20 januari 2010

Groen gevaar, rode verstaatsing en een witte Kerst (Vincent De Roeck)

Er is inderdaad al veel over geschreven, maar een echte fundamentele kritiek op het beleid van de overheid in de recente Kerstperiode en de laatste weken bleef uit. Tot grote ergernis van mij. Eerst was er het klimaataspect. Niet enkel geven de "klimaatkenners" eindelijk toe dat ze hun data vervalsten om de nare waarheid voor hun tonnen subsidies te camoufleren. Het klimaat warmt volgens hun eigen metingen immers al tien jaar lang niet meer op! Als kers op de taart voor de klimaatsceptici die in Kopenhagen eindelijk een zeker forum wisten te verwerven begon het op de slotdag van de VN-klimaatconferentie in gans Europa ongezien hard te sneeuwen. Zelfs België waar we het in die periode al decennialang zonder sneeuw hebben moeten stellen, baadde met Kerstmis onder een prachtwit sneeuwtapijt. Net alsof de Schepper ons zelf wilde uitleggen dat er met het klimaat niets aan de hand is en we de alarmistische nonsens zeker niet moeten geloven. Maar los daarvan, toonde de sneeuw ons ook weer het ware gelaat van onze overheid die weerom niet in staat bleek om de continuïteit van haar dienstverlening naar de burgers toe te verzekeren.

In Brussel waren het veelal de bedrijven in kantorenzones zelf die de straten sneeuw- en ijsvrij gemaakt hebben. In de Europese Wijk waren het dan weer de veiligheidsagenten van de EU-instellingen die de straten bestrooid hebben. En echt niet omdat dit tot hun werk behoorde, maar gewoon omdat de stad Brussel haar basistaken alweer niet wou of kon uitvoeren. Net zoals de EU-instellingen tegenwoordig ook buiten hun gebouwen eigen personeel inzetten om de veiligheid van hun werknemers te garanderen nadat in oktober bleek dat zelfs EU-Parlementsleden vogels voor de kat zijn wat straatcriminaliteit betreft, gebeurde de laatste weken hetzelfde met de strooi- en sneeuwruimtaken. Van de miljarden euro’s die de stad en het gewest Brussel jaarlijks krijgen voor het vervullen van hun taak als Europese hoofdstad geen spoor. Waarschijnlijk worden die fondsen gebruikt om de OCMW-kas en andere geldverslindende “publieke” diensten te financieren. In een stad met 50% vreemdelingen en 50% werkloosheid lijkt dat misschien normaal, maar als daardoor de basisdiensten (veiligheid en mobiliteit) niet langer verzekerd worden, moeten we hier dringend vraagtekens bij beginnen plaatsen.

Het probleem beperkt zich niet tot Brussel alleen, hoewel de situatie daar waarschijnlijk wel het meest schrijnende is, ook andere gemeenten blinken uit in wanbeleid. Het was de burgemeester van Gistel die vorig weekend in het VRT-journaal rustig mocht komen zeggen dat hij enkel nog de hoofdwegen zou laten strooien en dat de burgers af moesten stappen van de idee dat het “de taak van de gemeente was om in alle woonwijken te strooien”. Tot zover dus de kijk van de politici op het beheer van de mobiliteit in hun stad of gemeente. Niemand sprak er de Gistelse burgervaarder op aan. Ik weet niet hoeveel files en ongevallen dit wanbeleid in Gistel met zich meegebracht heeft en hoeveel burgers hun schade hebben durven verhalen bij het stadsbestuur dat nochtans bij wet verplicht is om de continuïteit van haar dienstverlening te garanderen, maar ik vermoed dat de inwoners die de arrogante prietpraat van hun burgemeester zonder verzet aanvaard hebben achteraf even slaafs zelf de rekening betaald hebben. De verstaatsing heeft de verwachtingen van mensen verstoord. De staat moet in de eerste plaats voor veiligheid en infrastructuur instaan. Nu worden de middelen weggeroofd bij de productieven om luiaards en oude-van-dagen te subsidiëren in hun niets doen terwijl de wegen onberijdbaar zijn en blijven.

Moest de overheid het beheer van de infrastructuur aan privé-spelers overlaten of de burgers verplichten zelf zorg te dragen voor hun wegen, dan zou ik dat normaal vinden, maar dan moeten de belastingen wel omlaag. Nu bleek weerom dat geld dat geïnd wordt om de mobiliteit te garanderen niet gebruikt wordt om die taak te vervullen maar om andere verspilzuchtige programma’s te financieren die niets van doen hebben met mobiliteit.
Mensen die hun stoep niet sneeuwvrij maakten, werden beboet, maar aan overheden die hun werk niet deden werd niet geraakt. We zijn opnieuw onderdanen geworden. Ik heb me verder ook gestoord aan de lamzakmentaliteit van de Vlamingen. In Londen waren alle bedden bezet omdat werkende mensen daar massaal in hotels overnachtten om op tijd op hun werk te zijn. In Vlaanderen moest UNIZO letterlijk een smeekbede houden om het absenteïsme in te dijken. Geen wonder dat Vlaanderen economisch aan het vergaan is terwijl andere landen in Europa en daarbuiten resoluut voor groei kiezen, en dit niet zozeer in het beleid maar wel in de mentaliteit van de gewone mensen. Vlaanderen is een regio van klagers geworden en het krijgt dan ook stilaan wat het verdient. Het is eigenlijk gewoon wonderbaarlijk dat er überhaupt nog fabrieken en multinationals in Vlaanderen overblijven.

Het gebrek aan kritiek op de overheid stond in schril contrast met de situatie in andere EU-landen zoals het Verenigd Koninkrijk. Ook daar faalde de overheid in haar kerntaken, maar daar hoorde je wel zéér kritische geluiden in de pers. Ik was in Londen uitgenodigd voor de “Happy Capitalist Christmas Reception” van de “Libertarian Alliance” met de voorstelling van de nieuwe IEA-directeur Mark Littlewood, en las vlak voor Kerstmis dit scherpe editoriaal in de “Evening Standard”: “In the circumstances, it is remarkable how well most Londoners respond, with many keeping an eye out for elderly neighbours. Most people go to work, some even by staying in hotels. We, the overburdened tax-payers, keep calm, and carry on, which is more than can be said for those whose job it is to ensure that roads, tracks, runways and pavements are safe.” En dan heb ik het nog niet eens gehad over de overheidsgestuurde diensten die niets met haar kerntaken te maken hebben, maar het ook één voor één begaven. De luchthaven van Zaventem moest zonder meer dicht en de Eurostar reed gewoon niet meer, naar verluidt door “too fluffy snow” (sic!). Als je in Zwitserland zou vertellen dat treinen en luchthavens niet meer functioneren door een beetje sneeuw, je wordt meteen voor gek verklaard. In België, waar we met zijn allen gezellig 55% van ons loon aan de staat afstaan, is dat de normaalste zaak van de wereld.

Tenslotte wil ik dit nog even in een ander perspectief plaatsen. Zelfs voordat “Government Rail” weerom bewees dat overheden niet in staat zijn om een trein- of welke andere onderneming ook te runnen, had ik vluchten met VLM/CityJet in plaats van de Eurostar geboekt. Ik vertrok naar Londen op 22 december. De luchthaven van Zaventem was dicht en de Eurostar reed niet. Duizenden passagiers waren in Londen gestrand. Mijn vlucht zat stampvol en vertrok probleemloos op tijd. Die dag had VLM zelfs vier extra vluchten ingelegd, niet voor de mooie ogen van de passagiers maar omdat er toen vraag naar was en VLM daar aardig wat extra geld uit kon puren. Iedereen tevreden dus. Mensen konden hun reis toch volmaken en de maatschappij kon haar inkomsten verhogen. Het verschil met de falende overheden kon niet duidelijker zijn. Maar ook hier komt het groene gevaar om het hoekje piepen. Hadden de groenen hun slag thuis gehaald, dan waren alle vluchten van minder dan één uur bij wet verboden geweest. In dat geval had ik op 24 december uit Londen geen terugvlucht naar België kunnen nemen en was ik - door het defect van de Eurostar - voor Kerstmis niet meer thuis bij mijn familie kunnen geraken. Het zegt veel over de dogmatische fundamenteel onmenselijke instelling van de eco-fascisten dat ze liever hebben dat mensen ver van hun familie vast zitten met de feestdagen dan dat ze een vlucht zouden nemen en zo een miniem stukje boom zouden kunnen kapot maken.


Meer over die nieuwjaarsreceptie op www.libertarian.co.uk.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


19 Comments:

At 20/1/10 14:31, Anonymous Danish Dynamite said...

Je hebt het dan nog niet eens gehad over al die barsten in het wegdek, Vincent, allemaal het gevolg van wanbeleid, corruptie en een staat die automobilisten als melkkoe beschouwd en letterlijk fiscaal pluimt zonder daar iets van degelijke infrastructuur tegenover te stellen. De miljarden taksen op het autogebruik dienen om de opera van bobo's en de bussen van bejaarden te betalen

 
At 20/1/10 15:01, Anonymous Anoniem said...

En de migranten, Danish, die slorpen ook miljarden op!

 
At 20/1/10 15:02, Anonymous Anoniem said...

Er zijn trouwens landen waar corrupte aannemers tegen de muur gezet worden, misschien stilaan ook in België overwegen...

 
At 20/1/10 16:59, Anonymous Anoniem said...

"elk jaar met zijn allen lekker gezellig 55% van ons loon aan de staat afstaan"

55 % ? Laten we even rekenen :

Bij het brutoloon dient men in B de patronale bijdrage bij te rekenen.
Die bedraagt 33%. nemen we brutoloon en patronale bijdrage als basis 100.

De patronale bijdrage is dan een kwart van die 100% blijft 75% over. Dan komt er de persoonlijke rsz bijdrage 12% van het brutoloon. 9 % aftrekken van onze basis, blijft 66%.

Dan zitten we met een aanslagvoet van algauw gemiddeld 45% op het resterende bedrag : blijft 36.3 % over.

Dan komt op iedere aankoop nog eens 21 % btw, taxen op verzekering, communale toeslag op
energietransport, en not least : ZWARE accijns op alcohol, rookwaar en benzine. Nog wat extra gemeentetax op huisvuil en andere geplogenheden, nog wat provincie belasting, laten we nog eens 35 % aftrekken van onze resterende centen.

Blijft er van de basis nog 23.5 % over, op voorwaarde dat je geen overmatig gebruik van je auto maakt of zware roker of alcoholgebruker bent.

Dat lijkt mij geen 55% belastingen, maar 76 % belastingen.
En dit berekent volgens een redelijk laag inkomen, want bij een ietsjes hoger inkomen gaat de gemiddelde belasting eerder van 45% naar 55%, en ik meen nog ergens 5 tot 9 % gemeentebelasting vergeten te zijn.

In het slechtste geval dus, beginnend van 66% en daar dan 40% na belasting van over en daar dan 35% btw en extras af : geeft 15 % rest of 85 % belastingen.

Over belastingen op erfenissen en pensioenfondsen en sparen heb ik het dan nog niet eens gehad.

Het overheidsbeslag op BNP geeft dit niet weer omdat de lonen van de ambtenaren mede in het BNP vervat zijn, de verhouding overheidsbeslag/BNP heeft een theoretisch maximum op 50% waar de overheid de prive 100 % belast en deze volledig uitkeert aan de ambtenaren.

Uwe Hayek.

 
At 20/1/10 17:40, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Uwe Hayek

1) Dat de belastingen op "lonen" in Belgie hoog liggen gaat geen verstandig mens ontkennen. Echter, naast lonen zijn er nog andere vormen van "inkomens" die buiten uw berekening blijven.

2) Het "overheidsbeslag" kan niet gemeten worden door het optellen van allerlei belastingstarieven die op disparate 'basissen' worden geheven. Het overheidsbeslag is de verhouding tussen overheidsUITGAVEN en totale uitgaven in een economie (totale uitgaven = totale productie = totale inkomens = BNP). Het theoretisch maximum van de verhouding overheidsbeslag/BNP is niet 50 %, maar ligt een heel eind boven de 100 %. Het overheidsbeslag zal boven 100 % liggen wanneer (A) de overheid meer uitgeeft dan het totale BNP en (B) zij dit 'excess' financiert via schuldenaccumulatie.

 
At 20/1/10 18:54, Anonymous Geert Van Nauwelaerts said...

Ik heb ooit eens gehoord dat alle wegbudgetten van de federale, de regionale en de lokale overheden samen net zouden volstaan om elke Vlaamse weg amper één keer per eeuw heraanteleggen. Een schande als je het mij vraagt.

 
At 20/1/10 18:55, Anonymous Geert Van Nauwelaerts said...

"Vlaanderen is een land van klagers geworden"

Mooie persiflage van John McCain, Vincent ;-)

 
At 20/1/10 19:01, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Huybrechts

"Het theoretisch maximum van de verhouding overheidsbeslag/BNP is niet 50 %, maar ligt een heel eind boven de 100 %. Het overheidsbeslag zal boven 100 % liggen wanneer (A) de overheid meer uitgeeft dan het totale BNP en (B) zij dit 'excess' financiert via schuldenaccumulatie."

Of via monetaire expansie natuurlijk...

 
At 20/1/10 19:02, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent De Roek

Waar is trouwens die foto genomen? Een mooi boompje.

 
At 20/1/10 21:29, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Anoniem

1) De (Belgische) overheid heeft geen controle over (substantiele) "monetaire expansie". Dat valt in het domein van de ECB in Frankfurt. Ze heeft waarschijnlijk wel beperkte mogelijkheden tot schuldvorming bij de monetaire authoriteiten (NBB en/of ECB).

2) In geval monetaire expansie zou leiden tot (algemene) inflatie, wat zeker niet altijd het geval is, dan gaan zowel de teller als de noemer van de verhouding overheidsuitgaven/BNP omhoog gaan. De verhouding of ratio zelf gaat daardoor niet veel veranderen, maar de twee betrokken nominale variabelen gaan zich onderscheiden van de onderliggende 'reele' variabelen (via twee prijsindexes, i.e. een prijsindex voor overheidsuitgaven en de BNP-deflator).

 
At 21/1/10 10:43, Anonymous Vincent De Roeck said...

De foto werd genomen in de inkomhal van de National Liberal Club in Londen waar die receptie van de Libertarian Alliance gehouden werd. Het was inderdaad een mooie volle en hoge Kerstboom. Typisch Engels wel.

 
At 21/1/10 10:53, Anonymous Uwe Hayek (op Libertarian.be) said...

@ Marc Huybrechts

Non sequitur.

1) En uw punt is ? Zijn er teveel "raaiken" die ermee weg geraken met minder te betalen ? En daardoor is het nu gerechtvaardigd van de lonen te belasten tot de mensen nog linkser gaan stemmen ? How twisted can one be, als krommen haas ?

2) het overheidsbeslag zijn de totale belastingen die de staat heft. Dit wordt vergeleken met het BNP. Moet U mij eens tonen hoe het mogelijk is van meer belastingen te heffen als het BNP.
Maar het is een goeie mop om te vertellen in de economische salons, als antwoord van een gebuisde student.

In de praktijk zien we dat die verhoudingen beslag/BNP zelden boven de 50% uitstijgen, zelfs in landen met belastingen die tegen de 100% aanliggen, zoals B, FR, en NL. Het gaat alleen iets over de 50% in landen met veel genationaliseerde bedrijven, FR als voorbeeld.

De micro en de macro economie kunnen wel degelijk mekaars afpiegeling zijn, het is geen 10 jaar geleden dat er juist over dit onderwerp een nobel prijs economie is gegeven. Ik heb er zelf een formule voor opgesteld : beslag/(100-beslag)= reëele belastingdruk.

België zit zo ongeveer op 47.5 belastingdruk en dat geeft een reëele van 90% wat veel beter overeenkomt met mijn micro-economische berekening.

 
At 21/1/10 10:54, Anonymous Uwe Hayek (op Libertarian.be) said...

Lees in de laatste alinea "belastingdruk" als overheidsbeslag/bnp.

 
At 21/1/10 10:55, Anonymous Marc Huybrechts (op Libertarian.be) said...

@ Uwe Hayek

1) Mijn punt was dat er nog andere belastingen bestaan dan belastingen op "lonen", en die dragen er allemaal toe bij dat het "overheidsbeslag" typisch zeer groot is (omdat zij allemaal gebruikt worden om overheidsuitgaven te financieren). Ik heb helemaal niets gezegd over de 'rechtvaardigheid' van belastingen op lonen en ook niets over 'links stemmen'. Uw nodeloos schelden maakt van u een "kromme haas", en van niemand anders.

2) In de praktijk is er doorgaans weinig verschil tussen de ratios van overheidsuitgaven/BNP en van overheidsinkomsten/BNP, omdat 'normaal' de relatie overheidschuld/BNP niet sterk varieert van jaar tot jaar. Echter, er zijn uitzonderingen hierop, maar die gaat u niet gemakkelijk vinden in West-Europa vandaag. In vele 'ontwikkelingslanden', bijvoorbeeld, kan er een groot verschil zijn tussen "overheidsinkomsten" en "belastingdruk op lonen", zodat ook de ratios van overheidsuitgaven/BNP en van belastingen/BNP sterk kunnen verschillen. In sommige landen bestaan er zelfs bijna geen overheidsbelastingsinkomsten, maar wel veel overheidsuitgaven (dikwijls gefinancierd door buitenlandse 'hulp').

3) Het staat u volkomen 'vrij' van het "overheidsbeslag" te willen definieren als de belastingsdruk of de ratio van totale belastingen tot BNP. Ik ga daar echt niet mijn slaap voor laten. Echter, ik denk dat de totale overheidsuitgaven (gerelateerd tot BNP) een betere en meer volledige indicatie geeft van de 'impact' van de overheid op de economie, grotendeels omdat er 'crowding-out' effecten plaats grijpen. Het feit dat de overheid bepaalde uitgaven doet leidt er toe dat bepaalde private-sector uitgaven niet meer zullen plaats grijpen, vooral met betrekking tot investeringen. De 'omvang' van de overheid (i.e. haar totale uitgaven) lijkt me de beste indicator van het 'beslag' (in de zin van 'controle') van de overheid over alle beschikbare middelen. En sommige van die middelen zullen van het buitenland komen in vele gevallen.

4) Ik wil zeker geen semantische discussie voeren, maar ik denk dat u aan "beslag" denkt in de zin van "bedekken" en ik zie het eerder in de zin van "omsluiten". Inderdaad, het overheidsbeslag, zowel in uw visie als de mijne, ligt in West Europese landen rond de 50%. Maar dat is een 'eurocentrische' visie, en ik stel daar een 'wereldvisie' tegenover omdat u van een "theoretisch maximum" sprak.

5) Laat ons een fictief voorbeeld gebruiken dat misschien gedeeltelijk overeenstemt met Australia in de 19de eeuw, of met Dubai op het einde van de 20ste eeuw.

- Veronderstel dat BNP=100, belastingen=10, overheidsuitgaven=40, netto kapitaalimporten=50

- Er zouden dan verder veronderstellingen moeten gemaakt worden m.b.t. consumptie en investeringen (private en overheid) en met de compositie van kapitaalimporten, om de nationale rekeningen te kunnen doen kloppen.

- Mijn punt is simpel dat in een dergelijke 'ongewone' situatie het cijfer 40 geeft vast een betere indicatie van het "overheidsbeslag" dan het cijfer 10.

6) Een geval van overheidsuitgaven groter dan BNP is zeker theoretisch mogelijk, althans tijdelijk, in een communistische heilstaat die erin slaagt van buitenlands kapitaal aan te trekken. Maar, ik ga akkoord dat men niet meer belastingen kan heffen dan het totale BNP (bruto nationaal produkt). Als we BNP zouden vervangen door BBP (bruto binnenlands produkt) dan is dat misschien wel mogelijk. Moet er eerst nog eens over na denken, precies omdat zulk een geval zeer ongewoon zou zijn.

 
At 22/1/10 17:46, Blogger jules said...

Vincent,

er zijn twee storende fouten in je tekst geslopen :

1) de aarde warmde de voorbije tien jaar wel degelijk op (hoewel een tienjarige periode as such nietszeggend is, wegens ruis)
2) er werden geen data vervalst

Je moet niet alles geloven wat de exxon-lobby je tracht wijs te maken.

 
At 22/1/10 19:42, Anonymous Johan B said...

Jules,

1) De aarde warmde de voorbije tien jaar niet op. Wie, zoals jij, het tegendeel beweert past op eigen houtje de betekenis van het woord opwarmen aan. Niet echt overtuigend, als je het mij vraagt.

2) Er werden wel degelijk data vervalst. Zie de "Hide the decline"-e-mail die ging over de grafiek voor de WMO-verklaring over de status van het klimaat in 1999. Deze grafiek werd vervalst, en dus werden de data waaruit die grafiek is opgebouwd vervalst.

 
At 22/1/10 20:19, Blogger jules said...

Johan B,

A) de claim dat de aarde al 10 jaar niet opwarmt :

1) cirkelt rond het naïeve stropopargument dat de aarde over die termijn had moeten opwarmen. Quod non. Naast broeikasgassen zijn er nog allerhande factoren die een invloed hebben op de temperatuur van de aarde (veranderingen in zonne-intensiteit, land-use change, albedo-effecten, aerosol-effecten, E...) : Pas als je al de dingen verrekent kan je vooropstellen of de aarde gaat opwarmen of niet. Daarbij moet er rekening gehouden worden met kortstondige cycli als de 11-jarige zonnecyclus, alsook de ENSO-cyclus

2) omwille van punt 1 is een periode van 10 jaar nietszeggend omdat de ruis op het signaal te groot is om signal en noise uit elkaar te kunnen houden. Of de aarde nu over een periode van tien jaar opwarmt of afkoelt betekent letterlijk NIETS. De WMO definieert klimaat, net omwille van die noise, over een periode van dertig jaar. Zie je iemand een kortere periode gebruiken, moet je bullshit-detector op 'rood' springen

3) de claim is een FRAUDULEUZE CHERRYPICK op de ruis op de dsignaal : er wordt bewust begonnen op de super ElNino van 1998. Dat heeft geen donder meer met klimaatwetenschap te maken.

4) De claim is niet geldig als je als periode de voorbije 10 jaar neemt. Ik sprak over de ElNino van 1998 : hoelang kan je naar 1998 blijven referen als 'de voorbije tien jaar' ??? We zijn ondertussen wel al 2010 hé ...

En de voorbije 10 jaar warmde de aarde op. Wat overigens nog steeds een nietszeggend gegeven is (zie hoger)
-------------

B) Er werden GEEN data vervalst. Laat ook niemand je dat ooit proberen wijsmaken.

De "decline" waarvan sprake betreft het divergentieprobleem :

De studies waarvan sprake betreffen temperatuurreconstructies vanaf de middeleeuwen tot de huidige tijd aan de hand van proxys.

Omwille van het divergentieprobleem loopt het temperatuur/proxy signaal de laatste decennia uiteen: de reële temperatuur en boomringdata correleren sinds 1960 niet meer eenduidig.

Dit divergentieprobleem is overigens niet wegemoffeld maar is UITVOERIG besproken geweest in de litteratuur.

Wat de auteurs hebben gedaan is vanaf het moment dat het divergentieprobleem optrad, de proxy-reconstructie niet verder in de grafiek uitgezet, maar vanaf daar zijn ze verder gegaan met temperatuurgegevens.

Nogmaals : in de vaklitteratuur is dit divergentieprobleem uitvoerig besproken geweest.

Nergens zijn er data vervalst.

Soms is het nodig de context te kennen om een mail juist te kunnen interpreteren. Besef dat het een mail voor interne communicatie was, en dat alles auteurs de hierboven geschetste achtergrond kenden...

 
At 22/1/10 22:26, Anonymous Anoniem said...

@ Jules

"Nergens zijn er data vervalst."

Hoe kun je nu zo'n absolute uitspraak doen en tegelijk verwachten dat je serieus genomen wordt? De bewering: "er zijn data vervalst" is natuurlijk veel minder absoluut.

In het ene geval moet je alle data kennen, in het andere geval volstaat kennis van één set.

 
At 23/1/10 00:53, Blogger jules said...

dude...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>