17 september 2005

Zes visies op de problemen tussen de islam en het westen (LVB)

Vrijdag publiceerde De Standaard een column van Timothy Garton Ash, oorspronkelijk verschenen in The Guardian. In het artikel worden een aantal stellingen naast elkaar geplaatst over de fundamentele oorzaken voor de problemen en wrijvingen tussen de islamitische wereld en het westen.

Die problemen zijn volgens Garton Ash wel degelijk reëel, want:
De grote meerderheid van alle moslims is geen terrorist, maar de meeste terroristen die ons bedreigen, beweren wel dat ze moslim zijn. De meeste landen waar de moslims in de meerderheid zijn, verzetten zich tegen wat Europeanen en Amerikanen meestal beschouwen als een bewust gewenste moderniteit, met inbegrip van de essentiële elementen van vrije democratie.
Matthias Storme suggereerde mij om een webenquête te organiseren rond de zes stellingen van Garton Ash. Hoe denkt u over deze kwestie? Op het enquêteformulier, ondergebracht bij The Brussels Journal, vindt u de zes verschillende visies, waarbij ik telkens de uitleg van Timothy Garton Ash citeer. U kunt bij elke stelling aangeven of u er al dan niet mee akkoord gaat.

Deze enquête loopt tot en met zaterdag 24 september. De resultaten zullen na het afsluiten gepubliceerd worden.

Klik hier om de enquête in te vullen

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>