9 november 2005

Bush loog NIET! (De andere kijk)

Er wordt ons nu al een tijd als feit voorgehouden dat Bush loog (dus iets zei waarvan hij wist dat het fout was) over de Iraakse massavernietigingswapens in de aanloop naar Operation Iraqi Freedom.

De laatste keer was dat naar aanleiding van Plame-gate, die zaak gaat over het lekken van de naam van een CIA-agent (een misdrijf in de VS), Valerie Plame, van wie de man, Joseph Wilson, door de CIA naar Niger was gestuurd om de beweringen te onderzoeken dat Irak (toen nog onder de leiding van Saddam) in dat land op zoek was naar uranium. Die beweringen belandden uiteindelijk in de State of the Union van Bush. In die zaak nam onlangs Lewis Libby, de stafchef van vice-president Cheney, ontslag nadat hij in staat van beschuldiging was gesteld. Niet omdat hij de naam van Plame zou gelekt hebben, neen, wel omdat hij de rechtsgang zou belemmerd hebben, wat op zich natuurlijk al een ernstige beschuldiging is, maar het onderscheid is natuurlijk ook van belang.

Ter attentie van iedereen, zowel van zij die tégen als van zij die vóór de oorlog zijn (maar op dit punt bereid zijn de tegenstanders gelijk te geven), zet Norman Podhoretz hier nog eens de puntjes op de i: Bush loog NIET, óók niet over de Iraakse interesse voor het Nigerese uranium.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>