25 september 2009

Tijd voor Vlaamse frontvorming

(Verschenen in De Tijd van 25/9/09)

Na de riante verkiezingsoverwinning van juni gooide de N-VA het over een andere strategische boeg. De partij stapte af van het idee van een grote onderhandelingsronde met de Franstaligen. De Wever koos resoluut voor Vlaanderen en probeert vanuit de Vlaamse regering goed en degelijk bestuur na te streven. Dat staat in schril contrast met de federale overheid die in eigen schulden dreigt te verzuipen en de komende jaren budgettaire ‘hongerwinters’ tegemoet gaat. De N-VA speculeerde terecht dat het niet zo lang zal duren vooraleer de federale regering Vlaanderen zal vragen om de schulden te helpen delgen. Vlaanderen betaalt geen eurocent zonder dat het een flink pakket bevoegdheden krijgt toegeschoven, klonk het toen. De N-VA maakte van die zgn. 'Maddens-doctrine' haar belangrijkste campagnethema.

Intussen heeft het overlegcomité van regeringen ingestemd met het voorstel van premier Van Rompuy voor de verdeling van de begrotingsinspanningen tot 2012. Vlaams minister Muyters stelt terecht dat Vlaanderen in 2010 meer dan negentig procent van de besparingsdoelstellingen van heel België voor zijn rekening neemt. Andere regeringen doen amper een inspanning. Kris Peeters beweert dat het akkoord voor Vlaanderen geen probleem is, wat diametraal tegen de uitlatingen van de N-VA ingaat.
De Maddens-doctrine faalt, nog voor de Vlaamse regering goed en wel van start is gegaan. Vlaanderen depanneert andermaal de rest van België, dat zich, blijkens de uitlatingen van PS-voozitter Elio Di Rupo, opmaakt voor een nieuw rondje potverteren. Vlaanderen mag andermaal federaal budgettair puin ruimen, maar de communautaire grendels blijven op hun plaats.
Na de verkiezingsoverwinning van 8 juni riep De Wever luid: “De federale uier is leeg en toch blijven de Franstaligen eraan trekken. Wat ons betreft is het genoeg: geen druppel meer… Het is tijd voor een assertief Vlaanderen. Dan zullen we zien wie vragende partij is voor een hervorming van ons land”. Dat is nu wel even anders.
Van de assertieve Vlaamse politiek blijft niet veel over. De indruk ontstaat dat Bart De Wever zich als handpop van Kris Peeters heeft laten gebruiken om de Vlaamse regering op de rails te krijgen. De Wever werd de sterkhouder van de regeringsvorming en de assertieve Vlaamse strategie. Alleen stond daarvan weinig tot niets te lezen in het Vlaams Regeerakkoord (‘Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden’), op wat maatregelen in Brussel en de Vlaamse Rand niet te na gesproken. “Een kwestie van ons niet vast te pinnen op een strakke agenda,” heette het. Blijkbaar is niet iedereen binnen de Vlaamse Regering doordrongen van die assertieve Vlaamse strategie.
Het wordt stilaan duidelijk dat het met de Maddens-doctrine ‘wachten op Godot’ wordt. Dit is gewoon het B-luik van het participationisme dat ons ooit het onzalige Egmontpact opleverde. Kris Peeters is vast niet van plan om het federale niveau – waar zijn eigen partijgenoot de scepter zwaait – zwaar onder druk te zetten. De CD&V is nog minder van plan om de Wetstraat 16 op te geven. Wanneer het op communautaire onderhandelingen aankomt, is de kans klein dat aan Vlaamse kant het spel hard zal worden gespeeld.
Nochtans insinueerde Bart Maddens na de verkiezingen van 8 juni dat er misschien wel nog een ander scenario is: “De Vlaams-nationalistische partijen behalen een monsterscore. Vlaams Belang en N-VA halen samen 28,4 procent. Als we de stemmen voor SLP en LDD meetellen, komen we aan een nooit geziene score van 37,1 procent voor uitgesproken Vlaamse partijen. Nog nooit waren er zoveel Vlaamsgezinde stemmen.” Dat zal wel zijn, maar ondertussen wordt dat Vlaams Belang vrolijk verder gedemoniseerd door de politieke concurrentie, speciaal juist door de N-VA in haar recente electorale retoriek.
Een doorgedreven staatshervorming zal er pas komen als er langs Vlaamse kant een uitgesproken frontvorming is. De N-VA moet haar koudwatervrees overwinnen en resoluut kiezen voor een brede Vlaamse alliantie. Alleen vermag ze niets. In Vlaanderen wordt dit front ‘incontournable’ en is het onmiddellijk aan zet. Vlaanderen kan dan vragen om België onder curatele te plaatsen om zo in het budgetair en staatkundig huishouden orde op zaken te stellen. Lukt dat niet, dan ligt de weg open naar een eigen republikeins project, losgeweekt uit de Belgische chaos, en op zoek naar een eigen plaats in het Europa van de 21ste eeuw. Ongetwijfeld een brug te ver voor de traditionele partijen, maar de starre tradities, het institutioneel conservatisme en de partijlogica’s, daar baalt een ruime meerderheid van de Vlamingen van, zeker weten.
De Maddens-doctrine ligt lekker in de mond, maar winnen doe je met daden nooit met woorden.


Ludo Abicht, Julien Borremans, Frans Crols, Koenraad Elst, Johan Sanctorum, Matthias Storme en Jef Turf

De ondertekenaars zijn kernleden van de Vlaams-republikeinse denkgroep Res Publica

11 Comments:

At 25/9/09 19:31, Blogger N-VA Duffel said...

Die frontvorming kan er natuurlijk alleen komen als Vlaams Belang "salonfähig" wordt en een (belangrijk) deel van zijn programma (en waarschijnlijk ook van zijn kiezers) overboord gooit. Dat zie ik met Filip Dewinter als toch nog altijd de spreekbuis van de partij niet direct zitten.("Ik doe al twintig jaar mijn zin en zal dat blijven doen." Uit "Knack online")
Daarbij komt nog dit: hoe Vlaams is SLP nog en is LDD ooit wel Vlaams geweest?

Geert Aerts

 
At 25/9/09 20:06, Anonymous traveller said...

@ Geert

Daar moet je me een tekeningetje bij maken.
Het VB moet een deel van zijn kiezers overboord gooien voor de frontvorming???
Waarom???
Elke kiezer van het VB is voor de onafhankelijkheid voor honderd verschillende redenen maar die doen er voor het ogenblik niet toe.
Als de andere Vlaamse partijen de onafhankelijkheid van Vlaanderen afhankelijk willen maken van het feit dat er alleen "acceptabele" Vlamingen voor die onafhankelijkheid zijn hebben ze van het doel niets begrepen.
Jouw soort opmerkingen zijn de hoofdreden dat er nog geen frontvorming is. Mensen zoals jij doen het werk voor de belgicisten.

 
At 25/9/09 23:07, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Traveller

Ge hebt daar eens duidelijk enkele puntjes op de de i gezet. Als men een politiek doel zou willen bereiken met 'perfecte' of 'pure' (however defined) mensen, dan kan men het doel beter vergeten. De Franstaligen weten dat en zijn, in dat opzicht, niet zo dom als vele Vlamingen.

Geert parroteert wat de regime media hem voorhouden, en lijkt zelfs niet te kunnen apprecieren wat eigenlijk zou moeten gezien worden als een 'strength' van een politieke partij, i.e. het feit dat haar mandatarissen een grote mate van 'onafhankelijk denken' vertonen. De (grotendeels cultureel-linkse) Vlaamse media kweekt kuddegeestigheid aan, de Franstalige veel minder. Bijvoorbeeld, een 'cordon sanitaire' tegen een franstalige partij is gewoonweg ondenkbaar in Belgie. Franstaligen lijken in het algemeen beter te beseffen wie hun echte 'vrienden en vijanden' zijn, in termen van het bereiken van politieke doelstellingen. Ongeacht wat die doelstelling nu zou zijn, en zeker wat het behoud van massale interregionale transfer zou betreffen.

 
At 26/9/09 14:25, Blogger N-VA Duffel said...

Ik wilde gewoon alleen benadrukken dat als je jezelf door een belangrijk stuk van je programma langs de lijn zet, je moeilijk mee kan spelen om de bal te krijgen daar waar hij hoort, in het doel namelijk. En dat heeft met Belgicisme hoegenaamd niets te maken. Zeer integendeel zelfs!

 
At 26/9/09 14:43, Anonymous traveller said...

@ Geert

Wat je niet schijnt te begrijpen is dat het VB mag geselecteerd worden door God Zelf en gewijd door de Dalai Lama, zolang het de Vlaamse onafhankelijkheid openlijk zal beleiden zullen ze niet "salonfähig" zijn voor "België" en de "media"

 
At 26/9/09 19:40, Blogger N-VA Duffel said...

De N-VA bewijst het tegendeel en ik heb het niet over het streven naar Vlaamse onafhankelijkheid in het VB-programma.

 
At 26/9/09 21:50, Anonymous traveller said...

@ Geert

Het NVA heeft nog niets bewezen en heeft tot nu toe "meegespeeld". Daardoor hebben ze de CVP een Vlaams excuus gegeven.

Ik hoop dat ze ooit veranderen en Vlaams worden maar ik twijfel er sterk aan.

Ondertussen steunen ze Kris Peeters in de plundering van Vlaanderen om de "Belgische crisis" het hoofd te bieden.
Vergeet niet dat de Fortis en Dexia desasters belgische desasters zijn.
Verder wordt Vlaanderen goedkoop uitverkocht door die zelfde maffia.

De NVA moet nog alles bewijzen en heeft nog NIETS laten zien.

 
At 27/9/09 12:41, Blogger N-VA Duffel said...

Tja, wat baten kaars en bril ...

 
At 27/9/09 13:11, Anonymous traveller said...

@ Geert

Ik zal ootmoedig excuus vragen als je me één Vlaamse verwezenlijking kunt noemen van de NVA. Dat is toch niet te veel gevraagd? Eén is genoeg.

 
At 28/9/09 09:19, Anonymous Anoniem said...

Misschien tijd voor een ander thema. Een gevaar van de Maddens-doctrine (onze politici kennend) is dat ze een excuus wordt om het geld over de balk te gooien terwijl het vergrijzingsprobleem in Vlaanderen scherper is dan voor België als geheel. Schulden aflossen moet de boodschap zijn voor de komende jaren. Het gewest heeft zijn schulden uit het verleden afgelost, maar de gemeenten niet. Gewoon geld "geven" aan de gemeenten is geen goed idee, en ook niet eerlijk tegenover zij die in het verleden als goede huisvaders gehandeld hebben. Maar er moeten formules mogelijk zijn waarbij schulden afgelost worden en ter compensatie bv de bijdrage uit het gemeentefonds gedurende een aantal jaren verminderd wordt in functie van de uitgespaarde rentebetalingen. Op die manier krijg je ook een soort multiplicatoreffect dat je in staat stelt een aanzienlijke schuldafbouw te realiseren.
Resultaat: je "helpt" de federale regering niet want het totale tekort blijft ongewijzigd. Maar het geconsolideerde Vlaamse financiële plaatje wordt wel veel gunstiger.

 
At 16/3/10 17:48, Anonymous Hendrik de Stoute said...

August Vermeylen waarschuwde ons in 1905 in zijn "Kritiek der Vlaamse Beweging" al voor de "Vlaamse frontvormers" en andere woordentrommelaars. Het project van een Vlaamse natie opsluiten in een rechts tot rechts-populitische "Forza Flandria", waarin een Vlaamse partij veroordeeld voor het verspreiden van vreemdelingenhaat electoraal de grooste speler zal zijn, is teveel een doorslag van wat Staf Declercq poogde te doen met het VNV in de jaren 30. Dergelijke concentratie van radikaal Vlaams-nationalisme bevolkt door een aantal Vlaamse islamofobe tenoren kan zich alleen vastrijden in de modder van een sinistere geschiedenis die zich probeert te herhalen in Vlaanderen en in Europa. Een Vlaams en nationaal maatschappelijk project van Vlaamse natievorming kan alleen met alle 6 miljoen burgers van onze ganse natie - inclusief de Vlaamse Mohameds - en niet als een soloproject van de rechterzijde van de Vlaamse Beweging. Vlaanderen behoort ons allen toe!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>