4 februari 2010

Rik Pinxten legt het ons uit (vpmc)

Wie nog op zoek is naar het bewijs dat De Standaard bereid is om gelijk wát af te drukken op zijn opiniepagina, als het maar uit een goede hoek afkomstig is, die kan hier zijn gading vinden. Aan het woord is prof.dr. Rik Pinxten, antropoloog en ook voorzitter van het Humanistisch Verbond als ik mij niet vergis. Deze intellectueel komt met een gewaagde stelling:

Opnieuw, ik heb het hier niet over de oplossing die juist zou zijn, maar enkel over de houding om met verschil om te gaan. Daarin zijn wij westerlingen echt niet goed. Dat heeft alles te maken met onze cultuur, en met het feit dat we zeer moeilijk kunnen omgaan met verschillen.

Wat ik daar in alle nederigheid nog aan zou willen toevoegen, is dat vele kinderen geen spruitjes lusten, en dat dat veel, zo niet alles te maken heeft met het feit dat zij geen spruitjes lusten.
.

Labels: ,

9 Comments:

At 5/2/10 00:14, Anonymous Nexer said...

Dus, als ik het goed begrijp: als we een mening hebben anders dan degene die de politieke klasse ons voorschrijft, zijn we feitelijk gewoon moeilijk aan't doen, omdat we het ofwel klootzakken zijn, ofwel omdat het in onze genen zit.


Hoe dan ook, mensen die graag leven volgens hun eigen overtuiging zijn dom?

Welke politieker was het die onlangs de term "tirannie van de minderheid" in de mond nam?

 
At 5/2/10 09:35, Anonymous guillaume said...

Tof Marc, zo'n tekstje met "Read more..." maar wanneer je er dan op klikt, blijkt je tekstje helemaal niet langer te zijn. Oogt belachelijk en storend, maar je zal er weer wel een uitleg voor hebben. Misschien door EXIF-data te gebruiken, daarvan ben je toch zo'n specialist.

 
At 5/2/10 09:47, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Guillaume: "read more" is een algemene instelling op IFF, die dus ook onder korte berichten staat. Erg he!
Over EXIF-data heb ik gezegd dat ik die niet kan lezen, ongeveer zoals je ook mensen hebt die geen Nederlands kunnen lezen.

 
At 5/2/10 10:49, Blogger Filip van Laenen said...

Ik heb ook een tekstje gestuurd naar De Standaard, maar om één of andere reden werd die nog niet afgedrukt. Werd zelfs nog niets eens gezegd waarom die nog niet afgedrukt werd. Zou ik nu te veel of te weinig spruitjes gegeten hebben voor De Standaard, of zou het aan iets anders liggen?

 
At 5/2/10 15:39, Anonymous Anoniem said...

Een besluitvormingsproces verbetert naarmate het gevoed wordt door bijdragen afkomstig uit meer diverse invalshoeken. Diversiteit van ideeën en gezichtspunten is belangrijk, omdat eenzijdigheden elkaar dan wederzijds kunnen compenseren.

De politieke klasse gebruikt de term ‘diversiteit’ in een valse zin. Zij associeert ‘diversiteit’ met biologische of etnische kenmerken. Dit soort ‘diversiteit’ is irrelevant, en de catalogisering van mensen volgens zulke criteria is mensonwaardig. Het komt aan op de individuele geestelijke verschillen. Een grote groep, die op homogene en slaafse wijze één gezichtspunt aanhangt, heeft voor authentieke diversiteit veel minder betekenis dan een handvol zelfstandig denkende en vanuit uiteenlopende standpunten oordelende individuen.

Inzake authentieke diversiteit is parlementaire besluitvorming drastisch inferieur aan directe besluitvorming via referenda. Parlementairen hebben een relatief uniforme achtergrond. Het zijn doorgaans beroepspolitici, met zeer weinig kinderen, een hoog inkomen, oververtegenwoordiging van bepaalde studierichtingen enz. Zij zijn niet geselecteerd op basis van hun vermogen om een goed oordeel te vellen, maar op basis van hun vermogen om zich in een partijstructuur naar de hogere regionen te manoeuvreren. De verzameling van de deelnemers aan een referendum zal altijd, zelfs bij relatief kleine opkomst, een eindeloos grotere inhoudelijke diversiteit vertonen dan de verzameling van de parlementsleden.

De diversiteit in het parlement zou sterk verhoogd kunnen worden door de invoering van ‘term limits’. De tijd gedurende dewelke iemand een mandaat kan bekleden zou best drastisch beperkt worden, tot een periode van bijvoorbeeld tien jaar. Op die manier zou men kunnen vermijden dat er een klasse van beroepspolitici ontstaat, met eigen belangen die onverenigbaar zijn met het algemeen belang. Waarom is het zo aartsmoeilijk om in België een democratisch regime in te voeren, gebaseerd op het beginsel van de volkssoevereiniteit? De echte reden is, dat zo’n stap ingaat tegen de belangen van de klasse der beroepspolitici, en dat het juist die klasse is die de lakens uitdeelt. Indien het parlement zou bevolkt worden door mensen, die het grootste deel van hun leven geen mandaat bekleden, zou de identificatie van de parlementsleden met de belangen van de politieke klasse grotendeels wegvallen. De groene partij Agalev was in zijn beginperiode een voorstander van ‘term limits’, maar later werd dit principe verlaten, precies onder druk van verkozenen die hun mandaat wilden verlengen. In verscheidene deelstaten van de USA zijn via referenda ‘term limits’ ingevoerd, vrijwel altijd tegen de wens in van de politieke kaste (1).

Daarentegen heeft de politieke kaste een hele politiek-correcte cultus gecreëerd rond valse diversiteit (men spreekt dan van het ‘afspiegelingsprincipe’: het parlement moet hetzelfde percentage vrouwen, allochtonen enz. tellen als de globale bevolking). In geestelijk opzicht lijkt het parlement daarentegen steeds homogener te worden. En zelfs binnen het parlement worden via diverse mechanismen (opsplitsing van de verkozenen in ‘meerderheid’ en ‘oppositie’, ‘cordon sanitaire’ ...) allerhande gezichtspunten uitgesloten van bijdrage tot de besluitvorming.

democratie.nu/.../wijsheid_voor_de_massa.html

 
At 5/2/10 17:10, Anonymous Marc Huybrechts said...

1) Er zit veel wijsheid in de tekst die Anoniem hier plaatste.

2) Zelfs Pinxten bezit een klein beetje van wijsheid waar hij zegt dat mensen "moeilijk kunnen omgaan met verschillen". Dat is wat men rond de wereld kan zien.

3) Het spijtige is nu juist dat Pinxten zegt dat het "wij Westerlingen" zouden zijn die moeite hebben met verschillen. Dat is enkel juist, tot op zekere hoogte, als algemeen menselijk fenomeen. Maar, als men het zou vergelijken met het manifest-observeerbare gedrag van niet-Westerlingen in het algemeen, dan wordt dat duidelijk nonsens.

4) Hoe komt het dat een "prof. dr....antropoloog" zulke nonsens komt vertellen? Omdat hij vertrekt van een aangekweekt naief-links (en onwerelds) wereldbeeld, in plaats van zich te laten leiden door empirische observaties rond de wereld en doorheen de tijd. Het gaat hier dus om een 'slechte 'wetenschapper die zich ontpopt tot parroterende ideologisch-gevangene. Precies wat ze bij De Standaard graag zien, i.e. perverse culturele zelfhaters.

 
At 10/2/10 14:57, Anonymous Steven said...

ook knack stelt een gezonde logica danig op de proef : Wat ? Grote gelijkhebbers zijn vaak gevaarlijk.
Waarom? Verscheidenheid is voor hen bedreigend.
Ze zijn gevaarlijk omdat ze in gevaar zijn, zoiets ?

 
At 10/2/10 19:38, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Steven: je voelt zo dat de bedenkers en schrijvers van dit soort zinnen (die wel partieel blind zijn, maar daarom nog niet altijd zwakbegaafd), zich in alle bochten moeten wringen om niet te moeten zeggen wat iedereen weet: dat verscheidenheid, multiculturaliteit, diversiteit, tolerantie&c ...allemaal mislukte begrippen zijn. Omdat elk normaal mens dat ook ziet en weet, proberen zij de terminologie af en toe te laten veranderen. Is een begrip compleet versleten, "multicul" bv, dan maar "diversiteit" geprobeerd &c.
Het enige dat deze denkers nog rest is het claimen van een soort van morele superioriteit, maar dat gaat ten koste helaas van hun coherentie en consistentie... gelukkig is hun eergevoel gewoonlijk niet sterk ontwikkeld, en hebben zij dat er voor over.

 
At 15/2/10 06:29, Blogger A. Griffon said...

prof.dr. Rik Pinxten?
We moesten van die man terug een gewone sterveling maken. Geen aula met studenten, maar een lege zaal. Als iedereen nu eens die lui tegen de muur liet praten, zijn kinderen bij andere professoren liet les volgen of andere vakken liet studeren, dan moesten we ons daar binnenkort niet meer aan ergeren want dan werd hij wegens geberek aan belangstelling en serieux ontslagen.
Ik begrijp niet goed de relatieve bewondering die ik nog meen te bespeuren in de reacties. Van mij mocht die man direct zijn titels inleveren en achter de vuilkar lopen, met excuses aan de mensen van de vuilkar

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>