19 augustus 2006

Belgische stoverij

Hierna volgt een Nederlandse vertaling van een editoriaal dat op 17 augustus in The Washington Times verscheen. Zoals wel vaker het geval is, staat er geen naam vermeld onder het artikel, omdat het in naam van de hele redactie werd gepubliceerd.Belgische stoverij (Belgian Beef)

De vrije meningsuiting wordt bedreigd in België. De voorbije vijf maanden werden The Brussels Journal, een conservatieve blog, en zijn redacteur, journalist Paul Belien, valselijk beschuldigd van het publiceren van racistische commentaren. Hierop volgden afkeurende reacties vanwege politici en oproepen tot vervolging. Klachten werden anoniem ingediend bij de waakhond tegen internetracisme van de Belgische regering, hetgeen leidde tot een officieel onderzoek, inclusief bezoeken van de politie aan Beliens woning.

In de nasleep van de racistisch geïnspireerde schietpartijen met twee doden tot gevolg, die in mei jongstleden plaatsvonden, werd The Brussels Journal beschuldigd van het aanzetten tot rassenhaat. Welke artikels hebben de woede van de overheid opgewekt? Het wekt geen verbazing dat het antwoord te zoeken valt in de strenge kijk op de problemen veroorzaakt door grote groepen niet-geassimileerde moslims, en in de aanvallen van Belien op de politieke correcte mentaliteit die het mogelijk maakte dat Europa in zijn huidig moeras is geraakt.

De pogingen om de heer Belien de schuld te geven van raciale spanningen tonen aan hoe onwillig de Belgische overheden zijn in het aanpakken van de echte problemen die gecreëerd werden door groepen niet-geassimileerde moslims - en dan zwijgen we nog over de dreiging van binnenlandse islamitische terreurgroepen, die eerder deze maand de kop opstak in Groot-Brittannië.

De heer Belien bood een waardevol perspectief op de rellen in Parijs en de opgeklopte verontwaardiging over de Mohammed-cartoons, en hij heeft zichzelf geprofileerd als een journalist die bereid is om stof te doen opwaaien met onderwerpen die de traditionele media over het hoofd zien. Een opiniestuk in The Wall Street Journal dat kritiek uitbracht op de Belgische pers omdat zij zweeg over het verzet van de Belgische koning tegen de legalisering van abortus dat pas door beide wetgevende kamers was goedgekeurd, kostte hem zijn baan bij een krant in 1990.

Racisme heeft geen plaats in de broodnodige discussie over het groeiende aantal moslim-immigranten in Europa. Maar evenmin is er plaats voor hypergevoeligheid of politiek gemotiveerde beschuldigingen van racisme - beiden zijn tactieken die het debat smoren voordat het kan beginnen. En voor censuur is geen plaats in een vrije maatschappij.

Op basis van wat wij gezien hebben van de Engelstalige versie van The Brussels Journal, zijn de beschuldigingen van racisme compleet ongegrond. De heer Belien is alleen schuldig aan het krachtig uiten van zijn mening, en in veel gevallen zou het België - en Europa in zijn geheel - deugd doen om het advies van The Brussels Journal aandachtig te lezen in plaats van het te criminaliseren.

The Washington Times, 17 augustus 2006

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>