28 september 2009

Open Vld blijft bang voor haar eigen schaduw en stelt het lang beloofde "ideologische congres" uit!

Liberale studenten protesteren tegen uitstel ideologisch congres
(Een persbericht van het Liberaal Vlaams Studentenverbond)

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) is zwaar teleurgesteld te moeten vernemen dat de leiding van Open Vld opnieuw beslist heeft om het lang beloofde ideologische congres uit te stellen en zo de broodnodige herbronning van de partij en het liberale gedachtegoed uit de weg gaat. Wij zijn er van overtuigd dat dit een slechte keuze is, en wel net om de redenen die Open Vld zelf aanhaalt in haar ‘Verklaring van Oostende’ afgelopen weekend.

De leiding van Open Vld laat weten dat ze opnieuw wil kiezen voor ‘een toekomstgericht project’ maar negeert in één adem de wil van het congres in februari 2009, dat toen besliste om ten laatste in ‘het najaar van 2009 een ideologisch congres te houden’. Zo'n congres was reeds lange tijd aangekondigd maar is tot op heden nog steeds niet gehouden of geagendeerd.

Het LVSV vraagt zich af waarom de partijleiding van Open Vld verklaart dat ze het fundamentele debat over haar toekomst als liberale partij alsmaar blijft uitstellen, deze keer dus in de vage vorm van een 'Toekomstcongres'? De liberale studenten waren al lange tijd pleitbezorgers voor een ideologisch congres en dachten in de jonge generatie Open Vld-mandatarissen tal van bondgenoten te vinden.

Het congres moest de wortels en ideologische identiteit van Open Vld herbevestigen en niet verwateren tot een geregisseerde praktijk-politieke rimram. We leren nu dat de partijleiding de touwtjes nog altijd sterk in handen houdt en enkel opzij wil gaan volgens de richtlijnen van hun eigen regie.

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond betreurt dan ook dat het weer wachten is op een duidelijke toekomstvisie voor Open Vld en op haar invulling van liberale waarden. Wij stellen openlijk de vraag of het Toekomstcongres er überhaupt ooit zal komen en of de partijleiding daar de fundamentele hervormingen - waar het LVSV, de liberale militanten en Vlaanderen zo naar snakken - wél zal toelaten. Wij zijn er alvast klaar voor.


Jan Hayen, Voorzitter LVSV Nationaal
Mathias Adriaenssens, Voorzitter LVSV Antwerpen
Ischa Lambrechts, Voorzitter LVSV Brussel
Wim-Alexander Vetters, Voorzitter LVSV Gent
Jens Moens, Voorzitter LVSV Leuven


3 Comments:

At 29/9/09 11:32, Anonymous traveller said...

Ik begrijp helemaal niet waarom die jonge liberalen denken dat de VLD ook maar iets met de liberale gedachte gemeen heeft?
Kun je me één wet of actie of redevoering van een VLD leider opgeven van,pakweg, de laatste 10 jaar dat ook maar iets met libertair of liberaal te maken heeft?

Etiketten plakken is te gemakkelijk, het is beter de echte ideeën te controleren en er tegen in te gaan indien nodig.
De waarheid in ons politiek bestel in Vlaanderen is ver zoek en de bestaande klassieke partijen weten zelfs niet hoe ze te herstellen, ze zijn er trouwens niet in geïnteresseerd.

 
At 29/9/09 15:05, Anonymous Anoniem said...

De afkeer voor het libertarisme van de VLD voor het libertarisme blijkt duidelijk uit deze woorden van Dirk Verhofstadt: "Libertariërs hebben niets van doen met het liberalisme, ook niet met de zogenaamde klassiek liberalen. Daarvoor zijn libertariërs te dogmatisch in hun marktfundamentalisme en hun afwijzing van elke verantwoordelijkheid van de mens tegenover de medemens en de samenleving."

En dit zei Guy Verhofstadt nog niet zo heel lang gelden in een interview met Metro: "Ik geef toe dat ik met het neoliberalisme en de zelfregulerende kracht van de markteconomie geflirt heb. Maar geen enkel argument heeft me daar ooit helemaal van kunnen overtuigen."
Dit is waarschijnlijk de enige maal dat hij ooit de waarheid heeft gesproken. Met deze bekentenis verloochent hij zijn eigen Burgermanifesten. Deze bekentenis houdt in dat hij in de periode vóór hij premier geworden is steeds heeft gelogen.

 
At 29/9/09 19:17, Anonymous traveller said...

Hij is nooit gestopt met liegen, ik denk zelfs dat hij de waarheid als zodanig niet kan vinden in zijn hersenkronkels.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>