17 november 2009

Ayn Rand and Alan Greenspan in het Nederlands

Het kwam ons vandaag ter ore dat de Nederlandstalige versie van het boek "Capitalism, the Unknown Ideal", vanaf nu online beschikbaar is. Dit boek is een bundeling van 26 artikelen, waarvan de meeste van de hand van Ayn Rand.

Over het kapitalisme schrijft Ayn Rand dit:
Het kapitalisme is een maatschappelijk stelsel, dat gebaseerd is op de erkenning van de rechten van het individu, dus ook van het eigendomsrecht, volgens hetwelk alle eigendom in particuliere handen is. De erkenning van de rechten van het individu brengt met zich mee dat het gebruik van fysiek geweld in wezen alleen door middel van geweld wordt geschonden.
En verderop schrijft ze:
In een kapitalistische maatschappij zijn alle menselijke betrekkingen vrijwillig. De mensen zijn vrij om geheel volgens eigen inzicht en in het eigen belang zelf te bepalen met wie zij wel of niet wensen om te gaan en met wie zij wel of niet willen samenwerken. Zij kunnen alleen met elkaar omgaan door middel van het verstand, dat wil zeggen, door middel van discussie, overreding en contractuele afspraken, door een vrijwillige keuze die voor beide partijen voordelen biedt. Het recht om het met anderen eens te zijn levert in geen enkele maatschappij problemen op; waar het om gaat, is juist het recht om het met anderen oneens te zijn.
De bundel bevat ook enkele essays van de hand van Alan Greenspan. Diens scherpe analyse over geld en goud uit 1966 die in "Capitalism, the Unknown Ideal" werd opgenomen staat lijnrecht tegenover zijn eigen latere carrière. Zo schrijft Greenspan in de laatste twee paragrafen van zijn essay:
Bij het ontbreken van de goud-standaard is het niet mogelijk om de spaargelden tegen de confiscatie door inflatie te beschermen. Er is geen veilige opslagplaats van waarde. Als die er wel was, dan zou de regering gedwongen zijn om haar aandelenpakket onwettig te creëren, zoals geschiedde in de kwestie van het goud. Als, bijvoorbeeld, iedereen zou besluiten om zijn hele bankdeposito om te zetten in zilver of koper, en vervolgens zou weigeren om cheques als betaling voor goederen te aanvaarden, dan zouden de bankdeposito's hun koopkracht verliezen en zou het door de regering gecreëerde bankkrediet waardeloos zijn als een claim op goederen. De financiële politiek van de verzorgingsstaat vereist dat de bezitters van rijkdom zich op geen enkele manier kunnen beschermen.

Dit is het schandelijke geheim van de staatistische tirades tegen het goud. De overbesteding heeft alleen maar tot doel de rijkdom 'heimelijk' te confisqueren. Het goud staat dit verraderlijke streven echter in de weg. Het fungeert als de beschermer van de eigendomsrechten. Wanneer men dit eenmaal inziet, dan kost het weinig moeite om te begrijpen waarom de staatisten de goud-standaard zou vijandig gezind zijn.
In 1987 drukte Greenspan de door zijn jongere zelf verachte "staatisten" tegen de borst, toen hij tijdens de economische crisis van 1987 het voorzitterschap aannam van de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank. Vanaf dat moment tot zijn pensioen in 2006 pompte Greenspan ongeziene hoeveelheden uit het niets gecreëerd krediet in de economie, een inflatiebelasting waardoor de economische activiteit tijdelijk, kunstmatig en op korte termijn in bepaalde sectoren weer heropleefde, en waardoor in de V.S. en overal ter wereld economische bubbles van enorme omvang werden gecreëerd.

Meer literatuurlinks op de website www.nachtwakersstaat.nl.

Zie ook:

Willly de Wit:"Stop de Relanceplannen, Vergeet Keynes"
Stefan Karlsson: "The Mess Greenspan Leaves"
Frank van Dun: "Crash en Depressie"
Shawn M. Stottlemyer: "Ayn Rand and Murray Rothbard: Can't We All Just Get Along?"
De brieven van Ludwig von Mises en Murray Rothbard aan Ayn Rand n.a.v. haar roman "Atlas Shrugged".

(Noot: In zijn brief aan Rand geeft Rothbard te kennen via haar op het spoor te zijn gekomen van de traditie van het natuurrecht. Atlas Shrugged is in het Nederlands verschenen als "Atlas in Staking".)

Labels: , , , ,

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>