20 juni 2005

Heeft Blair ongelijk?

De krant staat vol over het mislukken van de Europese top. Beschuldigende vingers, woede, plaatsvervangende schaamte, allemaal gericht tegen Tony Blair en ook een beetje tegen Balkenende.

Maar laten we nu eens objectief nadenken. Thatcher's fameuze 'we want our money back' indertijd is de oorsprong van de Britse korting. De argumentatie erachter was tweezijdig. Eerst en vooral: Groot-Brittannië was toen niet echt een rijk land. Ten tweede had Groot-Brittannië veel minder landbouwers die in aanmerking kwamen voor subsidies. Groot-Brittannië kreeg dus minder terug van Europa dan het aan Europa moest geven. Dit alles leidde tot de Britse korting.

Nu is Groot-Brittannië één van de rijkste landen van de unie. Dankzij Thatcher? Daar kan je over discussiëren, ik vermoed van wel. Maar dat doet niet ter zake. De andere Europese landen willen die korting afschieten. In feite stellen ze dat argument 1 weg is en argument 2 niet telt. Groot-Brittannië zelf wijst er op dat ze nog altijd in verhouding minder landbouwers hebben en nog altijd meer aan de Unie zouden geven dan ze krijgen. Blair stelt voor om het landbouwbeleid her te bekijken. In feite stelt Blair nu dat argument 2 altijd al het belangrijkste geweest is.

Het argument dat men meer geeft dan krijgt, klopt als men naar de subsidies kijkt. Je kan van de daken schreeuwen wat je wil, dat kan je niet ontkennen. Je kan wél stellen dat dit argument niet voldoende is. Marx oude spreuk "Van iedereen naargelang zijn mogelijkheden, naar iedereen naargelang zijn behoeften" komt bovendrijven. Maar waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we ervan uitgaan dat Groot-Brittannië meer moet betalen voor een systeem waarmee het niet akkoord is? DAT is één van de Europa's waar de mensen Non tegen stemden. Het Europa van eenzijdig opgelegde regeltjes.

Blair weet een oplossing. We herbekijken gewoon heel het landbouwbeleid! Frankrijk en Duitsland hebben dat verontwaardigd van tafel geveegd. Nochtans kwam het Conrad-akkoord er nadat Frankrijk en Duitsland eens samen aan tafel waren gaan zitten. Anderen werden er niet of nauwelijks in betrokken en moesten het maar slikken. Het is bekend dat Blair daar razend om was, maar niets kon doen omdat hij anders zijn geliefde EU-uitbreiding op het spel zette. Wat is het Europese landbouwbeleid de dag van vandaag anders dan een vorm van herverdeling? Het is een uitkering aan landbouwers. Anders dan mensen die een gewone uitkering krijgen moeten de landbouwers er wél voor werken. Nutteloos werk want de EU zit dan met gigantische overschotten die ze aan dumpingprijzen ergens op de wereld kwijt moet. Bovendien zorgt het ervoor dat een verouderde, dode sector, niet moderniseert, dat landbouwers geen ander werk zoeken, kortom men houdt de sector enkel en alleen overeind met subsidies. Persoonlijk vind ik dat pervers. Had men de markt laten spelen was het grootste deel van de landbouwers decennia geleden failliet gegaan en hadden ze nu ander werk, waren grote agrarische gebieden omgevormd tot woon- of natuurgebied en moesten we met zijn allen gigantisch minder belastingen betalen. De afschaffing van het landbouwbeleid nu zou leiden tot drama's. Om de simpele reden dat mensen het idee hebben gekregen dat ze RECHT hebben op dat geld dat de overheid hen geeft. In feite dat ze recht hebben op het geld dat ik aan de belastingen betaal... Welnu ik betwist dat. Ik betwist ook de zin van landbouwsubsidies en zo het hele Europese landbouwbeleid. Conclusie: voor mij schaffen ze dat beter af, zoals wij met het LVSV in de congrestekst van de VLD hebben laten inschrijven. Als Blair zegt dat hij dat landbouwbeleid wil bekijken om het te ontvetten, dan heeft hij groot gelijk. Hierdoor zouden ook heel wat gelden vrijkomen waar een groot deel van zou kunnen gebruikt worden om de belastingen te verminderen. Bovendien is het landbouwbeleid onbetaalbaar zodra de nieuwe lidstaten volwaardige lidstaten worden en dan is dat probleem ook al opgelost.

Als liberaal steun ik het idee dat het landbouwbeleid minstens aan een herziening en in feite aan een afschaffing van de subsidies toe is. Als liberaal stuen ik het idee dat een lidstaat niet moet betalen voor de onzinnige keynesiaanse retoriek van anderen. Als liberaal steun ik Blair's ijveren voor het behoud van zijn korting en de herziening van het landbouwbeleid.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>