14 juli 2005

Shame on you, VRT (The Flemish Beerdrinker)

Er is in mijn ogen toch iets fundamenteels mis met de verslaggeving op het VRT-nieuws. Twee voorbeelden, wellicht niet toevallig allebei in relatie tot het terrorisme. Gisteren kwamen bij een aanslag op een Amerikaans legervoertuig verschillende tientallen kinderen om het leven in Irak. Van meetaf aan is het duidelijk dat het wel degelijk de bedoeling was om zoveel als mogelijk Iraakse slachtoffers te maken. En dat het hierbij om kinderen gaat, maakt voor de terroristen niets uit. Vermoedelijk hebben de Amerikanen gedacht dat met kinderen om hen heen, ze veiliger waren, dat de terroristen het niet zouden aandurven om massaal kinderen om te brengen. Men kan bedenkingen hebben bij die gedachtengang, maar het echte schandaal is de aanslag uiteraard zelf. Hier hebben we te maken met echt kwaad, iets wat we eigenlijk niet kunnen vatten met de term "terreur". Maar wat doet de VRT? Die laat een Irakees aan het woord over hoe schandalig het wel is dat de Amerikanen snoepjes uitdelen aan kinderen om zichzelf te beschermen. Tja. Vandaag worden er mensen geïnterviewd die in de buurt wonen vanwaar de vermoedelijke daders komen van de terreuraanslagen vorige week in Londen. Uiteraard wordt verwezen naar de oorlog in Irak. Dat is natuurlijk de oorzaak van het gedrag van de terroristen die fel gekant waren tegen de oorlog. Ik weet het niet hoor, maar het had toch ten minste van enige opmerkzaamheid getuigd wanneer de journalist - Ivan Olivier - had gewezen op het feit dat onder de slachtoffers van de aanslagen wellicht ook veel mensen waren die zich hadden verzet tegen de oorlog. Zowel in Madrid als in London worden eigenlijk mensen geraakt die tegen het beleid van hun eigen regeringen waren. Die wellicht ook mee hadden betoogd tegen de oorlog. Dit lijkt me een in hoge mate relevante observatie die je echter niet te horen krijgt op de VRT. Het gaat hier om puur nihilisme. Het ontkennen van het recht van mensen om te leven omdat men toevallig voorbijganger is, toevallig in het verkeerde land woont, de verkeerde trein of metro heeft genomen, of toevallig aan het verkeerde voertuig staat. Wat die mensen hun opvattingen zijn doet er niet toe, of ze nu zelf moslim zijn doet er niet, of ze zelf tegen de oorlog in Irak zijn evenmin. Dit is geen terrorisme zoals dat van de IRA of ETA, dit is veel veel erger, en niet omdat er meer slachtoffers vallen, maar omdat het precies diegenen zijn die de fundamentalisten het minst in de weg hebben willen leggen. VRT, shame on you.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>