26 mei 2006

Vuile wijven ! Vuile democraten ! Vuile hetero's - Een leerling van Marcuse als grootinquisiteur.

In Laatste Nieuws van 19 mei zegt grootinquisiteur Jozef de Witte (voor de buitenlanders die de Belgische wantoestanden nog niet kennen: de voorzitter van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding) in reactie op een klacht wegens discriminatie dat leden van een meerderheid mogen worden gediscrimineerd.

Het artikel:
Hetero Jan Van Gucht (53) uit het West-Vlaamse Rekkem heeft een klacht ingediend wegens discriminatie bij de politie van Menen, tegen het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. «Wegens hun postkaartcampagne met slogan 'vuile hetero'», aldus Van Gucht.
«Ik ben hetero, ik heb dat niet gekozen, ik ben zo geboren en wil daar bijgevolg niet voor uitgemaakt worden. Deze campagne zet aan tot nog meer onbegrip tussen beide groepen. Waar gaat het heen als een antidiscriminatiecentrum, dat ik tot vandaag respecteerde voor het vele goede werk, met zulke 'grapjes' begint», zegt Van Gucht die prompt een klacht indiende.
Jozef De Witte, voorzitter van het Centrum, moet een beetje lachen om de klacht. «Ik meen te mogen zeggen dat ik hier enkele experts in dienst heb die weten wat discriminatie is. Stigmatiseren van een meerderheid hoort daar niet echt bij. Discriminatie is iets dat per definitie een minderheid overkomt.»


Nu ben ik van de juridische kennis van de Heer De Witte tot op heden nog niet onder de indruk gekomen. Het is niet de eerste keer dat De Witte zonder schroom juridische dwaasheden verkondigt. Hij kan zich dat natuurlijk permitteren omdat het aantal goede juristen die iets te zeggen hebben en ook durven zeggen in dit land dun gezaaid is, en degene die aan de tafels van de macht meeëten in plaats van die van de gerechtigheid te dekken de bescherming van de rechtsstaat vaak niet al te nauw nemen. Van "Rule of law, not of men" blijft er in België niet veel meer over.

De beginselen van de rechtsstaat zijn daarbij wel de laatste bekommernis voor De Witte. Hij behoort tot de school van de vakbondslui à la Theo Rombouts ("'Gelijkheidsbeginsel boven vrije meningsuiting'", De Tijd van 27 april 2004) die het opleggen van gelijkheid voorrang geven op de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting, vereniging e.d. Uit een uitspraak in het incident-Feryn blijkt dat De Witte de racismewet trouwens ten onrechte een grondwettelijke status geeft - terwijl het juist een gedeeltelijk ongrondwettige wet is (zie http://lvb.net/item/2421: " in een interview met Mathias Danneels en Helena Wilmet in Het Nieuwsblad van 25 februari 2006. Zegt De Witte over Pascal Feryn, de ondernemer die geen allochtone werknemers naar zijn klanten wil sturen: "We hebben hem enkel gevraagd om de grondwet na te leven. Niemand, maar dan ook niemand kan en mag discrimineren op basis van cultuur, huidskleur of religie.").

Maar laat ons even De Wittes jongste uitspraak toetsen. Stigmatiseren van een meerderheid mag dus wel. Ik kan me daar dadelijk wat bij voorstellen. Vrouwen zijn een meerderheid in dit land; die mogen dus volop gediscrimineerd worden, en beledigd net als hetero's. De kiezers van de zelfbenoemde democratische partijen zijn ook een meerderheid; zIj mogen dus gestigmatiseerd worden, die van het Vlaams Belang daarentegen niet. En het zal voor sommigen een opluchting dan wel een ontgoocheling zijn om te vernemen dat de ongelijke behandeling van zwarten onder de apartheid in Zuid-Afrika geen discriminatie was, omdat de zwarten er een meerderheid waren (en zijn). In Brussel zijn sinds kort de Marokkanen in groteren getale dan de Vlamingen. vanaf nu mogen de Vlamingen dus de Marokkanen stigmatiseren in plaats van omgekeerd. En beiden mogen ze vanzelfsprekend haat zaaien tegen de "autochtone" Franstalige Brusselaars, die vooralsnog nog steeds de meerderheid vormen. Of wacht: in Brussel-stad zouden er sinds dit jaar meer allochtonen wonen dan autochtonen. Dat opent natuurlijk perspectieven waarop De Witte allicht niet doelde.

De droevige werkelijkheid is dat deze grootinquisiteur een leerling is van Herbert Marcuse, die de jeugd destijds vergiftigde met zijn idee van partijdige tolerantie: de tegenstanders moeten tot tolerantie verplicht worden, maar zelf mogen we jegens hen intolerant zijn. Er zijn immers "correcte" opvattingen die de voorrang moeten krijgen en "incorrecte" die met alle middelen mogen worden bestreden. Een onpartijdige tolerantie (non-partisan tolerance) hield volgens Marcuse namelijk in dat men de gevestigde waarden en normen intact laat, zodat het volgens hem om repressieve tolerantie ging (H. MARCUSE, Repressive tolerance, 1965, nadien opgenomen in: Robert Paul Wolff, Barrington Moore, jr., and Herbert Marcuse, A Critique of Pure Tolerance, Beacon Press, Boston 1969, pp. 95-137; tekst op http://www.marcuse.org/herbert/pubs/60spubs/65repressivetolerance.htm). Hij aanvaardde alleen een partisan tolerance, die zou zijn "intolerant toward the protagonists of the repressive status quo", of nog "intolerance against movements from the Right, and toleration of movements from the Left". Voor kritiek, zie o.m. A.C. KORS & H.A. SILVERGLATE, "Codes of Silence. Who's silencing free speech on campus - and why", Reason, november 1998.

Dit sluit trouwens aan bij de hele filosofie achter antidiscriminatie- en antiracisme-ideologieën, filosofie die essentieel zelf discriminerend (en dus "racistisch" in de ruime daaraan meestal gegeven betekenis) is, zoals ik elders heb aangetoond (zie de uitgewerkte tekst van mijn Molinarilezing "De fundamenteelste vrijheid: de vrijheid om te discrimineren").

4 Comments:

At 27/5/06 16:57, Anonymous Anoniem said...

CGKR = Centrum voor GeKleurde Racisten

 
At 27/5/06 17:22, Anonymous Anoniem said...

Matthias Storme is een van die weinige "goede juristen die iets te zeggen hebben en ook durven zeggen in dit land". Hij komt hier nog eens duidelijk aantonen dat het onderscheid tussen 'links' en 'rechts' tegenwoordig eigenlijk weinig of niets betekent. Het relevante onderscheid is tussen 'echte' democraten en pseudo-democraten.

De echte democraten zijn degenen die consistent constitutionele principes als 'gelijkheid voor de wet' en 'vrijemeningsuitingsrecht' op eerlijke wijze kunnen toepassen. Zij zijn tegenwoordig maar dun gezaaid in den belgique na een kwarteeuw van naief-links onderwijs.

De pseudo-democraten zijn de politiek-correcte 'meerderheid' die, zoals het past voor extreme moreel-relativisten en volgelingen van de 'studenten' van Marcuse, voor wie constitutinele principes alleen maar self-serving regeltjes zijn die men naar de eigen wind kan zetten via absurde 'interpretaties'. Zij voeren regelrecht naar de volgende tirannie in ons land. En of een tirannie nu monocultureel of multicultureel zou zijn is van weinig belang. Van uitzonderlijk belang, echter, is het verlies van echte democratie.

 
At 23/8/07 23:03, Anonymous Anoniem said...

Matthias Storme maakt geen goede analyse van deze geschiedenis. Hij vermeldt in zijn hele betoog niet dat:
* de slogan 'vuile hetero' eerder humoristisch gedoeld was en niet opzettelijk gemeend
* De Witte natuurlijk niet 'minderheid' bedoelde maar 'de zwakste groep'. De sterkste groep wordt nooit gediscrimineerd, enkel de zwakste groep.

 
At 23/8/07 23:52, Blogger Luc Van Braekel said...

@Anonymous: U beweert dat De Witte niet "meerderheid" bedoelde, maar "sterkste groep". Hoe weet u dat? Bent u zelf Jozef De Witte?

Als het waar is wat u beweert, dan heeft De Witte zich onnauwkeurig uitgedrukt (omdat hij zoals vaak eerder emotioneel dan rationeel reageerde). De Witte heeft zichzelf daardoor vatbaar gemaakt voor de kritiek die Matthias Storme en anderen leverden.

Met 'zwakste groep' zie ik wel een probleem. Meerderheden en minderheden kun je meten door ze te tellen. Zwakte en sterkte van groepen, dat is subjectief. Men zal de zwakte proberen aan te tonen door allerhande sociologische studies, maar dat is geen exacte wetenschap. Veel van die sociologische studies dienen een politieke agenda.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>