door Vlaamse politici in interviews geopperd geweest om de faciliteitenregeling aanvaard te krijgen bij de Vlaamse publieke opinie. Het maakt dus deel uit van de schijnwereld van de politiek, en niet van de juridische werkelijkheid.

 
At 19/8/06 23:46, Blogger Willem Coppenolle said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

 
At 20/8/06 12:51, Anonymous Anoniem said...

Waarom is het idee dat Franstaligen geen Nederlands leren omdat ze het niet kunnen eigenlijk zo beledigend. In dit land is iets niet kunnen immers een troef. Iets niet kunnen betekent dat je automatisch aanspraak kan maken op faciliteiten. Als het klopt dat de Franstaligen geen Nederlands kunnen leren wegens een gebrek aan de intellectuele capaciteit hiertoe dan volgt daaruit automatisch dat ze recht hebben op taalfaciliteiten. Dat net de PS dat niet doorheeft...
De alternatieve uitleg voor de Nederlandsonkundigheid bij Franstalige Belgen is immers dat ze geen Nederlands willen leren. Is het het echter minder beledigend om de Franstalige als arrogant voor te stellen dan als taalgehandicapt? Als dat in de ogen van de Waalse politici inderdaad zo is dan schort er toch iets.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>