1 oktober 2009

De burger is volwassen, nu de overheid nog!

Vrijheid is het geboorterecht van ieder mens. Vrijheid is het natuurlijke verlangen van de mens om zijn doen en laten te beheersen. Er lijken echter krachten in de samenleving actief te zijn die uw natuurlijke vrijheid juist willen afnemen. Iedereen heeft daarentegen het recht op vrije keuze en zelfbeschikking; iedereen het recht op privacy en een eigen leven. Voor de gemiddelde mens is dit logisch maar blijkbaar niet voor de overheid. Wij als burgers zijn volwassen, nu de overheid nog...

Zo langzamerhand lijkt het dat de burger de overheid dient, in plaats van dat de overheid er voor de burger is. Met de toenemende betutteling neemt de overheid steeds meer individuele verantwoordelijkheid weg. Desondanks legt de overheid de aansprakelijkheid bij de burger. Zij lijkt de burger meer en meer te wantrouwen en daarom te willen controleren.

Het politieke circus en de media lijken het oude spreekwoord: verdeel en heers, heel goed te begrijpen. Soms vraagt men zich af of het nu de 'terroristen' of de politiek en media zijn die alles opblazen. Wij zijn allemaal mens, en willen niet in hokjes gedrukt worden: hokjes verdeeld in goed en slecht.

Politici zeggen enkel wat ze schijnen te (moeten) vinden maar nooit wat ze voelen. Bent u de loze beloften van politici ook zo zat? Ziet u door het bos van 'links' en 'rechts' ook de bomen niet meer? Het lijken schijntegenstellingen om mensen te verdelen want wat u ook stemt; er lijkt niets wezenlijks te veranderen.

De media en politiek lijken steeds minder vragen te stellen. Zij presenteren oorlog als het enige middel voor ‘vrede en democratie.’ Is er dan geen vrede mogelijk zonder oorlog? Vrede en oorlog lijken wel elkaars synoniem: oorlog = vrede. Het is de wereld op zijn kop. Geldverkwisting, corruptie en incompetentie van de overheid zijn aan de orde van de dag. Armen worden armer, de rijker ook. Banken worden gered, de mensen niet. De bonuscultuur gaat lustig door terwijl de de minst draagkrachtigen worden gekort.

Terreuralarmen, klimaatrampen, pandemieën en financiële crises: het lijkt alsof de overheid haar onderdanen angst wil inboezemen om ons ontvankelijk te maken voor nieuwe vrijheidsbeperkende maatregelen. Wij laten ons niet regeren door angst. Als burgers van Nederland zijn wij één. Onze kracht zit in het getal: wij laten ons niet verdelen en zijn met veel meer dan de kleine groep die onze vrijheid denkt te mogen afnemen.

Op de Vrijheidsparade van afgelopen weekend wilden wij die verbondenheid laten zien en ons geboorterecht, onze vrijheid vieren. Die Vrijheidsparade hebben we toe, met z'n allen gemaakt. Het was geen demonstratie maar een positieve parade van mensen die zich vrij weten - vrijheid als wezenlijk onderdeel van het mens-zijn - en
zich dat niet laten ontnemen.


Noot: Ingezonden door "de mensen van de Vrijheidsparade".

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>