15 augustus 2010

Bosbranddiplomatie

Iedere zomer mogen we steevast een aantal nieuwsberichten verwachten over hevige bosbranden en aangeboden buitenlandse hulp, zowaar ontstaat er een heuse bosbranddiplomatie. Vlaanderen en België doen niet mee aan het jaarlijks wederkerend fenomeen van de bosbranddiplomatie, in mijn hoofd zijn dit gemiste 'promotionele diplomatieke kansen'.

Het sturen van hulp ter bestrijding van een bosbrand is uiteraard een positief gegeven dat men in een latere fase kan hanteren in het kader van de Economische diplomatie. De 'onbaatzuchtige daad van hulpverlening' kan gebruikt worden om de relaties tussen twee landen te verbeteren, vooral handelsrelaties maar ook om gespannen relaties te milderen. De zware aardbeving in Turkije anno 1999 was een mooi moment voor Griekenland om hulp aan te bieden aan Turkije om de gespannen relaties te overbruggen. Enkele weken later bood Turkije hulp aan Griekenland nadat deze op zijn beurt getroffen werd door een aardbeving, de Aardbevingdiplomatie. Voor mij bestaat iets gelijkaardigs rond bosbranden.

1. Scenario's in Bosbranddiplomatie.

Momenteel zijn er twee scenario's zichtbaar: Bosbranddiplomatie tussen EU-lidstaten en Internationale Bosbranddiplomatie.

a. Rusland, Internationale Bosbranddiplomatie.

De afgelopen weken kwamen de bosbranden in Rusland bijna dagelijks in het nieuws, enkele dagen gelden kwam daar een Portugees-Spaanse bosbrand bij. Diegene die de afgelopen dagen goed heeft opgelet zal in Rusland een Italiaans blusvliegtuig aan het werk gezien hebben. Italië heeft namelijk 2 blusvliegtuigen ter hulp gezonden, twee dagen geleden hebben de Amerikanen 2 C-130s met hulpgoederen gezonden. Polen heeft eveneens hulp gezonden. Duitsland, Oekraïne, Wit-Rusland, Armenië hebben allemaal hulp geboden...en Rusland heeft de aangeboden hulp aanvaard.

De landen die hulp aangeboden hebben aan Rusland hebben allemaal - voor hen - belangrijke handelsrelaties met Rusland. Rusland is de 4e belangrijkste uitvoerbestemming voor de Italiaanse economie, 5e voor Duitsland en de 2e belangrijkste voor Armenië; Polen; Wit-Rusland en Oekraïne (WTO, Maart 2010 profiles). Rusland komt niet voor in de top 5 van belangrijkste uitvoerbestemmingen voor de VSA maar de VSA komt wel voor als 5e belangrijkste herkomstland van ingevoerde producten in Rusland.

b. Portugal, Bosbranddiplomatie tussen EU-lidstaten.

Portugal krijgt vooral steun van de Europese lidstaten, binnen het kader van de European Civil Protection, om te vechten tegen de bosbranden. Italië, Frankrijk en Griekenland hebben hulp aangeboden (AFP, Juli 2010) . De Portugezen zijn ingegaan op de Italiaanse hulp die inmiddels sinds 31 Juli terugkeerde naar huis (ECP). Frankrijk heeft hulp aangeboden aan de Spanjaarden (BBC, 13 Aug).

Portugal krijgt voornamelijk hulp vanwege Europese landen die ervaring hebben met het bestrijden van bosbranden en deze zijn tegelijk interessante handelspartners. De voornaamste herkomst van ingevoerde goederen in Portugal zijn afkomstig uit de EU, voornamelijk Spanje; Duitsland; Frankrijk en Italië (AICEP 2009, p.6-7). Overige belangrijke uitvoerders naar Portugal zijn Nigeria, Brazilië; China en de VSA (WTO Profile, 2010). Grienkenland is 'the odd one out' want ze komt niet voor als belangrijke handelspartner in de AICEP-folder.

2. België/Vlaanderen en de mogelijkheden voor bosbranddiplomatie.

Bosbranddiplomatie is een jaarlijks wederkerend fenomeen. Als er geen bosbranden uitbreken in Zuid-Europa dan is het wel de Verenigde Staten (vooral Californië krijgen we te zien) of Oost-Europa. Ter promotie van onderlinge handelsrelaties zou Vlaanderen (of België) hulp kunnen aanbieden. Drie vragen dringen zich op: Aan wie, hoe en aan welke kost?

Tegen welke kost kan ik niet berekenen, daarvoor heb ik de middelen noch de tijd voor.

a. Aan Wie?

De voornaamste Vlaamse exportmarkten zijn Duitsland; Nederland; Frankrijk; Verenigd Koninkrijk; Italië; de Verenigde Staten v Amerika; Spanje; India; Polen en Zweden (FIT factbook 09, 2010). Het gros van de buitenlandse goederen in Vlaanderen zijn afkomstig uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninrijk, VSA, China, Italië, Japan, Zweden en de Russische Federatie. De belangrijkste exportmarkten voor België zijn de EU-lidstaten; de VSA; India; Zwitserland en de Russische federatie volgens het WTO (profile, Maart 2010).

Vlaams/Belgische hulp zou zich kunnen richten op de EU-lidstaten binnen de European Civil Protection - specifiek Frankrijk; Italië; Spanje - en op Rusland en de VSA buiten EU-verband.

b. Hoe?

Ik zie twee mogelijkheden: Investeren in Technologie en eigenlijke hulp in Bosbrandbestrijding.

Investeren in Technologie kan zich richten op minstens vier deelaspecten: Preventie, Bewaking, Bestrijding, Herbebossing. Daarbij denk ik aan systemen die gemakkelijker een terrein in kaart kunnen brengen en bijhorende blusstrategieën kan ontwikkelen naargelang de omstandigheden. Onderzoek naar alle aspecten van een bosbrand om efficiënter een bosbrand te kunnen bestrijden. Systemen waarmee men een beter toezicht kan houden op de evolutie van bosbranden maar ook toezicht op de inzet & whereabouts van personeel & materieel. Investeren in betere vuurbestrijdingsmiddelen en nieuwe 'delivery systems'. Alleen, moet dit allemaal economisch rendabel zijn en mag de bestaande technologiemarkt al niet verzadigd zijn.

Eigenlijke hulp bij bosbrandbestrijding: Vlaanderen, België, kan brandweermannen & uitrusting sturen misschien zelfs militairen inzetten. Alleen vereist dit veel logistieke steun & middelen. Blusvliegtuigen zijn sneller inzetbaar...alleen hebben we geen gespecialiseerde blusvliegtuigen zoals de Bombardier 415. We hebben wel C-130's en via MAFFS zijn die inzetbaar als blusvliegtuig. Het inzette van de C-130's is een federale aangelegenheid en zou de aankoop van MAFF-systemen genoodzaken.MAFFS missie - Californië 2007.

Labels: , , , , , , ,

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>