23 augustus 2005

Elio di Rupo: lichtend voorbeeld of dwaas? (Hoegin)

Bart Sturtewagen verdedigde vandaag reeds voor de tweede maal Elio di Rupo en zijn Marshall-plan, hoewel men levensgrote vraagtekens kan plaatsen bij de houdbaarheid van die verdediging. Gérard Deprez van zijn kant dan weer noemt vandaag in La Dernière Heure het Marshall-plan van Elio di Rupo «une imbécillité», onderstreept het belang van de transferts in de Sociale Zekerheid voor Wallonië en licht in één moeite door Brussel uit Vlaanderen.

Twee maanden geleden al vond Bart Sturtewagen het nodig Elio di Rupo en zijn Marshall-plan te verdedigen, en aan zijn discours is sindsdien nog niets veranderd: volgens Sturtewagen verwacht Elio di Rupo immers geen hulp vanuit Vlaanderen, en is de benaming Marshall-plan ongelukkig gekozen. Nochtans vertelde Jean-Claude van Cauwenberghe toen aan La Libre Belgique dat Elio di Rupo wel degelijk hulp van het federale –en dus ook het Vlaamse– niveau verwachtte, en werd hij voor die uitspraak nooit terechtgewezen. Meer zelfs, gisteren herhaalde Van Cauwenberghe die uitspraak nog eens door uitdrukkelijk te stellen dat wat de heropleving van Wallonië betreft, «de resultaten zullen afhangen van de internationale conjunctuur en van de maatregelen van de federale regering om werk te creëren». Noem me gerust «benepen en voorspelbaar», maar ik kan me moeilijk voorstellen dat iemand als Van Cauwenberghe zulke uitspraken tweemaal kan doen zonder dat ze in overeenstemming zijn met de mening van Elio di Rupo, wat Bart Sturtewagen ook moge beweren. En dat geldt bovendien a fortiori als Jean-Claude van Cauwenberghe voor die uitspraken nooit teruggefloten wordt.

Wat vindt ondertussen Gérard Deprez van dat fameuze Marshall-plan van Elio di Rupo? Blijkbaar heeft hij de boodschap van Elio di Rupo minder goed begrepen dan Bart Sturtewagen:
C'est une imbécillité, une absurdité! Où va-t-on aller chercher les paquets de milliards de l'époque? Aux Etats-Unis? Au fédéral?
En gevraagd of er misschien niet met Vlaanderen onderhandeld kan worden, antwoordt hij als volgt:
Et les négocier contre quoi?!!! Aujourd'hui, c'est déjà l'aide de la Flandre qui fait la différence. Si la Wallonie a un PIB de 77% par habitant mais sauve la mise en terme de niveau de vie, c'est grâce aux transferts. Sans eux, il faudrait raboter les prestations sociales de 25%!
Ze zullen het in belgicistische kringen niet graag lezen. Trouwens, Bart de Wever van de N-VA werd al voor mindere uitspraken gekielhaald, om over het Vlaams Belang nog maar te zwijgen. Gérard Deprez gaat echter goed zijn gangen in het interview:
La Wallonie est sous-performante. Le décalage continue par rapport à la Flandre. Le rythme est moins soutenu. Parce que la croissance flamande se ralentit…

Prenez la moyenne du PIB par habitant. C'est 77,2 en Wallonie, 105,4 en Flandre et 216,4 à Bruxelles! Le Sud a deux fois plus de chômeurs que la Flandre. 40% des sans emploi le sont depuis au moins deux ans, contre 20% au Nord. Et avec 26,5%, on a un des taux de chômage des jeunes les plus élevés d'Europe!
Laat het duidelijk zijn: als er in het Zuiden van het land ergens spijkers met koppen geslagen worden, is het niet in de PS van Elio di Rupo zoals Bart Sturtewagen denkt, maar wel bij de MR&Co waar Gérard Deprez toe behoort. Gérard Deprez neemt in het interview trouwens uitdrukkelijk de verdediging van Alain Destexhe (MR) op. Anderzijds blijft het toch ook opletten geblazen met de recente evoluties binnen de MR, want de partij zit in het Waalse Gewest en de Franstalige Gemeenschap in de oppositie, en politieke partijen hebben het dan altijd iets gemakkelijker om de ekonomisch rampzalige toestand van een land te onderkennen. Bovendien zit het op het communautaire vlak niet helemaal snor met Gérard Deprez:
Pourquoi ne pas avoir le courage de faire coïncider la capitale wallonne avec sa capitale économique réelle qu'est Bruxelles? La capitale fédérale n'est pas en Wallonie? Elle n'est pas davantage en Flandre, ce qui n'a pas empêché celle-ci de la choisir.
Ten eerste is Gérard Deprez niet helemaal consequent met zichzelf, want eerder in het interview toont hij zelf aan dat Brussel absoluut geen reële ekonomische hoofdstad van Wallonië is:
Seul le Brabant wallon a un bon taux de développement économique, grâce à sa proximité de Bruxelles.
Een stad die te ver weg ligt van vier van de vijf Waalse provincies om er ook maar enige ekonomische invloed op te kunnen uitoefenen kan bezwaarlijk de reële ekonomische hoofdstad van dat gewest genoemd worden. Maar ten tweede kan daar tegenover gesteld worden dat Brussel sociaal-ekonomisch wél volledig geïntegreerd is in Vlaanderen, en het kaartenhuisje van Deprez stuikt meteen volledig in mekaar. Over het geografische aspect zwijgen we dan nog, tenzij Brussel sedert kort door één of andere Franstalige verordening zo'n 10 meter boven het Vlaamse grondgebied is beginnen zweven.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>