10 januari 2010

Prijscontroles zijn contraproductief (Jan Hayen)

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) neemt met verbazing kennis van de voorstellen van PS-voorzitter Elio Di Rupo in "Le Soir" om prijscontroles in te voeren voor ‘essentiële producten’. Wij betwijfelen niet dat deze voorstellen zijn ingegeven door goede bedoelingen, namelijk een bekommernis voor de armen in de samenleving. Ook de liberale studenten zijn bezorgd om de koopkracht van elkeen in deze tijden van economische recessie. Maar wij willen er wel op wijzen dat het invoeren van prijscontroles een fout antwoord is op dit probleem. Dergelijke ingrepen zullen onbedoelde gevolgen met zich meebrengen die nadelig zijn voor de economie en voor diegenen die Elio Di Rupo wilt beschermen.

Sommige politici denken dat ze met wetten elk aspect van de wereld kunnen verbeteren. Maar wetten hebben hun grenzen. De zwaartekracht kan niet veranderd of afgeschaft worden door een wet en hetzelfde geldt voor economische wetmatigheden. Als men dit probleem wilt oplossen moet men het eerst leren begrijpen.

Prijzen zijn geen willekeurige getallen of het gevolg van de ‘hebzucht’ van ondernemers. Zij vormen het resultaat van de vraag naar en het aanbod aan bepaalde goederen en diensten. De prijs van een goed is het evenwicht tussen wat de aanbieder wilt krijgen en de consument wilt betalen. Prijscontroles verstoren dit evenwicht en leggen een onredelijke prijs op aan de aanbieders van de geviseerde goederen. De reactie van de aanbieders zal zijn om minder goederen te voorzien, ze krijgen er immers niet langer de verhoopte prijs voor terwijl hun productiekosten dezelfde zijn gebleven. Zij zullen zich toeleggen op de productie van andere, eventueel gelijkaardige, producten waarvan de prijs niet door de overheid wordt vastgelegd. Of erger nog: zij zullen gedwongen zijn om de productie te stoppen met faillissementen en ontslagen tot gevolg.

Het resultaat van deze goedbedoelde maatregel zal dus een afname zijn van deze ‘noodzakelijke goederen’, die in de eerste plaats de mensen zal treffen die ze het meest nodig hebben. Als verantwoordelijke, liberale studenten kunnen we dit niet sterk genoeg benadrukken. De geschiedenis heeft bovendien meermaals bewezen dat maximumprijzen niet werken. Een overheid is gewoonweg niet in staat om correcte prijzen te bepalen, ze beschikt hiervoor niet over voldoende kennis of inschattingsvermogen. Dat is net de reden waarom we dit moeten overlaten aan een eerlijk en evenwichtig systeem: de vrije prijsbepaling door consument en producent.

In deze probleemsituatie kunnen we niet toelaten dat deze economische en historische kennis overboord wordt gegooid. Integendeel: een probleem moet aangepakt worden met kennis van zaken. Prijscontroles hebben een effect dat ingaat tegen de bedoeling van de maatregel. Ze zijn een gevaar voor de koopkracht van de consument en de overleving van middelgrote en kleine ondernemingen.

De liberale studenten benadrukken wel dat de overheid in deze tijden van crisis de plicht heeft om consumenten en producenten te ontzien van bijkomende moeilijkheden. Als meneer Di Rupo bezorgt is om de hoge prijzen van consumptiegoederen moet hij voorstellen doen die de fiscale lasten naar omlaag halen en de overheidsuitgaven onder controle krijgen. De huidige fiscale lasten en de toekomstige schuldenlast is een grotere bedreiging voor onze welvaart. Als onze samenleving wordt bevrijd van dat immense overheidsbeslag zal een economische heropleving gepaard gaan met een stijging van de koopkracht voor iedereen. En dat is de enige échte oplossing voor dit probleem.


Het LVSV is een onafhankelijke studentenvereniging die al sinds 1937 de liberale studenten aan de Vlaamse universiteitssteden verenigt en voor een consequente liberale koers pleit binnen het politieke landschap. Het LVSV telt momenteel zes afdelingen. Dit communiqué werd ons door nationaal LVSV-voorzitter Jan Hayen bezorgd.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>