23 augustus 2011

Chokri Mahassine: eerst lolbroek, nu martelaar

Hoe emo-journalistiek en politiek theater na een fatale windhoos in elkaar dreigen te haken

Tranen met tuiten. Niet alleen bij de nabestaanden van de vier overleden jongeren, maar ook bij alle festivalgangers, en meteen daarna in heel Vlaanderen, ook bij wie nog nooit van Pukkelpop had gehoord. 14 bladzijden plakkerige emo-journalistiek in de weekendeditie van De Standaard, nog overtroffen door het Belang van Limburg met zestien pagina’s brood-en-spelen. Dit jaar geen moppen over tentensletjes maar wel grootscheeps gesnik en gesteun, waarbij toch één christelijke sekte het heeft over “de straf van god”. Maar de “organisatie treft geen blaam”, zo vindt het parket en zo blokletteren alle kranten.


De beeldvorming ondersteunt deze vroege vrijspraak, of is het omgekeerd? Woorden over “verbondenheid”, troost en “steun zoeken”, grote foto’s van meisjes en jongens die in elkaars armen vallen, artiesten die organisator Chokri Mahassine hun steun betuigden en zelfs ronduit knuffelden (“lieve Chokri”). Vooral deze laatste knuffelsessie stoort me. Uiteraard heeft de heer Mahassine die dodelijke windhoos (sorry, het KMI spreekt van “valwind”) niet besteld. Maar als organisator is en blijft hij het aanspreekpunt voor kritiek. Er was het ontbrekend rampenplan, de chaos en de falende interne communicatie (met GSM’s terwijl het netwerk plat lag, in plaats van een eigen draadloos systeem), en de dubbelzinnige communicatie na de ramp. In alle media klonk het eenstemmig dat de organisatie geen schuld trof, en dat ons niet anders restte dan collectieve verslagenheid. De analyse verdronk zo bij voorbaat in de emotionaliteit.

Op de webstek van de NOS klonk het heel anders. Daar gewagen Nederlandse festivalgangers van een “typisch Belgische” chaos. Helemaal zijdelings konden we ook vernemen (maar dat waren dissonanten in het rouwkoor) dat er flink wat gejat werd in de Pukkelpop-verwarring: massapsychologie is een boeiend vak.Gezien ik er niet bij was, moet ik dus afgaan op getuigenissen. En, sorry, kritische geluiden van nuchtere Hollanders klinken voor mij geloofwaardiger dan het oeverloze geschwärm van de door de media opgepepte “massale rouw”.

‘Het was een ongeorganiseerde puinhoop. Mensen liepen van hot naar her, bijna als kippen zonder kop. De communicatie vanuit de organisatie was slecht en ambulances reden af en aan. Het maakte er niet leuker op; luguber zelfs. Het waren bizarre uren tussen zes en twaalf.’

Ik vind dus dat Chokri iets te gemakkelijk wegkomt, met dank aan de Vlaamse media. We kennen de goedlachse Pukkelpop-organisator als BV, jeugdidool, én Vlaams parlementslid voor de S.PA. Tot hiertoe verliep die synergie vlekkeloos. Maar als er doden vallen, door welke oorzaak ook, mag er wat meer gedaan worden dan bekketrekken. Het kan niet zijn dat iemand die altijd positief in de mediabelangstelling komt dankzij een populair muziekfestival, en daar ook de persoonlijke politieke baten uit puurt, niét voor zijn verantwoordelijkheid gesteld wordt als het misloopt.

Op dat moment de martelaar uithangen is niet ernstig. Wie Chokri op het VRT-zondagavondjournaal (21/8) quasi-strompelend uit het kerkje van Kiewit heeft zien komen, ondersteund door een jonge vrouw (echtgenote? verloofde?), beseft dat we hier met wansmakelijke theatraliteit te maken hebben. Dit deed me denken aan kermiskreupelen met een verstopt tweede been om medelijden op te wekken. Ik wil er hier even aan herinneren dat C. Mahassine tot de invloedssfeer van Steve Stevaert behoort, waar ook creaturen als Noël Slangen de dienst uit maken. Ik weet niet of Slangen Chokri even gebriefd heeft, maar het komt wel uit zijn keuken: wie in het oog van de storm (letterlijk) dreigt te staan, moet zich klein maken en als slachtoffer opstellen.

Dat is het wat Mahassine deed: de kritiek bij voorbaat ontlopen door aan de kant van de slachtoffers te gaan staan. Maar in welke zin is hij een slachtoffer? Financieel doet het hem wellicht niets want hij is degelijk verzekerd. Het rampenfonds zal bijspringen en tickets worden niet terubetaald. De echte gedupeerden zijn de kleine kraamhouders op en rond de weide, die op het einde zelfs gratis hun waar uitdeelden zonder dat iemand hen dat zal vergoeden. Persoonlijk-emotionele schade dan? Chokri een gebroken man? Ik twijfel er sterk aan. In de persconferentie, de eerste uren na het gebeuren, scheen hij vooral luidop te piekeren over het feit of het feestje nu nog wel door kon gaan. Drie doden volstonden niet, vijf naderhand wel.

Macht, rouw en massahysterie

Zo komen we bij een gewaagde deconstructie: deze van de zogenaamde collectieve rouw, dé dominante ondertoon van heel de Pukkelpop-perceptie. Afgezien van het feit dat de plusminus 200 jonge verkeersdoden per jaar in België geen moment van collectieve bezinning, laat staan rouw, waard zijn, lijkt me het grootschalig rouwproces een leugen die de echte emotie platdrukt. Rouw kan nooit massaal zijn. Bij de begrafenis van Koning Boudewijn was de sfeer zo opgepept dat massa’s Belgen konden wenen zonder verdriet. Het is een effect, vergelijkbaar met dat van de smartlap. Echt verdriet is namelijk individueel of gedeeld binnen een kleine groep, een gezin, een hechte gemeenschap. Een massa kan niet rouwen, in de authentieke zin, omdat een massa geen emoties heeft. Althans geen existentiële emoties. Veeleer gaat het om door de media geïnduceerde golven van sentiment, die op het randje van de hysterie kunnen geraken. Uiteraard zijn pubers extra gevoelig voor deze impulsen.

We zien dat ook in het “Oslo-drama” (de stereotiepe achtervoegsels “drama” en “tragedie” spelen uiteraard zelf een rol in de uitlokking van het massasentiment). In de maand na Breiviks exploot creëerde de nationale rouw een sentimenteel-collectief flou zonder begin of einde. Verplichte tranen, overgemediatiseerde uitdrijvingsrituelen (zoals de overlevenden die de plaats van actie terug gingen bezoeken). Er hing bovendien een zweem van meta-politiek opportunisme over: de koning en de premier van Noorwegen legden via de massarouw een absolute maatschappelijke consensus (“cohesie”) op die puur fictief was, maar die ook niet in vraag kon gesteld worden. De “nationale rouw” was voor premier Jens Stoltenberg het alibi voor een 30-dagen durende mediadominantie: tel uit uw politieke winst. Wie deze observatie als cynisme afdoet, onderschat misschien het cynisme van de politieke ratio zelf, ook in Noorwegen.

De slagzin “Dit drama zal ons, Noren, sterker en, eendrachtiger maken”, lijkt onschuldig, maar eigenlijk gaat het om een opgelegde kuddegeest. Verstild fascisme als het ware, waarbij elk afwijkend geluid haast als obsceen wordt gebrandmerkt. De heksenjacht op de vermeende “medeplichtigen” van Breivik (iedereen dus die ooit een mail van de man heeft ontvangen) hoort bij deze psychose. De theatraliteit die van bovenuit en via de massamedia wordt geregisseerd, -ook al ziet het er allemaal zo “spontaan” uit,- troost nauwelijks de nabestaanden (integendeel, ze worden door de pers belaagd), maar verontschuldigt vooral het systeem. De massa weent en voelt zich “innig verbonden”. Kan de macht zich iets beters wensen?

Zo zijn we weer bij Chokri en zijn kruisgang in Kiewit. Met de onvermijdelijke Hilde Claes, Hasselts burgemeester, nog een lid van de Stevaertclan, én dochter van Willy Claes, steeds in zijn nabijheid, kan ik niet anders dan het hypertheater van Chokri duiden als een proeve van demagogie. Als rouw, in de Freudiaanse zin, een vorm van zelfagressie is, vermengd met latente schuldgevoelens, dan is de door deze politici uitgelokte massarouw een poging om menselijke weerbaarheid (waaruit dan kritische attitudes zouden kunnen ontstaan) af te dempen. We moeten wenen, veel wenen, zo geraken we onze frustraties kwijt op momenten van tegenslag. “Stille marsen”, brandende kaarsjes, praatgroepen, knuffelsessies en rouwregisters kunnen eveneens helpen. Ook het opzetten van een speciale webstek om alle emoties te kanaliseren en te recupereren, is dan een prima tactiek.

Chokri Mahassine is de man die door Stevaert is vooruitgestuurd om jong kiespubliek aan te trekken, in de context van een vrolijke, hippe popcultuur, met dat jaarlijks festival als uitsmijter. Meer moest hij eigenlijk niet doen: blijven glunderen. Ik vond het altijd al raar dat de man nooit eens uit die lachkramp geraakte. Zoals de humor een vorm van machtsvertoon kan zijn (de BV-cultuur van altijd dezelfde mediagenieke, goedlachse lolbroeken in allerhande kwis- en praatprogramma’s op TV), zo is de massale melancholie, de obligate rouw, evenzeer een politieke strategie om de kudde samen te houden. We spreken dan over “collectieve verwerking” en “samenhorigheid”. Ook Biza-minister Annemie Turtelboom liet zich wat dat betreft niet onbetuigd. Zij is ook de politica die nog niet zolang geleden een uitval deed tegen elke vorm van politiek radicalisme, waarmee dan speciaal het Vlaams-nationalisme werd bedoeld.

Als politici de verbondenheid prediken, is het opletten geblazen. In het weer kan men van toeval en noodlot spreken, in de politiek anderzijds is niets toevallig. En nu de Kleenex op is, mogen er misschien weer eens onaangename waarheden naar boven komen.

Johan Sanctorum

100 Comments:

At 23/8/11 13:40, Anonymous Anoniem said...

Is het niet normaal dat "ambulances af en aan rijden" als er doden en gewonden zijn. Het lijkt me vooral erg als ze NIET af en aan waren gereden...

 
At 23/8/11 13:43, Anonymous Johan Sanctorum said...

Sorry hoor mijnheer Anoniem, heb ik ergens iets geschreven over ambulances?

JS

 
At 23/8/11 13:49, Anonymous Anoniem said...

uw citaat van NOS. Of heeft u als schrijver dat stuk gewoon overgenomen zonder het eens echt te lezen?

 
At 23/8/11 13:50, Anonymous Anoniem said...

Kritische en vooral degelijke analyse van een georchestreerde massamanipulatie volgens de regels van het "internationale" boekje.

Vervang de naam van Chokri Mahassine door b.v. F. De Winter als organisator, en het wordt gegarandeerd een totaal ander verhaal in de collectieve media. Pek en veren zouden zijn deel zijn. Het eeuwige verhaal m.a.w. van twee maten en twee gewichten.

 
At 23/8/11 13:53, Anonymous Anoniem said...

Hè, dat moet fijn zijn ..... dat je dat er (publiekelijk) uit hebt kunnen gooien. Wat 'n hoop gevoelens/frustraties bijeen. Er zit je blijkbaar aardig wat dwars. Maar je moet dat zeker niet opkroppen en niemand zal je dan ook stoppen om je te uiten als je daar behoefte aan voelt, laat staan (ver)oordelen.
Daarom Johan, heel veel sterkte en succes in het verwerken van jouw eigen trauma('s?)

 
At 23/8/11 14:01, Anonymous Anoniem said...

Man man, rot toch op Jan.
Had hij misschien al lachend de kerk moeten uitwandelen?

 
At 23/8/11 14:03, Anonymous Anoniem said...

Laat uw rechtse retoriek achterwege. U probeert enkel uw politieke tegenstander op een moment dat ie down is, nog harder de modder in te stampen. Schandalig !

60.000 getuigen spreken Uw versie, gebaseerd op ideologisch gezwam ipv op feiten, tegen.

 
At 23/8/11 14:06, Anonymous DZ said...

Voor iemand die enkel kan afgaan op getuigenissen (dus zelf niet aanwezig was voor/tijdens/na de dramatische gebeurtenis) heeft u behoorlijk veel lef om dergelijke uitspraken te doen. Uw persoonlijke vete met Chokri en de Stevaertclan (zoals u ze noemt) gebruikt u ook om de duizende medewerkers te blameren. U zou door de grond moeten zakken van schaamte.

 
At 23/8/11 14:07, Blogger BjornDeBakker said...

"Ik was er niet bij, maar ik ga er toch eens mijn overbodige mening over geven. En omdat iedereen hetzelfde beweert, ga ik eens tegen de stroom inzwemmen".

Verstandige mensen verliezen die attitude als ze hun puberteit verlaten. Bij U is dat precies niet het geval gebleken.

 
At 23/8/11 14:14, Anonymous Anoniem said...

Gefrustreerd of zo??

 
At 23/8/11 14:15, Anonymous Willem C. said...

Sterk stuk. Van Hilde Claes vind ik niet dat je kan zeggen dat ze heeft meegesurft op de massa-hysterie. Integendeel, ze deed wat Mahassine niet deed: duidelijk, helder en zonder overdreven emotie communiceren. Je kan het haar niet kwalijk nemen dat de media zelf keer op keer gewag maakte van "een duidelijk geëmotioneerde burgemeester Claes". Ik onderschrijf wél volledig de redenering dat Mahassine wel degelijk een bewuste keuze maakte om als martelaar voor de dag te komen. Het noodweer is niemands schuld, maar de halfwassen communicatie en chaos achteraf wel. En hoe charmant, nobel en mooi de gebaren van de Hasseltse omwonenden ook waren, ook dat was bijna een directe vingerwijzing naar de organisatie. Om een licht ongepaste (maar wel duidelijke) vergelijking te maken: wat zouden we denken van de organisatoren als de slachtoffers van de vliegramp in Oostende hadden moeten worden opgevangen door buurtbewoners?

 
At 23/8/11 14:15, Anonymous G.Hoedemaekers said...

De NOS verslaggever had terechte kritiek op de persconferentie. Voor gans (Nederlands) Limburg en Brabant was er een ernstige weerswaarschuwing uitgevaardigd door het KNMI (code oranje). Ook door ons eigenste KMI was code oranje aangekondigd. Het kan er bij mij niet in dat als je zo een manifestatie in open lucht organiseert, je daar geen rekening mee houdt.

 
At 23/8/11 14:15, Blogger EvelienVDW said...

Wat een trieste conclusie, man.
1. Je was er niet bij, dus wat geeft jou eigenlijk het recht om zo te lopen 'zeiken' over de verloop van de uren nadien.
2. Vrienden van mij zijn daar gestorven, een populair, geliefd koppeltje dat door héél wat mensen gemist zal worden! Die twee waren dochter van, zoon van, broer/zus/nichtje/neefje/beste vriend(in) van.. Het is logisch dat er verdriet heerst in het hele land.
3. Mensen beseffen met dit drama dat het hun ook had kunnen overkomen. Tienduizenden(!) gezinnen hebben een gezinslid dat naar een festival gaat, en dus in de plaats van één van de dodelijke slachtoffers had kunnen zijn. Is het dan niet logisch dat hier eens bij stilgestaan wordt.

Het is triest dat iedereen zomaar artikels mag publiceren, zeker als hun tekst zo bekrompen en belachelijk is als de uwe.

4. Uw kritiek op Chokri (en andere politici) is ook helemaal niet op zijn plaats. Hij is niet diegene die oproept tot massale rouw, dat is het volk. Vrienden, kennissen en/of sympatisanten van de slachtoffers roepen op tot minuten stilte, witte marsen en bijeenkomsten, in de hoop zo samen te verwerken wat ze hebben meegemaakt.


Ik word echt triest van zulke bekrompen meningen;

 
At 23/8/11 14:23, Anonymous Bert Hermans said...

Martelaar? Meen je dat nu echt??
Dit is er ver over, dergelijke onzin kan en mag geen aandacht krijgen!

Of zoals onze noorderburen het zouden zeggen:

OPZOUTEN met die handel

 
At 23/8/11 14:26, Anonymous Anoniem said...

T.a.v. G.Hoedemakers

Waar ergens hebben we iets gehoord van die oranje code. Ik lees dagelijks kranten, surf op het internet, lees Teletekst van vcor tot achter, ...

Maar nergens heb ik iets van die oranje code opgevangen. Dus schuiven we dat toch lekker even in de schoenen van Chokri zeker?

 
At 23/8/11 14:33, Blogger BjornDeBakker said...

@Willem C.

Informeer voor je idiote zaken begint te posten. Vlak na de ramp werden de Grenslandhallen, site van Philips, sporthallen en wat weet ik nog allemaal open gezet voor mensen die niet meer op de camping wilden overnachten en niet naar huis geraakten. Dat werd allemaal heel duidelijk gecommuniceerd.

Wat hadden ze nog meer moeten doen? Moest Chokri ze allemaal in zijn garage leggen mss? Wel eerst testen of alle bomen tegen windstoten kunnen, of het is niet veilig genoeg.

 
At 23/8/11 14:40, Blogger Steven Huyers said...

Beste Johan.

proficiat !! Ik kan dergelijke Stukken alleen maar toejuichen. Want hiermee toon je eindelijk eens het ware gelaat van je extreem rechtse, extreem Vlaamse gedachtengoed. Dat ware gelaat dat door de winnaars van de laatste verkiezingen door een zeer effectieve mediastrategie gemaskeerd werd. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, niet waar ??

Het is een gedachtengoed dat overal complotten of samenzweringen ziet. Zelfs in het drama in Utoya - ge moet maar durven. Een gedachtengoed dat duidelijk ook niet openstaat voor een fenomeen als pukkelpop, wegens waarschijnlijk te multicultureel, te pluralistisch, te humanistisch, en zeker niet Vlaams genoeg ...

Beste Johan: Ik werk al een tiental jaren op festivals, als standhouder. Ik mag je zeggen: We mogen blij zijn dat er maar vier doden zijn. Rock Werchter en Pukkelpop zijn festivals van wereldklasse qua organisatie. Waar elke stand aan een grondige controle wordt onderworpen. We mogen blij zijn dat er geen paniek is uitgebroken en dat er geen mensen vertrappeld zijn. We mogen blij zijn dat de organisatie niet blind gecommuniceerd heeft en direct iedereen van het terrein te sturen. Op het terrein kon men iedereen nog min of meer onder controle houden.

Zijn er fouten gemaakt ?? waarschijnlijk wel ja ... Zijn er dingen die kunnen verbeteren ?? absoluut. Er zullen heel zeker lessen getrokken worden. Maar wie de beelden zag, zagen robuuste kanjers van bomen heen en weer gaan als waren het rietstengels. Dan weet je, zelfs vanuit uw makkelijke zetel van waaruit het blijkbaar zo makkelijk schrijft, dat je hier met exceptionele omstandigheden zat. Hier moeten zeker lessen uitgetrokken worden.

Maar met uw goedkope pathetische demagogie, gebaseerd op wat complottheorieen, waarbij je het aandurft hier onmiddellijk politieke betekenis achter te gaan zoeken, gebaseerd op ronduit foute assumpties - er is helemaal nog niet beslist of er tickets worden terugbetaald! - breng je alleen maar schade toe. Bij de slachtoffers, bij de sympathisanten ... en gelukkig ook bij de modale vlaming: Doe zo vooral door en je marginaliseert zelf je eigen gedachtengoed, waar je tot nu toe de anderen van beschuldigt.

 
At 23/8/11 14:53, Anonymous Willem C. said...

@BjornDeBakker

Excuus, ik was niet helder genoeg: uiteraard weet/wist ik dat Philipssite en de Grenslandhallen zijn opengesteld, maar aan het aantal bezoekers dat van die faciliteiten heeft gebruikgemaakt te zien, kan je niet echt concluderen dat dit erg duidelijk is gecommuniceerd. Ik zou het trouwens op prijs stellen dat je geen gekke aannames doet over mijn voorkennis, alvorens je woorden als "idioot" begint te gebruiken. Ik vind het trouwens vreemd dat iedereen die kritiek heeft ook maar meteen moet kunnen zeggen "wat ze nog meer hadden moeten doen". Je moet geen chefkok zijn om te kunnen vast te stellen dat de soep te koud is. Het gaat hier over specifieke kritiek op een publieke figuur, hé; we maken hier niet het proces van de honderden hulpverleners en medewerkers die mogelijk erger hebben voorkomen.

 
At 23/8/11 14:54, Anonymous Johan Sanctorum said...

Hm, Chokri heeft zijn supporters meegebracht, zie ik... Dit kan nog leuk worden.

 
At 23/8/11 14:55, Anonymous Anoniem said...

Zou u zich niet beter weer op het Vlaamse Belang concentreren voor ze de kiesdrempel niet meer halen?

 
At 23/8/11 14:59, Anonymous Anoniem said...

En waar zijn uw supporters? Of bent u gefrustreerd uit eenzaamheid?

 
At 23/8/11 15:10, Anonymous koen de crock said...

ik had bij het lezen van dit artikel onmiddellijk zin om een ellenlang en goed beargumenteerd epistel neer te pennen om johan sanctorum van antwoord te dienen. maar,de manier waarop herr sanctorum het drama van pukkelpop (dat was het wel degelijk, beste johan, ik was aanwezig en ben er nog altijd niet goed van) gebruikt om politieke tegenstanders te kleineren en de grond in te stampen is ronduit weerzinwekkend. en eigenlijk te walgelijk om er nog veel meer woorden aan vuil te maken. daarom: veel sterkte aan al zij die er waren of (on)rechtsreeks getroffen zijn, en een dikke middelvinger en een welgemeende fuck you aan aasgieren à la Johan Sanctorum en co...

 
At 23/8/11 15:17, Anonymous Bert Hermans said...

Maar je houd er blijkbaar wel van om mensen lichtjes uit te dagen he?

Geen supporter van Chokri of een der welke andere politieke partij of zo ook niet, wel een aanwezige bij het instorten van de Chateautent.

De kritiek over veiligheid, voorzieningen, communicatie, ... zijn in mijn ogen niet juist en zeer onterecht. En dat hoor ik van zo ongeveer iedereen die die dag op de wei was...

Straf dat dat toch altijd komt van personen die helemaal niet ter plaatse waren. Beetje saaie zomer gehad mannen?

 
At 23/8/11 15:24, Anonymous Willem C. said...

@koen de crock

Dat Johan Sanctorum niet vies is van een politieke afrekening kan ik me levendig voorstellen, maar ik heb als vrjzinnige ter linkerzijde altijd geleerd om kritisch en intellectueel eerlijk proberen te zijn t.o.v. gelijk wie van gelijk welke strekking. Waarom wordt Dhr. Sanctorum hier automatisch verdacht van politieke spelletjes en waarom gaat Dhr. Mahassine automatisch vrijuit? Ik heb hier -op een enkele uitzondering na- enkel emotionele reacties van "walging" gelezen, nauwelijks iemand die inhoudelijk wil ingaan op bovenstaande blog. Is dit dan echt de debatcultuur anno 2011 in Vlaanderen?

 
At 23/8/11 15:28, Anonymous An said...

Dit artikel is walgelijk. Zelf was ik ook aanwezig terwijl de Chateau-tent instortte. Na de gebeurtenissen was er inderdaad chaos. Maar na zo'n ongeziene storm had er niet minder chaos kunnen zijn. Wij zijn tot laat op de weide gebleven, en daar hing geen paniek meer. Die weide stond vol met weliswaar geshockeerde, maar al tot rust gekomen mensen die kalm wachtten op meer nieuws, en die wisten dat zo'n nieuws niet uit een mouw getoverd kan worden.

Ik hoor het van iedereen die erbij was: de organisatie heeft juist gehandeld. Als zelfs wij, die midden in deze hel terecht kwamen, de nood niet voelen om iemand het vuur aan de schenen te leggen over het gebeurde, waarom u dan wel?

 
At 23/8/11 15:35, Anonymous koen de crock said...

beste willem c, hierboven is al voldoende aangehaald dat er waarschijnlijk een aantal fouten zijn gemaakt (o.a. de ommunicatie die beter kon). dit is niet abnormaal in een dergelijke noodsituatie. soites, de beste stuurlui staan altijd aan wel. lees: de meeste kritiek op de organisatie komt van zij die niet aanwezig waren. as such heb ik hier ook geen probleem mee. opinions are like assholes, everyone has got one.

dit stukje is echter vergeven van een manifest gebrek aan inleving en respect voor slachtoffers, medewerkers, aanwezigen,... plus, het getuigt op zijn minst van een persoonlijke (blijkbaar diepgewortelde) afkeur voor de linkerzijde, de SPA en chokri mahassine in het bijzonder. het is eigenlijk niets meer of minder dan een op insinuaties en beledigingen gebaseerde opinie van een imho lichtjes gefrustreerd en gecrispeerd individu. niet toevallig iemand die nauwe banden aanhoudt met de ranzigste zijde van de vlaamse politiek. zum kotzen.

 
At 23/8/11 15:42, Anonymous Jeroen said...

Een andersdenkende die al in de modder ligt, nog eens een stamp tegen het hoofd geven.

Is dat niet wat Filip -sorry, Philippe Dewinter en zijn VB-vrienden altijd omschrijven als 'typisch voor allochtone criminelen/jongeren'?

Voor eigen deur vegen kan alleen maar met een goede keerborstel. Blijkbaar is die bij het VB reeds versleten tijdens het uitkuisen van de critici in eigen rangen.

Mijnheer Sanctorum, beperk u tot het schrijven van een speech voor de ijzerwake. Die paar 60-plussers zullen nog wel applaudiseren. Ze hebben nooit beter geweten...

Mvg,
Jeroen

 
At 23/8/11 15:46, Anonymous Anoniem said...

Als ouder van een pukkelpopper vind ik het schandalig dat dit artikel ruimte in beslag neemt.
Meer woorden verspil ik niet aan zo'n egoïstische gedachtengang.
Respect voor onze jeugd die toch nog gevoel voor respect en solidariteit vertonen!

 
At 23/8/11 15:50, Anonymous Anoniem said...

Dag Johan,

Beste man, je probeert een artikel te schrijven dat de pukkelpop organisatie kritisch benadert, waarvoor dank, wat kritische artikels zijn in onze maatschappij nodig, op die manier kunnen we verbeteren en vooruitgaan.

Echter, je slaagt niet in je opzet omdat eigenlijk je stuk, onophoudelijk door een opgekropte wrok jegens alles wat naar Socialisme en Stevaert riekt overspoelt wordt.

Tevens hekel je massa-hysterie en massa-gevoelens. Sorry, maar dat is zoals het weer hekelen, mensen zijn nu eenmaal zo, je kan daar als rationeel denkend individu bedenkingen bij hebben. Maar kom, als er een boom valt op jonge mensen, dan gaan mensen aan het huilen en zoeken ze steun bij elkaar. Ook zo wanneer een gek in het wilde weg mensen begint neer te knallen.
Waarom? Omdat dat dichtbij is, het dat-had-ik-kunnen-zijn gevoel speelt daar hard in mee.

Ik haal voor mij de goede punten uit je artikel:
- er dient een crisisplan vooraf besproken te worden bij grote massa-events. Ook onverwachte (weers)omstandigheden dienen daarin besproken te worden.
- een backup communicatiesysteem is nodig.

Blijf vooral jezelf en blijf vooral schrijven, maar probeer je persoonlijke wrok jegens personen die het volgens jou niet verdienen op een bepaalde positie in de maatschappij te staan (bovendien gesteund door een kliek die dat volgens jou ook niet verdient aka Stevaert) te kaderen op een meer objectieve manier.

Ik kan je anders alleen maar de boodschap meegeven dat je eigenlijk je eigen sociale waarde doet zakken en je in de ogen van de anderen minder relevant maakt.

Succes,

Wim

 
At 23/8/11 15:50, Anonymous Peter F'dez said...

Hey Johan Scrotum, houd uwe kul voor uweigen man.

 
At 23/8/11 15:57, Anonymous Anoniem said...

Veel bla bla

 
At 23/8/11 15:58, Anonymous G.Hoedemaekers said...

ter info: http://nos.nl/audio/265414-knmi-waarschuwt-voor-zwaar-onweer.html

 
At 23/8/11 15:59, Anonymous Anoniem said...

bij deze een oproep om hier niet meer op te reageren,
die vent is de moeite écht niet waard.
Bij elke reactie, negatief of positief is ie content met zelfverheerlijking als gevolg!
Als niemand!! hierop reageert heeft ie voor niks geschreven!!!

 
At 23/8/11 15:59, Anonymous Willem C. said...

@koen de crock

Ik volg je maar gedeeltelijk. Het is niet omdat ik meneer Sanctorums politieke opvattingen afkeur, dat hij geen rake punten aanhaalt m.b.t. het publieke optreden van Dhr. Mahassine. Ik geef graag rendez-vous bij de voorstelling van de Limburgse sp-a-lijsten voor de volgende Vlaamse verkiezingen. Als Mahassine een prominentere plaats krijgt toebedeeld dan in 2009, vrees ik dat de politieke praktijk Dhr. Sanctorum gelijk geeft. Zoniet, zal ik ootmoedig mijn ongelijk toegeven.

 
At 23/8/11 15:59, Anonymous Nicholas said...

Iedereen hierboven vindt het artikel walgelijk. Niemand die echt op de inhoud reageert.

Het probleem ligt niet bij Johan Sanctorum die een goed onderbouwd opiniestuk schreef. Het probleem is dat wij dat niet kennen in Vlaanderen. En daarom reageert meer dan drievierde hier met schelden, middenvingers, etc... Zeer pover.

De Nederlandse NOS reporter werd net niet afgemaakt. Waarom? Hij stelde logische vragen. Ik heb 10 jaar in Amerika gewoond. Geloof me. Bij elke ramp, van welke oorzaak dan ook, stonden er 20 van die NOS reporters rond beleidsmensen met nog veel scherpere vragen.

Maar niet in Vlaanderen. Onze pers zijn marionetten van partijbonzen. Mensen die iets anders durven schrijven worden op straat gegooid.

Kijk hier maar eens http://lifetoday.be/2011/08/opiniemaker-nieuwsblad-pukkelpop-grootste-neuk-drugsfeest-belgie/

 
At 23/8/11 16:03, Anonymous Anoniem said...

Wow. Weet u net als Sookie Stackhouse wat zich in andermans hoofd afspeelt? Ik dacht het niet.
Eigenlijk recupereert u hier zelf andermans leed en misbruikt u dit drama voor een persoonlijke afrekening. Dat dit met voorbedachten rade gebeurt maakt het nog zieker dan Chokri's vermeende komedie.

 
At 23/8/11 16:05, Anonymous Anoniem said...

Ik ga niet verder ingaan op de zever die hierboven al meer dan genoeg gecounterd wordt. ik wil enkel even reageren op de passage "Er was het ontbrekend rampenplan" . Als lid van de hulpdiensten kan ik verzekeren dat er wel degelijk een goed functionerend plan was (of althans iets in die aard dat we strak hebben opgevolg) en dat het (mede) daardoor is dat alle gewonden binnen de kortste keren van het terrein waren. Al de andere zever die je hier verkondigd moet je zelf weten maar kan het even niet hebben dat dat stuk van ons werk hier zo flagrant ontkend wordt. Maar 'ontkenning' is basisgedrag bij mensen van uw strekking, niet?

 
At 23/8/11 16:06, Anonymous Wouter Vandeweyer said...

Ongelooflijk dat je zo'n artikel durft te posten zonder dat je daar was! Spreekt van een geweldige harde onderzoekstechniek... Je gebruikt zelfs de NOS journalist die "enkele nuchtere Nederlanders" heeft gehoord. Jongens toch... Opruiers die andere opruiers citeren, mooi zo. En nog zeer doordacht.
Laat het toch allemaal zo. Dit heeft niets met politiek te maken tot er anderen (lees Johan Sanctorum) een politiek spel van maken. Er zijn slachtoffers gevallen en moet er altijd iemand schuldig zijn? Dit is een zeer spijtig ongeluk. Nu heeft daar iedereen plots een mening over terwijl niemand weet hoe de vork echt aan de steel zit.
Als je het echt wil weten, wacht dan tot er meer duidelijkheid is.

 
At 23/8/11 16:10, Anonymous Anoniem said...

True friends are those who are with us when the good things happen. They are pleased by our triumphs.

False friends only appear at difficult times, with their sad, supportive faces, when, in fact, our suffering is serving to console them for their miserable lives

 
At 23/8/11 16:21, Anonymous koen de crock said...

@nicholas: het is niet omdat het in amerika gebeurt dat het automatisch goed is. de us of a is het land van fox news en erger. het land waar politieke manipulatie en leugens dagelijkse kost zijn in de nieuwsberihten, talkshows, opniepagina's en co van vele zenders, blogs en kranten. voorts zie ik niet in wat er onderbouwd is aan het artikel van de heer sanctorum. het is een opeenstapeling van veronderstellingen, insinuaties en beledigingen gericht op een politiek tegenstander die net zijn levenswerk voor zijn ogen heeft uiteen zien spatten.

@g hoedemakers: KMI heeft die waarschuwing "code oranje" ook gegeven. er zijn echter voldoende weerkundigen die bevestigd hebben dat Pukkelpop simpelweg bute pech heeft gehad. De ene spreekt over een supercel, de andere over een lichte windhoos,... whatever it may be, dit waren geen omstandigheden die samenhangen met code oranje, wel met code donkerrood. de grootste schade was te vinden op een strook van nauwelijks 60 meter(!) breed, wat wijst op een zeer lokaal fenomeen. op het hoofdpodium zijn er windsnelheden gemeten van 120 km/u en meer, terwijl voldoende ooggetuigen hebben vastgesteld dat "het oog" van de storm daar zelfs niet gepasseerd is. dergelijke windsnelheden in combinatie met gigantische hagelbollen en bakken water hebben een ramp veroorzaakt. beelden wijzen ook uit dat (1) tot een half uur voor de ramp het zwaarste onweer rakelings langs hasselt zou passeren, en zeker niet langs de weide (2) dit onweer zich pas op het laatst ontwikkeld heeft tot "orkaankracht" en (3) dat slechts een 15 minuten voor de ramp duidelijk was dat "het ergste" wel degelijk op rampkoers naar de omgeving van pukkelpop zat. had een waarschuwing erger kunnen voorkomen? misschien. andersijds moet je mij eens uitleggen hoe je op een kwartier tijd 60.000 mensen gaat wijsmaken dat ze andere oorden moeten opzoeken. en, waar moesten die mensen dan naar toe? naar de camping waar ook een dode is gevallen? op straat? naar de omgeving waar ook gigantische schade aan bomen en huizen is vastgesteld? waar zelffs een kraan op een huis is terechtgekomen?

@willem c: voor een persoon met een zogenaamde open geest tov alle meningen gaat u er wel heel makkelijk van uit dat indien chokri een betere plaats krijgt bij de volgende verkiezingen dit een automatisch gevolg is van zijn zogenaamd martelaarschap ivm pukkelpop. dat getuigt van een nauwelijks verholen cynisme. misschien bent u niet zo vrijdenkend, liberaal en open-minded als u zelf wel denkt...

zielig!

 
At 23/8/11 16:35, Blogger Steven Huyers said...

Jezus,

gaan we iedereen die hier inderdaad emotioneel op reageert, nog een beetje tussen de lijnen liggen afkraken als dommeriken en onszelf nog een beetje liggen bejubelen omdat Mr. Sanctorum het, bijna als 'martelaar' aandurft de boel kritisch te benaderen ??

Dat pukkelpop de emoties raakt is niet meer dan normaal. Daar waren 60.000 personen aanwezig met elk van hen familie, vrienden, collega's, ... ik moet jullie toch niet de rekensom maken om te concluderen dat dit heel veel Belgen raakt?

En het raakt ook Chokri. Ik denk dat het niet meer dan normaal is dat hij emoties toont. En dat dit ook in beeld komt. De volledige Vlaamse media zat erop te loeren om Chokri te filmen. Maar om hem nu te beschuldigen dat dit een doordachte mediastrategie was, gaat echt een paar bruggen te ver. Heeft hij interviews afgelegd/verkocht? Neen, duidelijk neen. Zijn mediaoptreden is tot het hoogst noodzakelijke beperkt gebleven. Alleen fel gemediatiseerd omdat er idd alle media met hun lens opzaten!

Zijn er fouten gebeurd? absoluut! en hier zullen lessen uit getrokken worden! en die lessen zullen naar andere festivals doorgetrokken worden! Maar ik denk toch wel dat we kunnen spreken van hoogst uitzonderlijke weersomstandigheden die gezorgd hebben voor een nooit geziene gebeurtenis!

En om nu onmiddellijk Chokri & organisatie aan de schandpaal te nagelen en te beschuldigen van politieke spelletjes of strategieën ...

Sorry, maar met de beste wil van de wereld zie ik hier niet het kritische karakter van in.
Kritische benadering staat voor mij voor een benadering die een gebeurtenis uit het concrete trekt, in de context plaatst en verschillende standpunten/invalshoeken tegen elkaar afweegt. En met de beste wil van de wereld: ik lees hier allleen maar een zéér eenzijdige, politiek gekleurd propaganda stuk in. Een stuk dat het debat waar je zogezegd voor pleit echt geen goed doet.

 
At 23/8/11 16:52, Anonymous Anoniem said...

en dan maar weer beginnen over dat we in Vlaanderen niet kunnen debatteren, niet kritisch zijn, linkse rakkers die de maatschappij domineren,... Ja, zo kennen we de rechts (en links!)-populisten wel.
In de ganse tekst staan 2 inhoudelijke argumenten: er was geen rampenplan (uit je duim gezogen, flagrante leugen) en er was een slechte interne communicatie (hoe weet je dat? De organisatie heeft wel degelijk walkie-talkies).
Maar bovenal superzielig om dit drama te misbruiken om weer afgezaagd uit te halen naar links. Doe dan eens iets ipv te zagen.

Er zijn lessen uit te trekken ivm de communicatie en rampscenario's, maar dit was niet te voorzien.

En wat over de massapsychologie tijdens de VL blok betogingen of de ijzerwake? is dat dan plots positief? Het is gewoon typisch om de doemdenker te wezen en te spuwen op alles wat links is, er staan hier nog wel een paar zo'n bloggers in de kolom.

 
At 23/8/11 17:09, Anonymous Filip Hendriks said...

Grote bek en geen verstand..
Normaal kom je dan uit Nederland..

Ach ja. Wij, Vlamingen, moeten aanvaarden dat ook in onze gemeenschap labiele wezens voorkomen, die denken met hun niet onderbouwde of onjuist geuite exploten volgelingen te winnen.

To the point blijven, is niet uw sterkste kant, mogen we merken. Uit heel uw samenraapsel van opinie-uitingen komt maar 1 regel die het heeft over het eigenlijke feit en haar gevolgen: "Er was het ontbrekend rampenplan, de chaos en de falende interne communicatie (met GSM’s terwijl het netwerk plat lag, in plaats van een eigen draadloos systeem), en de dubbelzinnige communicatie na de ramp."
Deze stelling is gebaseerd op woorden die getuigen u leerden, maar die door u verdraaid worden of zelfs verkeerd weergegeven. Al de rest uit uw betoog is gebaseerd op eigenhandige insinuaties, ook wel een fantasmatische bevrediging genoemd.

Het rampenplan was wel degelijk aanwezig en is perfect uitgevoerd. Slachtoffers waren allen tijdig in ziekenhuizen en nooddeuren waren onmiddellijk open.

De chaos op het terrein heeft welgeteld geduurd tot de storm over was en het zicht opnieuw klaar werd. Deze chaos is een logisch gevolg van een storm van die omvang met hagelbollen die zo dik als een golfbal op u afstormen. Mensen zoeken dan inderdaad dekking. (ooit meegemaakt misschien vanachter uw pc?)

Interne communicatie, zegt u, met gsm's? Nogmaals een farce! Indien u niet weet wat u zegt, kan u beter zwijgen. Zoniet bestaan er instellingen allerhande waar u hulp kan zoeken. Ze werken op PP wel degelijk met een radio-systeem dat draadloos is. Maar u bedoelt waarschijnlijk de GSM-masten die niet toereikend waren voor de abonnees op dat piekmoment, echter wel voor de noodoproepen die erdoor gefilterd worden. Iets anders als wat u denkt neergepend te hebben, toch? De organisatie via hun eigen systeem en de noodinstanties waren dus wel degelijk bereikbaar.

Indien u dubbelzinnige communicatie hebt gevonden, mag u me zeggen waar. Weet u eigenlijk wel wat dubbelzinnig inhoudt in het Nederlands? Ik mag toch verwachten dat u als Vlaming op zijn minst onze eigen Nederlandse taal machtig bent? Alleszins is dubbelzinnig niet het tegenovergestelde van gelijkvormig, Meneer Sanctorum. Deze woordkeuze kan ik dan ook vanuit uw mond begrijpen, refererend naar uw andere fantastische stellingnames. Ze is hier echter niet juist toegepast. Een rechtgeaarde Vlaming die zijn stelling in het Nederlands, zijn eigen taal, wil uitdrukken en wil begrepen worden, zou toch eerst moeten nadenken over wat en hoe hij het schrijft. Er bestaat echter voldoende volwassenenonderwijs om u bij te schaven, heb geen angst om uit de boot te vallen. Waar een wil is, is een weg, nietwaar? Ook u kan er nog komen.

Uit dit alles kan ik afleiden dat u eigenlijk niets te zeggen heeft, tenzij onwaarheden of stellingname met onjuist taalgebruik. Vandaar ook mijn nietigverklaring van uw betoog en protest, alsook tracht ik u een helpende hand te reiken met het meegeven van volgende link: www.alexiusgrimbergen.be. U wordt er in het Nederlands en met een christelijke visie geholpen.

 
At 23/8/11 17:35, Anonymous Anoniem said...

Kort na het gebeuren schreef ik op Facebook: "De enige echte schuldige is natuurlijk Moeder Natuur, en aangezien de organisator een Vlaams Parlementariër is van SP.A (met dubbel paspoort) zal deze (op zijn minst) ontzien worden, zeker in de media.
De eerste reactie "jij verdient de prijs voor belachelijkste post - proficiat!" kreeg 50 steunbetuigingen, maar toch denk ik dat ik gelijk had en kreeg.

 
At 23/8/11 18:06, Anonymous G.Hoedemaekers said...

@koen de crock
Natuurlijk kan je een festivalweide met 60.000 personen niet evacueren 15 minuten voor de hel losbarst. Maar deze mogelijkheid had wel al jaren tevoren in het rampendraaiboek van de organisatie moeten staan.Zomeronweders komen nu eenmaal in de zomer voor! Bij vier van de zes openluchtfestivals waar er de laatste jaren doden te betreuren waren, was dit door onweer en/of storm.

 
At 23/8/11 19:22, Anonymous Davy said...

@de schrijver van dit artikel.

Was U die bewuste avond aanwezig op PP?

Wat weet U van rampenplanning en over de aanwezigheid van een rampenplan?

Wat weet U over afkondiging van het MIP (medisch interventieplan)en de hele medische/technische hulpverlening die dan aan het rollen gaat?

Ik heb niets te maken met PP, ik heb geen rode lidkaart etc. maar ik was wel een van de vele hulpverleners op het terrein, en ik kan enkel zeggen die schade (niet enkel op PP maar ook bijna volledig Hasselt) die heb ik nog nooit meegemaakt (in mijn 16 jarige loopbaan als brandweerman-ambulancier).

Met dit artikel treft U ook de verschillende hulpverleners die die bewuste avond en nacht en volgende dagen in de weer zijn geweest.

Denk hier ook aub eens aan, en mischien heeft U dan ook enkele slapeloze nachten (zoals veel van mijn collega's die WEL aanwezig waren op PP).

Davy

 
At 23/8/11 20:22, Anonymous Anoniem said...

Ik wil Chokri knuffelen! Hij is een geweldig man, met het hart op de juiste plaats. En hoe weet ik dat, omdat ik hem KEN! En ik hoop dat jij, Johan, hem ook ooit leert kennen, niet als politicus maar als mens. Dan zal je zo'n teksten niet meer schrijven.

 
At 23/8/11 21:20, Anonymous Anoniem said...

Haha, zoveel reacties die perfect illustreren wat Johan Sanctorum geschreven heeft. Raak Johan , alhoewel de helft er niet veel van begrepen heeft. Vlaanderen heeft nog een lange weg af te leggen.

 
At 23/8/11 23:02, Anonymous Anoniem said...

"Was u op het festival aanwezig tijdens de storm? Neen? Zwijg dan!"

Bovenstaande lees ik veel dezer dagen als het gaat over kritische bedenkingen bij het Pukkelpopdrama.

Dus journalisten en geschiedschrijvers moeten ook zwijgen over bv. WO II of WO I want ze waren er niet bij? Sorry, wat een drogredenen allemaal.

Lees liever dit eens http://evertvanwijk.blogspot.com/2011/08/pukkelpop-en-waarom-kritische-vragen.html

Aan Johan Sanctorum: Proficiat, in een ander land met een 'normale' pers zou uw stuk eentje zijn als zovelen. In Vlaanderen steekt het met kop en schouders boven de rest uit.

 
At 23/8/11 23:54, Anonymous Anoniem said...

ach als je er niet bij was,dan kun je het niet weten hoe het was.
ik was geheel een feesje aan het bouwen op skunk(main stage) toen het gebeurde,en daar heb ik NOOIT,en ik herhaal NOOIT chaos gezien.
toen de storm was gaan liggen zijn we met bijna de hele wei RUSTIG naar buiten gelopen,dus weer geen chaos.
op de camping was er ook GEEN chaos,dus aub,als je er niet bij was,,zeg dan ook niet dat de weide volliep met mensen in chaos enzo

en over de communicatie,wat moest Chokri dan doen,ja laten we zo rond +-21u zeggen dat pukkelpop afgelast is en dat iedereen weg moet,was ga je dan doen met de 40000 campeerders die er nog zijn?

wat hat Chokri moeten doen als hij zag dat de storm toch naar het festival kwam?70000 mensen evacueren? naar waar? organizatorisch is dat onmogelijk!
en ja laten we de weide ontruimen en iedereen naar de camping gaan,dan vallen er meer doden door de bomen die omgewaaid zijn en de lichtmast

en het is inderdaad gemakkelijk om een persoon(Chokri hier) aan de schandpaal te nagelen,maar mag ik u dan vragen wat jij al hebt verwezenlijkt in u leven? die mens heeft al 26 keer pukkelpop georganizeerd,waarvan 24 keer ZONDER problemen,en vorig jaar kon hij er nx aan doen,en dit jaar nog veel minder

 
At 24/8/11 08:09, Blogger BjornDeBakker said...

@Willem C.

1) Kan je mij eens cijfers geven hoeveel mensen er aanwezig waren op de camping en hoeveel er effectief gebruik hebben gemaakt van de opengestelde faciliteiten? Want die zijn volgens mij nooit vrijgegeven.

2) De NMBS heeft die nacht speciaal extra treinen ingelegd. Dus er waren mogelijkheden om meteen naar huis te gaan.

3) Toen ik donderdagavond wegreed, stond er een serieuze file richting Hasselt. Dit mede doordat gigantisch veel ouders meteen in de auto gesprongen zijn om hun kinderen op te halen aan de weide.

4) Hoeveel mensen waren met de wagen en zijn diezelfde avond nog vertrokken?

5) Er was een shuttle dienst richting Hasselt en als ik de paar bussen check die ik heb zien vertrekken, hebben gigantisch veel mensen daar gebruik van gemaakt. Ook werd (MEERMAALS) gevraagd om af te spreken in Hasselt om je te laten ophalen, dit om de hulpdiensten niet teveel te hinderen.

Het "kritisch denken" is gewoon veel te ver doorgeslaan bij sommige. Het is niet "kan er eigenlijk iemand verantwoordelijk gesteld worden", maar direct "wie kunnen we met pek en veren overladen". En als ik dan bovenstaande opiniestukken lees, doet mijn voorhoofd pijn van de 40 facepalms die ik moet placeren. En die vergelijking met WOI en WOII slaat echt helemaal nergens op. Bij mijn weten bestaan er van Pukkelpop geen tienduizenden naslagwerken en zijn er geen leger historici aan te pas gekomen om alles grondig te documenteren.

 
At 24/8/11 10:40, Anonymous Johan Sanctorum said...

Zoveel anoniemen voor en tegen, mijn oren tuiten er van...
Ik moet even gaan schuilen, maar liefst niet onder een tent.

 
At 24/8/11 10:45, Anonymous jokke said...

Johan,ik vind dat je de nagel op de kop slaat.De waarheid mag (moet) men onder ogen durven zien.Goed dat er nog mensen zijn als jij die de zaak nuchter bekijken.En wij belgen maar kritiek geven op de nederlanders terwijl we nog VEEL van hen kunnen leren

 
At 24/8/11 11:50, Blogger Michael said...

Jokke... verhuist dan naar ginder...
Johan... is dit uw manier om op de kap van de overleden jongeren/gebeurtenissen ook wat van de aandacht mee te pikken... hopelijk heeft het u een prachtig gevoel gegeven gevolgd door een gevoel van schaamte... hou de volgende keer uw sarcasme voor uzelf

 
At 24/8/11 13:55, Anonymous Anoniem said...

Duidelijk één of andere gevoelige linkse snaar geraakt, Johan! Je krijgt blijkbaar de hele linkse reutemeteut over je heen, aangevuld met een minstens even groot aantal dat er ook totaal niets van begrepen heeft.

Typisch voor dit soort publiek is dat de reactie zich in hoofdzaak beperkt tot een robbertje vulgair schelden, zonder aanreiken van ook maar één valabel tegenargument. Dat is blijkbaar te hoog gegrepen.
Het getuigt allemaal van heel weinig beschaving in de omgang met een afwijkende mening.

Niets van aantrekken, zou ik zeggen. Dat komt ervan als je stukken schrijft die inhoudelijk boven het gemiddelde uitsteken. Hoe zeggen ze dat overigens terug in 't Frans, van la Vérité qui blesse en zo... ! Maar mogelijk is dat ook al te ingewikkeld.

 
At 24/8/11 14:03, Anonymous koen de crock said...

Tja, van rechtse eikels à la sanctorum (die er zelfs niet voor terugdeinst om mits valse identiteiten op het web storende figuren uit zijn eigen partij te kakken te zetten) zijn we het gewoon dat ze tekstjes vol insinuaties, beledigingen, verdachtmakingen en andere crapuleuze "opinie"technieken als vanzelfsprekend, zelfs als het summum van intelligentie beschouwen.

en dan verschieten ze als ze een hoop beledigingen naar hun kop geslingerd krijgen. bende calimeros

 
At 24/8/11 16:43, Anonymous Anoniem said...

Met bovenstaande reactie wordt nog maar eens bewezen wat er voorheen juist gezegd werd, en eigenlijk al lang niet meer moest bewezen worden: typisch voor dit soort lieden is hun taalgebruik, 't liefst van al zich beperkend tot uitschelden van de tegenstander, dit alles gekruid met ordinair, ietwat vulgair taalgebruik, en vooral niet bij de feiten blijven, het lijkt zowat hun "internationale" attitude, wat tempeesten zonder valabele tegenargumenten aan te reiken. Dat is natuurlijk stukken moeilijker.

Misschien is dit ook wel de oorzaak. Dan moet dit hen maar vergeven worden, een soort verzachtende omstandigheden als het ware.

Gezien het duidelijk ongeneeslijke karakter van een en ander, is het waarschijnlijk geschikter om daar geen verdere aandacht meer aan te besteden, en het uischelden dan maar te beschouwen als een soort zelftherapie, onder het motto: "Wat baten kaars en bril, als..., inderdaad.
Gemeend meevoelen.

 
At 24/8/11 16:54, Anonymous Avondlander said...

In deze analyse van Sanctorum herkende ik veel van de bedenkingen die ik me ook maakte naar aanleiding van het dramatische gebeuren. Het leek wel of men de organisator ging heilig verklaren. Mocht het om een andere commerciele activiteit gaan, wat dat is het tenslotte, dan zouden de clichés van 'veiligheid opgeofferd aan winstbejag en hebzucht' ons rond de oren vliegen.

Voor de reaguurders die beweren dat er geen waarschuwingen in de wind zouden geslagen zijn :
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/313597/Organisatie-Pukkelpop-heeft-weeralarm-niet-gezien.htm?rss=true

De emotionele reacties hier lijken me overigens een mooie illustratie van wat Sanctorum in zijn artikel aankaart.

 
At 24/8/11 18:08, Anonymous Marc Huybrechts said...

De heer Sanctorum schrijft een artikel over "emo-joernalistiek" en "politiek theater" in Belgique. En wat gebeurt er? Hij wordt onmiddelijk overladen met kritiek die eigenlijk direct illustreert dat er een groot probleem is met contemporele "emo-joernalistiek" die broze/afhankelijke Vlaamse geesten benevelt vandaag. Laat me dat illustreren met twee concrete voorbeelden:

-- 1) Het toppunt van verdwazing vinden we bij ene EvelienVDW hierboven. Haar kernidee (nou ja, "idee" is een te groot woord voor haar sentiment) is eigenlijk dat ze..."triest" (emo-joernalistieke invloed!).... zou worden van "bekrompen" meningen. En ze drukt dat sentiment uit, vlak nadat ze de volgende stelling heeft verkondigd:

..." Het is triest dat iedereen zomaar artikels MAG publiceren, zeker als hun tekst zo bekrompen en belachelijk is als de uwe."....

Met andere woorden, EvelienVDW betreurt dat "iedereen" (stel u voor, zeg, iedereen, wat een elitaire mentale arrogantie!) een artikel mag (ja "mag"!) publiceren wanneer zij de inhoud ervan zou beoordelen als bekrompen. Voorwaar, men zou zich in een onderontwikkeld land kunnen wanen met een ONdemocratische cultuur (minstens pre-Europese Verlichting van enkele eeuwen terug). We hebben hier dus te maken met een bekrompen/intolerante geest die absurdelijk Sanctorum komt verwijten van bekrompen te zijn.

-- 2) Koen de Crock maakt een beetje meer doordachte commentaar op 3 andere commentatoren, maar komt ook illustreren hoe gevangen hij wel zit in de emo-joernalistiek van de naief-linkse Belgicistische regimemedia. Hij sleurt er Fox News bij, maar heeft duidelijk geen benul van wat Fox News is. Dat kan niet verbazen vermits de Belgische regimemedia daaromtrent een volkomen vertekend beeld ophangt (dat ze gaan halen bij de lnkse Amerikaanse concurrenten van Fox News). Fox News laten ze in Belgie niet binnen, want dan zouden te vele taboes van de aldaar heersende naief-linkse culturele orthodoxie op de helling komen te staan. Tja, het is erg dat De Crock geen tolerantie heeft voor echte media diversiteit, want de media die hij kan zien (inclusief de VRT en Al-Jazeera) verkondigt verschillende schakeringen van min of meer hetzelfde naief-linkse wereldbeeld, t.t.z. absurdelijk moreel-relativistisch en naief omtrent de natuur van de niet-westerse wereld.

Als conservatieve Amerikaan erger ik mij regelmatig aan een aantal cultureel-linkse ideeen van Sanctorum, en aan het aangekweekte anti-Amerikanisme dat vervat zit in zijn schrijfsels. Maar, ik kan ook erkennen dat hij een van de weinige linkse Vlaamse intellectuelen is die af en toe kritiek kan en durft uiten op zijn eigen linkse 'kerk' in Belgique. Dat getuigt van een zekere moed, en van een capaciteit tot intellectuele eerlijkheid, die lof verdienen.

 
At 24/8/11 18:15, Anonymous Anoniem said...

Mag ik de criticasters er op attent maken dat er ZONDAG ook een WEERALARM was en dat er, voor zover mij bekend, GEEN ENKELE AFGELASTING was. Alles was onder controle. Op de buienradar kon je zelfs boven een hollands festival een dreigende rode vlek in de voormiddag zien. Maar op de LAGE LANDEN is de vlaag meegevallen. Dit alles wil niet zeggen dat je geen evaluatie mag maken om in de toekomst de boel nog beter te organiseren, maar de bestste stuurlui zullen altijd aan de wal staan en kritiek geven vanop hun luie stoel. Afbreken is altijd makkelijker dan zelf eens initiatief te nemen

 
At 25/8/11 12:38, Anonymous G. Verhaeren said...

Ik denk dat "die Hollanders" beter hun mond kunnen houden! Ook bij hun rampen (Bijlmer, Vuurwerk incident, Koninginnendag,...) liep er gigantisch veel fout en was er waanzinnig veel chaos. Waarom? Omdat niemand kon voorspellen wat er te gebeuren stond, net zoals nu met het PukkelpopDRAMA! Als die downburst zich 5 km verder ontwikkelt ligt Pukkelpop hoogstens 30 minuten stil en draait het circus daarna gewoon verder, ZONDER slachtoffers. Dit is gewoon brute pech! Niet meer, niet minder.

Wat moet je doen? Pukkelpop een dag uitstellen? En denk jij dat die 60000 mensen dan braafjes terug naar huis gaan en een dag later weer terug naar daar komen? Niks daarvan, als er al geen protest komt gaan die mensen op de kamping in hun tentjes liggen feesten. Daar zijn ook bomen omgewaaid. Hoeveel doden zouden er dan geweest zijn? Nogmaals, dit heeft zo moeten zijn en het is betreurenswaardig dat er 5 doden, 7 kritieken en 1 levenslang verlamd slachtoffer is gevallen...

Ik vind de solidariteit tussen alle betrokkenen heel mooi, zeker in deze tijd van egoïsme en asociaal gedrag (zoals in dit artikel nogmaals wordt onderstreept door Sancorum en z'n aanhangers)... Het geeft me zelfs een beetje hoop dat het toch nog niet zo fout zit met de mensheid als ik dacht dat het was! Een dikke pluim voor iedereen!!!

Ik ben zelf een vaste Pukkelpop-bezoeker en heb toevallig dit jaar overgeslagen omdat het niet uit kwam met onze vakantieplanning. Na het bekijken van de beelden op Youtube ben ik verstandig genoeg om te beseffen dat ik zielsblij mag zijn dat ik niet op die wei aanwezig was. Als jij, de-man-van-horen-zeggen, niet dezelfde conclusies kan trekken als ik en bijna de rest van de hele wereld, dan maak ik me héél veel zorgen over jou (jullie) geestelijke gezondheidstoestand. Volgens mij leef jij (leven jullie), net als de Brejviks van deze wereld, geïsoleerd voor je (jullie) PC het hele internet afsurfend om pulpartikels als dit te schrijven gebasseerd op "van-horen-zeggen".

Nu mag je me dit horen zeggen: "ga naar de Gamma, koop een stevige koord, leg een lus in die koord, zoek een stevige boom en doe wat je moet doen en verlos ons van jou negativiteit!" Of anders, "get a life, velouren pony!"

G. Verhaeren

 
At 25/8/11 13:09, Anonymous Anoniem said...

Laten we als reactie op dit verbitterd en onmenselijk artikel niet te veel woorden gebruiken. Er zijn nu eenmaal mensen met een goed hart en een slecht hart. Deze auteur hoort overduidelijk bij de tweede categorie. En zo zullen mensen die slecht in elkaar zitten, de handelingen en gevoelens van goede mensen niet begrijpen en vol afgunst met de grond gelijk maken.

 
At 25/8/11 13:23, Blogger Michael said...

@G. Verhaeren... ik volg u volledig... Het is spijtig te lezen dat er toch vele (wereldvreemde) mensen zijn die dhr Sanctorum steunen in zijn verhaal! Nog erger lijkt mij dat zij zichzelf intelligenter vinden dan de sociale mensen onder ons. Kritiek moet kunnen... maar op een positieve manier

voor de intelligentere mensen zal ik even een voorbeeldje geven... als uw werkgever uw werk evalueert en zegt "goed gedaan maar ik zou dit nog een beetje verder uitwerken" of in de negatieve zin, Dat slaat nergens op... kan je nu niets...

Geef nu even zelf toe dat het eerste aangenamer is ... niet?

denk je hier anders over is het misschien de moment om jezelf even af te vragen of een bezoekje aan de psycholoog geen hulp kan bieden

 
At 25/8/11 14:06, Anonymous traveler said...

J.S. valt de emo-journalisten aan en de meute gaat overstag.
Wat betreft verantwoordelijkheid moet die gedeeld worden tussen de organisatoren en de verzekeringsmaatschappij. In ernstige organisaties waar veel volk samen komt is er zoiets als de éénmaal in honderd jaar onweersmogelijkheid.
Dit is een statistische vaststelling dat er een éénmalige mogelijkheid bestaat van een ontzettend onweer en de parameters worden daarvoor statistisch vastgelegd door de verzekeringsmaatschappijen na een grondig klimatologisch en ingeniersrapport.
Is die studie gebeurd? Zijn de tenten op die basis uitgerekend?
Vergeet de emotionele prietpraat en doe er iets aan voor de toekomst.
Mijn conclusie:
Zo een studie is niet gebeurd en de verzekeringsmaatschappijen en de organisatoren zijn verantwoordelijk. punt, uit.

 
At 25/8/11 17:12, Anonymous Anoniem said...

Man man, wat een hypocriet moet je zijn om dit neer te schrijven. Chaos, geen communicatie, ambulances? Hoe kun je meteen goed communiceren, als jezelf de situatie nog moet evalueren. Bij zo'n drama kun je nooit goed communiceren. En maar goed dat de ambulances op en af reden. Wat zouden we anders krijgen.
De organisatie had tenminste gezorgd dat de nooduitgangen onmiddellijk open stonden (denk maar aan de love parade). Hoe kun je een organisator verantwoordelijk stellen voor zo'n natuurfenomeen?
En Chokri is hier zeker van aangedaan.
Misschien maar goed dat ze het concert niet meteen afgeblazen hebben! Het zal nogal een stormloop geweest zijn!!!
Misschien mag je verhuizen naar de arrogante Nederburen. Daar kunnen ze nog geen festival organiseren zonder vecht- of schietpartijen.

 
At 25/8/11 17:17, Anonymous Marc Huybrechts said...

Merkwaardig, het intolerante sentimentalisme van EvelienVDW en Koen De Crock wordt nog overtroffen in de jongste commentaren van G Verhaeren en van ene 'Michael'.

1)Verhaeren denkt van zichzelf dat hij toch zo "solidair" en "sociaal" zou zijn (twee sleutelwoorden of slogans van de emo-joernalistiek in Belgique), en - nog postsierlijker - denkt dat..."bijna de rest van de hele wereld"...dezelfde conclusies zou trekken als hij omtrent Pukkelpop. Ik heb nieuws voor hem. Het gros van "de rest van de wereld" heeft nog nooit gehoord van Pukkelpop, en zou daar ook niet van wakker liggen als ze er van gehoord zouden hebben. Maar, zijn reactie is wel typisch voor Belgiquers die denken dat de wereldvisie van 'hun' emo-joernalistiek zou aangehouden worden in de rest van de wereld. Hoe naief kan men wel zijn omtrent de 'rest van de wereld'!

De 'sociale' en 'solidaire' Verhaeren eindigt dan nog met Sanctorum de raad te geven van zelfmoord te plegen met een "stevige koord". Tjonge toch. Ik had wel begrepen dat, wanneer puntje bij paaltje zou komen, die vermeende solidariteit van Verhaeren (en emo-consoorten)wel peperdun zou blijken te zijn.

2) Wat Michael betreft, die adviseert geen zelfmoord voor Sanctorum, maar geeft hem wel de raad van naar een psychiater te gaan. Hij verwijt supporters van Sanctorum dat ze zichzelf intelligenter zouden vinden/denken dan de zelfverklaarde "socialen" onder ons, maar gaat dan direct door met te illustreren dat hij van zichzelf hetzelfde denkt. Kritiek zou "aangenaam" moeten zijn! Let's face it folks, de Belgische 'slachtoffers' van contemporele "emo-joernalistiek" kunnen geen politieke kritiek meer verdragen op hun collectieve dogmas. In dat opzicht beginnen ze sterk te trekken op..."bijna de rest van de hele wereld".

 
At 25/8/11 18:03, Anonymous johanna said...

Hoe is het met ons middelbaar onderwijs zo ver kunnen komen? Een tekst analyseren, op zoek gaan naar de essentie, de gelaagdheid van een tekst onderkennen: in het gros van de reacties hier geen spoor van te bespeuren! Natuurlijk is deze tekst wat provocatief gesteld, maar sarcasme en ironie zijn stijlfiguren die echt wel toegelaten zijn. Ik zou zelfs zeggen: het is de plicht van een cultuurfilosoof om op zere tenen te trappen en tegen gangbare trends in te gaan. Wat peper en zout in het debat graag! Wat was de essentie ervan ook alweer? Dat de journalistiek soms gevaarlijk in de richting van sentimentaliteit aan het afglijden is (DS van vorig weekend was er ver over!) en dat er op zijn minst een verknoping met de politiek te bespeuren valt. Kunnen we het daar over hebben aub? We zitten hier niet op een humo-forum, dacht ik. Oh ja, ik was niet op Pukkelpop en ben niet zo familiaal met de organisator dat ik hem Chokri zou noemen.

 
At 25/8/11 19:12, Anonymous Anoniem said...

Ondertussen blijft het knuffelen gewoon aanhouden en worden kritische reacties duchtig gecensureerd op de site van De Morgen: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1309322/2011/08/25/Pukkelpop-een-week-na-het-drama.dhtml

 
At 26/8/11 00:19, Anonymous Vooruit said...

Een ding is zeker voor de vele slachtoffers van de vreselijke Pukkelpop windhoos dient in het midden van Kiewit een gedenkmonument opgericht te worden van zodanige grootte, dat bezoekers later vanop de top de 'Martelaarsweide' goed kunnen overzien en er in gebeden de slachtoffers kunnen gedenken.
Het moge duidelijk zijn, dat deze weide achteraf uit eerbied voor de martelaren nooit meer in gebruik genomen kan worden voor dergelijke aard feestelijkheden.
De heer Mahassine dient op kosten van de gemeente (Hasselt?) een andere locatie ter beschikking gesteld worden. Als SP-A vlaams volksvertegenwoordiger zal hij ongetwijfeld een oplossing hiervoor kunnen vinden. Vlaanderen mag dit festival niet verliezen!

 
At 26/8/11 08:44, Blogger Michael said...

Ik verwijt niks... ik stel vast...

Misschien heb ik het niet helemaal goed verwoord maar de doelde voornamelijk op het feit dat opbouwende kritiek maar op zijn plaats is...

Graag zou ik van jullie nog willen horen hoe jullie dan zouden reageren als organisator...

I Rest my case...

 
At 26/8/11 08:51, Anonymous G. Verhaeren said...

Eén ding is zeker: J. Sanctorum en M. Huybrechts zijn één en dezelfde persoon onder een andere nick! Veel plezier in je eigen wereldje, wijf. En kom er aub nooit meer uit... :-) Howdoe en bedankt... This one 's for you: http://www.youtube.com/watch?v=sOq6i69ZJc8

 
At 26/8/11 09:19, Anonymous Johan Sanctorum said...

Mijnheer Verhaeren, u dwaalt. Het is niet omdat M. Huybrechts het blijkbaar tot op zekere hoogte met me eens is, dat we een en dezelfe persoon zouden zijn.
M. Huybrechts is trouwens een vaste klant op deze webstek. Voor de rest verraadt uw taalgebruik weinig inzicht en veel ressentiment. Bevestiging van wat ik eigenlijk wou aangeven.
Ondertussen blijkt de heer Mahassine alle SP.A-partijlogo's (tijdelijk) van zijn thuispagina gehaald te hebben, wellicht onder invloed van deze discussie.
En de boezemvriendschap met Noël Slangen, grossier in gebakken lucht, blijkt nu ook in De Morgen.
Maar uiteraard blijft Chokri ons aller troetelkind...

 
At 26/8/11 09:59, Anonymous Elhaz said...

Jammer dat op dit forum niet de mogelijkheid bestaat om zoals op Facebook een 'vind ik leuk' reactie te geven. Ik zou het gedaan hebben bij de post van Johanna die wat betreft de teneur van de reacties de nagel op de kop slaat.
De reacties op dit artikel van JS illustreren perfect het effect van emo-journalistiek op onnadenkende volgzame en niet-kritische burgers. Griezelig gewoon.

 
At 26/8/11 12:28, Anonymous Anoniem said...

Johan, Johan... 'wellicht onder invloed van deze discussie'??
Zou dat niet te veel eer zijn voor een prutsschrijverke die vooral succes oogst in 't Pallieterke? En dan ook nog onder verschillende aliassen?
http://www.apache.be/2011/07/hoe-bruno-valkeniers-met-zijn-pen-het-vlaams-belang-uitzuivert/

Trouwens, Johan, het zou me niet verbazen als elke positieve reactie hier op je blogs allemaal uit jouw pen komen...

Misschien tijd voor nog eens een IP-check??

 
At 26/8/11 12:49, Anonymous Avondlander said...

Grappig en droevig tegelijk wat de Chokri-fans hier unisono verkondigen. Begon het met een demonstratie van hun onvermogen om een simpele tekst begrijpend te lezen, vervielen ze al vlug in een karikaturale illustratie van wat Johan Sanctorum aankaart. En als klap op de vuurpijl worden de personen die hun fanatieke mening niet delen nu als fysiek onbestaand weggezet daar waar in het begin afwezigheid op Pukkelpop nog een voldoende reden was om geen spreekrecht te hebben.

 
At 26/8/11 12:52, Anonymous Johan Sanctorum said...

Gaat u gerust uw gang, mijnheer Anoniem! Het is overigens vermakelijk, hoeveel "anoniemen", met een tegengestelde mening, op dit forum verschijnen...

 
At 26/8/11 13:11, Anonymous Anoniem said...

Tja, mr Sanctorum,

u bent de moeite niet waard om tijd in te steken...

Ik blijf gewoon uw schrijfsels lezen, elke zondagmiddag bij mijn rechtse schoonvader. Uw plezante vertelseltjes in dat humorgazetje.
Vooral blijven doorgaan, mr Sanctorum...
Trouwens, uw blogs doen mij denken aan die andere Johan actief op 't internet, de forumnar :-)

Best wel zielig als iemand blogs nodig heeft met commentaren gepost door zichzelf onder verschillende namen, enkel en alleen om te bewijzen dat zijn leven toch enig nut zou hebben...

 
At 26/8/11 13:37, Anonymous traveller said...

@ de anonieme hier boven

Ooit al eens geprobeerd met concrete elementen te discussiëren?
Het gescheld is typisch links maar het toont wel de leegheid van jullie ideoligie.
Ga vooral zo door, op een dag wordt die leegheid misschien duidelijk voor jullie.

 
At 26/8/11 13:45, Anonymous Anoniem said...

Traveller,
ik ben a-politiek, interesseert mij absoluut niks. Ik ben gewoon iemand die hard voor zijn leven heeft moeten lopen vorige donderdag.

Ik vind het gewoon zielig dat iemand met verschillende sockpuppet-accounts zichzelf belangrijker voordoet.

Verder ivm de posting van de heer Sanctorum: iedereen weet wat voor onzin hij uitkraamt (zie artikel getekend door Annick Verbauwen in 't Pallieterke) dus daar ga ik verder geen woorden aan vuilmaken.

 
At 26/8/11 14:24, Anonymous Johan Sanctorum said...

Het ziet er inderdaad naar uit dat "links" (we zullen dat melig Chocri-zootje maar zo noemen) al uitgepraat is, nog voor ze iets zinnigs hebben gezegd.
Verder dan wat gescheld komen ze niet. Mij overigens een raadsel waarom ze op deze politiek-incorrecte webstek blijven rondhangen, als het toch allemaal "onzin" is. De webmaster dezes moet zo ongeveer de wanhoop nabij zijn...

 
At 26/8/11 15:08, Anonymous Anoniem said...

Jezelf weer aan 't bewieroken, Johan?
Jouw posting onmiddellijk linken aan een hele webstek?

Anyway, mevrouw Verbauwen zou je artikel weer schitterend vinden, uiteraard :-) Of heb je al een nieuw karakter verzonnen??

 
At 26/8/11 22:41, Anonymous Anoniem said...

Johan,

komaan, je enkele (drog)argumenten werden stuk voor stuk weerlegd door de commentaren onder je "stuk". links of rechts, doet er niet toe, je bent zelf het toonbeeld van een uiterst slechte debater, je reageert op wat commentaren maar op geen enkele inhoud. Er was wel degelijk een rampenplan en een intern communicatiesysteem. En er zijn fouten gemaakt in de interne communicatie, maar hoe wil je dat oefenen? Een ramp is hopelijk eenmalig en valt niet perfect te voorspellen, anders is het geen ramp.
Je massahysterie waarvan je spreekt, telt die ook niet op je geliefde ijzerwake? Waar men duchtig aan verkleedpartijen, pathetische zangpartijen en vendelzwaaien moet doen om de ganse wij één te laten voelen?
En schieten op "het linkse chokri-zootje", "emo-journalisten",... is nogal gemakkelijk zonder enig argument. Tegen de stroom ingaan omdat het cool is, getuigt van een kleutermentaliteit. Dat ze je hier trouwens nog laten publiceren is dwaas, na je ontmaskering als narcist onder verschillende aliassen is je geloofwaardigheid onder het niveau van khadaffi of comical ali gezakt.
Denk in het vervolg even na voor je iets begint te schrijven, het zou geen kwaad kunnen.

 
At 27/8/11 00:00, Anonymous Anoniem said...

En dan zeggen ze dat die van de NVA geen kritiek kunnen verdragen !

 
At 27/8/11 00:45, Anonymous Bert vh concert said...

Zelfs weerfenomenen hebben een ideologische inslag in dit land

 
At 27/8/11 12:22, Anonymous stand your ground said...

In America the majority raises formidable barriers around the liberty of opinion; within these barriers an author may write what he pleases, but woe to him if he goes beyond them. Alexis de Tocqueville

In Amerika is dit aan verandering onderhevig geweest maar in Europa...

 
At 27/8/11 13:56, Anonymous Johan Sanctorum said...

Pure overmacht? Ook het getuigenis van Pukkelpop-medewerker Bram Nelissen is interessant. Maar wellicht is dat ook een alter-ego van JS...

http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110818_217

 
At 27/8/11 19:57, Anonymous Anoniem said...

de reactie van bram nelissen toont aan dat dit wel degelijk overmacht was, en dat je nooit heel goed voorbereid kan zijn op dergelijke gebeurtenissen.
en nogmaals, antwoord eens eindelijk op het feit dat al je stellingen weerlegd werden? je bent echt wel een heel slechte debater aan je reacties te zien, annick. sorry, johan. Sorry,....

 
At 27/8/11 20:13, Anonymous Anoniem said...

Stellingen weerlegd? Euh... waar...?
De reactie van Johanna is er pal op, het bewijs wordt geleverd door de vele reacties (vermoedelijk realiseren ze zich dat niet eens).

Ik vraag me wel af hoe zoveel mensen hun weg vinden naar deze blog. Via welke gunstige(?) wind? Ik kom hier vaak eens een kijkje nemen, maar heb hier nog nooit zo'n massa reacties gezien. Het lijkt wel een mobilisatie.

 
At 28/8/11 12:57, Anonymous Ilse said...

Jammer om te lezen dat heel weinig mensen de tijd nemen om deze tekst op een juiste manier te interpreteren.
Men lijkt niet te begrijpen dat de media hun nieuws ook 'verkocht' moeten krijgen en dat ze daardoor gretig inspelen op gevoelens van sentiment en dramatiek. Daarmee wil ik het voorval op Pukkelpop hoegenaamd niet minimaliseren, maar het kan zeker geen kwaad om de mediahetze hierrond eens los te koppelen en deze kritisch bekijken, zoals Johan Sanctorum dit doet.
Kritisch naar dingen kijken is de dag van vandaag jammer genoeg niet meer 'in', alles moet tot in den treure voorgekauwd worden en hapklaar worden toegediend. Je MOET mee met de massa, of je wordt bestempeld als een verzuurde medemens.
Nieuwsverslaggeving is steeds subjectief: alleen al in de keuze van het al of niet publiceren van bepaalde artikels begint het al. Niet alles kan natuurlijk verschijnen, maar mensen moeten wel beseffen dat het beeld dat soms wordt opgehangen vertekend is (bewust of onbewust, dat laat ik in het midden). Jammer dat ook hier op dit forum zoveel mensen de kudde volgen, zonder zich echt ooit af te vragen WAAROM ze dit doen ...

 
At 28/8/11 17:06, Anonymous Anoniem said...

Beste Ilse,

Johan Sanctorum bekijkt de mediahetze niet kritisch, de heer Johan Sanctorum geeft enkel uiting aan zijn politieke en waarschijnlijk persoonlijke frustraties tegenover een van de 4 organisatoren van Pukkelpop, met name Chokri.
In het verleden heeft de heer Johan al meerdere bewezen dat hij zijn broodheren trouw is en de nodige hand -en spanwerken levert om politieke tegenstanders negatief in beeld te brengen.
Johan, vindt de heer Valckeniers misschien dat Chokri te veel positieve aandacht krijgt, zeker door de jeugd? Da's sowieso geen kiespubliek voor 't blokske, dat moet je zelf toch ook weten. Veel jeugd gezien tussen de rollators op de Ijzerwake? Dacht het niet. Ach, de heer Johan Santorum zal nooit veranderen en scheten in een fles blijven lanceren ten voordele van zijn broodheren: a dog never bites the hand that feeds him...

 
At 28/8/11 18:46, Anonymous Anoniem said...

Mijnheer Johan kickt hoe langer hoe meer op al die tegenreacties, hoe groffer hoe liever...
Zielig.

 
At 28/8/11 19:09, Anonymous Anoniem said...

Het heeft er niets mee te maken of je nu links bent of niet. Als je achter Chokri staat, ben je gegarandeerd links? BULLSHIT! Ik ben niet links, zelfs verre van, en toch vind ik de tekst van Johan ontzettend zielig. Het slaat op niets. Wat een debiel zeg.

 
At 29/8/11 01:06, Anonymous Anoniem said...

weerlegd werd de tekst wel degelijk. het ontbreken van een rampenplan (weerlegd), ontbreken van communicatiemiddelen (weerlegd). En veel meer argumenten dan dat lees ik niet. Behalve wat populistische zever over links en de media. En wees gerust, een tekst als deze analyseren is heel makkelijk, als je alle drogredenen en belachelijke insinuaties filtert blijft niet veel meer over.

Wel, beste Johan (en medestanders), goed nieuws. Er is vrijheid in dit land om zelf een krant te starten! en aangezien zoveel mensen voor rechts stemmen, zal dat wel een groot succes zijn als de bestaande media zoooooo slecht is als je beweert. Allé, kom, waar wacht je op Johan? Of misschien best eerst een cursus "hoe onderbouw en beargumenteer ik een stuk" volgen? Of misschien beter "hoe kan ik ook maar 1 thema bespreken zonder te vervallen in goedkoop plat populistisch mijn tegenstanders bashen?
En links of rechts doet er niet toe in deze, zelf beschouw ik me zeker niet als links. Dit terzijde, vooraleer het ook onder "linkse commentaar" gecatalogeerd wordt.

 
At 29/8/11 16:18, Anonymous traveller said...

@ Anoniem

Dus er was een klimatologische studie en een ingenieurstudie voor-de-eens-in-de-honderd-jaar-storm.
Toevallig heeft Jill Peeters die storm de ergste in honderd jaar genoemd, na dat ik mijn eerste commentaar hier had gepost.
Hoe zit het met die studies als je de verantwoordelijkheid hebt voor 70.000 mensen? Werden ze gemaakt?

 
At 29/8/11 17:10, Anonymous Anoniem said...

@traveller: begin zelf eens iets te organiseren. Ik durf wedden dat je een derrgelijke studie ook niet maakt, dan kan om het even welke parochiezaal, sporthal of tent instorten, dergelijke risico's vallen nu eenmaal niet uit te sluiten. Maar ga maar door met roepen van de zijlijn, op een dag wordt je leegheid wel duidelijk (iets wat ik persoonlijk nooit zou zeggen, maar jij blijkbaar wel kan doen over een gans spectrum van de bevolking)

 
At 29/8/11 20:06, Anonymous Johan Sanctorum said...

Wat mij blijft verbazen is dat al deze pissige reacties op Flanders Fields worden gepost, en niet op mijn eigen blog (waar ik de IP-gegevens kan checken en de "anoniemen" door de mand vallen)...

JS

 
At 30/8/11 09:57, Anonymous traveller said...

@ Anoniem

Elk groot project dat ik deed had deze studies, ik had anders de projecten niet aangenomen. Wat betreft aan de zijlijn staan daar zou je nog van opkijken.
Het probleem met jou en gelijkaardige commentators is en gebrek aan inzicht in de werkelijke technische problemen. Het is toch zo ne sympathieke mens meneer en de rest is niet belangrijk.
Dit is het laatste wat ik er over schrijf, doe gerust voort naar het volgende drama en de volgende huilbui De slachtoffers kunnen toch niet meer reklameren.

 
At 30/8/11 15:37, Anonymous Anoniem said...

Geen probleem!
Wat is de URL van je blog, Johan? Je kent dat toch hé, een URL, want een tijdje geleden wist je niets van IP's enzoverder. Iets bijgeleerd toen je zelf door de mand viel???

Allen daar heen!!

 
At 2/9/11 12:11, Anonymous Jan de Boeck said...

"wansmakelijke theatraliteit" noemt u Mahassine's gedrag. Hoe had hij volgens u dan wél moeten reageren? Hoe zou ù gereageerd hebben, vraag ik me af? Gelijk wat hij deed, men (een bepaalde kliek dan toch) zou er hem op gepakt hebben, enkel en alleen omdat hij een Spa-politicus is. Hebt u er ook maar even aan gedacht wat zo iemand moet voelen als hij z'n levenswerk in tien minuten letterlijk heeft zien wegwaaien, met bovendien doden er bovenop?

 
At 9/9/11 15:08, Anonymous Anoniem said...

Zeg Annik, euhm, Marc, euhm Johan, euhm.. Meneer Dillen ook al de wind van voor gekregen via uw vrouwelijke "ik" Annik Verbauwen in 't Pallieterke. Rest in Peace mevrouwheer. Dat de heer Valkeniers u nog wat broodkruimels bedeelt..

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>