25 maart 2010

Nu zondag in Brussel: de "Mars voor het Leven"

Naar aanleiding van 20 jaar abortuswetgeving in België, gaat nu zondag 28 maart de Mars voor het Leven door in Brussel. Het initiatief voor deze betoging ligt bij enkele conservatieve studenten en oud-studenten. Onder meer het KVHV heeft besloten zich aan te sluiten bij deze jongeren voor het leven en roepen op om zondag mee op te stappen. Kies voor het leven, Vlaanderen, en doe mee! Deze stille mars vangt aan om 14u30 op het Koningsplein in Brussel.

Bijna 14 procent van alle zwangerschappen wordt in dit land voortijdig afgebroken door het plegen van abortus. Dit komt neer op zo'n 19.000 abortussen per jaar, in België alleen al. Om de bevolking op peil te houden zou iedere vrouw eigenlijk 2,1 kinderen moeten krijgen. Vandaag de dag schommelt het geboorteratio van Europa rond de 1,4. Het moge duidelijk zijn dat abortussen rampzalig zijn voor de demografische evolutie van Europa. Het recht op leven is een basisrecht voor iedereen, dus ook voor het ongeboren kind.

"Ieder kind moet gewenst zijn." Dat is thans wat de voorstanders van abortus zeggen. Het probleem is natuurlijk dat het kind reeds bestaat. "Het is beter voor het kind om dood te zijn dan ongewenst.", klinkt het. Is een zekere dood dan het antwoord op mogelijke verwaarlozing? Wij denken van niet. Moeder en kind verdienen beter. We moeten daarom betere opvang voorzien voor zowel moeder als kind. We zijn van oordeel dat abortus massamoord is. Daarom roepen wij de Vlamingen op om abortussen niet langer te legaliseren. Deze wantoestanden mogen we niet langer slikken!

"Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren." -- Hippocrates (400 voor Christus)

"Ik zal het menselijk leven van bevruchting af eerbiedigen. Zelfs onder bedreiging, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden in strijd met de wetten der menselijkheid." -- De artseneed van de Orde der Geneesheren van België (Vandaag)


Noot: Deze oproep werd door het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) bij InFlandersFields.eu ingestuurd.

4 Comments:

At 25/3/10 13:40, Anonymous BC said...

Zou de mars niet beter de naam "Mars tegen abortus" dragen? Ik ben ook voor het leven, maar ook voor de mogelijkheid op abortus.

 
At 25/3/10 14:07, Anonymous BC said...

De commentaren bij een recent stuk (The United Nations Exposed: A View From Within) op The Brussels Journal gaan ook over abortus.

 
At 27/3/10 21:56, Anonymous Steven said...

Het moge duidelijk zijn dat abortussen rampzalig zijn voor de demografische evolutie van Europa. Het recht op leven is een basisrecht voor iedereen, dus ook voor het ongeboren kind.

Demografie en ethiek kun je beter uit elkaar houden. Het gebruik van voorbehoedsmiddelen is veel rampzaliger voor de demografische evolutie van Europa dan zwangerschapsafbreking (enig idee hoeveel kinderen er zouden worden geboren indien anticonceptie zou worden verboden ?) en toch betoogt niemand tegen anti-conceptie. Het zou dus zuiverder zijn om u tot uw ethische bezwaren te beperken. En BC heeft gelijk : 'mars tegen abortus' zou een eerlijker titel zijn dan 'mars voor het leven' al is het vanzelfsprekend aangenamer om voor iets te zijn. Misschien moet u een moeilijke kwestie als abortus toch maar aan de individuele keuzevrijheid over laten. Uw katholieke vrienden kunnen zich troosten met de gedachte dat het individu later rekenschap zal moeten afleggen bij zijn schepper.

 
At 29/3/10 11:44, Anonymous Steven said...

Moeder en kind verdienen beter. We moeten daarom betere opvang voorzien voor zowel moeder als kind.

En wie moet dat betalen ? Nóg extra zorgvoorzieningen in ons op wereldschaal exceptioneel uitgebouwde hulpverleningslandschap ? In mijn beleving bestaat er méér dan voldoende opvang voor moeders met zwangerschaps- of opvoedingsvragen.

Grappig trouwens dat aartsbisschop Léonard in het journaal uitdrukkelijk beklemtoonde dat men vóór het leven betoogde, niet tegen iets. As if.

Ik heb toch mijn bedenkingen bij libertairen of èchte democraten die zij aan zij marcheren met mensen die een democratisch goedgekeurde wet (die toen ook geconfronteerd met ondemocratische inmenging van kerk en koningshuis) naar de prullenmand willen verwijzen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>