1 maart 2010

De palestijnen in de kampen kunnen veel van de Duitse vluchtelingen leren (Vincent De Roeck)

De "Bund der Vertriebenen" (BDV) is een organisatie in Duitsland die zich inzet voor de rechten van de Duitse heimatverdrevenen uit Centraal- en Oost-Europa na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Algemeen wordt aangenomen dat er toen tussen de 13 en 16 miljoen etnische Duitsers uitgewezen en gedeporteerd werden uit veelal historisch Duitse gebieden die we vandaag tot Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Hongarije, Kroatië, Vojvodina in Servië, Kaliningrad in Rusland, Litouwen en Roemenië rekenen. Deze exodus leidde na 1945 tot een overrompeling van de Duitse grenzen en de inrichting van honderden vluchtelingenkampen in Duitsland.

In 1953 kondigde West-Duitsland de "Wet op de Terugkeer" af die alle "heimatvertriebenen" en hun nakomelingen automatisch het recht gaf op de West-Duitse nationaliteit en het recht om zich overal in West-Duitsland te vestigen. Vaak werden onder druk van de BDV, die vooral in CDU-kringen sterk aanwezig was, zelfs subsidies toegekend aan deze verdrevenen om ver weg van de grenzen een nieuw leven op te bouwen. Sinds de erkenning van de Oder-Neisse als oostelijke grens tussen Duitsland en Polen onder het kanselierschap van Willy Brandt is de invloed van de BDV jaar na jaar verder afgekalfd.

Vandaag is de BDV een louter culturele organisatie geworden die de nagedachtenis aan de Oost-Europese exodus van etnische Duitsers levendig tracht te houden, met zéér karig succes trouwens, en horen we enkel nog iets van hen als het verdrevenenthema binnen de EU terug opgerakeld wordt of als er anti-Poolse propaganda in Duitsland opduikt en deze groep door de Poolse regering steevast als de aanstokers daarvan afgeschilderd wordt. In scherp contrast met de vreedzame en amicale ontvangst van deze vluchtelingen in Duitsland en de vlekkeloze gesubsidieerde integratie van miljoenen mensen in de naoorlogse Duitse samenleving staat het Palestijnse vluchtelingenprobleem dat nog steeds onopgelost is en nog steeds elke dag aan veel te veel arme en weerloze mensen het leven kost.

Nochtans kwam de Arabische vluchtelingenstroom uit Israël na de stichting van de Joodse staat toch ook in de jaren 1940 op gang. In Duitsland vinden we vandaag echter geen vluchtelingenkampen meer die gevuld zijn met anti-Poolse terreurgroepen die te pas en te onpas Polen met raketten bestoken of die zelfmoordterroristen ronselen om op Pools grondgebied dood en verderf te zaaien. In Duitsland maakt niemand nog het onderscheid tussen de Duitse vluchtelingen van weleer en de Duitsers die in het huidige Duitsland al generaties lang wonen. In Duitsland gaan er geen stemmen meer op om het feitelijke verlies van historisch Duits grondgebied ongedaan te maken door Polen aan te vallen. Niets van de zaken die antizionisten in het Midden-Oosten zo normaal lijken te vinden, vinden we in Duitsland terug. Nochtans hebben die exact dezelfde situatie gekend en werden zij met exact dezelfde potentiële problemen geconfronteerd.

De aversie van Syrië en Jordanië voor hun Arabische broeders uit Palestina en de bewuste onderdrukking ervan in de kampen staat in schril contrast met Duitsland. Wordt het dan eigenlijk eens geen tijd om Syrië en Jordanië met de vingers te wijzen voor de erbarmelijke omstandigheden van de Palestijnen in de kampen in plaats van de schuld daarvan op de schouders van Israël te blijven leggen? En als de verdreven Duitsers zich zonder enig noemenswaardig incident hebben weten aanpassen aan hun nieuwe levenssituatie en hun nieuwe woonplaats, waarom mogen we dan, zestig jaar na datum, eigenlijk niet hetzelfde verwachten van de verdreven Arabieren uit Israël?

Als de etnische Duitsers uit Polen hun kinderen fatsoenlijk hebben kunnen opvoeden en carrière hebben kunnen maken in hun nieuw thuisland, waarom konden de gevluchte Arabieren uit Palestina dat dan niet? Waarom werd de BDV doorheen haar geschiedenis overal gerespecteerd en gefêteerd, terwijl haar Palestijnse evenknieën dat zelfs vandaag nog niet zijn? Misschien wordt het eens tijd voor de Palestijnenknuffelaars om hun Arafatsjaal en blinddoek af te doen en de "usual suspects" voor de verandering eens met rust te laten. De Arabische landen zijn immers als enige verantwoordelijk voor de wantoestanden in de kampen, en het wordt tijd dat we ook de moslimbendes die rustig raketten blijven afvuren vanuit die kampen met de juiste term gaan omschrijven. Het zijn immers geen helden, geen martelaars of geen vrijheidsstrijders. Het zijn lafaards en barbaren, tuig van de richel, ordinaire terroristen.


(Dit artikel van mij verscheen deze maand in Joods Actueel.)

44 Comments:

At 1/3/10 17:44, Anonymous Bruce Graeme said...

Het Molotov-Ribbentroppact is de benaming van een niet-aanvalsverdrag tussen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie, gedateerd op 23 augustus 1939.

Zonder dit pact had Hitler zijn oorlog met Polen niet kunnen starten. Een week na de ondertekening viel Duitsland Polen binnen en begon de Tweede Wereldoorlog.

Duitsland heeft de oorlog definitief verloren. Uw vergelijking met de de Arabische vluchtelingenstroom gaat dun NIET op! Je kan geen appels met peren vergelijken.

 
At 1/3/10 18:29, Anonymous Kenji said...

Sorry "Bruce" maar ik denk dat u het artikel niet gelezen heeft. Het niet-aanvalspact heeft niets van doen met dit artikel. De vergelijking tussen de heimatvertriebenen en de Palestijnen gaat wel degelijk op. Het verdrevenenprobleem heeft niets te maken met de inval in Polen in 1939, maar net met het einde van de oorlog in 1945.

 
At 1/3/10 19:14, Blogger Pieter Cleppe said...

@Bruce: sorry, maar je maakt een vreselijke collectivistische redenering. De Duitsers die verdreven zijn uit Polen zouden het zelf maar moeten weten, omdat ze moesten boeten voor de Hitler - dictatuur?

 
At 1/3/10 19:22, Anonymous Roos said...

Ik snap ook niets van Bruce's reactie. Lukraak wat historische termen neerschrijven zonder link met het artikel, dat kan ik ook.

 
At 1/3/10 23:09, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Kenji

Nee, we mogen gerust veronderstellen dat Bruce WEL het artikel gelezen heeft, maar dat hij niet van de de conclusie van het artikel houdt. En dat is waarschijnlijk omdat hij de informatie en gepresenteerde redenering NIET WIL volgen.

Vermits hij het CONTEMPOREEL abominabel Arabische gedrag ten overstaan van de 'Palestijnen' wil blijven vergoelijken of goedpraten, en dat van de palestijnen zelf ook, komt hij af met een zeer eigenaardige stelling, en die is de volgende: de Duitsers zouden de oorlog "definitief" verloren hebben, en blijkbaar - in zijn moreel 'wasteland' - zou 'uitdrijving' dan moeten kunnen. Een onvermijdelijke gevolgtrekking van zijn eigenaardige stelling is dat wanneer een oorlog niet "definitief" zou verloren zijn, dat terrorisme tegen de (tijdelijke) winnaars dan wel zou mogen. En wie zou mogen bepalen wat "definitief" zou zijn in deze context? Wel, dat gaat naturlijk bepaald worden op basis van goestingen, niet op basis van feitelijkheden. Graeme illustreert het soort van moreel 'wasteland' dat onvermijdelijk volgt wanneer mensen niet principieel meer kunnen denken, maar gewoon hun emotionele goestingen volgen.

Een andere logische gevolgtrekking van zijn eigenaardige stelling is dat de Arabieren de oorlog NIET "definitief" verloren zouden hebben, en dat ze volgens Bruce Graeme die gerust zouden mogen voortzetten. Gelukkig beseffen de meeste Israelis dat ook wel, en daarom doen ze er best aan van zich zo weinig mogelijk aan te trekken van de kritiek van de Westerse 'nuttige idioten' voor de 'Arabische zaak'.

Voor de rest had u volkomen gelijk.

 
At 2/3/10 09:47, Anonymous Bruce Graeme said...

"In Duitsland gaan er geen stemmen meer op om het feitelijke verlies van historisch Duits grondgebied ongedaan te maken door Polen aan te vallen."
---
Dat staat in schril contrast met de zionistische ideologie.

Lenni Brenner, "51 Documents: Zionist Collaboration With the Nazis."
Barricade Books (November 1, 2002)

The Nazi era is the most discussed period in history, yet most Jews and other Americans are unaware of the interaction between Zionism and Hitler and Mussolini. The reason is simple and stark: the Zionist record is dishonorable. This book brings to light, through the use of actual historic documents, the disservice that the Zionists did to Jews before and during the Holocaust. Some of these documents were published in English decades ago, but are only now seeing the light of day. Others are being translated into English for the first time. Included are documents from Propaganda Minister Goebbels' newspaper, Der Angriff, detailing an SS-man's visit to Palestine as the Zionists' guest. Readers will also learn about Adolf Eichmann's account of his personal dealings with the Hungarian Zionist Rezsö Kasztner, who was later assassinated in Israel as a Nazi collaborator who betrayed 400,000 Hungarian Jews. Also revealed is pro-Zionist propaganda put out by the Nazis, such as a medal for getting Jews to Palestine and a Nazi board game where the object is to move Jews to Palestine. The documents contained in this book were selected with due care so that a rounded picture of history emerges. The author concludes that Zionism betrayed the Jews; and the evidence that led him to that conclusion is contained in this book. This book shows that the consequences of Zionism demand exposure.

cf. The Jewish question revisited. http://caesartort.blogspot.com/2010/02/lightning-in-middle-of-night.html

 
At 2/3/10 18:14, Anonymous Marc Huybrechts said...

Het wordt nog merkwaardiger.

Eerst kwam Bruce Graeme af met een redenering volgens dewelke verdrijvingen OK zijn wanneer een oorlog "definitief" zou verloren zijn, maar niet wanneer dat nog niet "definitief" zou zijn.

En nu komt hij af met "pro-zionist propaganda put out by the nazis". Stel u voor, afkomen met nazi documenten uit de 1930's om Arabisch terrorisme in 2010 te justifieren tegen joden (en niet-joden ook)! Men zou van zijn stoel kunnen vallen van dit soort van morele verblindheid. What is next? Geheime documenten ("translated into English for the first time"!!) van de Spaanse inkwisitie om de contemporele ondermijning van het vrijemeninguitingsrecht in Europa te 'vergoelijken'??

De conclusie is heel simpel. De verblindheid van anti-joodse Europeanen in 2010 verschilt geen zier van die van anti-joodse Europeanen in 1935. Vooroordelen zijn van alle tijden, en contemporele mensen verantwoordelijk houden voor hun contemporeel gedrag is blijkbaar te moeilijk voor de verdwaasden van de huidige naief-linkse culturele orthodoxie. Het gaat allemaal om goestingen en vooroordelen, niet om serieuse morele principes.

In de redenering van Graeme, zij die geen zelfmoordbommers meer sturen, noch revanchisme aankweken (i.e. Duitsland vandaag), daarover valt niets te zeggen. Maar zij die mensen proberen te vermoorden en een democratie van de kaart te vegen, die zouden onze 'steun' verdienen. Amai merci, dat kwaliteitsonderwijs van vandaag....

 
At 2/3/10 18:33, Anonymous Bruce Graem said...

On his website, http://www.thebirdman.org, John “Birdman” Bryant has tried to lay out in detail exactly what Jews have been doing to Western civilization.
The Jewish support of liberalism is contrary to the basic principles of Western life. Jewish leaders—the most intelligent men of an outstandingly- intelligent race—know perfectly well the effects of liberalism, and continue to promote it precisely because they approve of its effects. -http://www.thebirdman.org/Index/Jews/Jews-JWAG.html

OK, sure, not all Jews are guilty of opposing Western civilization. In fact, most do not do so actively, and probably do not even think of themselves as part of such opposition. But opposition to Western civilization is the effect of their behavior: They vote as liberals, they support liberal organizations (and especially Jewish organizations with liberal agendas), and they think of themselves primarily as Jews(*), rather than as members of the larger society which has granted them the political and social freedom which has allowed them to prosper. - http://www.thebirdman.org/Index/Jews/Jews-OpenLetter.html

(*) A few years ago, Michael Medved’s argued that there is “the age-old Jewish refusal to abandon our separate identity, our irreducible distinctiveness through the millennia.” (...) “there’s no choice about the unyielding refusal to assimilate.” http://www.townhall.com/columnists/MichaelMedved/2006/08/09/why_the_world_hates_the_jews

‘It is a psychological riddle, decipherable only thus: the Zionists have two minds, which function independently. As Jews, they are committed to the destruction of Western Civilization (...) As custodians of the United States, they must half-heartedly retain at least the technical and political domination of that Civilization even while destroying its soul and meaning.

In a word, they are working simultaneously for and against the Western Civilization. Quite obviously, they are thus doing more damage than conferring benefit..... - http://www.revilo-oliver.com/rpo/Enemy_4.html

 
At 2/3/10 18:34, Anonymous Bruce Graeme said...

On his website, http://www.thebirdman.org, John “Birdman” Bryant has tried to lay out in detail exactly what Jews have been doing to Western civilization.

The Jewish support of liberalism is contrary to the basic principles of Western life. Jewish leaders—the most intelligent men of an outstandingly- intelligent race—know perfectly well the effects of liberalism, and continue to promote it precisely because they approve of its effects. -http://www.thebirdman.org/Index/Jews/Jews-JWAG.html

OK, sure, not all Jews are guilty of opposing Western civilization. In fact, most do not do so actively, and probably do not even think of themselves as part of such opposition. But opposition to Western civilization is the effect of their behavior: They vote as liberals, they support liberal organizations (and especially Jewish organizations with liberal agendas), and they think of themselves primarily as Jews(*), rather than as members of the larger society which has granted them the political and social freedom which has allowed them to prosper. - http://www.thebirdman.org/Index/Jews/Jews-OpenLetter.html

(*) A few years ago, Michael Medved’s argued that there is “the age-old Jewish refusal to abandon our separate identity, our irreducible distinctiveness through the millennia.” (...) “there’s no choice about the unyielding refusal to assimilate.” http://www.townhall.com/columnists/MichaelMedved/2006/08/09/why_the_world_hates_the_jews

‘It is a psychological riddle, decipherable only thus: the Zionists have two minds, which function independently. As Jews, they are committed to the destruction of Western Civilization (...) As custodians of the United States, they must half-heartedly retain at least the technical and political domination of that Civilization even while destroying its soul and meaning.

In a word, they are working simultaneously for and against the Western Civilization. Quite obviously, they are thus doing more damage than conferring benefit..... - http://www.revilo-oliver.com/rpo/Enemy_4.html

 
At 2/3/10 20:05, Anonymous traveller said...

@ Bruce Graeme

Jouw ongelooflijke zever is feitelijk geen antwoord waard, ik wil je alleen door stilzwijgen niet de indruk geven dat je ook maar de minste indruk hebt gemaakt.

 
At 2/3/10 21:08, Anonymous Bruce Graeme said...

Traveller: Je bent al even stom als Marc Huybrechts.

"Stel u voor, afkomen met nazi documenten uit de 1930's," zegt die zionist. Hoever gaan de zionisten terug in de tijd om hun 'Recht op terugkeer' te staven?!

Ik laat me niet voor de kar spannen van om het even welke godsdienst. Laat dit duidelijk zijn. Ik ben een consequente libertariër en werd omwille mijn libertarische principes reeds onterecht van mijn vrijheid beroofd. Ik heb van u geen lessen te ontvangen, knoop dit maar in uw oren!
Salut en de kost.

 
At 2/3/10 22:46, Anonymous kornuit said...

Geen woorden aan vuil maken, jongens. En een uitstekend artikel, Vincent. Overigens, ook de vergelijking met de in en na 1948 uit de hele arbiesch wereld verdreven Joden is leerrijk (ongeveer eveneveel als het aantal gevlucht eof verdreven arabieren uit Israël. De nederzettingen van marokkaanse, egyptische, irakese, enz. joden in israêl noemt men toch ook geen vluchtelingenkampen ?

 
At 3/3/10 00:10, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Beste Bruce Graeme

1) Ik zie echt niet het verband tussen dat citaat van mij dat u presenteert en "een recht op terugkeer staven". Dat citaat is toch correct. U zijt het die met Nazi documenten zijt afgekomen, niet ik.

2) En ik staaf geen enkel "recht op terugkeer". U doet dat. U staaft een recht op terugkeer voor Arabieren.

Ik leef in 2010, en ik beoordeel mensen PRIMAIR op hun feitelijk gedrag VANDAAG, niet op dat van hun voorouders.

3) U weet toch dat de nazis er in geslaagd waren van bijna het ganse Europese jodendom te vergassen/vermoorden, en u zou toch moeten weten dat het nazisme nog steeds populair is in de Arabische wereld? Of weet u dat niet allemaal? Het is dan echt merkwaardig dat u precies met nazi documenten zijt afgekomen als "pro-zionist propaganda". Merkwaardig. U gaat libertariers nog een slechte naam geven. Gelukkig zal Vincent wel het tegenovergestelde kunnen illustreren.

4) Man, er is niets verkeerd met een "konsekwente libertarier" proberen te zijn. Maar, als u denkt dat ge u niet voor de kar van een 'godsdienst' zou laten spannen, dan moet ge toch echt eens een straffe bril op zetten en in de spiegel kijken. Wat denkt u dat het Arabische standpunt ten overstaan van Israel is? Een rationele beredenering, of een dogmatisch 'geloofspunt'?

 
At 3/3/10 00:14, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Beste Bruce Graeme

1) Ik zie echt niet het verband tussen dat citaat van mij dat u presenteert en "een recht op terugkeer staven". Dat citaat is toch correct. U zijt het die met Nazi documenten zijt afgekomen, niet ik.

2) En ik staaf geen enkel "recht op terugkeer". U doet dat. U staaft een recht op terugkeer voor Arabieren.

Ik leef in 2010, en ik beoordeel mensen PRIMAIR op hun feitelijk gedrag VANDAAG, niet op dat van hun voorouders.

3) U weet toch dat de nazis er in geslaagd waren van bijna het ganse Europese jodendom te vergassen/vermoorden, en u zou toch moeten weten dat het nazisme nog steeds populair is in de Arabische wereld? Of weet u dat niet allemaal? Het is dan echt merkwaardig dat u precies met nazi documenten zijt afgekomen als "pro-zionist propaganda". Merkwaardig. U gaat libertariers nog een slechte naam geven. Gelukkig zal Vincent wel het tegenovergestelde kunnen illustreren.

4) Man, er is niets verkeerd met een "konsekwente libertarier" proberen te zijn. Maar, als u denkt dat ge u niet voor de kar van een 'godsdienst' zou laten spannen, dan moet ge toch echt eens een straffe bril op zetten en in de spiegel kijken. Wat denkt u dat het Arabische standpunt ten overstaan van Israel is? Een rationele beredenering, of een dogmatisch 'geloofspunt'?

3/3/10 00:10

 
At 3/3/10 12:25, Anonymous Steven said...

Los van al het gekissebis acht ik het bijzonder onkies om het lot van de Sudeten-Duitsers en andere Duitse minderheden post-WWII te vergelijken met dat van de Palestijnse vluchtelingen na de vestiging van de staat Israël in 1948.

Maar als men dat toch zou willen doen : die Sudeten-Duitsers hebben m.i. - ook al behoorden ze tot de natie die WOII veroorzaakte - het volste recht hun oude dorpen en huizen te claimen al zal men dit om evidente redenen niet opportuun of billijk (in die volgorde) hebben gevonden. M.a.w. de burgers die behoorden tot de natie die het leed van WOII veroorzaakten moeten niet opdraaien voor dit leed, hoe ontzaglijk ook.

Palestijnen die na de vestiging van de staat Israël hun huizen ontvluchtten - of dit nu op de vlucht voor Israëlische milities zoals de Irgoen dan wel uit vrije wil was doet er niet toe - behouden dan ook het eigendomsrecht over de door hen ontvluchte huizen èn het recht om terug te keren naar hun dorpen of deze - waar ze wederrechtelijk werden vernield - weer op te bouwen. Ook een libertarian standpunt kan daar - ondanks alle mogelijke (irrationele) pro-Israëlische sentimenten - onmogelijk rond.

 
At 3/3/10 18:50, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Steven

1) Kunt u ook eens uitleggen WAAROM Vincent's vergelijking "onkies" zou zijn? Of vindt u dat zo maar omdat de waarheid te onaangenaam zou zijn voor nuttige idioten van de 'Arabische zaak' in het Westen? Elke oorlog brengt toch vluchtelingen mee. Waarom zouden de Arabische vluchtelingen een speciaal geval zijn, en joodse vluchtelingen en Duitse vluchtelingen niet? Kunt u dat eens uitleggen?

2) Wat echt "onkies" was hierboven, dat is afkomen met nazi documenten uit de 1930's om CONTEMPORELE joden (in hun overlevingsstrijd met Arabisch totalitarisme vandaag) te kunnen blameren voor het verleden (waar zij totaal geen vat op kunnen hebben), terwijl diezelfde nazis het ganse Europese jodendom van weleer bijna volledig uitgeroeid hadden.

3) Het is gemakkelijk voor u om verbaal en SELECTIEF "rechten" te scheppen voor anderen op basis van complexe gebeurtenissen in het verleden. Dat kost u immers niets. Maar, als u de geschiedenis ongedaan zou willen maken, dan behoeft het dat u tenminste een poging zou doen om een beetje na te denken over wie dan wel zou moeten opdraaien, t.t.z. reele kosten dragen, voor uw goedkope spelletjes vanuit een salonzetel dicht bij Brussel. Trouwens u zijt nogal erg selectief in welke delen van de geschiedenis ongedaan zouden moeten gemaakt worden.

3) Het artikel van Vincent ging niet over de geschiedenis, maar over het HEDEN. Hij maakte een vergelijking tussen het gedrag van Duitsland en het gedrag van de Arabische landen NA de gebeurtenissen van de 1940's.

4) Het wordt hoog tijd dat Europese "libertariers" in de tweede dekade van de 21st eeuw een beetje realiteitszin zouden kunnen bekomen omtrent de wereld zoals die is. Zoniet wordt de kans groot dat ze gaan eindigen in vluchtelingen kampen gelijk joden, Arabieren, Duitsers, en zovele anderen in de vorige eeuw.

 
At 3/3/10 21:05, Anonymous Steven said...

@ Marc Huybrechts,

"nuttige idioten" vindt men zowel in alle kampen. Ik kan u verzekeren dat ik mij nooit tot sentimentele en dus irrationele uitspraken over dit complexe vraagstuk heb verlaagd. Ik pas voor het onnozel soort lippendienst-aan-welk-kamp-ook dat de professionele Israël-Palestina-discussieclub teistert.

Natuurlijk kun je niet zomaar het statuut van verschillende vluchtelingen aan elkaar gelijk stellen. Wat is dat voor gotzpe ? En waarom gaat de vergelijking hier niet op ? Omdat de Duitsers nu eenmaal zèlf een oorlog begonnen zijn na een invasie in de naburige landen i.t.t. de Palestijnen die in alle objectiviteit zèlf het voorwerp waren van een vreemde invasie vanaf de late 19de eeuw, maar nooit een ander land binnenvielen. (ter herinnering : in 1880 waren er nog geen 25 000 joodse kolonisten in heel Palestina en dit na een afwezigheid sinds het Romeinse tijdperk). De vergelijking gaat niet op omdat de Sudetenduitsers zich nu eenmaal als uiterst enthousiaste aanhangers van het naziregime hebben gedragen en in die zin een vreselijke prijs moesten betalen voor de gruwelen die mede in hun naam werden begaan. Ik herhaal hier nogmaals dat ik de ongebreidelde eigendoms- en gebiedsroof post WWII door landen als Rusland, Polen, het toenmalige Tsjecho-Slowakije, Roemenië,... totaal ongeoorloofd vind maar kan me voorstellen dat de Duitsers - met de gruwelen van de naziterreur nog vers in ieders geheugen - niet in een positie waren om enige aanspraken te maken op de afgegeven gebieden en eigendommen.

De Palestijnen dienden echter hun eigendommen en land af te staan omdat ze de pech hadden op een plaats te wonen waar een groep beschaafde Europeanen (vanuit een salonzetel in Wenen) zijn oog op had laten vallen (onder het motto "een land zonder volk voor een volk zonder land" ook al was dit een pertinente leugen). Gedane zaken nemen geen keer, maar het minste wat men nu zou kunnen doen is de Palestijnen die hun huizen hebben moeten verlaten deze weer laten innemen of heropbouwen waar ze wederrechtelijk werden platgewalst (i.p.v. zoals nu het geval was hen door de 'wet op de afwezigen' wederrechtelijk te onteigenen).

De vergelijking met de joodse vluchtelingen is dan weer bijzonder kort door de bocht aangezien de indruk wordt gewekt dat de Palestijnse vluchtelingen zouden moeten boeten voor de Marokkaanse of Iraanse joden die hun huizen achterlieten. Een Palestijn is niet hetzelfde als een Marokkaan of een Iranees (Iranezen zijn zelfs volgens geen enkele definitie Arabieren) zoals een Jood niet hetzelfde is als een Duitser maar dat is wellicht wat ingewikkeld voor mensen die enkel "Arabieren" kennen (zoals ongeletterde Chinezen over "langneuzen" spreken als ze het over het blanke ras hebben).

Voor de rest gun ik de Israëli's hun plek onder de zon en heb ik al vaak genoeg mijn afkeer laten blijken over de selectieve verontwaardiging bij politiek correct Vlaanderen als het over Israël gaat. Het punt is dat je niet zo maar de huizen en het land van burgers kunt innemen om deze roof daarna wettelijk te proberen legitimeren via een "wet op de afwezigen" en zich op gezette tijden beroepend op het
eigen ondergane leed of critici de mond snoerend door hen anti-joods of antisemiet te noemen. Gebiedsroof en erger nog huizenroof dienen voor libertarians nog steeds als het allerergste te worden aanzien, zoniet kunnen we ook deze ideologie beter opdoeken.

 
At 3/3/10 21:38, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Steven

1) Merkwaardig. Uw stelling is dus als volgt: omdat "de Duitsers" (lees de nazis) een oorlog hadden begonnen hebben de nazaten van ethnische Duitsers in Oost-Europa geen "recht op terugkeer", terwijl de nazaten van Arabieren uit het voormalige Ottomaanse Rijk (later Brits protectoraat) dat wel zouden hebben OMDAT de Arabieren "nooit een ander land zouden binnen gevallen zijn". Ziet u zelf echt niet in hoe SELECTIEF u omgaat met de geschiedenis, en hoe ARBITRAIR u met groepsrechten omspringd. Om dan nog maar te zwijgen over wat centraal zou moeten staan (ten minste onder "libertariers"): het individu.

2) Nog merkwaardiger. U schrijft dat "Palestijnse vluchtelingen niet mogen boeten voor de Marokkaanse of Iraanse joden die hun huizen achterlieten". Ten eerste, u denkt dus dat deze laatsten dat 'voor hun plezier' of vrijwillig deden. Ten tweede, terwijl die Palestijnse vluchtelingen in uw ogen niet zouden mogen boeten voor Marokkaanse en andere joden, meent u wel dat contemporele Israelis zouden moeten boeten voor de gevolgen van een oorlog van 65 jaren geleden.

3) Moet ik echt blijven illustreren hoe arbitrair u omgaat met de geschiedenis en het leed van anderen? Het onderwerp van het artikel ging over wat Palestijnen (eigenlijk Arabieren in het algemeen) zouden kunnen leren van het gedrag van Duitsland na w02. Ze zullen daar natuurlijk niets van (willen) leren, omdat ze Israel willen vernietigen. Dat is de centrale les van de laatste halve eeuw. Een tweede les van de laatste halve eeuw is dat het individu niet telt in de Arabische cultuur. Het is des te merkwaardiger van vermeende "libertariers" op een Vlaamse website de 'Arabische zaak' (of geschiedenisversie) te zien bepleiten.

 
At 4/3/10 07:58, Anonymous Steven said...

U kunt dus echt niet lezen.

Een laatste keer :

- Ik heb het over de Palestijnen NIET over de Arabieren. Het is niet omdat de Vlamingen afstammen van Germaanse stammen die zich in onze kontreien vestigden èn een taal spreken die grote gelijkenissen met het Duits vertoont dat we plots 'Duitsers' mogen worden genoemd. De keuze om steeds van 'Arabieren' i.p.v. 'Palestijnen' te spreken moet - in uw geval - dienen om andere zaken te vergoelijken.

- Ik vind niet dat de Israëli's het recht hebben om Palestijnen uit hun huizen te zetten omdat ze in hun land van herkomst (Marokko, Iran, Jemen,...) hetzelfde lot zouden hebben moeten ondergaan (al is dit in de meeste gevallen niet zo geweest en ging het inderdaad om een vrijwillige emigratie - de Marokkaanse joden waren even scheutig om hun geboorteland te verlaten als de Marokkaanse berbers die in dezelfde periode als gastarbeider naar Europa trokken). Maar het consequent over Arabieren spreken i.p.v. over 'Marokkanen' of 'Palestijnen' laat u toe om dit als iets dat 'niet meer dan rechtvaardig' is voor te stellen.

- Voor de rest legt u weer kwistig meningen in andermans mond (waar zou ik gezegd hebben dat de Arabieren nooit een ander land zijn binnengevallen ?) en stampt u nog wat open deuren in : u hecht terecht een groot belang aan 'individuele rechten' en u zou dus ook de eigendomsrechten van Palestijnen belangrijker moeten vinden dan een recht op 'terugkeer' voor Marokkaanse of Ethiopische burgers die beweren joods te zijn.

 
At 4/3/10 18:56, Anonymous Marc Huybrechts said...

-- Ik kan zeker lezen, en Steven ook. Maar Steven leest SELECTIEF, inclusief de geschiedenis.

-- Het conflict in het MO is wel degelijk tussen Israel en de Arabische wereld, en niet tussen Israel en vermeende 'palestijnen'. Wie dat niet wil zien, begrijpt het geopolitieke gebeuren niet.

-- Arabische burgers van Israel zijn Israeli staatsburgers. De zogenaamde 'palestijnen' in de Westbank en Gaza waren vroeger (voor 1967) Jordaniers en Egyptenaren. Als ze dat vandaag niet meer zijn dan is dat het directe resultaat van Arabische (geen "palestijnse'!!) oorlogen tegen Israel, die OPNIEUW 'betwist gebied' hebben geschapen, en niet omgekeerd.

- Ik ben wel de allerlaatste om te beweren dat de geschiedenis "rechtvaardig" zou zijn. Het probleem met Steven is dat hij het Arabische sprookje over een 'unieke' onrechtvaardigheid binnenlepelt gelijk een ignorante baby. Beschaafde mensen zullen geen nieuwe onrechtvaardigheden VANDAAG gaan justifieren op basis van de 'geschiedenis'.

-- Vanuit een salonzetel in Brussel kan men gemakkelijk verafgelegen gebieden gaan toewijzen. De konsekwenties zullen imers door anderen moeten gedragen worden. Wat zou het een doorsnee Belgische 'libertarier' kunnen schelen of Israelische burgers hun democratische INDIVIDUELE vrijheden zouden kunnen vrijwaren of niet! Maar Brussel-Halle-Vilvoorde kunnen ze blijkbaar niet 'oplossen', want dat ligt veel dichter bij en de konsekwenties zullen zelf moeten gedragen worden. Naarmate er meer moslems naar Brusselse kontreien zullen trekken gaat dat zeker niet gemakkelijker worden....

-- Het artikel van Vincent ging over het contrast tussen het gedrag van Duitsland en dat van de Arabieren (of Arabische staten) na de perikelen en oorlogen van de 1940's. Het ging niet over wie het meeste of het minste "onrecht" werd aangedaan in de geschiedenis.

-- Wie zou denken dat "eigendomsrechten" zouden gerespecteerd worden in Arabische landen (inclusief de 'palestijnse' gebieden) die moet echt stekeblind zijn.

 
At 4/3/10 20:37, Anonymous Steven said...

"De zogenaamde 'palestijnen' in de Westbank en Gaza waren vroeger (voor 1967) Jordaniers en Egyptenaren."

De zogenaamde Vlamingen in de vlakte aan de Noordzee waren vroeger Spanjaarden, Oostenrijkers, Fransen, Hollanders en nu Belgen. So what ?

"Wat zou het een doorsnee Belgische 'libertarier' kunnen schelen of Israelische burgers hun democratische INDIVIDUELE vrijheden zouden kunnen vrijwaren of niet! Maar Brussel-Halle-Vilvoorde kunnen ze blijkbaar niet 'oplossen'"

Lang geleden dat ik zo'n hoop onzin bij elkaar zag geschraapt. Wie kan BHV niet oplossen ? de libertariërs ? de sudetenduitsers ? Ik maak me overigens geen illusies over "doorsnee libertariërs" maar maak me sterk dat er vast wel enkele libertariërs een probleem hebben met het schenden van eigendomsrechten in een ander beschaafd land.

U zou er vast ook geen probleem mee hebben gehad als er had gestaan : "de joden in de kampen kunnen veel van de Duitse vluchtelingen leren".

Whatever, ik heb eens kostelijk kunnen lachen hier in mijn Brusselse salonzetel - waarvoor dank - gaat u ondertussen maar door met rechtpraten al wat krom is, daar bent u niet slecht in.

 
At 4/3/10 21:30, Anonymous Marc Huybrechts said...

Inderdaad, de "Vlamingen" zijn van alles en nog wat geweest in het verleden. En ze hebben enorm veel compromissen moeten sluiten in het verleden en ze hebben nog altijd niet hun eigen staat! Nu, zou dat een goede reden zijn om een Vlaamse Hamas of Fatah op te richten en zelfmoordbommers naar Rijsel te sturen? De Duitsers hebben zich alleszins niet zo gedragen NA wo2 (het punt van Vincent!).

Is dat echt zo moeilijk om te begrijpen?. Als ge zelf nog niet eens Brussel-Halle-Vilvoorde kunt 'oplossen', hoe kunt ge dan in godsnaam democraten in Israel gaan verwijten dat ze met Arabische terroristen geen akkoord kunnen bekomen over de grenzen EN de 'bestuurscondities' omtrent betwiste gebieden (van waaruit Arabische legers 4 keer geprobeerd hebben van hen te komen vernietigen).

Dus we zijn akkoord dat Arabische landen niet "beschaafd" zijn vermits eigendomsrechten er niet worden gerespecteerd. Andere rechten trouwens ook niet. In Israel worden die allemaal wel gerespecteerd. In 'betwiste gebieden', echter, is alles mogelijk. Zo lang de betrokken partijen geen vredesakkoord kunnen sluiten is...is er geen 'normaal' bestuur mogelijk, en zeker geen 'democratisch'.

U toont weer dat u niet op onze planeet vertoefd. Er zitten vandaag geen joden "in kampen". Ze kunnen dus niets "van de Duiste vluchtelingen leren". De joden (i.e. Israel) hebben al hun vluchtelingen geintegreerd. De Vlamingen vroger trouwens ook. De Arabieren...da's een heel andere zaak. Die houden hun vluchtelingen doorgaans in kampen. Kwestie van revanchisme aan te kweken. Da's te moeilijk misschien om te kunnen vatten vanuit die salonzetel.

 
At 4/3/10 22:16, Anonymous Ernest B said...

Vincent, zelden zo'n nagels met koppen gezien. Maar deze vergelijking past niet enkel bij de verdreven Duitsers, per slot van rekening hadden hun leiders een aggressie aangevat. Maar wat met de zoveel andere volkeren die door oorlogen zijn verdreven en die in de plaats van de zitten mekkeren in vluchtelingenkampen (met subsidies van de VN om daar te blijven zitten tot het einde der tijden) en af en toe wat Israelische burgers gaan opblazen ? Neem nu eens de Armeniers, of de Amerikaanse Indianen, of de Maori's, of de Grieken die uit Turkije zijn moeten vluchten, etc..... allemaal vlkeren die zich bij een nederlaag hebben neergelegd en er proberen het beste van te maken zonder 60 jaar of meer na de feiten nog zichzelf op te blazen in cafees en markten.

 
At 5/3/10 07:42, Anonymous Steven said...

Voilà, Ernest B begrijpt het wèl : natuurlijk zou er geen bezwaar zijn tegen het vergelijken van het gedrag van de Palestijnen met dat van de verdreven Armeniërs in Turkije, Saharoui's in Marokko,...
En dat iemand die het verschil niet kan zien tussen de situatie van de Vlamingen en die van de Palestijnen zal het nooit snappen. Wat baten kaars en bril, als den uil niet zienen wil.

 
At 5/3/10 08:25, Anonymous Bruce Graeme said...

"Neem nu eens de Armeniers, of de Amerikaanse Indianen,..."

The American Indian tribes and nations should be recognized as sovereign people and territory. Restitution should be paid for broken treaties and the destruction of their people and culture. As sovereign nations, they should be independent of State law, and not subject to any taxation other than payments for the common defense and for public works based on their land value.
It's time for justice for the original Native Americans, the Indians as well as the native aboriginal Hawaiians and Alaskans. As independent people prior to the European conquest, their sovereignty rights should be restored. Indian reservations should have the same sovereign rights as U.S. States and not be subject to State law without their consent.

The Indian tribes should have as much autonomy as their members desire. The main responsibility of the U.S. government should be to ensure that the governance of the tribes is democratic, just as the U.S. Constitution provides federal responsibility for ensuring a "republican form of government" for the U.S. States.

Federal and State regulations should not apply in the Indian nations which wish to be independent of them. Instead, there should be a simple basic law that the Indian nations will pay compensation for any external damages such as pollution or the eradication of wildlife.

Indian nations should have the option of becoming enterprise zones without any federal taxation or social security payments; instead, they would pay to the federal government a defense and public works fee based on the value of their land exclusive of improvements. A payment based on their land rent would not impede enterprise. The elimination of taxes on wages, profits, and sales would bring on large investments that would make the Indian nations prosperous.

There should be negotiations to resolve the remaining claims and disputes between the Indian tribes and the U.S. government, and restitution paid both for taking their lands as well as taking away their children to boarding schools and damaging their culture.

Some small Indian tribes have had difficulty getting recognized as an official tribe. The US government should recognize all historical Indian tribes. But American Indians living outside their tribal lands should be subject to the same laws as any other residents, just as a citizen from Virginia living in California becomes subject to California law.

Why should Indians have special territorial status just because they were here first? Why should not any other group be able to form a nation with its own sovereignty? Morally, all human beings are individually sovereign. Ideally, any group should be able to form its own independent nation. All should be able to free themselves from income and sales taxes, and only pay for common infrastructure and security from the value of their lands. All human individuals and groups should be free to be autonomous.

But this is way too advanced for current social thinking. Folks today do understand that past wrongs should be rectified, and that conquered peoples should be set free. Autonomy and freedom from State and federal taxes and restrictions would go a long ways towards restitution for the social injustice committed against the American Indian by the European invaders.

The American Indians were nations with their own languages and cultures, forced to abandon their ways and join the Anglo-European culture. Let's correct this injustice as far as possible by letting the Indians be as free and independent as they wish to be.

http://www.progress.org/fold161.htm

 
At 5/3/10 08:58, Anonymous Ernest B said...

@ Bruce,
ik lees geen bijdrages van mensen die gewoon Copy & Paste doen van andere (ellenlange) bronnen. Schrijf zelf iets als u iets te zeggen hebt of post gewoon de link aub.

 
At 5/3/10 08:58, Anonymous Steven said...

"U toont weer dat u niet op onze planeet vertoefd"

Eigenlijk is het volstrekt onnozel om te discussiëren met iemand aan wie je de dt-regels nog niet uitgelegd krijgt. Iemand die de helderheid van denken niet heeft om eenvoudige spellingregels te beheersen buigt zich beter niet over complexe vraagstukken, me dunkt.

 
At 5/3/10 10:21, Anonymous Bruce Graeme said...

@ Ernest B

Moet het wiel telkens weer eerst opnieuw worden uitgevonden vooraleer er gebruik mag van gemaakt worden?

Leest u nooit boeken die gestoffeerd zijn met voetnoten, citaten, tekstuittreksels, literatuurverwijzingen of literatuurlijsten?!

 
At 5/3/10 13:56, Anonymous Ernest B said...

@ Bruce
neen, ik koop normaal gezien geen boeken die 100% bestaan uit 1 enkel citaat ...Ik verkies boeken waar de auteur ZELF iets zinnigs heeft te vertellen. Over en out

 
At 5/3/10 15:10, Anonymous Bruce Graeme said...

@ Ernest B:

Dus u leest nooit anthologieën? Aanbevelingswaardig is nochthans "Liberty and the Great Libertarians: An Anthology."

The Preface begins with a definition from Webster’s: “Libertarian: One who upholds the principle of liberty, especially individual liberty of thought and action.” This “Anthology of Liberty” collected the most libertarian passages from the writings of Burke, Paine, Jefferson, Godwin, von Humboldt, Mill, Emerson, the abolitionists, Josiah Warren, Thoreau, Spencer, Spooner, Ingersoll, George, Tucker, Auberon Herbert, and many others. In all it is 540 pages!

http://www.thefreemanonline.org

 
At 5/3/10 15:43, Anonymous Anoniem said...

Inderdaad, goed speurwerk !

 
At 5/3/10 15:53, Anonymous Marc Huybrechts said...

Tja, er zijn mensen die dt-fouten kunnen vinden, en tegelijkertijd het revanchisme van totalitairen bepleiten. Is het dan verwonderlijk dat boekhouders en lagere bankbedienden allemaal voor Hitler stemden in de 1930's!?.

En dan zijn er zelfverklaarde "libertariers" die hele teksten kunnen copieren, en naievelijk denken dat er meer individuele vrijheid zou heersen binnen Indianen-stammen dan onder de VS Constitutie.

Het naief-links onderwijs oogst wat het zaait. Finito.

 
At 5/3/10 17:31, Anonymous Bruce Graeme said...

@ Marc Huybrechts:

Mijn gedachten heb ik te danken aan mensen die er niet meer zijn en aan levenden die ik nooit gezien heb. Alles wat ik weet heb ik geleerd van anderen. Ik ben gedwongen een taal te spreken die ik niet zelf heb verzonnen. Wanneer ik het Ik stuk voor stuk uit elkaar haal vind ik telkens stukken en fragmenten die van buitenaf komen, op elk hunner zou ik een kaartje kunnen spelden met hun afkomst. Elke gedachte is een echo, een plagiaat.

 
At 5/3/10 18:01, Anonymous Marc Huybrechts said...

Ik heb gehoord dat er goede tewerkstellingsvooruitzichten zijn in de 'sentimentele kaarten' industrie (kerstmis, verjaardagen, geboorten, huwelijken, enz...).

 
At 5/3/10 18:16, Anonymous Anoniem said...

Het recht van de "indianen" op "Amerika" is oneindig veel groter dan dat van joden op Palestina.

Waarom dacht je dat Amerikanen en Israëliërs zo solidair zijn: alle twee gewelddadige, moorddadige, bezettingsmachten.

 
At 6/3/10 09:18, Anonymous Bruce Graeme said...

"En dan zijn er zelfverklaarde "libertariers" (...)naievelijk denken dat er meer individuele vrijheid zou heersen binnen Indianen-stammen dan onder de VS Constitutie.


Israel heeft nog altijd geen Grondwet (of Constitutie). Maar dit is niet het punt want het hebben van een Grondwet is geen grondbeginsel voor een democratie. In Israel zijn vrije verkiezingen en dat zijn de pijlers van de democratie.

Dat Israel democratisch is wil echter NIET zeggen dat we het als een legitieme staat moeten erkennen.

Elk volk het recht heeft op een eigen taal, land en cultuur en daarbij het recht deze te verdedigen. Vanuit die gedachte is de Palestijnse strijd te begrijpen, maar ook het streven naar een thuisland voor de Joden is legitiem.

Wat het streven naar een thuisland voor de Joden betreft moeten we eerst kijken naar de verschillende soorten Joden, de Askenazi en de Sefardische Joden.

De Sefardische Joden zijn op dit moment tweederangs burgers in Israel, hoewel zij - en niet de Askenazi - afkomstig zijn uit het gebied waar het huidige Israel ligt.

De Askenazi zijn slechts een klein deel van de Joden op dit moment. Veruit het grootste deel van de Joden behoren tot de Askenazi.

De Askenazi behoren niet tot het oorspronkelijke etnisch Joodse volk! Ze stammen af van Turkse nomadenvolkeren (de Khazaren) wier oorsprong in Centraal-Azië ligt en die zich bekeerd hebben tot het Jodendom om handel te kunnen drijven met zowel de Islamieten en de Christenen zonder zich te moeten mengen in het conflict tussen beide.

Moraal van het verhaal: de Askenazi hebben totaal geen recht hebben op het land waar zich nu Israel bevindt. De Sefardische Joden daarentegen wél. De Sefardische Joden zijn echter maar een minimale groep in vergelijking met de Askenazi en zullen dus ook niet voor de problemen zorgen waar de Askenazi vandaag de dag wel voor zorgen. De Sefarden zijn namelijk een volk dat zich al altijd in de regio heeft opgehouden en kan dat zonder problemen blijven doen wanneer de Askenazi zijn vertrokken.

Waar moeten de Askenazi dan heen? Hiervoor had Stalin een oplossing. Hij had namelijk een aparte regio voor de Joden gereserveerd, de "Joodse Autonome Oblast". Gezien de meeste Russische Joden sowieso Askenazi zijn past deze plaats met ruim voldoende ruimte (36.300 km²) uitstekend.

 
At 6/3/10 19:08, Anonymous Marc Huybrechts said...

De wonderen zijn de wereld nog niet uit (dankzij het naief-links onderwijs).

Iemand van de sentimentele-kaarten industrie komt hier zomaar (zonder blikken en blozen) grondgebieden alloceren aan bestaande mensen. Nog merkwaardiger, hij heeft een oplossing van Stalin gevonden om een volksverhuizng op gang te brengen van een bestaande democratie naar Putin-stan (waar autocratie heerst, en waar de wet van 1 persoon telt).

Vermits die kaartenverkoper een Engelse naam heeft (op deze Vlaamse blog) zou dat kunnen overeenkomen met het volgende: een overheidsorganisme (in het komende Eurabia, met als duelliserende centra Brussel, Kairo, en Istanboel) pakt die kaartenverkoper op en stuurt hem naar een uithoek van Wales (gereserveerd voor mensen-met-Engelse-namen die zich vandaag nog binnen twee honderd kilometer van de genaamde steden, i.e. Brussel of Kairo of Istanboel, zouden bevinden.

En dan zijn er mensen die denken dat de mensheid erop vooruit is geegaan sinds de tijd van de nazis, of van de Eburonen!

 
At 7/3/10 09:00, Anonymous Bruce Graeme said...

@ Marc Huybrechts:

Paul Mirengoff at Powerline says that he supports Geert Wilders's policy of stopping the Islamization of the West instead of the neocon policy of democratizing Muslims and agrees with his main position: the ending of the immigration of all Muslims and the DEPORTATION of sharia believers.

http://www.powerlineblog.com/archives/2010/03/025742.php

P.S. De nickname staat voor Gilbert De Bruycker. Vroeger postte ik "anoniem", maar onlangs ontdekte ik dat de functie Naam/URL het me mogelijk maakt een nickname te gebruiken zonder Google-account. Het heeft een tijdje geduurd, maar ja, wat wil je, ik ben al 65 jaar, you see?

 
At 7/3/10 09:19, Anonymous Bruce Graeme said...

Nog iets:

Enkele jaren geleden heb ik een Google-account laten aan maken. Maar als ik die wil gebruiken krijg ik steevast de melding: "Onjuist wachtwoord." En er is geen mogelijkheid het juiste wachtwoord te achterhalen.

Als ik dan probeer opnieuw een account aan te maken gaat dit niet meer want door een gewijzigde procedure is er nu een accountverificatie: Google stuurt een tekstbericht met een verificatiecode naar uw mobiele telefoon. Maar ik heb geen mobiele telefoon. You see?

 
At 7/3/10 09:25, Anonymous Bruce Graeme said...

@ Marc Huybrechts:

The Life of an American Jew
in Racist Marxist Israel.

Written in 1985 by Jack Bernstein

This honest and courageous Jew was assassinated some years ago, by MOSSAD.

http://www.biblebelievers.org.au/israel.htm

 
At 7/3/10 13:13, Anonymous Bruce Graeme said...

"het naief-links onderwijs"

An Israeli student finishes high school without ever hearing the name “Genrikh Yagoda,” the greatest Jewish murderer of the 20th Century, the GPU’s deputy commander and the founder and commander of the NKVD. Yagoda diligently implemented Stalin’s collectivization orders and is responsible for the deaths of at least 10 million people. His Jewish deputies established and managed the Gulag system.
---

Alexander Solzhenitsyn is the "father of democracy" in Russia. In one of his books, the first volume of "Gulag Archipelago," he wrote about how the communists in Russia, who consisted of only the Jews and a tiny minority of Russian criminals, amoral opportunists, and welfare rabble were able to maintain their grip on all of Russia by keeping the Russian majority, which hated them, too frightened to resist.

http://thejewishreport.blogspot.com/2009/05/jewish-communists-who-murdered-millions.html

 
At 9/3/10 16:53, Anonymous Steven said...

Bruce,
Als ik u een tip mag geven. Als u per se naar andere auteurs wil verwijzen, geef dan kort in uw eigen woorden hun mening weer en plaats een link naar het betreffend artikel. Al dat gecopypaste wordt na een tijd zeer vermoeiend voor wie een forumdiscussie tracht te volgen en om de zoveel dagen eens langs komt. Wees ook voldoende kritisch met uw bronnen : dat Khazarenverhaal - als het over de Ashkenazim betreft - bijvoorbeeld begint stilaan op een hoax te lijken want het duikt overal op zonder enige correcte staving. Op zich vind ik dit ten andere totaal irrelevant in deze discussie - zie de rek op de term 'oorspronkelijke inwoners' als het over Palestina/Israël gaat... (de Sefardim stammen ten andere af uit Spanje - 'Sefarad' is Hebreeuws voor Spanje - en hebben geen andere aanspraken op Palestijns grondgebied dan de Ashkenazim). Betrouwbare bronnen zijn zeer belangrijk in deze tijden van internetvervuiling.

 
At 9/3/10 18:57, Anonymous Bruce Graeme said...

De Nederlandse microbioloog Jits van Straten (met joodse wortels) heeft een interessant boek geschreven waarin hij aantoont dat de joden NIET door de Romeinen uit Palestina werden verdreven. De hedendaagse joden stammen vooral af van bekeerlingen. Volgens Jits van Straten is Jood als etnische aanduiding een mythe.

Het boek, "De herkomst van de Asjkenazische joden" is te bestellen bij jits.vanstraten@orange.nl
(waarschijnlijk heeft geen uitgever dat boek op de markt mogen brengen, het zal de joodse / sionistische lobby niet behagen...)

De Sefardim zijn de nakomelingen van de "Joden" die sinds de oudheid in Spanje geleefd hebben. Aan het einde van de vijftiende eeuw werden ze verdreven.

 
At 9/3/10 19:38, Anonymous Steven said...

Volgens Jits van Straten is Jood als etnische aanduiding een mythe.

Klopt volledig maar het was geenszins een mythe toen herr dolf hier de plak zwaaide en in die tijd is toevallig wel de massale immigratie van joden in Palestina op gang gekomen. Maar eigenlijk is dit niets nieuws. Het bewijst enkel dat het jodendom in bepaalde fasen van haar geschiedenis wel degelijk een proselitische godsdienst is geweest. En dus vertonen Oost-Europese joden opvallend slavische trekken en zijn de Sefardische joden uit Marokko of Turkije eerder van het mediterrane type... en is het hedendaagse Israël een mengelmoes van Zwart-Afrikaanse, Noord-Afrikaanse, Europese en zelfs Aziatische joden, vaak ook van niet-joden uit pakweg Kazakhstan of Vladivostok die de demografische balans in de goede richting moeten laten doorslaan (en voor wie het perspectief van in Israël te wonen aantrekkelijker leek dan verder te verrotten in hun 'failed states'). Hopelijk kan men ook een modus vivendi vinden met respect voor de individuele (eigendoms-) en groepsrechten van de andere inwoners van Israël die al langer in dit gebied wonen : Palestijnen maar ook Druzen, Bedoeïenen, christelijke Arabieren (die vaak tussen hamer een aambeeld zitten), Armeniërs, Ethiopische kopten,...
Amen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>