19 juni 2005

Brusselse stadstaat hypothekeert Vlaamse economie (Politiek Incorrect)

U zult ongetwijfeld nog vele nare herinneringen hebben aan de beruchte DHL-soap in het najaar van 2004, en die op een zeer dramatische wijze beslecht is geweest. Na veel getouwtrek tussen de federale regering en de gewesten, had DHL beslist haar Zaventemse vestiging in te krimpen, en te verhuizen naar het Duitse Leipzig. Blijkbaar is het ene federale land het andere niet...
Maar vandaag hangt er weer communautaire spanning in de lucht. Letterlijk dan. En de inzet is groter dan DHL alleen dat 'maar' goed was voor een 3.000-tal banen. Nu staat de hele toekomst van de luchthaven van Zaventem op het spel.

De bal ging eigenlijk aan het rollen in 1999, toen de toenmalige Ecolo-minister van Mobiliteit Isabelle Durant de magische doos van Pandora opende, en begin de morrelen aan de vliegrouteschema's in het Zaventemse. Zij besliste toen om over te gaan tot algehele concentratie van de nachtvluchten boven de Brusselse Noordrand. Vanaf toen ging de juridische bal aan het rollen: Verschillende actiecomités bekloegen zich bij verschillende rechtbanken over de situatie, en kregen meestal ook gelijk. Na de federale verkiezingen van 2003 en de totale ondergang voor de Vlaamse en Waalse groenen, mocht Bert Anciaux plaatsnemen op de federale ministerstoel van Durant. Hij besliste om over te gaan tot een bilijke spreiding van de nachtvluchten, ook over Brussel, maar dit stuitte dan weer op groot Brussels protest. Het gevolg is dan ook dat het Hof van Beroep de verschillende Brusselse actiecomités - gesteund door de Brusselse Ecolofurie Evelyne Huytebroeck die aldaar bevoegd is voor Leefmilieu - gelijk heeft gegeven; en bijgevolg mogen er geen vliegtuigen meer over Brussel vliegen. Het gevolg is dan ook dat men nu in een juridische impasse is beland: Wanneer alle arresten en uitspraken van rechterlijke instanties opgevolgd worden, is het onmogelijk om nog op te stijgen via de Noordrand, Oostrand of Brussel. De landingen zouden eventueel nog komende vanuit Leuven kunnen plaatsvinden.

De conclusie is dan ook zeer eenvoudig: Als er aan de uitspraken van de verschillende rechterlijke instanties niet wordt tegemoet gekomen, moet de luchthaven van Zaventem sluiten. De huidige mobiliteitsminister Renaat Landuyt zit dan ook met de handen in het haar. Want hij kan wel de vliegrouteschema's aanpassen, maar in feite is er nog een ander probleem: de geluidsnormen. Inzake deze materie zijn de gewesten namelijk bevoegd, en opvallend is dat de maximale geluidslimiet voor vliegtuiglawaai in Vlaanderen is vastgelegd op ca 80 decibel, tegenover amper 60-65 decibel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Nog een probleem is echter ook dat hetzelfde Hof van Beroep de Brusselse geluidsnormen heeft geconfirmeerd, en de federale overheid gedwongen een som van 25.000 euro te betalen per inbreuk op de Brusselse geluidsnormen.

Maar Evelyne Huytebroeck is geenszins van plan toe te geven aan de voornamelijk Vlaamse eis om de Brusselse geluidsnormen te versoepelen. Neen, volgens haar moet de omgekeerde beweging plaatsvinden en moet Vlaanderen haar geluidsnormen maar aanpassen aan de Brusselse. Indien Vlaanderen dit doet, betekent dit eveneens het einde van Zaventem. Het is uiteraard goed dat de bevoegdheid over de geluidsnormen niet langer meer een Belgische bevoegdheid is, alleen is het naar de verkeerde richting afgestaan. Om een performant luchthavenbeleid te voeren zouden de geluidsnormen geen gewestelijke, noch nationale maar beter Europese bevoegdheid worden; gezien internationaal luchtverkeer veel couranter is dan interregionale transporten.

Ondertussen is Landuyt luidop aan het suggereren dat er dan maar moet worden teruggegrepen naar de situatie van voor 1999. In feite eigenlijk nog geen slecht idee, vermits er toen tenminste wel nog sprake was van enigzins een zekere billijke spreiding. Alleen is de vraag of ook de Brusselse regering hiermee akkoord zal kunnen gaan. Want er woirden al weer reeds a priori concessies gevraagd: In de situatie tot 1999 werd er namelijk gebruik gemaakt van de zogenaamde Chabert-route voor vliegtuigen richting Henegouwen en Noord-Frankrijk tijdens het weekeinde. Die Chabert-route ging dwars over de Brusselse Grote Markt heen. De vraag die de Brusselse autoriteiten nu al reeds stellen is dat de Chabert-route vervangen zou kunnen worden door de Kanaalroute, via het Brussels Zeekanaal. En het "toeval" wil natuurlijk dat door die route te volgen een redelijk groot stuk Brussels grondgebied vermeden wordt?...

Alleszins zou een sluiting van Zaventem ronduit dramatische gevolgen hebben. Eerst en vooral blijkt uit cijfers van de luchthavenexploitant BIAC dat er in Zaventem maar liefst 19.905 directe banen en nog eens 40.606 'indirecte' banen, gecreërd door de aanwezigheid van de luchthaven (onderaannemingen, catering,...). Tegen 2020 zou het aantal arbeidsplaatsen op Zaventem zelfs de 138.000 eenheden kunnen overschreiden. Ook het vrachtvervoer op Zaventem is de laatste jaren enorm gestegen; met 9,9% t.o.v. vorig jaar tot 61.151 ton. Ook het aantal passagiers groeide van jaar tot jaar met 2,7% tot 1,37 miljoen. De economische activiteit van Zaventem en de meerwaarde ervan voor Vlaanderen valt dus niet te onderschatten, alleen wordt ze jammer genoeg onderkend door onder andere de Brusselse ultranationaliste Evelyne Huytebroeck. Zonder Zaventem zou niet alleen de Vlaamse economische activiteit er op achteruit gaan, maar zou ook Brussel vervallen tot een achterlijk provinciestadje, onbereikbaar voor al het internationale verkeer. Zeker met de herberging van internationale en Europese instellingen allerhande zou dat een desastreus gevolg zijn.

Er moet dus maar eens eindelijk komaf gemaakt worden met de ronduit arrogante attitude van de dwergstaat Brussel, vooraleer de streek rond Zaventem en Vlaanderen in het algemeen tenonder gaat.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>