28 december 2009

John Williams over het einde van de dollar
(Tuur Demeester)

John Williams is de econoom achter het gerespecteerde shadowstats.com, een Amerikaanse website waar economische statistieken aan de hand van officiële data worden berekend door gebruik te maken van de traditionele boekhoudkundige methodes. De grafieken en cijfers die hieruit voortvloeien verschillen aanzienlijk van de recente officiële berichtgeving van de economie, die worden geproduceerd met "gemoderniseerde" boekhoudkundige methodes. Zo berekende Williams met gebruik van de methodes die tot 1994 door de Amerikaanse overheid werden gebruikt, dat de werkloosheid in de Verenigde Staten momenteel niet op de officiële tien procent, maar in feite dubbel zo hoog, op twintig procent ligt.

In zijn jongste interview vermeldde Williams nog een aantal indrukwekkende cijfers, waarmee hij zijn verhaal over het nakende einde van de dollar mee ondersteunt (mijn vertaling):

Wat kunnen we doen om hyperinflatie te vermijden? Kunnen we niet gewoon de Federal Reserve sluiten of zoiets?

Dat kunnen we niet. De maatregelen om ons er in te doen verzeilen zijn al genomen. Het valt nu niet meer te controleren. De overheid publiceert gewoonlijk in december jaarverslagen die opgesteld zijn aan de hand van algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes, waar ongefinancierde passiva zoals Medicare en de Sociale Zekerheid in inbegrepen zijn op dezelfde manier als dat bedrijven bericht geven over de passiva van de pensioenen van hun werknemers. Zo was bijvoorbeeld het op een jaar berekende tekort $5,1 biljoen dollar, in plaats van het getal van het getal van bij benadering $ 450 miljard dat officieel werd gerapporteerd.

Wow.

Deze cijfers zijn onmogelijk in toom te houden. Neem je alleen nog maar de tekorten van 2008, dan nog heb je met 100 procent van de individuele inkomens en alle bedrijfswinsten bij elkaar niet genoeg om uit de rode cijfers te komen. Het is volstrekt onmogelijk om voldoende geld in de vorm van belastingen op te halen.

Is het niet mogelijk in de overheidsuitgaven te snoeien?

Zelfs al zou je alle federale uitgaveposten behalve die van Medicare en de Sociale Zekerheid schrappen, dan nog zou je met een tekort zitten. Het zou noodzakelijk zijn om de Sociale Zekerheid en Medicare heel ernstig in te krimpen. Maar ik zie geen enkele politieke wil om de uitgaven te doen verminderen in de mate die noodzakelijk is. De totale federale schuld en de netto waarde van de onbekostigde tegoeden ligt nu rond de 75 biljoen. Dat is het Bruto Binnenlands Product maal vijf.


Het einde van de dollar is in zicht, zoveel is zeker. Maar wat ik me nu al maanden loop af te vragen, is wat het ineenklappen van de dollar (en daarmee van de Amerikaanse economie) voor ons hier in Europa zal betekenen. Ik heb het nog niet helder, er zijn zoveel factoren die spelen.

Ook houden de centrale banken van de wereld nog steeds enorm veel dollarreserves aan als onderpand voor hun eigen munten. Een Reutersbericht van vorige maand geeft aan dat het aandeel dollars in de kluizen van de centrale banken nog steeds op 62,8 ligt (teruggekeerd van 72% in 1999). De val van de dollar zal dus ongetwijfeld ook leiden tot wankelende of omvallende munten de wereld rond.

Toch misschien al volgende bedenkingen: heel veel landen bezitten schuldpapieren van de V.S: China, Japan, Saudi-Arabië en Engeland zijn de landen die de grootste dollarreserves bezitten. Als de dollar en de Amerikaanse staatsschuldpapieren zo goed als waardeloos worden, kunnen we in die landen dus een harde klap verwachten. Ook houden de centrale banken van de wereld nog steeds enorm veel dollarreserves aan als onderpand voor hun eigen munten.

Wat denken jullie dat de val van de dollar zal betekenen voor Europa?


*** Achtergrond ***

-- Jesus Huerta de Soto: "The Failure of Accounting Reform"
-- Volledige John Williams interview: "We're Screwed!"
-- William Engdahl: "The Crisis of the U.S. Dollar System"
-- 30 min. documentaire: "The Dollar Bubble"
-- Willem Middelkoop: "Als de Dollar Valt"
-- Wikipedia-artikel "Reserve currency"

3 Comments:

At 28/12/09 15:01, Anonymous Anoniem said...

The only thing for sure is that European consumers are likely to be get some real bargains from shopping in America for the considerable future.

http://www.economicshelp.org/2007/03/will-us-dollar-continue-to-fall.html

 
At 28/12/09 18:42, Anonymous Marc Huybrechts said...

Dit doet me allemaal een beetje denken aan Albert Gore junior en de klimaathysterie.

Dat er met cijfers regelmatig gefoefeld wordt dat valt moeilijk te ontkennen. Maar, dat er automatische 'aanpassingen' plaats grijpen binnen economieen dat zou men ook moeten kunnen onderkennen. En hoe slecht overheden zich ook kunnen gedragen, die aanpassingen zijn onvermijdelijk.

Wat zou het "einde van de dollar" kunnen betekenen?

- Dat hij binnenkort niet meer zou bestaan? Laat ons serieus blijven.

- Dat we binnenkort met hyperinflatie zouden zitten? Is daar enige meetbare evidentie van? Nee, dus... De meest-recente Amerikaanse 'hyper'-inflatie was op het einde van de Carter-jaren in de late 1970's, en het resultaat was...Reagan won de verkiezingen in 49 staten uit 50.

- Dat de reserve-rol van de dollar zou verminderen in de wereld? Dat is al dikwijls gepronostikeerd in het verleden en... moest steeds herzien worden. En waarom zou een kleinere reserve-rol van de dollar slecht zijn? Wedden dat bij de volgende internationale crisis die rol terug naar een nieuwe piek stijgt? Wat zou het alternatief zijn?

Nee, in plaats van het "einde van de dollar" kan men verwachten dat de economische groei (per capita inkomen) in de USA op een laag pitje zal zitten. Dat noemde men vroeger de "eurosclerose". Obama is niet voor niets de meest 'Europese' president die de USA ooit gehad hebben.

 
At 28/12/09 20:52, Anonymous Johan Bellens said...

Iemand van het HIVA (KUL) vertelde me eens dat er maar liefst 8 categorieên werklozen niet worden meegeteld in onze officiële statistieken.

- jongeren in hun wachttijd
- bruggepensioneerden
- mensen die halftijds werken, maar een fulltime job zoeken
- werklozen die in een trajectbegeleiding zitten
- werklozen van boven de 50 j.

(de andere drie categoriën ben ik vergeten)

Volgens hem is liefst 25 % van de bevolking op beroepsactieve
leeftijd werkloos in België !

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>