16 mei 2006

De Tijd: gepercipieerde associatie met Vlaams Belang leidde tot ontslag De Bode

Eind vorig jaar publiceerde een denkgroep die zichzelf "In de Warande" noemt een manifest dat een cijfermatig pleidooi vormde voor Vlaamse zelfstandigheid. "In de Warande" mag niet worden verward met de Vlaamse eliteclub "De Warande", hoewel beide groepen vergaderen in hetzelfde gebouw vlakbij het Brussels Warandepark. Tot de denkgroep behoren onder meer enkele actieve en gepensioneerde ondernemers, kaderleden, professoren, advocaten en journalisten. Zowel bij de leden als bij de ondertekenaars vinden we enkele mensen van christendemocratische, liberale en N-VA-signatuur terug, maar de meesten zijn politiek dakloos. De reacties in pers en politiek waren eerder lauw, maar het publiek kon het manifest wel smaken: er zijn inmiddels al achtduizend exemplaren verkocht, en een Franstalige versie verschijnt binnenkort.

Vorige zaterdag schreef Wim Van der Velden, redacteur politiek en economie bij De Tijd, in zijn krant een opiniestuk onder de titel "Extreem rechts label is dodelijk". Daaruit volgend citaat:
De mensen uit het bedrijfsleven die met naam en toenaam het Warandemanifest over een onafhankelijk Vlaanderen ondertekenden, weten intussen beter dan wie ook hoe gevaarlijk het is geassocieerd te worden met het Vlaams Belang. En niet zozeer omdat het VB separatistisch is, maar wel omdat het nog altijd gebrandmerkt staat als racistisch en extreem-rechts, een miljoen kiezers of niet. Als ondertekenaar van het manifest kostte het de professioneel toch erg gewaardeerde Herman De Bode zijn topfunctie bij de managementadviseur McKinsey.

Dit is bij mijn weten de eerste keer dat iemand in de media insinueert dat het ontslag van denkgroep-lid Herman De Bode veroorzaakt werd doordat men de denkgroep associeerde met Vlaams Belang. Herman De Bode moest ontslag nemen als managing partner van McKinsey Benelux, na druk van Franstalige klanten. Het ontslag leverde de denkgroep bijkomende belangstelling en sympathie op.

Piet Depuydt, hoofdredacteur van het weekblad Trends (Trends-directeur Frans Crols maakt deel uit van de denkgroep), schreef in december:
De druk die op Herman De Bode is uitgeoefend om ontslag te nemen, komt wellicht niet van de overheid. In België heeft McKinsey nauwelijks overheidscontracten. Van waar dan wel? De Bode is voorzitter van de Harvard Club in België, een alumnivereniging van de bekende universiteit waar hij geregeld in contact komt met personaliteiten zoals Daniel Janssen (Solvay), Maurice Lippens (Fortis), Pierre-Olivier Beckers (Delhaize) en Jean-Pierre Bizet (D'Ieteren). Precies het type klanten - bedrijven met een omzet van meer dan 250 miljoen euro - waar McKinsey op mikt. Een aantal figuren uit die topkringen, zoals Georges Jacobs (UCB), hebben hun ongenoegen geuit over het optreden van Herman De Bode.
Vorige week nog verklaarde Aloïs Michielsen, CEO van Solvay, "geschokt" te zijn door "de separatistische standpunten" van het manifest, en ook door "de wijze waarop ze dat standpunt naar buiten hebben gebracht". Vooral dat laatste intrigeert mij. Wat is er schokkend aan de wijze waarop het standpunt werd naar buiten gebracht, met een boek en een persconferentie? Wellicht was de heer Michielsen tot nu toe gewoon dat separatisten vendelzwaaiend door de straten lopen terwijl ze "Waalse ratten, rol uw matten" roepen, en is hij geschokt te zien dat keurige heren in maatpak vanuit hun prestigieus optrekje vlakbij de Wetstraat met argumenten en cijfers de zelfstandigheid van Vlaanderen bepleiten? Vreemd dat geen enkele journalist de vraag stelde wat er dan, los van de inhoud, zo "schokkend" was aan de "manier" waarop de denkgroep "In de Warande" de standpunten naar buiten bracht.

Michielsen en een aantal andere Belgische topindustriëlen houden niet van het separatistische Warande-discours, en dat wekt geen verbazing. Het opiniestuk van Tijd-redacteur Van der Velden daarentegen wekt wel bevreemding op. Volgens hem is het ontslag van Herman De Bode niet veroorzaakt door druk van klanten die aan het voortbestaan van België gehecht zijn. Nee, wat Van der Velden schrijft komt hierop neer: het Warande-manifest is separatistisch, en Vlaams Belang is ook separatistisch, en daarenboven xenofoob en extreem-rechts. Louter daardoor kunnen De Bode en zijn denkgroep geassocieerd worden met racisme en met het extreem-rechtse gedachtengoed, en precies die associatie leidde tot zijn ontslag, aldus nog steeds Van der Velden. Hij geeft daarbij niet alleen blijk van een manke logica, hij creëert bij de lezers van De Tijd een foutieve perceptie. Van een redacteur van een "kwaliteitskrant" had ik beter verwacht.

6 Comments:

At 16/5/06 09:34, Blogger Bernhard De Muynck said...

Ach, al vanaf het begin werd het Manifest afgewimpeld als zijnde een extremistisch Vlaamse Belang-pamflet, in de hoop het Manifest te kelderen. Dat is niet gelukt, mede omdat de ondertekenaars bewust a-politiek gehouden zijn. Dat een redacteur van De Tijd dergelijke dingen beweert (al staat het niet expliciet in z'n opiniestuk, en weet ik ook niet als je de juiste conclusie trekt), dan zegt dat veel over de nieuwe koers die De Tijd aan het varen is.

 
At 16/5/06 13:10, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Kijk, dit is in mijn visie onterecht. De Tijd associeert de Warande groep niet met het VB maar stelt gewoon dat een associatie met het VB (of dit nu terecht of niet terecht is: en in dit geval is dit zeker onterecht) zeer gevaarlijk is voor de betrokkene want ze lopen het risico om als racist uitgemaakt te worden en in cordon geplaatst te worden.

Toen de voorzitter van de groep bij het LVSV te gast was, vroeg een onverlaat of het de groep geassocieerd was met het VB. Remi Vermeiren reageerde geschokt maar ook teneergeslagen. Dit was al eerder gebeurd zei hij, en neen, de groep was aan geen enkele politieke strekking gelinkt.

 
At 16/5/06 13:26, Blogger Luc Van Braekel said...

De Tijd stelt wel dat die, door anderen gesuggereerde, associatie met Vlaams Belang tot het ontslag van De Bode heeft geleid. Wat ik betwist.

De titel van het artikel is inderdaad niet nauwkeurig genoeg.

De titel had moeten zijn: "De Tijd stelt dat niet het separatistisch discours, maar de vermeende associatie tussen Warande-manifest en Vlaams Belang tot het ontslag van De Bode heeft geleid".

 
At 16/5/06 13:28, Blogger Luc Van Braekel said...

Voilà, titel gewijzigd, tekst van het artikel ongewijzigd.

De titel was inderdaad onterecht. Hopelijk had je de tekst van het artikel ook gelezen.

 
At 16/5/06 13:48, Blogger Nicolas Raemdonck said...

"De Tijd stelt wel dat die, door anderen gesuggereerde, associatie met Vlaams Belang tot het ontslag van De Bode heeft geleid. Wat ik betwist."

Dat heb ik gelezen en daarmee ga ik akkoord. Bovendien zijn er in Brussel heel wat Franstaligen die totaal geen problemen hebben met de extremistische boodschap van het VB, maar wel met het seperatisme.

 
At 17/5/06 01:13, Anonymous Anoniem said...

Is de associatie met een racistisch VB nu het grote probleem of het seperatisme. Ik denk eerder het laatste, en al een tijdje. Door de media worden beide aan elkaar gekoppeld en blijkbaar zijn er mensen die daar in trappen. Er is ook belgicistisch extreem-rechts, al een lange tijd. Van Belgicisten hoor je nooit iets omtrent een associatie met extreem-rechts. Ach, er lopen nogal wat mensen rond die op een adelijke titel hopen of een lidmaatschap van de federale regering.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>