12 september 2010

Terugtrekken uit Afghanistan...

De SP.a pleit opnieuw voor een algemene terugtrekking van de Belgische troepen in Afghanistan en zal het dossier op de onderhandelingstafel leggen. "Het is onverantwoord dat onze soldaten moeten meedoen aan operaties die nooit goed kunnen aflopen." aldus SP.a-politicus Van Der Maelen. "De oorlog is een dure mislukking die veel mensenlevens vraagt van militairen en burgers."(deredactie, 12 Sep 2010).

Uitspraken vanwege een politieke partij die in een eerdere regeringscoalitie Afghanistanmissies goedkeurde, inclusief het sturen van troepen naar Kunduz. Geen enkele militaire buitenlandse operatie is 'veilig' en als we slechts mogen deelnemen aan operaties die enkel goed kunnen aflopen dan kunnen we evengoed thuis blijven. We hebben een professionele krijgsmacht waar iedere militair een vrijwilliger is, geen dienstplichtige, en maar al te goed beseft welke de mogelijke gevaren zijn die hij of zij ooit zal tegenkomen in operaties.

Het probleem van de Westerse coalitie is dat ze moeten meedoen aan een bokswedstrijd waarbij beide armen in het gips zitten tegen een tegenstander die mag uithalen met alle rotte streken. Het probleem van de Westerse coalitie is de gebrekkige inzet van de bondgenoten en is de beperkte inzet van hun militaire capaciteit, onder andere omwille van het defaitisme en de kritiek van sommige politieke partijen in de thuislanden!

Het gaat om 22 Belgische militairen in Kunduz maar men trekt de lijn door voor heel Afghanistan. Als er iets zou plaatsvinden in Kandahar of een bombardement waarbij burgerslachtoffers vallen of het gaat over de 'hoge kosten', dan zal men terug de inzet van onze F-16's ter sprake brengen... . Van Der Maelen (SP.a) en De Vriendt (Groen!) hebben daarin soms gelijk, een F-16 is niet altijd het meest gepaste wapensysteem en het droppen van bommen is niet altijd de beste oplossing. Een betere oplossing zouden gevechtshelikopters zijn met geleide raketten - zowel ATGM als kleinere 70mm raketten (in ontwikkeling) - en een boordkanon, alleen heeft de SP destijds beslist om geen aanvalshelikopters te kopen maar Agusta A-109's met een te lichte bewapening. Het enige andere alternatief is meer grondtroepen sturen. Over Kaboel spreekt men bijna nooit.

Terugtrekken of blijven...

De blijvende hardnekkige retoriek vanwege SP.a (en Groen!) en de steeds wederkerende vraag om uit Afghanistan terug te trekken doet mij terugdenken aan Rwanda. In 1994 hebben we ons teruggetrokken uit Rwanda na de moord op 10 Belgische militairen, een mokerslag waarna we gevlucht zijn in plaats van de Rules of Engagement over boord te gooien en manu militari in te grijpen. Terugtrekken uit Afghanistan en de bevolking aan zijn lot overlaten...of blijven...het doet mij denken aan Rwanda. Hoewel Rwanda een andere achtergrondsituatie had.

Er zal wellicht geen genocide plaatsvinden - zoals destijds in Rwanda - maar kunnen we het ons veroorloven de Afghanen in de steek te laten zonder dat het veiligheidsapparaat voldoende opgeleid & voorbereid is? Het is niet alsof de Islamistische groeperingen werkelijk een 'aanvaardbaar alternatief' vormen en een verbetering zullen betekenen voor de 'mensenrechten' in Afghanistan.

Is het SP.a-standpunt geboren uit anti-Amerikanisme, anti-Navo gedachtengoed of is het puur uit pacifistisch idealisme ontstaan? Voor een partij die zoveel praat over het belang van ontwikkelingshulp en de nood om de Noord-Zuid kloof te dichten, de armoede in de wereld wegwerken en de onveiligheid in de wereld aan te pakken...is ze wel bereid om als eerste Afghanistan te laten vallen. Het grote idool Obama zal niet blij zijn met de blijvende oproep voor een terugtrekking uit Afghanistan, net nadat men 50 man versterking vroeg. Er moet volgens SP.a een 'politieke oplossing' komen en minder gestreden worden. Een politieke oplossing moet er inderdaad komen, want er eeuwig blijven willen we niet.

Een politieke oplossing in een guerilla-situatie door terug te trekken?

In een guerilla-situatie moet je manu militari de druk op de vijand maximaal opvoeren zodanig dat deze geneigd is de gewapende strijd te staken & onderhandelen of door uitputting uit elkaar valt, daarnaast moet je een lokaal veiligheidssysteem op poten zetten dat past in het kader van de elementaire antiguerillastrategie. Afghanistan is altijd een guerilla-gebied geweest, het aard van het beestje is niet gewijzigd...de situatie in Kunduz wel sinds 2008...daarin heeft Van Der Maelen gelijk.

Het is een 'war of attrition' in een land dat al meer dan 30 jaar niet anders kent dan guerillatoestanden...9 jaar ISAF is lang maar niet verbazingwekkend lang. Volhouden is de boodschap, de hoofdvraag is of we financieel en moreel kunnen volhouden. Kunnen we het financieel aan? Van Der Maelen vindt van niet. Vooral, zijn onze militairen gemotiveerd om er te blijven en zien zij slaagkansen? Het probleem is dat men nooit hoort wat de manschappen ter plaatse en de terugkerende veteranen ervan denken. Het is ook een uitgelezen moment om ervaring op te doen en de gebreken binnen de 'gemoderniseerde landcomponent' bloot te leggen.

Zolang we de financiële middelen hebben en zolang Belgische militairen nog steeds vrijwillig bereid zijn om naar Afghanistan te trekken - de gevaren kennende - moeten we er blijven en trachten als trouwe bondgenoot onze missie tot een goed einde te brengen, totdat de Afghanen zelf hun boeltje kunnen beheren of de coalitie beslist terug te trekken. Als de vijand in Kunduz sterker wordt dan betekent dit dat er meer versterkingen moeten komen of de Rules of Engagement moeten worden herbekeken om de vijand effectiever aan te pakken.


Afghanistan bezetten kunnen we niet en willen we niet maar je moet wel het grondgbied – in het mate van het mogelijke – trachten te domineren en werken aan de heropbouw van het Afghaanse veiligheidssysteem en trachten een normalisering van de Afghaanse samenleving (lokaal) teweeg te brengen. Afghanen kennen het gebied beter, zij kennen de bevolking en de structuren, zij kennen de tradities en ze hebben veel meer baat bij het beveiligen van hun eigen land dan de ‘Westerse legers’…maar dan moeten wij wel de moed en de verbetenheid hebben om hen op te leiden en begeleiden...en dus ook om te blijven tot ons werk erop zit.

De aanpak in Kunduz herbekijken.


De Rules of Engagement, het operationele kader, waarin we mogen optreden zijn beperkend: de 22 Belgen in Kunduz mogen enkel UXO's e.a. explosieven opruimen en Afghaanse militairen begeleiden/opleiden...en met 22 soldaten die maar weinig mogen doen geraak je niet ver. Uiteraard mogen ze zich verdedigen en dan moet men wel vuren op de vijand...en dus vechten. Als de situatie er gevaarlijker is geworden dan moet men overwegen om de bescherming van de 22 Belgische militairen in Kunduz te versterken met een bijkomstige protective force.

In Kunduz zijn het vooral de Duitsers die de plak zwaaien en zij moeten opboksen tegen verschillende facties die een bont allegaartje vormen onder het label 'Taliban', als de situatie onveiliger is in Kunduz dan is er een probleem met de effectiviteit van de Duitse missie of met de provinciale strategie. Kunduz is het thuisgebied van Gulbuddin Hekmatyar, leider van de HIG (Hezb-e-islami groep), daarnaast is de IMU eveneens zeer actief in Kunduz.

Eerder Al Qaeda dan Taliban aanpakken, ongeloofwaardig.

Volgens Van Der Maelen moeten we ons richten tegen Al Qaeda...het is niet de hoofdtaak van ISAF om zich uitsluitend te richten tegen Al Qaeda, dat is de taak van Operatie Enduring Freedom waarop de SP.a destijds kritiek spuide. Het is omwille van de jacht op Al Qaeda dat er regelmatig aanvallen plaatsvinden op Pakistaans grondgebied, het was in het kader van OEF dat Guantanamo Bay gebruikt werd als gevangenis. Daarnaast is er in Jemen een 'AQ'-probleem en de Filipijnen...gaan we daar dan ook ingrijpen? Kortom, ik heb mijn twijfels bij de 'jacht op Al Qaeda'-retoriek van Van Der Maelen want de implicaties hiervan betekenen een belangrijkere offensieve militaire inzet met een andere focus. Dat gaat ons nog meer geld kosten en betekent nog 'meer vechten'.

Labels: , , ,

8 Comments:

At 13/9/10 09:48, Anonymous traveller said...

Gulbuddin H. is een type voorbeeld van de Afghaanse problematiek.
Hij is een monster, roofdier, gangster, eerloos, verrader van zijn eigen volk, alle elementen van het slechte zijn bij hem aanwezig.
Hij deed 2 jaar universiteit Kabul voor ingenieur studies en noemt zich sindsdien ingenieur.
Hij is een product van Zulfikar Ali Bhutto die hem opnam toen de Afghaanse politie hem zocht als politieke tegenstander van Daud.
G.H. is waarschijnlijk de grootste heroine dealer van Afghanistan. Hij heeft zijn eigen drukpersen en drukt zijn eigen Afghaans geld, dat zonder meer geaccepteerd wordt in Afghanistan, het verschil is niet te merken.
Hij heeft de vrije loop in Islamabad en werkt nauw samen met de I.S.I.
Hij wil sinds meer dan 30 jaar de macht in Afghanistan en zal moorden tot hij dat bereikt of sterft.
Hij is geen Taliban maar is wel een cameleon die zich als gelijk wat kan voor doen. De Taliban kennen hem en werken samen met hem.
Ofwel werken de westerse troepen samen met hem ofwel doden ze hem.
Zolang hij leeft speelt hij het machtsspel.
Als men vrede en orde wil in Afghanistan moeten dit soort roofdieren uitgeroeid worden. Met hen in het beeld lukt het nooit.
Ik ben er heilig van overtuigd dat de Duitse bevelhebbers denken dat ze een akkoord met die vent moeten maken, dat is namelijk zijn basis systeem dat hij ook met de Russen gebruikte. Maar hij is zelf het grote probleem.

 
At 13/9/10 14:13, Anonymous traveller said...

Om het een beetje duidelijker te maken:
Mijn commentaar hier boven is er op gericht om een totale eliminatie van de "warlords" bespreekbaar te maken.
Er zijn er een paar tientallen en ze zijn genoeg bekend.
De oorlog moet dan natuurlijk anders gevoerd worden en Karzai moet er ook uit.
Er zijn genoeg jonge Afghanen die gestudeerd hebben en nog eerlijk zijn.

 
At 13/9/10 19:46, Blogger David Vandenberghe said...

Gulbuddin is gekend en wordt gerekend bij de 'taliban' omwille van zijn 'aanhurken aan'. U weet er meer over dan ik, traveller. De Duitsers zijn voorzichtiger geworden, heb ik gehoord en ik vrees dat daar ergens een probleem zit.

 
At 13/9/10 20:08, Anonymous traveller said...

@ David Vandenberghe

Ik ken hem persoonlijk sinds !1981/82.
Ik heb nooit een slechter wezen ontmoet.
De omstandigheden waren te delicaat om er publiek over uit te wijden maar ik werd aan hem geïntroduceerd door een handlanger van president Zia.
Het was in functie van hun anti-Russische activiteiten maar na het derde onderhoud kwam ik tot de conclusie dat hij met de Russen onder één hoedje speelde. Exit traveller toen.
Hij werd zwaar door de I.S.I. en Zia gesteund en hij ontving via hen de grootste Amerikaanse bijdragen.

 
At 14/9/10 17:05, Blogger Pieter Cleppe said...

David: "zonder dat het veiligheidsapparaat voldoende opgeleid & voorbereid is"

Dat is wel een heel grote caveat. Niemand heeft ooit soevereineit over dat bergland gevestigd, en dat zou nu wel lukken? Kolonialisme werkt niet. Dat is nu toch al 100 keer bewezen? Waarom moet dat altijd opnieuw worden aangetoond? Met doden en enorme kosten tot gevolg?

Laat die bergvolkeren gewoon gerust. We moeten daar weg. Als er iemand is die nog niet aangepakt is voor 9-11, dan zijn het wel de elementen in Saudi Arabië en Pakistan. Zij moeten worden opgespoord, berecht en bestraft. Onder Amerikaans recht, want daar hebben ze hun misdaden gepleegd.

Er is maar één soort buitenlands beleid dat echt succesvol is geweest, en het was niet kolonialisme, militaire of humanitaire interventies, of sancties opleggen. Het was het beleid van het Westen ten opzichte van China. Gewoon handel drijven. Resultaat: 300 miljoen mensen uit de absolute armoede naar de middenklasse in slechts 30 jaar tijd.

 
At 14/9/10 18:43, Blogger David Vandenberghe said...

@Cleppe: Het gaat mij specifiek rond de veiligheidsproblematiek, niet rond de Staatsstructuren van Afghanistan.

Herinner u dat het Westen Afghanistan is binnengetrokken omwille van een gevaar dat van daaruit emaneerde. Het is nu de taak om een veiligheidsapparaat op te bouwen - naast een Staatsstructuur - om te voorkomen dat er opnieuw een veiligheidsprobleem zou kunnen emaneren uit Afghanistan voor het Westen.

Holder de bolder terugtrekken is geen alternatief net als voor eeuwig blijven geen oplossing is, dat heb ik geschreven.

Van Der Maelen dringt aan op 'een terugtrekking', militaire afbouw om zuiver over te schakelen naar een politiek 2sporenbeleid. Alleen heb je net het militaire machtsvertoon nodig om tot een politieke oplossing te komen tegenover de opstandelingen, dat is de essentie van het artikel.

Van Der Maelen spreekt over een regionaal akkoord en een binnenlands akkoord maar dan zonder de militaire drukkingskracht, louter en alleen op basis van 'politieke wil'. Hij wil van een pijp roken, maar zonder het vuurelement.

 
At 15/9/10 12:09, Anonymous traveller said...

@ Pieter Cleppe.

Terug trekken uit Afghanistan is de extremisten gelijk geven en de weg naar meer terreur in Europa en Amerika openen.
Wie levert vandaag die massa wapens naar de Afghaanse terroristen/gangsters? Ze worden niet in Afghanistan gefabriceerd.
Wie helpt het grote drugstransport?
De enorme corruptie in India, Pakistan en Iran gaat dan maar pas beginnen bleien mat de zwaarste gevolgen voor ons.
Wat daar gaande is, is de uitvoering van een plan om de islamitische wereld in handen te krijgen met medewerking van Saudi's die de greep van de koninklijke familie willen vervangen door een islamitische controle.
Integendeel, de oorlog moet veel harder gevoerd worden en de terroristen leiders moeten gedood worden.

 
At 15/9/10 12:55, Anonymous traveller said...

"bloeien"

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>